Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Σφάλμα "Διακοπή 0x000000A5 τον κωδικό σφάλματος", όταν εγκαθιστάτε τα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:314830
Συμπτώματα
Όταν εγκαθιστάτε τα Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους Stop:
ΔΙΑΚΟΠΉΣ: (0X000000A5Παράμετρος1, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4)
Το ACPI Bios σε αυτό το σύστημα δεν είναι πλήρως συμβατό με την προδιαγραφή. Παρακαλώ διαβάστε το Readme.txt για πιθανές λύσεις ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματος για ένα ενημερωμένο bios.

Το bios αυτού του συστήματος δεν είναι πλήρως συμβατό με ACPI. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του συστήματος για ένα ενημερωμένο bios. Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε μια ενημερωμένη έκδοση του bios ή το τελευταίο bios που παρέχονται από τον προμηθευτή σας δεν είναι συμβατό με ACPI, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ACPI, κατά τη διάρκεια εγκατάστασης λειτουργίας κειμένου. Για να γίνει αυτό, πιέστε απλώς το πλήκτρο F7 όταν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης αποθήκευσης. Το σύστημα δεν ειδοποιούν ότι το πλήκτρο F7 Πιέστηκε--θα απενεργοποιήσει το ACPI και θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα. "
Οι παράμετροι Παράμετρος1, Παράμετρος2, Παράμετρος3, και Παράμετρος4 διαφέρουν από υπολογιστή σε υπολογιστή.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει, εάν τα Windows εντόπισαν ότι το BIOS του υπολογιστή δεν είναι πλήρως συμβατό με Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας για να αποκτήσετε ένα BIOS που είναι πλήρως συμβατό με ACPI.

Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, εγκαταστήστε με μη αυτόματο τρόπο το επίπεδο αφαίρεσης υλικού (HAL) Τυπικό PC:
 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να ξεκινήσετε πάλι το πρόγραμμα εγκατάστασης.
 2. Όταν ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα εγκατάστασης, πιέστε το πλήκτρο F7 (όχι το F6) όταν εμφανιστεί η οθόνη "Πιέστε F6, εάν πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης SCSI ή RAID άλλου κατασκευαστή".
Τα Windows αυτόματα απενεργοποιεί την εγκατάσταση του ACPI HAL και εγκαθιστά το HAL τυπικού PC.

Περισσότερες πληροφορίες
Οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν εντοπισμού σφαλμάτων ενός σφάλματος διακοπής 0x000000A5.
 • Η αιτία μήνυμα διακοπής είναι πάντα σφάλματα στο ACPI BIOS. Δεν υπάρχει τίποτα που να διορθώσετε στο επίπεδο του λειτουργικού συστήματος.
 • Άλλες φορές μπορεί να προκύψει, αυτό το μήνυμα Stop. Για παράδειγμα, μπορεί να λάβετε αυτό το σφάλμα διακοπής μετά την εγκατάσταση των Windows XP και νεότερες κάνετε μια αλλαγή υλικού, όπως η προσθήκη μιας συσκευής. Ένας υπολογιστής που λειτουργεί σωστά στα Microsoft Windows 98 ενδέχεται να μην λειτουργεί με τα Windows XP. Τα Windows 98 δεν είναι απαραίτητα χρησιμοποιεί όλες τις λειτουργίες ACPI που χρησιμοποιεί Windows XP. Τα Windows 98 ενδέχεται να επιτρέψει λύσεις που τα Windows XP δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούν λόγω του τις αυστηρότερες απαιτήσεις για τη σταθερότητα του συστήματος).
Οι ακόλουθες πληροφορίες παραθέτει τις πιθανές αιτίες του σφάλματος διακοπής 0x000000A5. Για να προσδιορίσετε την αιτία αυτού του σφάλματος διακοπής, Σημείωση Παράμετρος1 και συγκρίνετέ το με τους αριθμούς που αναφέρονται κατωτέρω, για να έχετε μια γενική ιδέα του προβλήματος.

