Δεδομένα ή ρυθμίσεις προγραμμάτων που λείπουν, μετά την αναβάθμιση στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR314931
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να αναβαθμίσετε το λειτουργικό σας σύστημα στα Windows XP, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ενδέχεται να σταματήσει να αποκρίνεται ("κολλάει") ή παρουσιάζεται σφάλμα κατά την οριστικοποίηση των ρυθμίσεων. Στη Διαχείριση Εργασιών (Task Manager), το Svchost.exe ενδέχεται να φαίνεται πως δεν αποκρίνεται. Όταν ξεκινούν τα Windows, ενδέχεται να λείπουν δεδομένα ή ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελό σας προφίλ χρήστη. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν συντομεύσεις του μενού Έναρξη (Start), στοιχεία στην ομάδα εκκίνησης (Startup group), στοιχεία στο φάκελο "Επιφάνεια εργασίας" (Desktop), μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αρχεία εγγράφων, εικόνων ή μουσικής που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents).
Αιτία
Αυτό το θέμα παρουσιάζεται στην περίπτωση που είχατε αρχεία αποθηκευμένα σε δομή φακέλου που ξεπέρασε τους 256 χαρακτήρες (MAX_PATH), πριν να κάνετε αναβάθμιση στα Windows XP.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Ναι, λήψη των ενημερωμένων αρχείων εγκατάστασης (συνιστάται) (Yes, download the updated setup files (Recommended)) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη ενημερωμένων αρχείων εγκατάστασης (Get Updated Setup Files), κατά τη διάρκεια της Εγκατάστασης (Setup). Μετά την ολοκλήρωση της Εγκατάστασης (Setup), ενδέχεται να χρειαστεί η μετονομασία αρχείων (ή φακέλων), στα οποία δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, επειδή η δομή του φακέλου υπερβαίνει τους 256 χαρακτήρες (MAX_PATH).

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F10 και αντιγράψτε με την εντολή XCOPY το αρχείο User~tmp.@01 σε ασφαλή θέση, πριν να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Κατόπιν, συνεχίστε με την Εγκατάσταση (Setup) ή κάντε την επιλογή "End Task" (Τέλος εργασίας) στο Svchost.exe.

Μετά την ολοκλήρωση της Εγκατάστασης (Setup), προσπαθήστε να αναζητήσετε αρχεία δεδομένων που λείπουν, χρησιμοποιώντας το πρώτο τμήμα του ονόματος του αρχείου. Τα αρχεία δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε μακρά διαδρομή, ενδέχεται να έχουν περικομμένα ονόματα αρχείων ή να μην περιέχουν επεκτάσεις αρχείων. Για παράδειγμα, το αρχείο "March Sales Forecast.doc" ενδέχεται να έχει περικοπεί σε "March Sales Fore" (χωρίς επέκταση αρχείου).

Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε τα αρχεία δεδομένων σας που έχουν περικομμένα ονόματα αρχείων, ανακτήστε τα δεδομένα που λείπουν από αντίγραφα ασφαλείας.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
maximum path limitation too long
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314931 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 19:30:25 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver kbprb kbsetup KB314931
Σχόλια