Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Υπάρχει διαθέσιμη περιορισμένη υποστήριξη προγράμματος οδήγησης OEM με το πλήκτρο F6 κατά την Εγκατάσταση (Setup) των Windows XP και του Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Όταν κάνετε εγκατάσταση των Microsoft Windows XP ή του Microsoft Windows Server 2003 σε έναν καινούριο υπολογιστή ή σε έναν υπολογιστή με ελεγκτή SCSI ή IDE τελευταίας τεχνολογίας, για να συνεχιστεί η εγκατάσταση, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή οδήγησης για να υποστηρίξετε, για παράδειγμα, έναν καινούριο ελεγκτή μαζικής αποθήκευσης. Στα συμπτώματα που παρουσιάζονται κατά την εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής OEM περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
 • Ο υπολογιστής ενδέχεται να κάνει συνέχεια επανεκκίνηση και να μην ξεκινά ποτέ την εγκατάσταση GUI μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης λειτουργίας κειμένου.
 • Η Εγκατάσταση (Setup) μπορεί να διακοπεί και πιθανόν να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος αν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν εντοπίζει σωστά τον ελεγκτή.
 • Αν η εκκίνηση γίνεται από τις δισκέτες ή από δίσκο CD-ROM εγκατάστασης, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν βρήκε εγκατεστημένες μονάδες σκληρού δίσκου στο σύστημά σας

  (Setup did not find any hard disk drives installed in your system)
  Αν κάνετε αναβάθμιση χρησιμοποιώντας το αρχείο Winnt32.exe ή πραγματοποιείτε μια καινούρια εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το αρχείο Winnt.exe, λαμβάνετε το εξής σφάλμα Διακοπής (Stop error).
  Stop 0x0000007B Inaccessible_boot_device
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει επίσης, αφού ενημερώσετε το υλικολογισμικό ή το BIOS ενός ελεγκτή SCSI ο οποίος υποστηρίζεται, εάν η ενημέρωση προκαλεί ασυμβατότητα με το πρόγραμμα οδήγησης SCSI που περιλαμβάνεται στα Windows.
Περισσότερες πληροφορίες
Κατά τη φάση λειτουργίας κειμένου της διαδικασίας εγκατάστασης (setup), τα Windows κάνουν μια μικρή παύση και σας προτρέπουν να πατήσετε το πλήκτρο F6. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης και σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης ελεγκτή μαζικής αποθήκευσης ΟΕΜ. Η επιλογή F6 παρέχεται αυστηρά ως μέσο για την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης OEM μόνο για ελεγκτές μαζικής αποθήκευσης. Αυτό απαιτείται για τη συνέχιση της εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν υποστηρίζει τη χρήση του πλήκτρου F6 για την εγκατάσταση οποιουδήποτε προγράμματος οδήγησης συσκευής που είναι διαφορετικό από τα προγράμματα οδήγησης ελεγκτών μαζικής αποθήκευσης.

Σημείωση Τα προγράμματα οδήγησης ελεγκτή μαζικής αποθήκευσης μπορούν να φορτωθούν μόνο από δισκέτες, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο F6. Το πλήκτρο F6 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση προγραμμάτων οδήγησης που είναι αποθηκευμένα σε μονάδες δίσκων flash USB, σε σκληρούς δίσκους USB ή σε άλλες συσκευές εξωτερικής αποθήκευσης.

Η χρήση ενός προγράμματος οδήγησης ΟΕΜ περιορίζεται στην εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης, το οποίο δεν υποστηρίζεται εγγενώς ή δεν συμπίπτει με ένα πρόγραμμα οδήγησης που περιλαμβάνεται στα Windows. Αν χρησιμοποιείτε μια πιο καινούρια έκδοση ενός προγράμματος οδήγησης ΟΕΜ και αυτό το καινούριο πρόγραμμα oδήγησης έχει το ίδιο όνομα ή Αναγνωριστικό Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play Identifier) με ένα πρόγραμμα οδήγησης που περιλαμβάνεται στα Windows, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) αγνοεί το καινούριο πρόγραμμα οδήγησης ΟΕΜ και χρησιμοποιεί εκείνο που περιλαμβάνεται στα Windows. Επομένως, θα εμφανιστεί το μήνυμα λάθους που παρατίθεται στην ενότητα "Σύνοψη" (Summary)

Αν πατήσετε το πλήκτρο F6 όταν σας ζητηθεί, θα εμφανιστεί μια οθόνη που απαιτεί να έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης σε μια δισκέτα και να την βάλετε στη μονάδα της δισκέτας για να φορτώσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

Οι δισκέτες εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP διατίθενται μόνο μέσω λήψης από τη Microsoft. Οι δισκέτες εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) είναι διαθέσιμες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα εκτέλεσης του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) σε υπολογιστές που δεν υποστηρίζουν CD-ROM με δυνατότητα εκκίνησης. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης και χρησιμοποίησης των δισκετών εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310994 Τρόπος απόκτησης των δισκετών εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP
Αν χρειάζεστε ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης ΟΕΜ για να υποστηρίξετε έναν υπάρχοντα ελεγκτή, ο οποίος υποστηρίζεται εγγενώς από τα Windows αλλά δεν εντοπίζεται κατά την εγκατάσταση (setup), πρέπει να αντικαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης των Windows για τον ελεγκτή με το καινούριο πρόγραμμα οδήγησης ΟΕΜ. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα οδήγησης των Windows για τον ελεγκτή σε μία από τις έξι δισκέτες εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows ή στον προσωρινό φάκελο εγκατάστασης ($WIN_NT$.~ΒΤ). Αυτή η αντικατάσταση επιτρέπει στα Windows να χρησιμοποιούν το ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης ΟΕΜ κατά την εγκατάσταση (setup) λειτουργίας κειμένου, αλλά θα πρέπει να αντιγράψετε το ίδιο ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης ΟΕΜ στον φάκελο System32\Drivers της τελικής εγκατάστασης των Windows, πριν προχωρήσει η εγκατάσταση στη λειτουργία γραφικών.

Σημειώστε ότι αν επιλέξετε να διαμορφώσετε το διαμέρισμα του συστήματος αρχείων NTFS κατά την εγκατάσταση (setup), δεν μπορείτε να αντιγράψετε το καινούριο πρόγραμμα οδήγησης ΟΕΜ στον φάκελο System32\Drivers αφού τελειώσει η εγκατάσταση (setup) λειτουργίας κειμένου. Αυτό συμβαίνει, διότι το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows διαμορφώνει το διαμέρισμα ως NTFS πριν αντιγράψει τα αρχεία. Για να αντιμετωπίσετε αυτόν τον περιορισμό, εγκαταστήστε τα Windows σε ένα διαμέρισμα του πίνακα εκχώρησης αρχείων (FAT)(file allocation table) με μέγεθος μικρότερο από 2 GB ή σε ένα διαμέρισμα του FAT32 (πίνακας εκχώρησης αρχείων 32) με μέγεθος μικρότερο από 32 GB. Αυτό επιτρέπει την πρόσβαση με τη χρήση δισκετών εκκίνησης από τα Microsoft Windows 98 ή τα Microsoft Windows Millennium Edition (Me). Μετά την εγκατάσταση των Windows χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή για να μετατρέψετε το διαμέρισμα του FAT (πίνακας εκχώρησης αρχείων) ή του FAT32 (πίνακας εκχώρησης αρχείων 32) σε NTFS:
convert c: /fs:ntfs
.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314859 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/01/2007 02:36:00 - Αναθεώρηση: 4.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems

 • kberrmsg kbinfo kbhardware kbsetup KB314859
Σχόλια