Οι άλλες παράμετροι (ορίσματα) δεν αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Μπορείτε να προβάλετε αυτά τα άλλα ορίσματα μόνο συνδέοντας το σύστημα σε ένα πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων πυρήνα. Αυτό το άρθρο παρέχει μια περιγραφή των θεμάτων που μπορούν να περιλαμβάνουν αυτό το σφάλμα διακοπής, χωρίς να απαιτείται πιο σύνθετες εντοπισμού σφαλμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Acpidbg.h.

(0x00000001, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Αυτό το όρισμα ορίζεται ως μια αποτυχία ACPI ρίζας πόρους. Πιο συγκεκριμένα, ACPI δεν ήταν δυνατό να εντοπίσει το διάνυσμα διακοπής (SCI) του συστήματος ελέγχου σε οποιονδήποτε από τους πόρους που παραλήφθηκαν ACPI κατά την εκκίνηση. SCI είναι ένας τύπος ειδικής διακοπής που παρέχει ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση προβλημάτων που κανονικά χειρίζεται διακοπές διαχείρισης συστήματος (SMI). Εάν δεν είναι δυνατή η προετοιμασία του SCIs, δεν μπορεί να λειτουργήσει ACPI. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν δεν υπάρχει καταχώρηση για αυτό το IRQ βρίσκεται στη λίστα ή εάν υπάρχει λίστα πόρων IRQ βρέθηκε καθόλου.

(0x00000002, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Αυτό το σφάλμα έχει οριστεί ως ρίζα ACPI αποτυχίας πόρου PCI. Για να ανακαλύψετε τι τρέχοντες πόρους που χρησιμοποιούνται από συσκευές PCI, ACPI πρέπει να μπορούν να ερώτημα της περιγραφής ΗΣΚ στο χώρο ονομάτων ACPI. Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται, εάν το BIOS δεν διαθέτει ένα δείκτη προς τη λίστα, ή εάν η λίστα είναι κενή ή εάν η λίστα περιέχει σφάλματα ή διενέξεις.

(0x00000003, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Αυτό το σφάλμα έχει οριστεί ως "ACPI απέτυχε πρέπει να επιτύχει η μέθοδος". Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται εάν ACPI δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια μέθοδο ελέγχου αναφοράς στο χώρο ονομάτων ACPI. Άλλα επιχειρήματα για αυτό το σφάλμα αναφορά στο αντικείμενο ACPI που την εκτέλεση και το όνομα της μεθόδου ελέγχου. Μία απλοποιημένη σημαντικά επεξήγηση (η οποία μπορεί να μην είναι απόλυτα ακριβής) είναι ότι το σύστημα δεν μπορεί να βρει έναν τρόπο για να εμφανίσετε τους πίνακες ACPI που καθορίζουν τις δυνατότητες Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας και διαχείριση ενέργειας του συστήματος.

(0x00000004, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται επειδή το σύστημα λάβει κάποιον τύπο δεδομένων εκτός από την αναμενόμενη ακέραιος ως στοιχείο πακέτο όταν ορίζετε μια μέθοδο _PRW στο χώρο ονομάτων ACPI. _PRW ορίζεται μόνο για συστήματα που έχουν τη δυνατότητα ενεργοποίησης του συστήματος από κατάσταση αναστολής. Μεταξύ άλλων, _PRW, ορίζει την χαμηλότερη κατάσταση συστήματος ενέργειας που εισάγονται από το σύστημα και είναι δυνατή η ενεργοποίηση.

(0x00000005, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Η αναφορά _PRW πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο στοιχεία. Όταν το ερώτημα, το _PRW αναφέρεται ότι ήταν ελλιπείς.

(0x00000006, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Με το όνομα ενός πόρου ενέργειας, αλλά δεν υπάρχει καμία πληροφορία στο πεδίο ονομάτων για αυτόν τον πόρο.

(0x00000007, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Όταν το σύστημα αναφέρεται σε μια μέθοδο στο χώρο ονομάτων ACPI, το σύστημα αναμενόμενο τύπο δεδομένων BUFFER αλλά λάβει κάποιον άλλο τύπο δεδομένων.

(0x00000008, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Το σύστημα αναμενόμενο τύπο δεδομένων INTEGER, αλλά έλαβε κάποιον άλλο τύπο δεδομένων.

(0x00000009, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Το σύστημα, αναμένεται ένας τύπος δεδομένων του ΠΑΚΈΤΟΥ αλλά λάβει κάποιον άλλο τύπο δεδομένων.

