Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Επιλογές γραμμής εντολών για το Microsoft Windows Installer εργαλείο Msiexec.exe

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:314881
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση Microsoft Windows 2000 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε 227091.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο παραθέτει σε λίστα τις επιλογές γραμμής εντολών για το εργαλείο Windows Installer, το Msiexec.exe. Msiexec.exe είναι ένα πρόγραμμα που ερμηνεύει τα πακέτα και να εγκαθιστούν προϊόντα.
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτές οι επιλογές γραμμής εντολών που είναι διαθέσιμες για το Msiexec.exe. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του προγράμματος Msiexec.exe χωρίς να καθορίσετε τουλάχιστον μία επιλογή.
  Option Parameters                Description  ------------------------------------------------------------------------  /i   Package|ProductCode           Installs or configures                          a product.  /f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Repairs a product.                           p - Reinstalls a                          product only if a                           file is missing.                          o - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or if an                           older version of a file                          is installed.                          e - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or an equal                           or older version of a                           file is installed.                          d - Reinstalls a                          product if a file                          is missing or a                           different version of                          a file is installed.                                                    c - Reinstalls a                          product if a file                           is missing or if the                           stored checksum value                           does not match the                           calculated value.                          a - Forces all files to                          be reinstalled.                          u - Rewrites all                          required user-                          specific registry                           entries.                          m - Rewrites all                           required                          computer-specific                           registry entries.                          s - Overwrites all                           existing shortcuts.                          v - Runs from the                           source file and re-                           caches the local                           package.  /a   Package                 Administrative                          installation option.                          Installs a product on                           the network.  /x   Package|ProductCode           Uninstalls a product.  /j   [u|m]Package               Advertises a product.      or [u|m]Package /t Transform Li     The property values      or[u|m]Package /g LanguageID       used on the command                          line are ignored.                          u - Advertises a                          product to the                          current user.                           m - Advertises a                          product to all users.                           g - Language ID.                          t - Applies a transform                          list to an advertised                          package.  /l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Specifies the log                           file path and                          indicates the flags                           to be logged.                          i - Status messages.                          w - Non-fatal warnings.                          e - All error messages.                          a - Startup of actions.                          r - Action-specific                          records                          u - User requests.                          c - Initial User                          Interface (UI)                           parameters                          m - Out-of-memory.                           p - Terminal                          properties.                          v - Verbose output.                          + - Appends to the                          existing file.                                ! - Clears each line in                          the log file.                          "*" - Wildcard.                          Logs all information,                          but the use of the v                          option is not included.                          To include the v                          option, type "/l*v."  /p   Patch/Package              Applies a patch. To                           apply a patch to an                           installed Administrator                          image, type the                           following options:                          /p [PatchPackage]                          /a [Package]  /q   n|b|r|f                 Sets the UI level.                          q , qn - No UI.                          qb - Basic UI.                          qr - Reduced UI. A                          modal dialog box is                          displayed at the end                          of the installation.                          qf - Full UI. A                           modal dialog box is                           displayed at the end                          of the installation.                          qn+ - No UI. However,                           a modal dialog box is                          displayed at the end                          of the installation.                          qb+ - Basic UI. A modal                          dialog box is displayed                          at the end of the                           installation. If you                           cancel the instal-                          lation, a modal dialog                          box is not displayed.                          qb- - Basic UI with no                          modal dialog boxes.                           The "/qb+-" switch                          is not a supported UI                           level.  /y   module                  Calls the system                          Application Program-                           ming Interface (API)                           DllRegisterServer,                          which registers                          modules that are                          typed on the command                           line (for example,                          "msiexec /y                          my_file.dll").                          This option is only                           used for registry                          information that can-                          not be added by using                           the registry tables of                           the .msi file.  /z   module                  Calls the system API                           DllUnRegisterServer,                          to unregister modules                           that are typed on the                          command line (for                           example, "msiexec /z                           my_file.dll").                          This option is only                           used for registry                          information that can-                          not be removed by                          using the registry                           tables of the .msi                          file.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα, ανατρέξτε στο θέμα "Επιλογές γραμμής εντολών" στη Βοήθεια του Windows Installer ή επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314881 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:26:29 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB314881 KbMtel
Σχόλια