MS16-029: Η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Microsoft Office για να αντιμετωπίσει την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα: 8 Μαρτίου 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3141806
Περίληψη
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας επιλύει θέματα ευπάθειας στο Microsoft Office. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το θέμα ευπάθειας, ανατρέξτε στο θέμα Ενημερωτικό δελτίο για θέματα ασφαλείας της Microsoft MS16-029.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας
Τα παρακάτω άρθρα περιέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας όσον αφορά την εκδόσεις κάθε προϊόντος. Τα άρθρα αυτά μπορεί να περιέχουν πληροφορίες γνωστό ζήτημα.

Ενημερώσεις κώδικα που δεν αφορά θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με καθώς και βελτιώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας • Προσθέτει το δεν χρησιμοποιείτε HTML παράγραφο αυτόματου διάστιχου στο Word 2013.
 • Προσθέτει υποστήριξη για τις εντολές του προσθέτου Outlook 2013.
 • Ενημερώνει τις πληροφορίες εκκίνησης για να στοιχίσετε καλύτερα με Cortana.
 • Πληροφορίες εκκίνησης ενημερωμένες εκδόσεις για όλες τις διεθνείς γλώσσες στην καλύτερη ευθυγράμμιση με Cortana.
 • Περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα για τα ακόλουθα ζητήματα δεν αφορά θέματα ασφαλείας:

