Οι απολήξεις περιοδικά η υπηρεσία παρουσιάζεται μετά την εγκατάσταση κάθε εκδόσεις SQL Server 2008 R2 ή SQL Server 2008 από KB3135244

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3146034
Συμπτώματα
Οι απολήξεις περιοδικά η υπηρεσία ενδέχεται να προκύψει μετά την εγκατάσταση οποιονδήποτε από το TLS 1.2 υποστηρίζει τις ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft SQL Server 2008 και Microsoft SQL Server 2008 R2 και το που περιγράφονται στο 3135244.
Περισσότερες πληροφορίες
Στις 29 Ιανουαρίου 2016, η Microsoft κυκλοφόρησε η ενημερωμένη έκδοση TLS 1.2 για SQL Server 2008 και SQL Server 2008 R2. Μας έχετε προσδιορίσει μια ατέλεια στην ενημερωμένη έκδοση που προκαλεί τερματισμό της υπηρεσίας περιοδικά, όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με μια εμφάνιση του SQL Server.

Όταν παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα, καταγράφεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με κάποιο από τα ακόλουθα μηνύματα στο αρχείο καταγραφής σφαλμάτων του SQL Server:

Ημερομηνία και ώρα spid1s *** εκκένωση στοίβας που αποστέλλεται προς C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10. DEV08\MSSQL\LOG\SQLDump0002.txt
Ημερομηνία και ώρα spid1s * *******************************************************************************
Ημερομηνία και ώρα spid1s *
Ημερομηνία και ώρα spid1s * ΞΕΚΙΝΉΣΕΤΕ ΕΚΚΈΝΩΣΗ ΣΤΟΊΒΑΣ:
Ημερομηνία και ώρα spid1s * Ημερομηνία και ώρα SPID 1
Ημερομηνία και ώρα spid1s *
Ημερομηνία και ώρα spid1s * θέση: sosmemobj.cpp:2760
Ημερομηνία και ώρα spid1s * παράσταση: pvb-> (FInUse)
Ημερομηνία και ώρα spid1s * SPID: 1
Ημερομηνία και ώρα spid1s * Αναγνωριστικό διεργασίας: 1164

Ημερομηνία και ώρα Διακομιστής *** εκκένωση στοίβας που αποστέλλεται προς C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10. DEV08\MSSQL\LOG\SQLDump0001.txt
Ημερομηνία και ώρα Server * *******************************************************************************
Ημερομηνία και ώρα Διακομιστή *
Ημερομηνία και ώρα Διακομιστή * ένδειξης ΣΦΑΛΜΆΤΩΝ ΣΤΟΊΒΑΣ ΈΝΑΡΞΗΣ:
Ημερομηνία και ώρα Διακομιστή * Ημερομηνία και ώρα SPID 2076
Ημερομηνία και ώρα Διακομιστή *
Ημερομηνία και ώρα Διακομιστή * ex_terminator - τελευταίο χειρισμού εξαιρέσεων ευκαιρία

Εκδόσεις που επηρεάζονται

Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τις ακόλουθες εκδόσεις του SQL Server έκδοση.
Έκδοση του SQL ServerΈκδοση που έχει επηρεαστεί
SQL Server 2008 R2 SP3 (x 86 και x 64)10.50.6537.0
SQL Server 2008 R2 SP2 GDR (μόνο IA-64)10.50.4046.0
SQL Server 2008 R2 SP2 (μόνο IA-64)10.50.4343.0
SQL Server 2008 SP4 (x 86 και x 64)10.0.6543.0
SQL Server 2008 SP3 GDR (μόνο IA-64)10.0.5544.0
SQL Server 2008 SP3 (μόνο IA-64)10.0.5894.0
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για τους πελάτες να προστατευθούν από το ζήτημα τερματισμού της υπηρεσίας, συνιστούμε να τους εγκαταστήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις του TLS 1.2 υποστήριξη για τον Microsoft SQL Server που περιγράφονται στο KB 3135244 Αν την έκδοση SQL Server περιλαμβάνεται στον πίνακα "Που επηρεάζεται εκδόσεις" στην προηγούμενη ενότητα.

Έχουμε δημοσιεύσει ενημερωμένες εκδόσεις του SQL Server 2008 R2 και SQL Server 2008 να χειριστεί το ελάττωμα που προσδιορίστηκε στην ενημερωμένη έκδοση TLS 1.2. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτήν την νέα έκδοση για να ενημερώσετε όλες τις παρουσίες του SQL Server στην οποία είχε εφαρμοστεί η ενημερωμένη έκδοση TLS 1.2.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση λήψης των ενημερωμένων εκδόσεων, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
3135244 Υποστήριξη TLS 1.2 για Microsoft SQL Server
Περισσότερες πληροφορίες

ΣΥΝΉΘΕΙΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει τυχόν πρόσθετες αλλαγές που αφορούν την ασφάλεια στη λειτουργία;

Εκτός από τις αλλαγές που περιγράφονται σεKB 3135244, αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει ενημερώσεις άμυνα σε βάθος για να βελτιώσετε τις δυνατότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Egenskaber

Artikel-id: 3146034 – Seneste udgave 03/03/2016 00:16:00 – Udgave 1.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Express

  • kbbug kbexpertiseinter kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3146034 KbMtel
Feedback