Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Στο FrontPage 2003 και το FrontPage 2002, εμφανίζεται μια φόρμα επιβεβαίωσης, αλλά δεν εγγράφονται πληροφορίες στη βάση δεδομένων

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR314440
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Στο Microsoft Office FrontPage 2003 και το Microsoft FrontPage 2002, όταν υποβάλλετε μια φόρμα, εμφανίζεται μια σελίδα επιβεβαίωσης. Αυτό σας δίνει την εντύπωση ότι η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία, αλλά δεν εγγράφονται πληροφορίες στη βάση δεδομένων.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα προκύπτει, αν σημάνετε ένα πεδίο στη βάση δεδομένων ως πρωτεύον κλειδί και μετά υποβάλλετε μια φόρμα που δημιουργεί διπλότυπα δεδομένα τα οποία είχαν υποβληθεί προηγουμένως σε ένα πεδίο με σήμανση ως πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" αυτού του άρθρου παρακάτω.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για λόγους επεξήγησης, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα, για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες, για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ανοίξτε το αρχείο Fpdbform.inc που υπάρχει στο φάκελο _fpclass.
  2. Εντοπίστε τη συνάρτηση FP_DumpError(strErrorUrl, strMsg).
  3. Καταργήστε τη γραμμή που μοιάζει με την εξής.
    On Error Resume Next						
  4. Καταργήστε τη γραμμή που μοιάζει με την εξής.
    fp_conn.Close						
  5. Αποθηκεύστε και κλείστε το αρχείο.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν ορίζετε ένα πεδίο ως πρωτεύον κλειδί στη Microsoft Access, όλες οι εγγραφές πρέπει να έχουν μια μοναδική καταχώρηση σε αυτό το πεδίο. Αν επιχειρήσετε να εισάγετε διπλότυπα δεδομένα σε αυτό το πεδίο, θα εμφανιστεί ένα λάθος στην Access.

Όταν χρησιμοποιείτε τα FrontPage 2002 Server Extensions ή τα FrontPage 2000 Server Extensions και επιχειρήσετε να υποβάλετε μια φόρμα σε μια βάση δεδομένων με διπλότυπα δεδομένα σε ένα πεδίο που έχει σημανθεί ως πρωτεύον κλειδί, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

(Cannot update the database.)
Στο FrontPage 2003 και το FrontPage 2002, προστίθεται η ακόλουθη γραμμή στη συνάρτηση FP_DumpError στο αρχείο Fpdbform.inc:
On Error Resume Next					
Αυτή η γραμμή κώδικα προστίθεται στο αρχείο για να βελτιωθεί η υποστήριξη σε διάφορες κωδικοσελίδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το FrontPage να αγνοεί το λάθος που εμφανίζεται στην Access, όταν μια ιστοσελίδα επιχειρεί την προσθήκη εγγραφής που περιέχει διπλότυπα δεδομένα πρωτεύοντος πεδίου, επιτρέπει όμως την εμφάνιση της σελίδας επιβεβαίωσης. Η λειτουργία φαίνεται ότι εκτυλίσσεται ομαλά, αλλά η Access δεν επιτρέπει την εγγραφή, στη βάση δεδομένων, της εγγραφής που περιέχει τα διπλότυπα δεδομένα πρωτεύοντος κλειδιού.
front page
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314440 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/24/2014 17:54:38 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix KB314440
Σχόλια