Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Με ποιον τρόπο τα Windows XP καθορίζει συμβατότητας ACPI

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:314088
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση Microsoft Windows 2000 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε 216573.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη διαδικασία που χρησιμοποιείται από τα Windows για να ενεργοποιήσετε και να εγκαταστήσετε λειτουργικότητα Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).
Περισσότερες πληροφορίες

Το αρχείο Txtsetup.sif

Το Txtsetup.sif το αρχείο περιέχει πληροφορίες που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό συσκευών και κατά την εγκατάσταση σε λειτουργία κειμένου. Εάν αυτό το αρχείο δεν έχει μια καταχώρηση για μια συσκευή, η συσκευή δεν έχει εγκατασταθεί κατά το τμήμα εγκατάστασης λειτουργίας κειμένου της εγκατάστασης των Windows.

Αυτές οι ενότητες του αρχείου Txtsetup.sif παρέχει ACPI εντοπισμού και εγκατάστασης:
  • [ACPIOptions]
  • [GoodACPIBios]

Ρύθμιση παραμέτρων ACPI στο BIOS

Ένα σύστημα ACPI αποτελείται από μια σειρά 10 πίνακες. 10 Οι πίνακες αυτοί καθορίζουν τις συσκευές που υπάρχουν στο σύστημα και τι είναι οι δυνατότητες τους για την Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων και ενέργειας.

Οι πίνακες αυτοί έχουν δημιουργηθεί από το BIOS του συστήματος κατά την εκκίνηση. Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, το σύστημα BIOS αναζητά συγκεκριμένες εγγραφές σε δύο από αυτούς τους πίνακες, τον πίνακα σταθερού ACPI περιγραφή [FACP] και τον πίνακα περιγραφή ρίζας συστήματος [RSDT] για να προσδιορίσετε αν το σύστημα είναι συμβατό με ACPI. Πληροφορίες που έχει εξαχθεί από αυτούς τους πίνακες στη φόρμα ένα Αναγνωριστικό OEM, ID ΠΊΝΑΚΑ OEM, ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ OEM και ΔΗΜΙΟΥΡΓΌΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ. Αν οι πίνακες αυτοί δεν υπάρχουν, ή τις πληροφορίες σε αυτές τις τέσσερις περιγραφές δεν είναι έγκυρη, θεωρείται ότι το σύστημα δεν πρέπει να είναι συμβατό με ACPI και εγκατασταθεί το υλικό παλαιού τύπου abstraction layer (HAL).

Μπορεί να είναι ένα δείγμα πίνακα σταθερού ACPI περιγραφή:
OEM ID = "COMPAQ"OEM Table ID = "FACPTBL"OEM Revision = "432"Creator Revision = "1"				
Ένα παράδειγμα πίνακα ρίζας συστήματος περιγραφή για αυτήν την καταχώρηση είναι:
OEM Table ID = "CPQB01B"				

Η ημερομηνία BIOS επίσης ανάγνωση.

Ρυθμίσεις παραμέτρων ACPI

Οι πληροφορίες σε αυτούς τους πίνακες σε σύγκριση με τις καταχωρήσεις στο αρχείο Txtsetup.sif. Γίνονται οι κατωτέρω παραδοχές και ενέργειες εκτελούνται με βάση τη σύγκριση αυτή:
  • Εάν το BIOS του συστήματος βρίσκεται στη λίστα "εσφαλμένο BIOS", δεν είναι εγκατεστημένο το ACPI HAL.
  • Εάν το BIOS δεν βρίσκεται στη λίστα "εσφαλμένο BIOS" και η ημερομηνία του BIOS είναι μεταγενέστερη από την 1η Ιανουαρίου 1999, το BIOS θεωρείται καλή BIOS και είναι εγκατεστημένο το ACPI HAL.
  • Εάν η ημερομηνία είναι προγενέστερη από την 1η Ιανουαρίου 1999, τις πληροφορίες του πίνακα ελέγχεται έναντι της λίστας "καλή BIOS". Εάν υπάρχει το BIOS, εγκαθίσταται το ACPI HAL.
Ένα BIOS εμφανίζεται στη λίστα "εσφαλμένο BIOS" Εάν που BIOS είναι γνωστό ότι προκαλεί αστάθεια του συστήματος, όταν χρησιμοποιείται το ACPI HAL. Αυτή η αστάθεια μπορεί να κυμαίνεται σοβαρότητα από υλικό κακές επιδόσεις συστήματος έλλειψης ανταπόκρισης και την απώλεια δεδομένων. Για το λόγο αυτό, είναι ποτέ μια καλή ιδέα να παρακάμψετε τις παραδοχές που έγιναν από αυτήν τη λίστα.

