Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους: Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση των Windows εξαιτίας ενός ζητήματος ρύθμισης παραμέτρων υλικού του δίσκου υπολογιστή

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR314477
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 124550.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε τα Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση των Windows εξαιτίας ενός ζητήματος ρύθμισης παραμέτρων του δίσκου υπολογιστή.

Δεν ήταν δυνατή η ανάγνωση από τον επιλεγμένο δίσκο εκκίνησης. Ελέγξτε τη διαδρομή εκκίνησης και το υλικό του δίσκου.

Ελέγξτε την τεκμηρίωση των Windows σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων δίσκου υλικού και τα εγχειρίδια αναφοράς υλικού για πρόσθετες πληροφορίες.

(Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem.

Could not read from the selected boot disk. Check boot path and disk hardware.

Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information.)
-ή-
Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση των Windows NT επειδή το ακόλουθο αρχείο λείπει ή έχει καταστραφεί:

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

Εγκαταστήστε ξανά ένα αντίγραφο του παραπάνω αρχείου.

(Windows NT could not start because the following file is missing or corrupt:

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

Please re-install a copy of the above file.)
-ή-
Το αρχείο Winnt_root\System32\Hal.dll λείπει ή έχει καταστραφεί:

Εγκαταστήστε ξανά ένα αντίγραφο του παραπάνω αρχείου.

(Winnt_root\System32\Hal.dll missing or corrupt:

Please re-install a copy of the above file.)
Επιπλέον, ίσως να αντιμετωπίσετε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω συμπεριφορές:
 • Εάν ξεκινήσετε τον υπολογιστή από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), μπορεί να εμφανιστεί μια γραμμή εντολών χωρίς επιλογή σύνδεσης στην εγκατάσταση των Windows.
 • Εάν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο των Windows, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

  (Access denied.)
 • Εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μια λειτουργία Επιδιόρθωση (Repair) από το CD-ROM των Windows XP, η εγκατάσταση των Windows δεν εντοπίζεται και δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε τα Windows.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά είναι δυνατό να παρουσιαστεί εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Η τιμή Default στην ενότητα [Boot Loader] του αρχείου Boot.ini λείπει ή δεν είναι έγκυρη.
 • Τα Windows XP δεν είναι εγκατεστημένα στη θέση που καθορίζεται στο αρχείο Boot.ini.
 • Το αρχείο Ntoskrnl.exe λείπει ή είναι κατεστραμμένο.
 • Η διαδρομή διαμερίσματος του αρχείου Boot.ini δεν έχει καθοριστεί σωστά.
 • Γενική βλάβη υλικού.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Επεξεργαστείτε το αρχείο Boot.ini, για να αποκαταστήσετε ή να διορθώσετε την καταχώρηση Default και να επιβεβαιώσετε ότι οι υπόλοιπες καταχωρήσεις της ενότητας [Operating Systems] του αρχείου Boot.ini οδηγούν στους κατάλληλους καταλόγους.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του αρχείου Boot.ini, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
289022 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Επεξεργασία του αρχείου Boot.ini στα Windows XP

Μέθοδος 2

Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Bootcfg στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), για να διορθώσετε το αρχείο Boot.ini:
 1. Χρησιμοποιήστε το CD-ROM των Windows XP, για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας.
 2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα να πιέσετε το πλήκτρο R, για να επιδιορθώσετε τα Windows χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), πιέστε το πλήκτρο R.
 3. Επιλέξτε την εγκατάσταση των Windows που επιθυμείτε και κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, όταν σας ζητηθεί.
 4. Πληκτρολογήστε bootcfg /rebuild και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Όταν εντοπιστεί η εγκατάσταση των Windows, εμφανίζονται οι ακόλουθες οδηγίες:
  Προσθήκη εγκατάστασης στη λίστα εκκίνησης; (Ναι/Όχι/Όλα) (Add installation to boot list? (Yes/No/All))
  [Πληκτρολογήστε Y για απόκριση σε αυτό το μήνυμα.]

  Εισαγωγή αναγνωριστικού φόρτωσης: (Enter Load Identifier:)
  [Αυτό είναι το όνομα του λειτουργικού συστήματος. Πληκτρολογήστε Windows XP Professional ή Windows XP Home Edition.]

  Εισαγωγή επιλογών φόρτωσης λειτουργικού συστήματος: (Enter OS Load options:)
  [Αφήστε αυτό το πεδίο κενό και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER].
  Όταν εκτελέσετε τα προηγούμενα βήματα, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρώτο στοιχείο του μενού εκκίνησης. Αυτό πρέπει να επιτρέψει την κανονική εκκίνηση των Windows XP.

  Μετά την επιτυχημένη φόρτωση των Windows XP, είναι δυνατή η τροποποίηση του αρχείου Boot.ini για την κατάργηση της εσφαλμένης καταχώρησης.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του αρχείου Boot.ini, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
289022 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Επεξεργασία του αρχείου Boot.ini στα Windows XP

Μέθοδος 3

 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το CD-ROM των Windows XP. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να γίνει εκκίνηση από το CD.
 2. Μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης των αρχείων εγκατάστασης, πιέστε το πλήκτρο R, για να κάνετε επιδιόρθωση χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 3. Όταν βρίσκεστε στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery console), επιλέξτε την εγκατάσταση στην οποία θα συνδεθείτε (συνήθως νούμερο 1) και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Συνδεθείτε στο λογαριασμό διαχειριστή (Administrator), πληκτρολογώντας τον κωδικό πρόσβασης για αυτόν το λογαριασμό και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στη γραμμή εντολών της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery console), πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:

  Για συστήματα με έναν επεξεργαστή:
  expand cd-rom:\i386\ntoskrnl.ex_ μονάδα_δίσκου:\Windows\system32
  Για συστήματα με πολλούς επεξεργαστές:
  expand cd-rom:\i386\ntkrnlmp.ex_ μονάδα_δίσκου:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

  Cd-rom είναι το γράμμα της μονάδας CD-ROM και μονάδα_δίσκου είναι το γράμμα της μονάδας σκληρού δίσκου όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows.
 6. Εάν εμφανιστεί ερώτηση για την αντικατάσταση του αρχείου, πιέστε το πλήκτρο Y.
 7. Πληκτρολογήστε exit και πιέστε το πλήκτρο ENTER στη γραμμή εντολών.

Method 4

Ξεκινήστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) και, στη συνέχεια, εκτελέστε την εντολή CHKDSK /r.

Σημείωση Δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε το διακόπτη /p στη γραμμή εντολής Chkdsk, επειδή με το διακόπτη /r το βοηθητικό πρόγραμμα Chkdsk εντοπίζει τους κατεστραμμένους τομείς και ανακτά αναγνώσιμες πληροφορίες. Αυτή η εντολή υποδηλώνει τη χρήση του διακόπτη /p.
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν λείπει η τιμή Default της ενότητας [Boot Loader] του αρχείου Boot.ini, τα Windows XP εμφανίζουν μια νέα καταχώρηση, Windows (default), στο μενού του προγράμματος φόρτωσης λειτουργικού συστήματος (πρόγραμμα φόρτωσης εκκίνησης) και κατόπιν προεπιλέγουν τη νέα καταχώρηση. Η καταχώρηση Windows (default) οδηγεί στην ακόλουθη διαδρομή για τη φόρτωση των Windows XP:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Boot.ini, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
102873 Συμβάσεις και χρήση των ονομάτων διαδρομής ARC για το αρχείο BOOT.INI
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307654 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση και χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314477 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/01/2007 02:01:00 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kberrmsg kbhardware kbprb kbfaq KB314477
Σχόλια
var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("