(0x0000000A, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Το σύστημα αναμενόμενο τύπο δεδομένων ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΆΣ αλλά λάβει κάποιον άλλο τύπο δεδομένων.

(0x0000000B, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Μια συμβολοσειρά _EJD αναφέρεται σε ένα αντικείμενο που δεν υπάρχει. Το αντικείμενο _EJD ορίζει αντικείμενα που εξαρτώνται από μια συσκευή συγκεκριμένες εκτόξευσης. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν προσαρμογέα πρόσθετο στο σταθμό αγκύρωσης και προσπαθείτε να αφαιρέσετε τον φορητό υπολογιστή, ACPI αναφέρεται σε αυτόν το χώρο ονομάτων για να προσδιορίσετε αν το εξαρτημένο προσαρμογέα στο σταθμό αγκύρωσης, υποστηρίζει την εξαγωγή. Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται επειδή υπάρχει αντικείμενο για να ορίσετε το όνομα που αναφέρεται στη συμβολοσειρά _EJD.

(0x0000000C, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Ο χώρος ονομάτων ορίζει υποστήριξη για σταθμό σύνδεσης αλλά δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή του. Αυτό μπορεί να είναι επειδή δεν έχει οριστεί σωστά είτε επειδή υπάρχουν διπλότυπα υπηρεσίες που ορίζονται.

(0x0000000D, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Υπάρχουν πολλά αντικείμενα που πρέπει να οριστεί στο χώρο ονομάτων ACPI και ένα ή περισσότερα από αυτά δεν βρέθηκε. Αυτό το σφάλμα προκύπτει συνήθως εάν λείπει το _HID ή το _ADR αντικείμενο. Μια _ADR χρησιμοποιείται για να ορίσετε τη διεύθυνση μιας συσκευής του διαύλου γονικό. Το _ADR είναι μια στατική διεύθυνση που καθορίζει την υποδοχή αριθμών για συσκευές που βρίσκονται σε οποιονδήποτε αριθμό τύπους διαύλου, συμπεριλαμβανομένων EISA, δισκέτα, IDE ελεγκτή IDE κανάλι, PCI, PCMCIA και CardBus. Το _HID περιέχει αντικείμενα που παρέχει το λειτουργικό σύστημα με Αναγνωριστικό υλικού Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας για μια συσκευή. Τεχνικά, αυτά τα αντικείμενα είναι προαιρετική, αλλά θα απολύτως πρέπει να υπάρχει για να περιγράψει κάποια συσκευή που είναι απαριθμούνται από ένα πρόγραμμα οδήγησης ACPI.

(0x0000000E, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται επειδή το σύστημα δεν βρέθηκε μια απαιτούμενη μέθοδος ή το αντικείμενο στο χώρο ονομάτων για έναν πόρο ενέργειας. Πρόκειται για οτιδήποτε άλλο εκτός από "συσκευή". Εάν το BIOS δεν παρέχει είτε ON, OFF, ή STA για έναν πόρο ενέργειας, το σύστημα σταματά με αυτό το σφάλμα.

(0x0000000F, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Αυτό συμβαίνει όταν μια περιγραφή του πόρου Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας είναι μικρότερο από το καθορισμένο μέγεθος, υποδεικνύοντας ότι η περιγραφή είναι ελλιπής ή να είναι κατεστραμμένο. Περιγραφές πόρου περιγράφουν τους πόρους συστήματος που ο υπολογιστής χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιήσετε ή θέλει να χρησιμοποιήσει. Κάθε εγγραφή περιγραφής έχει ένα προκαθορισμένο μέγεθος, το οποίο πρέπει να συμφωνεί με τα δεδομένα που επιστρέφονται.

(0x000000010, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Όταν ένα σύστημα μεταβάσεις από κατάσταση ενέργειας μία στην άλλη, το σύστημα συγκρίνει τα κράτη μέλη που υποστηρίζονται σε όλο το σύστημα με αυτές που υποστηρίζονται από τις μεμονωμένες συσκευές στο σύστημα. Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται αν πόρων ενέργειας που αντιστοιχίζεται σε έναν πόρο σε όλο το σύστημα που δεν υπάρχει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων πυρήνα, για να προβάλετε τις λεπτομέρειες αυτού του σφάλματος, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του συστήματος τροφοδοσίας που προκαλεί το πρόβλημα.

