Τρόπος κατάργησης του Linux και εγκατάστασης των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο: 247804.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο κατάργησης του λειτουργικού συστήματος Linux από τον υπολογιστή σας και εγκατάστασης των Windows XP. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι το Linux είναι ήδη εγκατεστημένο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, ότι χρησιμοποιούνται τα τοπικά διαμερίσματα και τα διαμερίσματα μετάθεσης του Linux (τα οποία δεν είναι συμβατά με τα Windows XP) καθώς και ότι δεν έχει απομείνει ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Windows XP και το Linux είναι δυνατό να συνυπάρχουν στον ίδιο υπολογιστή. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Linux.
Περισσότερες πληροφορίες
Για να εγκαταστήσετε τα Windows XP σε έναν υπολογιστή στον οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο το Linux (και με την προϋπόθεση ότι δεν θέλετε να καταργήσετε το Linux), πρέπει να καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα του Linux. Το διαμέρισμα που είναι συμβατό με τα Windows μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows XP.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν ακολουθήσετε τα βήματα αυτού του άρθρου, βεβαιωθείτε ότι έχετε μια δισκέτα ή ένα CD-ROM με δυνατότητα εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος του Linux, επειδή αυτά τα βήματα καταργούν πλήρως το λειτουργικό σύστημα Linux από τον υπολογιστή σας. Στην περίπτωση που σκοπεύετε να επαναφέρετε το λειτουργικό σύστημα Linux κάποια στιγμή αργότερα, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επίσης ένα λειτουργικό αντίγραφο ασφαλείας όλων των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή. Επιπλέον, πρέπει να έχετε μια πλήρη έκδοση των Windows XP για να την χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια αυτής της εγκατάστασης. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ένα CD-ROM αναβάθμισης των Windows XP, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ένα CD-ROM εγκεκριμένου προϊόντος των Windows. Το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) του CD-ROM αναβάθμισης των Windows XP θα σας ζητήσει αυτό το CD-ROM.

Τα αρχεία συστήματος του Linux χρησιμοποιούν ένα superblock στην αρχή ενός διαμερίσματος δίσκου για να προσδιορίσουν το βασικό μέγεθος, σχήμα και κατάσταση του συστήματος αρχείων.

Το λειτουργικό σύστημα Linux γενικά εγκαθίσταται στο διαμέρισμα τύπου 83 (τοπικό του Linux) ή 82 (μετάθεσης του Linux). Η "Διαχείριση εκκίνησης του Linux" (Linux boot manager - LILO) μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινά από μια από τις ακόλουθες θέσεις:
 • Το Master Boot Record (MBR) του σκληρού δίσκου

  -ή-
 • Το ριζικό φάκελο του διαμερίσματος του Linux
Το εργαλείο Fdisk που περιλαμβάνεται στο Linux μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή των διαμερισμάτων. (Υπάρχουν και άλλα βοηθητικά προγράμματα που λειτουργούν το ίδιο καλά, όπως το Fdisk από το MS-DOS 5.0 και νεότερες εκδόσεις ή μπορείτε να διαγράψετε τα διαμερίσματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.)

Για να καταργήσετε το Linux από τον υπολογιστή σας και να εγκαταστήσετε τα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Καταργήστε το τοπικό διαμέρισμα, το διαμέρισμα μετάθεσης και το διαμέρισμα εκκίνησης που χρησιμοποιούνται από το Linux:
  1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας από τη δισκέτα εγκατάστασης του Linux, πληκτρολογήστε fdisk στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βοήθεια σχετικά με τη χρήση του εργαλείου Fdisk, πληκτρολογήστε m στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  2. Πληκτρολογήστε p στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να εμφανίσετε τις πληροφορίες. Το πρώτο στοιχείο που παρατίθεται είναι το hard disk 1, partition 1 information και το δεύτερο στοιχείο που παρατίθεται είναι το hard disk 1, partition 2 information.
  3. Πληκτρολογήστε d στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί ο αριθμός το διαμερίσματος που θέλετε να καταργήσετε. Πληκτρολογήστε 1 και, στη συνέχεια, πιέστε ENTER για να διαγράψετε τον αριθμό διαμερίσματος 1. Επαναλάβετε αυτό το βήμα μέχρι να διαγραφούν όλα τα διαμερίσματα.
  4. Πληκτρολογήστε w και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να γράψετε αυτές τις πληροφορίες στον πίνακα διαμερισμάτων. Ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένα μηνύματα λάθους (επειδή οι πληροφορίες γράφονται στον πίνακα διαμερισμάτων), αλλά δεν πρέπει να είναι σημαντικά σε αυτό το στάδιο, επειδή το επόμενο βήμα είναι να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, να εγκαταστήσετε το νέο λειτουργικό σύστημα.
  5. Πληκτρολογήστε q στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER για να τερματίσετε το εργαλείο Fdisk.
  6. Τοποθετήστε μια δισκέτα ή το CD-ROM εκκίνησης των Windows XP και, στη συνέχεια, πιέστε CTRL+ALT+DELETE για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε τα Windows XP.

  Η διαδικασία εγκατάστασης σας βοηθά να δημιουργήσετε τα κατάλληλα διαμερίσματα στον υπολογιστή σας.