  • Αφού προσθέσετε μια συνεχόμενη αλλαγή ενότητας σε ένα έγγραφο του Word 2013, ένα lastRenderedPageBreak Προσθήκη αντικειμένου.
  • Όταν εκτελείτε VBA ή ενός προσθέτου για να δημιουργήσετε πολλές προβολές σε ένα έγγραφο του Word και να διαχειριστείτε τις προβολές στο Word 2013, το Word 2013 διακόπτεται.
  • Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα έγγραφο που έχει περιεχόμενο στοιχεία ελέγχου σύνθετου πλαισίου που συνδέονται με προσαρμοσμένα τμήματα XML σε ένα έγγραφο στο Word 2016. Αφού επιλέξετε μια τιμή σε ένα από αυτά τα στοιχεία ελέγχου και, στη συνέχεια, να κάνετε μια Αναίρεση "και" Αποθήκευση λειτουργία, η ρύθμιση τύπου ορισμένα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου αλλάζει από το σύνθετο πλαίσιο σε εμπλουτισμένο κείμενο και, χάνει την αντιστοίχιση στον κόμβο στο τμήμα προσαρμοσμένης XML.
  • Όταν χρησιμοποιείτε έναν εκτυπωτή για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο και, στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε σε άλλο εκτυπωτή μέσω προγραμματισμού στο Word 2016, Word 2016 διακόπτεται.
  • Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο ως αρχείο PDF στο Word 2016, το περιεχόμενο είναι κατεστραμμένο στο αρχείο PDF.
  • Όταν εισάγετε μια ηλεκτρονική εικόνα σε ένα έγγραφο στο Word 2016, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους που κράτη μέλη ότι η εικόνα δεν μπορεί να εισαχθεί από μια προσωρινή Internet θέση αρχείων. Επιπλέον, το Word 2016 διακόπτεται.
  • Όταν κάνετε κύλιση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML στο Outlook 2016 ή Word 2016, Outlook 2016 ή το Word 2016 διακόπτεται.
  • Που χρειάζεται πολύ χρόνο για να ενημερώσετε ένα στοιχείο ελέγχου περιεχομένου στο στοιχείο ελέγχου αντιστοίχισης XML στο Word 2016. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει την απόδοση για στοιχεία ελέγχου περιεχομένου στο Word 2016.
  • Εάν η προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου έχει οριστεί σε μια γλώσσα που γράφεται χρησιμοποιώντας κυριλλικοί χαρακτήρες, ορισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου (για παράδειγμα, Ctrl + C και Ctrl + V) δεν λειτουργούν σε Word 2016.
  • Το WindowBeforeRightClick συμβάν δεν ενεργοποιείται, όταν κάνετε δεξιό κλικ σε ένα έγγραφο στο Word 2016.
  • Όταν προσπαθείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο HTML ως αντικείμενο σε ένα έγγραφο του Microsoft Word 2016, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
   Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε αυτό το αντικείμενο είναι αρχείο html. Αυτό το πρόγραμμα είτε δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας ή δεν ανταποκρίνεται. Για να επεξεργαστείτε αυτό το αντικείμενο, εγκατάσταση αρχείου html ή βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστά όλα τα παράθυρα διαλόγου στο αρχείο html.
  • Εάν κάνετε Βηματική εκτέλεση κώδικα (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το Βηματική εκτέλεση λειτουργούν) σε ένα έγγραφο του Word 2016, διακόπτεται η λειτουργία του Word 2016.
  • Μετά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων για το Word 2016, το πρότυπο Normal (Normal.dotm) μετονομάζεται σε Normal.dotm.old και δημιουργείται ένα νέο πρότυπο Normal.dotm.
  • Δεν υπάρχει επαρκής μνήμη ή χώρος στο δίσκο για τη σελιδοποίηση ή την εκτύπωση του εγγράφου στο Word 2016.
  • Κατά τη χρήση ctx.trackedObjects.add() και καταργείτε τις εφαρμογές χωρίς εκκαθάριση με μη αυτόματο τρόπο τα αντικείμενα, το Word 2016 αυτόματα ομαλά εκκαθαρίζει αυτά τα αντικείμενα πριν αυτό καταργεί τη φόρτωση τις εφαρμογές.
  • Να μη γίνει προώθηση επαγγελματική γραμμή πληροφορίες συμβολοσειράς περικόπτεται και πλήρως δεν εμφανίζεται σε ορισμένες μη αγγλικές εκδόσεις του Outlook 2016.
  • Μια διαδρομή διεθνούς σύμβασης ονομάτων (Universal Naming Convention (UNC) που περιέχει ορισμένους χαρακτήρες πλήρους πλάτους δεν επιλυθεί σε υπερ-σύνδεση στο Word 2016.
  • Αφού προσθέσετε μια συνεχόμενη αλλαγή ενότητας σε ένα έγγραφο του Word 2016, ένα lastRenderedPageBreak Προσθήκη αντικειμένου.
  • Εάν χρησιμοποιείτε το Visual Studio Tools για τα εργαλεία του Office (VSTO) για να εκτελέσει ορισμένες κώδικα σε ένα έγγραφο στο Word 2016, χάνεται μια επιλογή χρήστη στο έγγραφο.
  • Το δεν χρησιμοποιούν τη γλώσσα HTML autospacing παράγραφο επιλογή συμβατότητας δεν είναι διαθέσιμη για να μετατρέψετε αρχεία Word 2016.
  • Όταν ανοίγετε μια παρουσία του Outlook 2010 που διαθέτει περισσότερα από 30 ημερολόγια σε προβολή ημερολογίου σε ένα περιβάλλον Citrix, διακόπτεται Outlook 2010. Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε στην ενότητα KB3114809 για περισσότερες πληροφορίες.
  • Συναντήσεις που αρχίζουν και τελειώνουν σε διαφορετικές ημέρες, εμφανίζονται ως πολλές συσκέψεις στην προβολή μήνα στο Outlook 2010.
  • Όταν προβάλλετε ορισμένες σύσκεψη ακύρωσης μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο παράθυρο ανάγνωσης του Outlook 2013, διακόπτεται Outlook 2013.
  • Όταν χρησιμοποιείτε το ποντίκι για να ανοίξετε μια νέα ολοήμερη συνάντηση στο Outlook 2013, διακόπτεται Outlook 2013.
  • Κατά την προσπάθειά σας να ορίσετε ένα λογαριασμό στο Outlook 2016, Outlook 2016 διαρκεί περισσότερο από το Outlook 2013 για να συλλέξετε δεδομένα αυτόματου εντοπισμού για το λογαριασμό.
  • Όταν κάνετε κύλιση σε ορισμένα στοιχεία σε μια λίστα μηνυμάτων στο Outlook 2016, παράθυρο μάτια διακόπτει το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, λειτουργία Outlook 2016.
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ανάπτυξης της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας

