Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος προσθήκης εκτυπωτών χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 189105.
Περίληψη
Τα Windows XP σάς επιτρέπουν να εγκαταστήσετε έναν εκτυπωτή από τη γραμμή εντολών. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης ή ένα προγραμματισμένο συμβάν για να προσθέσετε ή να καταργήσετε έναν εκτυπωτή από μια ομάδα χρηστών.

Αν και τα Microsoft Windows NT 4.0 περιέχουν εργαλεία όπως το Con2prt.exe, το Con2prt.exe σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέτετε ή να καταργείτε μόνο εκτυπωτές δικτύου. Μπορείτε να τροποποιήσετε και να διαγράψετε τοπικούς εκτυπωτές, χρησιμοποιώντας τα Windows XP. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένας διαχειριστής μπορεί να ελέγξει όλες τις πλευρές των δυνατοτήτων εκτύπωσης ενός χρήστη, απαιτώντας από τους χρήστες να εκτελούν ένα αρχείο δέσμης ή μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή σε μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης ή σε ένα αρχείο δέσμης που βασίζεται σε υπολογιστή-πελάτη, ο υπολογιστής-πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί Windows XP ή Microsoft Windows 2000. Επειδή η δέσμη ενεργειών σύνδεσης εκτελείται στον υπολογιστή-πελάτη, η εντολή αυτή δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί σε υπολογιστή-πελάτη με Windows NT 4.0.

Ακόμη, οι εντολές αυτές είναι δυνατό να εκτελεστούν από ένα σταθμό εργασίας διαχειριστή ή από ένα διακομιστή, ώστε να γίνει εξαναγκασμένη εγκατάσταση αυτών των εκτυπωτών στους υπολογιστές-πελάτες, χωρίς να χρειάζεται να γίνει φυσική εγκατάσταση από τον ίδιο τον υπολογιστή.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα ακόλουθα παραδείγματα παραθέτουν τις πιο συνηθισμένες χρήσεις της εντολής PrintUIEntry (Printer User Interface).

Σημείωση Αυτή η εντολή εκτελείται μόνο σε υπολογιστή που βασίζεται σε Windows XP ή Windows 2000 και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εγκατάσταση ή την κατάργηση ενός εκτυπωτή από ένα διακομιστή ή σταθμό εργασίας με Windows XP, Windows 2000 ή Windows NT 4.0.

Το ακόλουθο παράδειγμα προσθέτει ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή Agfa και δημιουργεί έναν λογικό εκτυπωτή σε έναν υπολογιστή που ονομάζεται SERVER.

Σημείωση Και οι δύο αυτές γραμμές είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε ένα αρχείο δέσμης ή να πληκτρολογηθούν η μία μετά την άλλη σε μια γραμμή εντολών. Οι δύο αυτές γραμμές αναδιπλώνονται ώστε να είναι πιο εύκολη η ανάγνωσή τους.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\server /m "AGFA-AccuSet v52.3" /h"Intel" /v "Windows 2000" /f %windir%\inf\ntprint.infrundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /c\\SERVER /f"%windir%\inf\ntprint.inf" /r "lpt1:" /m "AGFA-AccuSet v52.3"				
Το ακόλουθο παράδειγμα διαγράφει έναν εκτυπωτή Agfa από έναν υπολογιστή που ονομάζεται SERVER:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "Test Printer" /c\\SERVER				
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους διακόπτες, πληκτρολογήστε /? μετά την εντολή.

Ακόμη, πληκτρολογήστε τα εξής σε μια γραμμή εντολών:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?				
Η προηγούμενη εντολή εμφανίζει μια πλήρη λίστα διακοπτών χρήσης, με αναλυτικά παραδείγματα για τη χρήση αυτής της μεθόδου.

Σημείωση Το ακόλουθο δείγμα σύνταξης λειτουργεί σωστά εφόσον δημιουργούνται οι τυπικές θύρες TCP/IP:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /f%windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z				
Εάν δεν καταχωρήσετε σωστά το όνομα του εκτυπωτή ή εάν καθορίσετε έναν εκτυπωτή που δεν είναι συνδεδεμένος στο διακομιστή, οι τυπικές θύρες TCP/IP δεν δημιουργούνται και ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Περιβάλλον εργασίας χρήστη εκτυπωτή
Η εντολή rundll του εκτυπωτή απέτυχε.
Εντολή: /if /b "Test Printer" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.

Καταχωρήσατε ένα όνομα υπολογιστή που δεν είναι σωστό ή ο καθορισμένος εκτυπωτής δεν είναι πλέον συνδεδεμένος στο διακομιστή. Κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια (Help) για περισσότερες πληροφορίες.

(Printer User Interface
Printer rundll command failed.
Command: /if /b "Test Printer" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.

You either entered a printer name that was incorrect or the specified printer is no longer connected to the server. Click Help for more information.)

Δείγμα τρόπου προσθήκης ενός εκτυπωτή IPP

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /b "DisplayPrinterName on http" /x /n "τμήμα του διακόπτη n" /if /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "http://όνομα_κεντρικού_υπολογιστή/printers/όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου/.printer" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL"
Σημείωση Ο διακόπτης /x δεν τεκμηριώνεται με το διακόπτη /?. Ο διακόπτης /x αναμένει το διακόπτη /n ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιείτε έναν εκτυπωτή διαφορετικό από τον HP Laserjet 4000 Series PCL. Η σημαία /x αντιμετωπίζει την εγκατάσταση ως “Κατάδειξη και εκτύπωση στο Web.” Αυτή η σημαία υποδηλώνει ότι ο εκτυπωτής είναι "μεταμφιεσμένος" (masq). Ένας εκτυπωτής masq είναι εν μέρει τοπικός εκτυπωτής και εν μέρει εκτυπωτής δικτύου. Ένας εκτυπωτής masq λαμβάνει ειδοποιήσεις από τον απομακρυσμένο διακομιστή εκτύπωσης. Χωρίς την επιλογή /x, ο εκτυπωτής είναι τοπικός εκτυπωτής με ανακατευθυνόμενη θύρα. Λειτουργεί άψογα, αλλά έχει πολύ περιορισμένες ειδοποιήσεις.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
εξαναγκασμένη εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση αλληλεπίδραση χρήστη εκτύπωση δέσμες ενεργειών ntprint αυτοματοποιημένη αυτόματη αυτόματα
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314486 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:22:30 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbinfo kbprint KB314486
Σχόλια