Η αρχή αυτή ισχύει επίσης για τα συστήματα που δεν αναγνωρίζεται ως συμβατός με ACPI. Εάν οι πληροφορίες της κεφαλίδας πίνακα είναι ανακριβείς, μπορεί να προϋποθέτουν ότι οι πληροφορίες παραμέτρων συσκευών που περιέχονται σε αυτούς τους πίνακες είναι εξίσου αμφισβητήσιμη. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε αστάθεια που σχετίζονται με την αντικατάσταση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ACPI, Microsoft δεν μπορεί να σας βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο από μια πλήρη επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Μια εγκατάσταση αναβάθμισης δεν μπορεί να διορθώσει τις ζημίες που πραγματοποιούνται από εσφαλμένη ή ελλιπή ACPI BIOS. Ωστόσο, εάν πρέπει να παρακάμψετε αυτές τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες.

Δύο καταχωρήσεις ACPIBiosDate και ACPIEnable, εμφανίζονται στην ενότητα [ACPIOptions].

Το ACPIBiosDate Καταχώρηση παρέχει την ημερομηνία μετά την οποία θεωρείται BIOS είναι επιτυχημένη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για αυτήν την καταχώρηση είναι 1η Ιανουαρίου 1999. Το ACPIBiosDate η καταχώρηση είναι μικρή χρήσης στην επιβολή μιας εγκατάστασης ACPI.

Τρεις πιθανές τιμές για το ACPIEnable καταχώρηση προσδιορίζουν τη συμπεριφορά ACPI εντοπισμού και εγκατάστασης:
  • 0: ACPI απενεργοποιείται κατά την εγκατάσταση, ανεξάρτητα από το BIOS του συστήματος.
  • 1: ACPI είναι ενεργοποιημένη στην εγκατάσταση, εάν υπάρχει ACPI BIOS
  • 2: ACPI ενεργοποιημένη βάσει του GoodACPIBios λίστα και το ACPIBiosDate.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 2.

Για να παρακάμψετε την προεπιλογή και να επιβάλουν μια εγκατάσταση ACPI, επεξεργαστείτε το αρχείο Txtsetup.sif, το οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση των Windows XP CD-ROM, για να αλλάξετε το ACPIEnable τιμή 1. Αποθηκεύστε το αρχείο και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι την εγκατάσταση.

Σημειώστε ότι η λειτουργία ACPI είναι σχετικά νέο και συναρτήσεις συνεχώς προστίθενται BIOS και τους κατασκευαστές στοιχείων συστήματος. Εάν λείπει η λειτουργικότητα που αναμένετε να βρείτε ή εάν αντιμετωπίζετε ασυνήθιστη συμπεριφορά με BIOS που κυκλοφόρησε το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1999 ή που βρίσκεται στη λίστα "καλή BIOS", επιβεβαιώστε με τον κατασκευαστή του συστήματός σας ότι εγκαθίσταται η πιο πρόσφατη αναθεώρηση του BIOS.

ACPI απαιτούν την παρουσία ορισμένων νέου υλικού (ένα δίαυλο SMBus ή συμβατό I2c και άλλα στοιχεία) για να κάνετε το σύστημα με δυνατότητα ACPI. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το γιατί το σύστημά σας δεν έχει ακόμα μια ενημερωμένη έκδοση για να παρέχουν αυτή τη λειτουργία, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του συγκεκριμένου συστήματος ή της μητρικής πλακέτας.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314088 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:19:05 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhardware kbinfo kbmt KB314088 KbMtel
Σχόλια