Microsoft Office 2007 (όλες οι εκδόσεις) και άλλο λογισμικό

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.
Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια το Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
otkruntimertl2007-kb2956110-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft InfoPath 2007 Service Pack 3:
infopath2007-kb3114426-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft Outlook 2007 Service Pack 3:
Outlook2007-kb2880510-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb3114901-fullfile-x86-glb.exe
Για το πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office:
wordconv2007-kb3114900-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft Word Viewer:
Office-kb3114812-fullfile-enu.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση και εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΧρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα ελέγχου.
Πληροφορίες αρχείωνΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2880510
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2956110
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114426
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114812
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114900
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114901
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει

Microsoft Office 2010 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.
Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια το Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit): otkruntimertl2010-kb2956063-fullfile-x86-glb.exe
kb24286772010-kb3114873-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit)
kb24286772010-kb3114873-fullfile-x64-glb.exe
Για το Microsoft InfoPath 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit)
infopath2010-kb3114414-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft InfoPath 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit)
infopath2010-kb3114414-fullfile-x64-glb.exe
Για το Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit)
outlookloc2010-kb3114883-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit)
outlookloc2010-kb3114883-fullfile-x64-glb.exe
Για το Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 32-bit)
word2010-kb3114878-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (εκδόσεις 64-bit)
word2010-kb3114878-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση και εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΧρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα ελέγχου.
Πληροφορίες αρχείωνΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 2956063
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114414
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114873
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114878
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114883
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει

Microsoft Office 2013 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Office 2013 (εκδόσεις 32-bit):
otkruntimertl2013-kb3039746-fullfile-x86-glb.exe
Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft InfoPath 2013 (εκδόσεις 32-bit)
infopath2013-kb3114833-fullfile-x86-glb.exe
Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft InfoPath 2013 (εκδόσεις 64-bit)
infopath2013-kb3114833-fullfile-x64-glb.exe
Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Outlook 2013 (εκδόσεις 32-bit)
outlook2013-kb3114829-fullfile-x86-glb.exe
Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Outlook 2013 (εκδόσεις 64-bit)
outlook2013-kb3114829-fullfile-x64-glb.exe
Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Word 2013 (εκδόσεις 32-bit)
word2013-kb3114824-fullfile-x86-glb.exe
Για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Word 2013 (εκδόσεις 64-bit)
word2013-kb3114824-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση και εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΧρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα ελέγχου.
Πληροφορίες αρχείωνΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3039746
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114824
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114829
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114833
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει

RT 2013 του Microsoft Office (όλες οι εκδόσεις)

ΑνάπτυξηΤο 3114829 ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Outlook 2013 RT είναι διαθέσιμη μέσω Windows Update.
Το 3114824 ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Word 2013 RT είναι διαθέσιμη μέσω Windows Update.
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση και εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΚάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου, κάντε κλικ σύστημα και ασφάλεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update, και στη συνέχεια στην ενότητα δείτε επίσης, εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις , κάντε κλικ και επιλέξτε από τη λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων.
Πληροφορίες αρχείωνΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114824
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114829

Microsoft Office 2016 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια το Microsoft Office 2016 (έκδοση 32-bit):
otkruntimertl2016-kb3114690-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft Outlook 2016 (έκδοση 32-bit):
outlook2016-kb3114861-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft Outlook 2016 (64-bit edition):
outlook2016-kb3114861-fullfile-x64-glb.exe
Για το Microsoft Word 2016 (έκδοση 32-bit):
word2016-kb3114855-fullfile-x86-glb.exe
Για το Microsoft Word 2016 (64-bit edition):
word2016-kb3114855-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΣε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση και εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΧρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα ελέγχου.
Πληροφορίες αρχείωνΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114690
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114861
Ανατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114855
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει

Microsoft Office Web Apps 2010 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.
Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια το Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb3114880-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςn ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση και εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΑυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.
Πληροφορίες αρχείουΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114880
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει

Microsoft Office Web Apps 2013 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Office Web Apps διακομιστή 2013 Service Pack 2:
wacserver2013-kb3114821-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςn ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση και εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 887012.
Πληροφορίες κατάργησηςΑυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.
Πληροφορίες αρχείουΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114821
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει

Microsoft SharePoint Server 2010 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια το Word Automation Services σχετικά με τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2:
wdsrv2010-kb3114866-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΜετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας σε όλους τους διακομιστές του SharePoint, πρέπει να εκτελέσετε το εργαλείο PSconfig για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση και εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows.
Πληροφορίες κατάργησηςΑυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.
Πληροφορίες αρχείουΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114866
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει

Microsoft SharePoint Server 2013 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για αυτό το λογισμικό.

