Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με δρομολογητές Black Hole

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 159211.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Αυτό το άρθρο προσδιορίζει τον όρο δρομολογητής "black hole", περιγράφει μια μέθοδο εντοπισμού δρομολογητών black hole και υποδεικνύει τρεις τρόπους για την αποτροπή της απώλειας δεδομένων που ενδέχεται να παρουσιαστεί εξαιτίας ενός δρομολογητή black hole.
Περισσότερες πληροφορίες
Σε ένα ευρύτερο δίκτυο (WAN) που βασίζεται στο πρωτόκολλο TCP/IP, η επικοινωνία μέσω ορισμένων διαδρομών ενδέχεται να αποτύχει όταν ένα ενδιάμεσο τμήμα δικτύου έχει μέγιστο μέγεθος πακέτου το οποίο είναι μικρότερο από το μέγιστο μέγεθος πακέτου των κεντρικών υπολογιστών που επικοινωνούν--και όταν ο δρομολογητής δεν αποστέλλει μια κατάλληλη απόκριση ICMP (Internet Control Message Protocol) σε αυτήν την κατάσταση ή όταν ένα τείχος προστασίας στη διαδρομή απορρίψει μια τέτοια απόκριση. Ένας τέτοιος δρομολογητής είναι ορισμένες φορές γνωστός ως δρομολογητής "black hole".

Μπορείτε να εντοπίσετε ένα δρομολογητή black hole χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα Ping, το οποίο είναι ένα τυπικό βοηθητικό πρόγραμμα που βρίσκεται εγκατεστημένο στο πρωτόκολλο TCP/IP των Microsoft Windows. Μπορείτε, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε μία από τις τρεις μεθόδους επιδιόρθωσης ή αντιμετώπισης των δρομολογητών black hole.

Όταν ένας δρομολογητής δικτύου λάβει ένα πακέτο που είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της μέγιστης μονάδας μετάδοσης (Maximum Transmission Unit - MTU) του επόμενου τμήματος ενός δικτύου επικοινωνιών και έχει οριστεί το bit αποτροπής του κατακερματισμού επιπέδου IP αυτού του πακέτου, ο δρομολογητής αναμένεται να στείλει ένα μήνυμα αδυναμίας πρόσβασης προορισμού ICMP στο διακομιστή αποστολής.

Εάν ο δρομολογητής δεν αποστείλει μήνυμα, το πακέτο ενδέχεται να απορριφθεί, προκαλώντας μια ποικιλία σφαλμάτων που διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα που επικοινωνεί μέσω της αποτυχημένης σύνδεσης. (Αυτά τα σφάλματα δεν παρουσιάζονται όταν ένα πρόγραμμα συνδέεται με υπολογιστή σε τοπικό υποδίκτυο.) Η συμπεριφορά μπορεί να φαίνεται περιστασιακή, αλλά μια προσεκτικότερη εξέταση δείχνει ότι η συμπεριφορά είναι δυνατόν να αναπαραχθεί, για παράδειγμα, ρυθμίζοντας έναν υπολογιστή-πελάτη να κάνει ανάγνωση ενός μεγάλου αρχείου που αποστέλλεται από έναν απομακρυσμένο κεντρικό υπολογιστή.

Σφάλμα υπολογιστή-πελάτη

Ο υπολογιστής-πελάτης δεν ήταν δυνατό να δημιουργήσει μια σύνδεση με τον απομακρυσμένο υπολογιστή. Οι πιο πιθανές αιτίες για αυτό το σφάλμα είναι οι εξής:
 • Οι απομακρυσμένες συνδέσεις δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθούν στον απομακρυσμένο υπολογιστή.
 • Γίνεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού συνδέσεων στον απομακρυσμένο υπολογιστή.
 • Παρουσιάζεται ένα σφάλμα δικτύου κατά τη δημιουργία της σύνδεσης.
  Σφάλμα διακομιστή: Αναγνωριστικό συμβάντος 1004
  Προέλευση: TermService
  Περιγραφή: "Ο Terminal Server δεν είναι δυνατό να εκδώσει μια άδεια χρήσης προγράμματος-πελάτη. Δεν ήταν σε θέση να εκδώσει μια άδεια χρήσης εξαιτίας μιας άδειας χρήσης προγράμματος-πελάτη που έχει αλλάξει (δεν υπάρχει συμφωνία), ανεπαρκούς μνήμης ή εσωτερικού σφάλματος. Περαιτέρω λεπτομέρειες για αυτό το θέμα μπορεί να έχουν αναφερθεί στον υπολογιστή του προγράμματος-πελάτη."

  (Server-side Error: Event ID 1004
  Source: TermService
  Description: "The terminal server cannot issue a client license. It was unable to issue the license due to a changed (mismatched) client license, insufficient memory, or an internal error. Further details for this problem may have been reported at the client's computer.")