Δείγματα πινάκων διαμερισμάτων του Linux

Μεμονωμένη μονάδα SCSI

  Device Boot Start End Blocks Id System  /dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)  /dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)				

Πολλαπλές μονάδες δίσκου SCSI

  Device Boot Start End Blocks Id System  /dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 1, partition 1)  /dev/sda2 501 522 176715 82 Linux swap (SCSI hard drive 1, partition 2)  /dev/sdb1 1 500 4016218 83 Linux native (SCSI hard drive 2, partition 1)				

Μεμονωμένη μονάδα IDE

  Device Boot Start End Blocks Id System  /dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)  /dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)				

Πολλές μονάδες IDE

  Device Boot Start End Blocks Id System  /dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 1, partition 1)  /dev/hda2 501 522 176715 82 Linux swap (IDE hard drive 1, partition 2)  /dev/hdb1 1 500 4016218 83 Linux native (IDE hard drive 2, partition 1)				
Επιπλέον, το Linux αναγνωρίζει περισσότερους από 40 διαφορετικούς τύπους διαμερισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
 • FAT 12 (Type 01)
 • FAT 16 > 32 M Primary (Type 06)
 • FAT 16 Extended (Type 05)
 • FAT 32 w/o LBA Primary (Type 0b)
 • FAT 32 w/LBA Primary (Type 0c)
 • FAT 16 w/LBA (Type 0e)
 • FAT 16 w/LBA Extended (Type 0f)
Σημειώστε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι κατάργησης του λειτουργικού συστήματος Linux και εγκατάστασης των Windows XP. Η προηγούμενη μέθοδος περιλαμβάνεται σε αυτό το άρθρο εξαιτίας των υποθέσεων που εκτελεί ήδη το λειτουργικό σύστημα Linux με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο. Υπάρχουν μέθοδοι για την αλλαγή των μεγεθών των διαμερισμάτων με λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση διαμερισμάτων. Το λογισμικό δημιουργίας διαμερισμάτων δίσκου ενδέχεται να προκαλέσει αστάθεια στην εγκατάσταση των Windows XP. Η Microsoft δεν υποστηρίζει την εγκατάσταση των Windows XP σε διαμερίσματα των οποίων ο χειρισμός γίνεται με αυτόν τον τρόπο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια δισκέτα εκκίνησης έκδοσης 5.0 του MS-DOS ή νεότερης έκδοσης, μια Δισκέτα εκκίνησης των Microsoft Windows 95 ή μια Δισκέτα εκκίνησης των Microsoft Windows 98 η οποία περιέχει το βοηθητικό πρόγραμμα Fdisk για την κατάργηση ενός λειτουργικού συστήματος από το σκληρό δίσκο και την εγκατάσταση ενός διαφορετικού λειτουργικού συστήματος. Όταν ξεκινάτε το Fdisk και υπάρχουν εγκατεστημένες πολλές μονάδες δίσκου στον υπολογιστή σας, σας παρουσιάζονται πέντε επιλογές. Χρησιμοποιήστε την επιλογή 5 για να επιλέξετε το σκληρό δίσκο στον οποίο βρίσκεται το διαμέρισμα που πρόκειται να διαγραφεί. Στη συνέχεια, (ή στην περίπτωση που έχετε μόνο ένα σκληρό δίσκο), ενεργοποιήστε την επιλογή 3 (Διαγραφή διαμερίσματος ή λογικής μονάδας DOS (Delete partition or Logical DOS Drive)) και, τέλος, ενεργοποιήστε την επιλογή 4 (Διαγραφή διαμερίσματος εκτός DOS (Delete Non-DOS Partition)). Στη συνέχεια, πρέπει να εμφανίσετε τα διαμερίσματα εκτός MS-DOS που θέλετε να διαγράψετε. Συνήθως, το λειτουργικό σύστημα Linux έχει δύο διαμερίσματα εκτός MS-DOS, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα. Αφού καταργήσετε ένα διαμέρισμα, χρησιμοποιήστε τα ίδια βήματα για να διαγράψετε οποιαδήποτε άλλα διαμερίσματα εκτός MS-DOS.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος Fdisk, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
255867 Τρόπος χρήσης των εργαλείων Fdisk και Format για δημιουργία διαμερισμάτων ή νέα δημιουργία διαμερισμάτων σε σκληρό δίσκο
Αφού διαγράψετε τα διαμερίσματα, μπορείτε να δημιουργήσετε διαμερίσματα και να εγκαταστήσετε το λειτουργικό σύστημα που θέλετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο ένα κύριο διαμέρισμα και ένα εκτεταμένο διαμέρισμα με πολλές λογικές μονάδες δίσκου χρησιμοποιώντας το Fdisk από την έκδοση 5.0 του MS-DOS ή νεότερη έκδοση, τα Windows 95 και τα Windows 98. Το μέγιστο μέγεθος του κύριου διαμερίσματος FAT16 είναι 2 gigabyte (GB). Το μεγαλύτερο μέγεθος της λογικής μονάδας δίσκου FAT16 είναι 2 GB.

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
105074 Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δημιουργία διαμερισμάτων του MS-DOS 6.2 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
Κατά την εγκατάσταση των Windows XP, τα διαμερίσματα του Linux μπορούν να καταργηθούν και να δημιουργηθούν νέα διαμερίσματα, τα οποία διαμορφώνονται με τον κατάλληλο τύπο συστήματος αρχείων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Τα Windows XP σας επιτρέπουν να δημιουργείτε περισσότερα από ένα κύρια διαμερίσματα. Τα Windows XP αναγνωρίζουν το σύστημα αρχείων FAT32. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows XP, μπορείτε να δημιουργήσετε μια πολύ μεγάλη μονάδα δίσκου FAT32. Η μονάδα δίσκου FAT32 μπορεί να τροποποιηθεί σε NTFS μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, αν είναι απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πολλαπλής εκκίνησης με τα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306559 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία συστήματος πολλαπλής εκκίνησης με τα Windows XP
 
kbfaqw2ksetup
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314458 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:21:36 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsetup KB314458
Σχόλια