Το προεπιλεγμένο μέγεθος συμπλέγματος για τα συστήματα αρχείων NTFS και FAT

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 140365.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει και καταγράφει τις προεπιλεγμένες τιμές που χρησιμοποιούν τα Windows XP για τη διαμόρφωση ενός τόμου. Το άρθρο καταγράφει τις προεπιλεγμένες τιμές και για το σύστημα αρχείων NTFS και για το σύστημα αρχείων πίνακα εκχώρησης αρχείων (FAT) .
Περισσότερες πληροφορίες
Όλα τα συστήματα αρχείων που χρησιμοποιούν τα Windows XP, για να οργανώσουν το σκληρό δίσκο βασίζονται στο μέγεθος του συμπλέγματος (μονάδα εκχώρησης), που αναπαριστά το μικρότερο ποσό χώρου στο δίσκο που είναι δυνατό να εκχωρηθεί, για να διατηρήσει ένα αρχείο. Όσο πιο μικρό είναι το μέγεθος του συμπλέγματος, τόσο πιο αποτελεσματικά ο δίσκος σας αποθηκεύει τις πληροφορίες.

Εάν δεν καθορίσετε ένα μέγεθος συμπλέγματος προς διαμόρφωση, η Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) των Windows XP βασίζει το μέγεθος του συμπλέγματος στο μέγεθος του τόμου. Τα Windows XP χρησιμοποιούν προεπιλεγμένες τιμές, εάν διαμορφώσετε έναν τόμο ως NTFS με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Χρησιμοποιώντας την εντολή format από τη γραμμή εντολών χωρίς να καθορίσετε το μέγεθος του συμπλέγματος.
 • Διαμορφώνοντας έναν τόμο στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) χωρίς να αλλάξετε το στοιχείο Μέγεθος μονάδας εκχώρησης (Allocation Unit Size) από την επιλογή Προεπιλεγμένο (Default) στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση (Format).
Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει τις προεπιλεγμένες τιμές που χρησιμοποιούν τα Windows XP για τη διαμόρφωση NTFS.
  Μέγεθος μονάδας δίσκου  (λογικός τόμος)       Μέγεθος συμπλέγματος  Τομείς  ----------------------------------------------------------   512 MB ή μικρότερο      512 byte       1   513 MB - 1.024 MB (1 GB)  1.024 byte (1 KB)   2  1.025 MB - 2.048 MB (2 GB)  2.048 byte (2 KB)   4  2.049 MB και μεγαλύτερο   4.096 byte (4 KB)   8				
Το μέγιστο προεπιλεγμένο μέγεθος συμπλέγματος στα Windows XP είναι 4 kilobyte (KB), επειδή η συμπίεση αρχείων NTFS δεν είναι δυνατή σε μονάδες δίσκου με μεγαλύτερο μέγεθος εκχώρησης. Το βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης δεν χρησιμοποιεί ποτέ συμπλέγματα μεγαλύτερα των 4 KB, εκτός και αν παρακάμψετε εσκεμμένα αυτή την προεπιλογή, είτε χρησιμοποιώντας την επιλογή /A: για διαμόρφωση μέσω της γραμμή εντολών, είτε καθορίζοντας ένα μεγαλύτερο μέγεθος συμπλέγματος στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση (Format) στη Διαχείριση Δίσκων (Disk Management).

Εάν χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα μετατροπής, για να μετατρέψετε έναν τόμο από FAT σε NTFS, τα Windows χρησιμοποιούν πάντα μέγεθος συμπλέγματος 512-byte. Οι δομές FAT στοιχίζονται σε όρια 512-byte. Ένα μεγαλύτερο μέγεθος συμπλέγματος δεν επιτρέπει την μετατροπή. Σημειώστε επίσης ότι στα Microsoft Windows NT 4.0 και στα παλαιότερα, όταν ένα διαμέρισμα διαμορφώνεται μέσω της Εγκατάστασης των Windows, το διαμέρισμα διαμορφώνεται πρώτα σε FAT και κατόπιν σε NTFS. Επομένως, το μέγεθος του συμπλέγματος είναι πάντοτε 512 byte, όταν ένα διαμέρισμα διαμορφώνεται μέσω της Εγκατάστασης. (Αυτές οι πληροφορίες δεν ισχύουν για την Εγκατάσταση των Microsoft Windows 2000 ή την Εγκατάσταση των Windows XP, όπου και οι δύο διαμορφώνουν το διαμέρισμα σύμφωνα με τη δική σας επιλογή συστήματος αρχείων.)

Το σύστημα αρχείων FAT χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μεγέθη συμπλεγμάτων. Αυτά τα μεγέθη ισχύουν για οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζει FAT:
  Μέγεθος μονάδας δίσκου  (λογικός τόμος)     Τύπος FAT  Τομείς   Μέγεθος συμπλέγματος  -----------------------------------------------------------------------    15 MB ή μικρότερο  12-bit    8     4 KB    16 MB - 127 MB   16-bit    4     2 KB   128 MB -255 MB    16-bit    8     4 KB   256 MB -511 MB    16-bit    16     8 KB   512 MB -1.023 MB   16-bit    32     16 KB  1.024 MB -2.048 MB   16-bit    64     32 KB  2.048 MB -4.096 MB   16-bit   128     64 KB  *4.096 MB -8.192 MB   16-bit   256    128 KB Windows NT 4.0 μόνο  *8.192 MB -16384 MB   16-bit   512    256 KB Windows NT 4.0 μόνο				
Για την υποστήριξη διαμερισμάτων FAT μεγαλύτερων των 4 GB χρησιμοποιώντας συμπλέγματα 128- ή 256-KB, οι μονάδες δίσκου πρέπει να χρησιμοποιούν τομείς μεγαλύτερους των 512 byte.

Σημειώστε ότι σε πολύ μικρά διαμερίσματα FAT, χρησιμοποιείται ένα FAT 12-bit αντί για ένα FAT 16-bit. Το σύστημα αρχείων FAT υποστηρίζει μόνο τομείς 512-byte, έτσι ώστε να διορθώνονται τόσο οι τομείς ανά σύμπλεγμα, όσο και το μέγεθος του συμπλέγματος.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314878 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:26:19 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbother kbsetup KB314878
Σχόλια