Εντοπισμός δρομολογητή Black Hole

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Ping για να εντοπίσετε ένα δρομολογητή black hole, ορίζοντας τις παραμέτρους -f και -l κατά την πληκτρολόγηση της εντολής ping.
 • Η παράμετρος -f προκαλεί την αποστολή από το βοηθητικό πρόγραμμα Ping ενός πακέτου ηχούς ICMP στο οποίο έχει οριστεί το bit αποτροπής κατακερματισμού IP.
 • Η παράμετρος -l ορίζει το μέγεθος buffer, ή φορτίου, του πακέτου ηχούς ICMP. Αυτό το μέγεθος καθορίζεται πληκτρολογώντας έναν αριθμό μετά την παράμετρο -l.
Το μεγαλύτερο μέγεθος buffer που είναι δυνατόν να αποσταλεί χωρίς κατακερματισμό είναι ίσο με τη μικρότερη MTU που υπάρχει σε μια διαδρομή, μείον τις κεφαλίδες IP και ICMP (με άλλα λόγια, η μικρότερη MTU μείον 28). Για παράδειγμα, το Ethernet έχει μέγεθος MTU 1.500 byte, επομένως, υπό τις καλύτερες συνθήκες, το βοηθητικό πρόγραμμα Ping έχει τη δυνατότητα αποστολής μέσω ηχούς ενός μη κατακερματισμένου πακέτου, συν ένα buffer ICMP μεγέθους 1.472 byte (1.500 μείον 28). Η σύνταξη για την εντολή ping σε αυτήν την περίπτωση είναι η εξής:
ping όνομα_υπολογιστή ή διεύθυνση_IP -f -l 1472
Για όλες τις τοπικές διευθύνσεις IP, τα αναμενόμενα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
 • Στην περίπτωση που η MTU κάθε τμήματος μιας δρομολογημένης σύνδεσης είναι τουλάχιστον 1.500, το πακέτο επιστρέφεται με επιτυχία.
 • Εάν υπάρχουν ενδιάμεσα τμήματα με μικρότερες MTU και οι δρομολογητές επιστρέφουν το κατάλληλο πακέτο αδυναμίας πρόσβασης προορισμού ICMP, το βοηθητικό πρόγραμμα Ping εμφανίζει το μήνυμα, "Το πακέτο πρέπει να διαιρεθεί σε τμήματα, όμως έχει οριστεί η επιλογή DF." (Packet needs to be fragmented but DF set.)
 • Εάν υπάρχουν ενδιάμεσα τμήματα με μικρότερες MTU και οι δρομολογητές δεν επιστρέφουν το κατάλληλο πακέτο αδυναμίας πρόσβασης προορισμού ICMP, το βοηθητικό πρόγραμμα Ping εμφανίζει το μήνυμα, "Εξαντλήθηκε το χρονικό όριο της αίτησης." (Request timed out.)
Με την αύξηση της παραμέτρου -l σε διαδοχικά ping, μπορείτε να προσδιορίσετε το μέγιστο μέγεθος ενός μη κατακερματισμένου πακέτου που μπορεί να μετακινηθεί σε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Η μικρότερη MTU που χρησιμοποιείται συνήθως είναι 576 byte, επομένως μπορείτε να ξεκινήσετε με ασφάλεια με μέγεθος buffer ICMP 548 και, στη συνέχεια, να αυξήσετε σταδιακά το μέγεθος. Για παράδειγμα, εάν η εντολή Ping όνομα_υπολογιστή ή διεύθυνση_IP -f -l 972 επιστρέφει πακέτα αλλά η εντολή Ping όνομα_υπολογιστή ή διεύθυνση_IP -f -l 973 δεν επιστρέφει, το μεγαλύτερο μέγεθος MTU αυτής της διαδρομής είναι 1.000 (972 συν 28). Οι προεπιλεγμένες MTU των κοινών μέσων δικτύου περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314496 Προεπιλεγμένο μέγεθος MTU για διαφορετική τοπολογία δικτύου

Επιδιόρθωση ή αντιμετώπιση ζητημάτων ενός δρομολογητή Black Hole

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Οι ακόλουθες τρεις μέθοδοι είναι τρόποι επιδιόρθωσης ή αντιμετώπισης ζητημάτων ενός δρομολογητή black hole.

Μέθοδος 1

Ενεργοποίηση της δυνατότητας εντοπισμού Black Hole του PMTU σε κεντρικούς υπολογιστές με Windows που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης WAN. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe).
 2. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί στο μητρώο:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip\parameters
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη τιμής (Add Value) και, στη συνέχεια, προσθέστε την ακόλουθη τιμή μητρώου:
  Όνομα τιμής (Value name): EnablePMTUBHDetect
  Τύπος δεδομένων (Data Type): REG_DWORD
  Τιμή (Value): 1
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Μέθοδος 2

Ρύθμιση ενδιάμεσων δρομολογητών για την αποστολή μηνυμάτων ICMP τύπου 3, κωδικού 4 ("αδυναμία πρόσβασης στον προορισμό, αποστολή bit αποτροπής κατακερματισμού (DF) και απαιτείται κατακερματισμός"). Αυτό ενδέχεται να απαιτήσει αναβάθμιση του λογισμικού ή του υλικολογισμικού ενός δρομολογητή, νέα ρύθμιση των παραμέτρων του δρομολογητή ή αντικατάσταση του δρομολογητή.