Όνομα αρχείου ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείαςΓια το Word Automation Services σχετικά με τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft SharePoint Server 2013:
wdsrvloc2013-kb3114814-fullfile-x64-glb.exe
Διακόπτες εγκατάστασηςΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 912203
Απαίτηση επανεκκίνησηςΜετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας σε όλους τους διακομιστές του SharePoint, πρέπει να εκτελέσετε το εργαλείο PSconfig για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης.

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Εάν τα απαιτούμενα αρχεία χρησιμοποιούνται, αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα απαιτήσει επανεκκίνηση και εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να κάνετε επανεκκίνηση.

Για να μειώσετε τις πιθανότητες να απαιτείται επανεκκίνηση, διακόψτε όλες τις υπηρεσίες που επηρεάζονται και κλείστε όλες τις εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιούν τα επηρεαζόμενα αρχεία, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows.
Πληροφορίες κατάργησηςΑυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν είναι δυνατό να καταργηθούν.
Πληροφορίες αρχείουΑνατρέξτε στην ενότητα Άρθρο της Γνωσιακής βάσης 3114814
Επαλήθευση του κλειδιού μητρώουΔεν ισχύει

Office για Mac 2011

Προϋποθέσεις
 • Πρέπει να χρησιμοποιείτε Mac OS X έκδοση 10.5.8 ή νεότερη έκδοση σε επεξεργαστή Intel.
 • Οι λογαριασμοί χρηστών Mac OS X, πρέπει να έχετε πιστοποιήσεις διαχειριστή για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας.
Εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης
Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την κατάλληλη έκδοση γλώσσας του Microsoft Office για Mac 2011 14.6.2 την ενημερωμένη έκδοση από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται. Αυτό περιλαμβάνει εφαρμογές προστασίας από ιούς και όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office, επειδή θα ήταν δυνατό να παρεμβάλλονται κατά την εγκατάσταση.
 2. Το άνοιγμα του Microsoft Office για Mac 2011 14.6.2 ενημερωμένη έκδοση τόμου στην επιφάνεια εργασίας σας. Αυτό το βήμα μπορεί να έχουν εκτελεστεί για εσάς.
 3. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, του Microsoft Office για Mac 2011 14.6.2 ενημέρωση τόμου παράθυρο, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο του Microsoft Office για Mac 2011 14.6.2 ενημερωμένη έκδοση εφαρμογής και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.
 4. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορείτε να καταργήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων από τον σκληρό σας δίσκο. Για να επιβεβαιώσετε ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων Verifying". Για να καταργήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης, σύρετε τον κάδο απορριμμάτων του Microsoft Office για Mac 2011 14.6.2 ενημερωμένη έκδοση τόμο και στη συνέχεια σύρετε το αρχείο που έχετε λάβει για να τον κάδο απορριμμάτων.
Επαλήθευση εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης
Για να βεβαιωθείτε ότι μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας είναι εγκατεστημένη σε ένα προσβεβλημένο σύστημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Finder, εντοπίστε το Φάκελο εφαρμογής (Microsoft Office 2011).
 2. Επιλέξτε το Word, Excel, PowerPointή Outlookκαι ξεκινήστε την εφαρμογή.
 3. Από το μενού της εφαρμογής, κάντε κλικ στο κουμπί Σχετικά μεΌνομα_εφαρμογής> (όπουΌνομα_εφαρμογής> είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης που αντιπροσωπεύει το Word, Excel, PowerPoint ή Outlook).
Εάν το πιο πρόσφατα εγκατεστημένη ενημερωμένη έκδοση έκδοση αριθμός είναι 14.6.2, η ενημερωμένη έκδοση εγκαταστάθηκε με επιτυχία.

