Τρόπος διαχείρισης της απομακρυσμένης πρόσβασης στο μητρώο

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 153183.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows

Περίληψη
Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης της πρόσβασης στο μητρώο σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή.

Ορισμένες υπηρεσίες πρέπει να έχουν πρόσβαση στο μητρώο, για να λειτουργούν σωστά. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα που εκτελεί την αναπαραγωγή καταλόγου, ο λογαριασμός του προγράμματος αναπαραγωγής πρέπει να έχει πρόσβαση στο σχετικό κλειδί μητρώου. Ο Επεξεργαστής Μητρώου (Registry Editor ) υποστηρίζει την απομακρυσμένη πρόσβαση στο μητρώο των Windows. Ωστόσο, έχετε επίσης τη δυνατότητα να περιορίσετε αυτήν την πρόσβαση.
Περισσότερες πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως να απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Χρήση του κλειδιού μητρώου για τη διαχείριση της απομακρυσμένης πρόσβασης στο μητρώο

Το ακόλουθο κλειδί μητρώου περιορίζει την απομακρυσμένη πρόσβαση στο μητρώο:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\ winreg
Περιγραφή: REG_SZ
Τιμή: Διακομιστής μητρώου
Τα δικαιώματα ασφαλείας που έχουν ρυθμιστεί στο κλειδί αυτό ορίζουν ποιοι χρήστες ή ομάδες μπορούν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση μητρώου.
 • Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP Professional, από προεπιλογή, μόνο μέλη της ομάδας Administrators και της ομάδας Backup Operators έχουν πρόσβαση στο μητρώο μέσω δικτύου. Οι Administrators έχουν πρόσβαση με πλήρη έλεγχο και οι Backup Operators έχουν πρόσβαση ανάγνωσης.
 • Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP Home Edition, από προεπιλογή, μόνο μέλη της ομάδας Administrators έχουν τη δυνατότητα απόκτησης πρόσβασης στο μητρώο μέσω δικτύου. Οι Administrators έχουν πρόσβαση με πλήρη έλεγχο.
Εάν το κλειδί περιορισμού πρόσβασης στο μητρώο υπάρχει ήδη στο μητρώο, ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και, στη συνέχεια, προχωρήστε στα βήματα 7 και 8, για να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να επεξεργαστείτε τους χρήστες, τις ομάδες και τα δικαιώματα.

Δημιουργία του κλειδιού μητρώου για τη διαχείριση της απομακρυσμένης πρόσβασης στο μητρώο

Εάν χρειαστεί να δημιουργήσετε το κλειδί, για να περιορίσετε την πρόσβαση στο μητρώο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Registry Editor (Regedt32.exe) και, στη συνέχεια, εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
 2. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη κλειδιού (Add Key) και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις ακόλουθες τιμές:
  Όνομα κλειδιού (Key Name): SecurePipeServers
  Κλάση: REG_SZ
 3. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ SecurePipeServers
 4. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη κλειδιού (Add Key) και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις ακόλουθες τιμές:
  Όνομα κλειδιού (Key Name): winreg
  Κλάση: REG_SZ
 5. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ SecurePipeServers\winreg
 6. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη τιμής (Add Value) και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις ακόλουθες τιμές:
  Όνομα τιμής (Value Name): Περιγραφή
  Τύπος δεδομένων: REG_SZ
  Συμβολοσειρά: Διακομιστής μητρώου
 7. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ SecurePipeServers\winreg
 8. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο winreg, κάντε κλικ στην περιοχή Δικαιώματα (Permissions) και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τα τρέχοντα δικαιώματα ή προσθέστε τους χρήστες ή τις ομάδες στους οποίους θέλετε να παραχωρήσετε πρόσβαση.
 9. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι τα Windows.

Παράβλεψη των περιορισμών πρόσβασης που έχουν ρυθμιστεί στο κλειδί μητρώου

Ορισμένες υπηρεσίες χρειάζονται απομακρυσμένη πρόσβαση στο μητρώο, για να λειτουργήσουν σωστά. Για παράδειγμα, η υπηρεσία του προγράμματος αναπαραγωγής καταλόγου (Directory Replicator) απαιτεί πρόσβαση στο απομακρυσμένο μητρώο, όπως επίσης και η υπηρεσία εκτύπωσης σε ουρά, όταν συνδέεται με έναν εκτυπωτή μέσω δικτύου.

Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε το όνομα λογαριασμού της υπηρεσίας στη λίστα πρόσβασης του κλειδιού Winreg ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των Windows, για να παραβλέψετε τον περιορισμό πρόσβασης σε ορισμένα κλειδιά, βάζοντας τα κλειδιά σε λίστες στην τιμή του Υπολογιστή ή των Χρηστών στο κλειδί AllowedPaths.

Εάν θέλετε να βάλετε ορισμένα κλειδιά σε μια λίστα στο κλειδί AllowedPaths, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Registry Editor (Regedt32.exe) και, στη συνέχεια, εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\ Winreg\AllowedPaths
 2. Στην τιμή Machine, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες, για να προσθέσετε τα κλειδιά για τα οποία θέλετε να παραβλέψετε τους περιορισμούς:
    Τιμή:          Machine  Τύπος τιμής:      REG_MULTI_SZ - Πολλαπλή συμβολοσειρά  Προεπιλεγμένα δεδομένα: System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions              System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers              System\CurrentControlSet\Control\Server Applications              System\CurrentControlSet\Services\Eventlog              Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion  Έγκυρη περιοχή:     Μια έγκυρη διαδρομή σε μια θέση στο μητρώο  Περιγραφή:       Επιτρέψτε την πρόσβαση του υπολογιστή στις θέσεις              που αναγράφονται στη λίστα του μητρώου, δεδομένου              ότι δεν υπάρχει ρητός περιορισμός πρόσβασης              για εκείνη τη θέση					
 3. Στην τιμή Users, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες, για να προσθέσετε τα κλειδιά για τα οποία θέλετε να παραβλέψετε τους περιορισμούς:
    Τιμή:          Users  Τύπος τιμής:      REG_MULTI_SZ - Πολλαπλή συμβολοσειρά  Προεπιλεγμένα δεδομένα: (Κανένα)  Έγκυρη περιοχή:     Μια έγκυρη διαδρομή σε μια θέση στο μητρώο  Περιγραφή:       Επιτρέψτε την πρόσβαση των χρηστών στις θέσεις              που αναγράφονται στη λίστα του μητρώου, δεδομένου              ότι δεν υπάρχει ρητός περιορισμός πρόσβασης              για εκείνη τη θέση					
  Σημειώστε ότι η "Τιμή: Users" δεν υπάρχει από προεπιλογή. Ενδέχεται να πρέπει να δημιουργήσετε την τιμή.

 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
خصائص

رقم الموضوع: 314837 - آخر مراجعة: 02/20/2004 10:56:00 - المراجعة: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbinfo kbnetwork KB314837
تعليقات