Μέθοδος 3

Ορίστε το μέγεθος της MTU του περιβάλλοντος εργασίας κεντρικού υπολογιστή στο μεγαλύτερο μέγεθος που μπορεί να διαχειριστεί ο δρομολογητής black hole, για να εξασφαλίσετε ότι γίνεται αποστολή του μεγαλύτερου δυνατού μεγέθους πακέτου μέσω της συγκεκριμένης σύνδεσης. Ωστόσο, σημειώστε ότι η τοπική κυκλοφορία θα χρησιμοποιεί σε αυτήν την περίπτωση μικρότερα πακέτα από ό,τι χρειάζεται, όπως και η κυκλοφορία που χρησιμοποιεί τις δρομολογημένες συνδέσεις χωρίς να αντιμετωπίζει σφάλματα.

Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης προϋποθέτει ότι έχετε προσδιορίσει την MTU και την κατάσταση όλων των πιθανών συνδέσεων που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν από τον κεντρικό υπολογιστή. Μετά τον προσδιορισμό του μεγαλύτερου μεγέθους MTU που υποστηρίζεται, ορίστε με μη αυτόματο τρόπο την MTU. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections) και κατόπιν κάντε κλικ για να ανοίξετε το φάκελο Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 3. Εάν αναφέρονται περισσότερες από μία συνδέσεις, για κάθε σύνδεση, κάντε διπλό κλικ στη σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη (Support) της διασύνδεσης Κατάσταση (Status) που ανοίγει. Η σύνδεση που εμφανίζει την καταχώρηση Προεπιλεγμένη πύλη (Default Gateway) είναι πιθανώς η σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Internet. Σημειώστε το όνομα της σύνδεσης (για παράδειγμα, "Τοπική σύνδεση 2" (Local Area Connection 2).
 4. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe).
 5. Στη δομή HKEY_LOCAL_MACHINE, μεταβείτε στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\
 6. Σε αυτό το κλειδί, υπάρχουν ένα ή περισσότερα κλειδιά, τα οποία έχουν αριθμητικά αναγνωριστικά. Κάθε ένα από αυτά τα κλειδιά έχει ένα δευτερεύον κλειδί Connection. Εξετάστε κάθε ένα από τα κλειδιά που έχουν την εξής μορφή:
  Αναγνωριστικό_για_προσαρμογέα\Connection
  Η τιμή Name του δευτερεύοντος κλειδιού Connection παρέχει το όνομα σύνδεσης δικτύου που χρησιμοποιείται στο φάκελο "Συνδέσεις δικτύου" (Network Connections). Όταν βρείτε αυτό που ταιριάζει με το όνομα που βρήκατε στο βήμα 3, σημειώστε το Αναγνωριστικό_για_προσαρμογέα κάτω από το οποίο βρίσκεται το όνομα σύνδεσης δικτύου.
 7. Επιστρέψτε στο κλειδί HKEY_LOCAL_MACHINE και, στη συνέχεια, εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου
  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\Αναγνωριστικό_για_προσαρμογέα
  όπου Αναγνωριστικό_για_προσαρμογέα είναι ο αριθμός που σημειώσατε στο βήμα 6. Όταν επισημαίνετε αυτό το κλειδί, εμφανίζονται πολλές τιμές στη δεξιά πλευρά της οθόνης, συμπεριλαμβανομένων των DefaultGateway και EnableDHCP.
 8. Κάντε δεξιό κλικ στη δεξιά πλευρά της οθόνης, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value). Ονομάστε την τιμή MTU.
 9. Κάντε διπλό κλικ στην τιμή έτσι ώστε να μπορέσετε να την επεξεργαστείτε, αλλάξτε την τιμή Βάση (Base) σε Δεκαεξαδική (Decimal) και, στη συνέχεια, καταχωρήστε το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο μέγεθος MTU, το οποίο είναι το μέγεθος που προσδιορίσατε χρησιμοποιώντας τους ελέγχους Ping.
 10. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
Σημειώστε ότι, εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες με ορισμένους διακομιστές, ίσως χρειαστεί να ορίσετε μικρότερο μέγεθος MTU από αυτό που υποδεικνύουν οι έλεγχοι Ping, εξαιτίας άλλων δρομολογητών στη συγκεκριμένη διαδρομή. Μειώστε επανειλημμένα το μέγεθος MTU κατά 10, μέχρι να γίνει με επιτυχία πρόσβαση σε αυτές τις τοποθεσίες.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη ρύθμιση της MTU, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314053 Ρυθμίσεις παραμέτρων TCP/IP και NBT για Windows XP

Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Internet RFC 1191 και το RFC 1435, τα οποία είναι διαθέσιμα από την ακόλουθη τοποθεσία της Internic στο Web (στα αγγλικά):
prodnt blackhole
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314825 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:24:58 - Αναθεώρηση: 1.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbnetwork KB314825
Σχόλια