Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σε προγράμματα 16-Bit των Windows στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR314495
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 103656.
Περίληψη
Πολλά διαφορετικά προγράμματα 16-bit που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε περιβάλλον Microsoft Windows 3.1 έχουν δοκιμαστεί στα Windows XP. Όταν αντιμετωπίζετε ένα ζήτημα με κάποιο πρόγραμμα 16-bit των Windows, το οποίο δεν λειτουργεί σωστά στα Windows XP, εξετάστε τα εξής στοιχεία:
 • Εάν είναι δυνατό, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα λειτουργεί σωστά σε περιβάλλον Windows 3.0 και 3.1.
 • Σημειώστε ότι, εάν το πρόγραμμα απαιτεί πρόγραμμα οδήγησης εικονικής συσκευής (VxD), δεν θα λειτουργεί σωστά σε περιβάλλον Windows XP.
 • Βεβαιωθείτε ότι στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) έχει οριστεί ένας προεπιλεγμένος εκτυπωτής. Ορισμένα προγράμματα (όπως το Microsoft Word έκδοση 2.0 για Windows) δεν θα λειτουργούν σωστά σε περιβάλλον Windows XP, εάν δεν έχει οριστεί ένας προεπιλεγμένος εκτυπωτής. Ορισμένα προγράμματα 16-bit απαιτούν να επιλέξετε έναν εκτυπωτή από τις επιλογές του προγράμματος.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (DLL) που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα είναι ενημερωμένες και μπορούν να εντοπιστούν από το πρόγραμμα (είτε βρίσκονται στη διαδρομή του συστήματος είτε έχουν καθοριστεί ρητά στο πρόγραμμα ή τον κατάλογο εργασίας).
 • Βεβαιωθείτε ότι τα προεπιλεγμένα στοιχεία που περιέχονται στα αρχεία Config.nt και Autoexec.nt υπάρχουν και βρίσκονται στη σωστή σειρά.

  Στα Windows XP, το αρχείο Config.nt περιέχει τις εξής εντολές από προεπιλογή:
    dos=high, umb  device=%SystemRoot%\system32\himem.sys  files=40
  Το αρχείο Autoexec.nt περιέχει τις εξής εντολές από προεπιλογή:
    @echo off  lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe  lh %SystemRoot%\system32\redir  lh %SystemRoot%\system32\dosx  SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 • Το αρχείο Autoexec.nt περιέχει τις εξής εντολές από προεπιλογή: Οποιεσδήποτε μεταβλητές περιβάλλοντος απαιτούνται από ένα πρόγραμμα που βασίζεται στα Windows πρέπει να βρίσκονται στο αρχείο Autoexec.nt. Σε αυτήν την περίπτωση, τα Windows θα τις χρησιμοποιήσουν με τον κατάλληλο τρόπο.

  Σημειώστε ότι, εάν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές σε μεταβλητές που σχετίζονται με το υποσύστημα των Windows 3.0 ή 3.1 (Wowexec.exe), ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να εφαρμοστούν.
 • Το αρχείο Autoexec.nt περιέχει τις εξής εντολές από προεπιλογή: Προσδιορίστε εάν τα Windows έχουν εγκατασταθεί ως αυτόνομο λειτουργικό σύστημα ή ως αναβάθμιση προηγούμενης εγκατάστασης των Windows 3.0 ή 3.1. Εάν πρόκειται για αναβάθμιση, οι πληροφορίες από τα αρχεία Win.ini ή/και System.ini ενδέχεται να μην έχουν αντιγραφεί σωστά στη βάση δεδομένων του Μητρώου των Windows (Windows Registry).

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μπορεί να χρειαστεί είτε να επαναλάβετε τη μετεγκατάσταση αυτών των ρυθμίσεων είτε να επανεγκαταστήσετε το πρόγραμμα που δεν λειτουργεί.

  Για βοήθεια σχετικά με τη μετεγκατάσταση των πληροφοριών του προγράμματος στο Μητρώο των Windows (Windows Registry), κάντε αναζήτηση με βάση τις παρακάτω λέξεις αναφοράς στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  μετεγκατάσταση (migrate) και Win.ini
 • Το αρχείο Autoexec.nt περιέχει τις εξής εντολές από προεπιλογή: Εκτελέστε το πρόγραμμα σε ξεχωριστό χώρο μνήμης. Για να το κάνετε αυτό, επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του εικονιδίου ή της συντόμευσης: Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν επιλέξτε το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετεγκατάστασης προγραμμάτων 16 bit, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
102884 Μετεγκατάσταση ομάδων των Windows 3.1 έπειτα από εγκατάσταση

WOW apps tshoot 16bit wowexec subsystem
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314495 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:22:52 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbinterop kb3rdparty KB314495
Σχόλια