Απαίτηση επανεκκίνησης
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν μπορεί να καταργηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες
Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις ή προβλήματα με τη λήψη ή τη χρήση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ανατρέξτε στην ενότητα Microsoft για υποστήριξη Mac Για να μάθετε σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης που είναι διαθέσιμες σε εσάς.

2016 Office για Mac

Προϋποθέσεις
 • Mac OS X Yosemite 10.10 ή νεότερη έκδοση σε επεξεργαστή Intel.
 • Μια έγκυρη συνδρομή του Microsoft Office 365.
Εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης
Κάντε λήψη και εγκαταστήστε την κατάλληλη έκδοση των το 2016 του Microsoft Office για Mac 15.20.0 από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται. Αυτό περιλαμβάνει εφαρμογές προστασίας από ιούς και όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office, επειδή θα ήταν δυνατό να παρεμβάλλονται κατά την εγκατάσταση.
 2. Ανοίξτε το 2016 Office της Microsoft για Mac 15.20.0 ενημερωμένη έκδοση τόμου στην επιφάνεια εργασίας σας. Αυτό το βήμα μπορεί να έχουν εκτελεστεί για εσάς.
 3. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, με το 2016 Office της Microsoft για Mac 15.20.0 ενημέρωση τόμου παράθυρο, κάντε διπλό κλικ το 2016 Office της Microsoft για Mac 15.20.0 ενημερωμένη έκδοση εφαρμογής και ακολουθήστε τις οδηγίες.
 4. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί με επιτυχία, μπορείτε να καταργήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων από τον σκληρό σας δίσκο. Για να επιβεβαιώσετε ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων Verifying". Για να καταργήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης, πρώτα σύρετε το 2016 Office της Microsoft για Mac 15.20.0 ενημερωμένη έκδοση τόμο για να τον κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια σύρετε το αρχείο που έχετε λάβει για να τον κάδο απορριμμάτων.
Επαλήθευση εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης
Για να βεβαιωθείτε ότι μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας είναι εγκατεστημένη σε ένα προσβεβλημένο σύστημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Finder, εντοπίστε το Φάκελο εφαρμογής (Microsoft Office 2016).
 2. Επιλέξτε το Word, Excel, PowerPointή Outlookκαι ξεκινήστε την εφαρμογή.
 3. Από το μενού της εφαρμογής, κάντε κλικ στο κουμπί σχετικά με<b00> </b00> Όνομα_εφαρμογής (που όνομα_εφαρμογής είναι το Word, Excel, PowerPoint ή Outlook).
Εάν το πιο πρόσφατα εγκατεστημένη ενημέρωση αριθμός έκδοσης είναι 15.20.0, η ενημερωμένη έκδοση εγκαταστάθηκε με επιτυχία.

Απαίτηση επανεκκίνησης
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν απαιτεί την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας δεν μπορεί να καταργηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες
Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις ή προβλήματα με τη λήψη ή τη χρήση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, ανατρέξτε στην ενότητα Microsoft για υποστήριξη Mac Για να μάθετε σχετικά με τις επιλογές υποστήριξης που είναι διαθέσιμες σε εσάς.

Τρόπος λήψης Βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Βοήθεια για την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων: Υποστήριξη για το Microsoft Update

Λύσεις ασφάλειας για επαγγελματίες τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ: Αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας TechNet και υποστήριξη

Βοήθεια για την προστασία του υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας: Αντιμετώπιση ιών και το Κέντρο ασφαλείας

Τοπική υποστήριξη σύμφωνα με τη χώρα σας: Διεθνής υποστήριξη

ενημέρωση ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας ενημερωμένη_έκδοση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_κατασκευασμένο άρνηση_εξυπηρέτησης DoS TSE

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί με μηχανική μετάφραση

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3141806 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/17/2016 10:48:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, Word 2016, Microsoft InfoPath 2013, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1, Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Word 2013, Microsoft InfoPath 2010, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2, Microsoft Word 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Web Apps Service Pack 2, Word Viewer, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013, Outlook 2016

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kblist kbfix kbsurveynew kbmt KB3141806 KbMtel
Σχόλια