(0x000000011, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Το σύστημα δεν είναι δυνατό να εισαγάγετε τη λειτουργία ACPI. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό, συμπεριλαμβανομένων των:
 • Το σύστημα δεν είναι δυνατό να προετοιμάσει το μεταφραστή AML.
 • Το σύστημα δεν είναι δυνατό να εντοπίσει στον πίνακα περιγραφής ρίζα συστήματος.
 • Το σύστημα δεν μπορεί να εκχωρήσει έναν κρίσιμο πρόγραμμα οδήγησης.
 • Το σύστημα δεν μπορεί να φορτώσει τον πίνακα περιγραφή ρίζα συστήματος.
 • Δεν είναι δυνατή η φόρτωση μπλοκ περιγραφής της συσκευής από το σύστημα.
 • Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί ένα διάνυσμα διακοπής.
 • Το SCI_EN (σύστημα ελέγχου Ενεργοποίηση αίτηση διακοπής) δεν μπορεί να οριστεί (βλέπε 0x00000001).
 • Το άθροισμα ελέγχου πίνακα ACPI είναι εσφαλμένη.
ACPI είναι μια ιεραρχική διάταξη πινάκων, καθένα με βάση το επόμενο για να ορίσετε τις πλήρεις δυνατότητες του συστήματος και της κάθε συσκευής στο σύστημα. Ξεκινά ACPI αναζητώντας την περιγραφή του συστήματος ρίζας πίνακα, που οδηγεί στον επόμενο πίνακα, η οποία οδηγεί στον επόμενο πίνακα, και ούτω καθεξής. Συνήθως, το 0x000000011 σφάλμα παρουσιάζεται επειδή αυτοί οι πίνακες είναι κατεστραμμένο ή λείπει.

(0x000000012, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

ACPI αναμένει ένα αντικείμενο πόρων ενέργειας που δεν μπορεί να εντοπίσει. Μπορείτε να δείτε το σφάλμα σε ένα πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων πυρήνα για να δείτε τι είναι το ακριβές αντικείμενο.

(0x00002001, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

ACPI προσπάθησε να αξιολογήσετε τη μέθοδο ελέγχου για έναν συγκεκριμένο τύπο Pυθμιστής προγραμματισμένης διακοπής και δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

(0x00010001, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

ACPI επιχείρησε να εκτελέσει δρομολόγησης διακοπής και δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αυτό το σφάλμα είναι συνήθως οφείλεται σε έναν πίνακα δρομολόγησης διακοπής είναι κατεστραμμένο.

(0x00010002, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση έναν κόμβο σύνδεσης που αναφέρεται στον πίνακα δρομολόγησης διακοπής από το ACPI.

(0x00010003, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Υπάρχει μια συσκευή στο σύστημα, αλλά δεν υπάρχει καταχώρηση για τη συσκευή στον πίνακα δρομολόγησης IRQ.

(0x00010005, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

Αυτό το σφάλμα που σχετίζεται με τους κανόνες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής του πίνακα δρομολόγησης PCI. Για να αποτρέψετε την ασάφεια, πρέπει να καθοριστεί ο αριθμός συσκευής του πίνακα, αλλά ο αριθμός συνάρτηση δεν πρέπει. Για το σκοπό αυτό, το πεδίο "συνάρτηση" πρέπει να οριστεί σε όλα τα f Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται όταν ένας αριθμός συνάρτηση δεν είναι όλα τα f

(0x00010006, Παράμετρος2, Παράμετρος3, Παράμετρος4):

ACPI πρέπει να απενεργοποιήσετε έναν κόμβο σύνδεσης να επαναπρογραμματίσει τον. Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται εάν ACPI δεν μπορεί να απενεργοποιήσει έναν κόμβο σύνδεσης.
μπλε οθόνη bsod 0xa5

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314830 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/03/2012 03:01:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kberrmsg kbhardware kbprb kbsetup kbmt KB314830 KbMtel
Σχόλια
>: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">p;did=1&t=">&t=">