Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος ορισμού της κατάστασης της λειτουργίας NUM LOCK κατά τη σύνδεση στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 262625.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ορισμού της κατάστασης της λειτουργίας NUM LOCK ώστε να είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή κατά τη σύνδεση. Αυτό μπορείτε να το πραγματοποιήσετε χρησιμοποιώντας ένα αρχείο δέσμης, το οποίο εκτελείται κατά την εκκίνηση ή, στα Windows XP Professional, μέσω μιας πολιτικής ομάδας (Group Policy).
Περισσότερες πληροφορίες
Επειδή τα προφίλ στα Windows XP διατηρούν την κατάσταση της λειτουργίας NUM LOCK όταν αποσυνδέεται ο χρήστης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή runonce για να εκτελέσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών μία φορά, ώστε να ορίσετε την αρχική κατάσταση. Ωστόσο, μην τη χρησιμοποιήσετε ως δέσμη ενεργειών σύνδεσης.

Η κατάσταση του πλήκτρου NUM LOCK είναι αποκλειστική για κάθε χρήστη. Από προεπιλογή, η λειτουργία NUM LOCK είναι απενεργοποιημένη.

Αυτό το άρθρο βασίζεται στη χρήση του Microsoft Windows Script Host. Τα Windows XP περιλαμβάνουν το Microsoft Windows Script Host έκδοση 5.6. Η Microsoft συνιστά να κάνετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης του Windows Script Host για να βεβαιωθείτε ότι η δέσμη ενεργειών λειτουργεί σωστά. Μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις δέσμες ενεργειών των Windows στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Ρύθμιση παραμέτρων της δέσμης ενεργειών

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας δέσμης ενεργειών με σκοπό την αλλαγή της κατάστασης της λειτουργίας NUM LOCK, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Εκκινήστε το Σημειωματάριο (Notepad).
 2. Αντιγράψτε τον ακόλουθο κώδικα και, στη συνέχεια, επικολλήστε τον κώδικα στο αρχείο κειμένου:
  set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}"					
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο ως "numlock.vbs" (μαζί με τα εισαγωγικά). Αυτή η ιδιότητα δημιουργεί το αρχείο με την επέκταση .vbs. Το εικονίδιο αλλάζει από εικονίδιο Σημειωματάριου σε εικονίδιο δέσμης ενεργειών.

Εκτέλεση της δέσμης ενεργειών από το φάκελο "Εκκίνηση" (StartUp)

Για να ρυθμίσετε τη δέσμη ενεργειών ώστε να λειτουργεί τοπικά, αντιγράψτε το αρχείο Numlock.vbs στο φάκελο "Εκκίνηση" (StartUp) του χρήστη, ο οποίος βρίσκεται κανονικά στη διαδρομή προφίλ του χρήστη.

Για να ρυθμίσετε τη δέσμη ενεργειών ώστε να εκτελείται για όλους τους χρήστες, αντιγράψτε το αρχείο Numlock.vbs στο φάκελο "Εκκίνηση" (StartUp) του προφίλ "Όλοι οι χρήστες" (All Users). Η προεπιλεγμένη διαδρομή για αυτόν το φάκελο είναι Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup.

Εκτέλεση της δέσμης ενεργειών μέσω πολιτικής ομάδας

Σημειώστε ότι για να εκτελέσετε τη δέσμη ενεργειών μέσω πολιτικής ομάδας (Group Policy), πρέπει να χρησιμοποιείτε Windows XP Professional και όχι Windows XP Home Edition.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δέσμης ενεργειών που δημιουργήθηκε πρόσφατα ώστε να εκτελείται μέσω της πολιτικής ομάδας (Group Policy), αντιγράψτε πρώτα το αρχείο δέσμης ενεργειών Numlock.vbs στο φάκελο δέσμης ενεργειών σύνδεσης της πολιτικής ομάδας (Group Policy).

Η προεπιλεγμένη διαδρομή για μια τοπική δέσμη ενεργειών σύνδεσης είναι %SystemRoot%\System32\GroupPolicy\Χρήστης Υπολογιστής\Scripts\Logon.

Η διαδρομή για μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης τομέα είναι %SysVolFolder%\Sysvol\Sysvol\Όνομα_τομέα\Scripts.

Αφού αντιγράψετε τη δέσμη ενεργειών στην κατάλληλη θέση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε mmc και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για εκκίνηση της κονσόλας MMC (Microsoft Management Console).
 2. Στο μενού Κονσόλα (Console), κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in).
 3. Κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη (Add), κάντε κλικ στην επιλογή Πολιτική ομάδας (Group Policy) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Κάντε κλικ στο κατάλληλο αντικείμενο πολιτικής ομάδας (Group Policy object). Η προεπιλεγμένη επιλογή είναι ο τοπικός υπολογιστής, αλλά μπορείτε να κάνετε κλικ στην εντολή Αναζήτηση (Browse) και να επιλέξετε ένα διαφορετικό αντικείμενο πολιτικής ομάδας (Group Policy object).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish), κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο (Close) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Διαχείριση πολιτικής ομάδας" (Group Policy Management), εντοπίστε το φάκελο User Configuration\Windows Settings\Scripts (Logon/Logoff). (Μπορείτε να αντικαταστήσετε το φάκελο Computer Configuration με το φάκελο User Configuration.)
 7. Κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο Δέσμη ενεργειών για σύνδεση (Logon script), κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη (Add), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη δέσμη ενεργειών Numlock.vbs.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κλείστε την κονσόλα "Διαχείριση πολιτικής ομάδας" (Group Policy Management).
Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το πλήκτρο NUM LOCK ώστε να ενεργοποιείται πριν πατήσει ο χρήστης το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DEL για να συνδεθεί, χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά. Για πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση της παραπάνω ενέργειας, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
154529 Τρόπος ενεργοποίησης του πλήκτρου NUM LOCK για την οθόνη σύνδεσης
numlock wsh gpo
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314879 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/08/2007 06:51:00 - Αναθεώρηση: 2.3

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbhowto kbinfo kbenv KB314879
Σχόλια