ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση πολιτικής ομάδας για την απομακρυσμένη εγκατάσταση λογισμικού στα Windows 2000

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR314934
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πολιτική ομάδας για την αυτόματη διανομή προγραμμάτων σε υπολογιστές-πελάτες ή χρήστες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πολιτική ομάδας για διανομή προγραμμάτων υπολογιστή, ακολουθώντας τις παρακάτω μεθόδους.

Εκχώρηση λογισμικούΜπορείτε να εκχωρήσετε μια διανομή προγράμματος σε χρήστες ή υπολογιστές. Εάν εκχωρήσετε το πρόγραμμα σε χρήστη, το πρόγραμμα εγκαθίσταται όταν ο χρήστης συνδεθεί στον υπολογιστή. Όταν ο χρήστης εκτελέσει το πρόγραμμα για πρώτη φορά, η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί.

Εάν εκχωρήσετε το πρόγραμμα σε υπολογιστή, το πρόγραμμα εγκαθίσταται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή και είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες που συνδέονται στον υπολογιστή. Όταν ένας χρήστης εκτελέσει το πρόγραμμα για πρώτη φορά, η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί.

Δημοσίευση λογισμικούΜπορείτε να δημοσιεύσετε μια διανομή προγράμματος σε χρήστες. Όταν ο χρήστης συνδέεται στον υπολογιστή, το δημοσιευμένο πρόγραμμα εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Add/Remove Programs και η εγκατάστασή του μπορεί να πραγματοποιηθεί από εκεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πολιτική ομάδας για αυτόματη εγκατάσταση προγραμμάτων των Microsoft Windows 2000 απαιτεί υπολογιστές-πελάτες που λειτουργούν με Windows 2000 ή νεότερη έκδοση.

Επιστροφή στην αρχή

Δημιουργία σημείου διανομήςΓια να δημοσιεύσετε ή να εκχωρήσετε ένα πρόγραμμα, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο διανομής στο διακομιστή δημοσίευσης:
 1. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή του διακομιστή ως διαχειριστής (Administrator).
 2. Δημιουργήστε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου, στον οποίο θα τοποθετήσετε το πακέτο του προγράμματος Εγκατάστασης λογισμικού της Microsoft (Microsoft Software Installer, MSI) που θέλετε να διανείμετε.
 3. Ρυθμίστε τα δικαιώματα στον κοινόχρηστο φάκελο ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση στο πακέτο διανομής.
 4. Αντιγράψτε ή εγκαταστήστε το πακέτο MSI στο σημείο διανομής. Για παράδειγμα, για να διανείμετε το Microsoft Office XP, εκτελέστε τη διαχειριστική εγκατάσταση (setup.exe /a) για να αντιγράψετε τα αρχεία στο σημείο διανομής.
Επιστροφή στην αρχή

Δημιουργία αντικειμένου πολιτικής ομάδαςΓια να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο πολιτικής ομάδας (Group Policy Object - GPO) με το οποίο θα διανείμετε το πακέτο λογισμικού:
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, κατόπιν στην επιλογή Administrative Tools και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Active Directory Users and Computers.
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Group Policy και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί New.
 4. Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να δώσετε στην πολιτική αυτή (για παράδειγμα, Διανομή Office XP) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Properties και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα Security.
 6. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Apply Group Policy για τις ομάδες ασφαλείας στις οποίες δεν θέλετε να εφαρμοστεί η πολιτική αυτή. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Apply Group Policy για τις ομάδες στις οποίες θέλετε να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Επιστροφή στην αρχή

Εκχώρηση πακέτουΓια να εκχωρήσετε ένα πρόγραμμα σε υπολογιστές που λειτουργούν με Windows 2000 ή Windows XP Professional ή σε χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε έναν από αυτούς τους σταθμούς εργασίας:
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, κατόπιν στην επιλογή Administrative Tools και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Active Directory Users and Computers.
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Group Policy, επιλέξτε το αντικείμενο πολιτικής ομάδας που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Edit.
 4. Στην περιοχή Computer Configuration, αναπτύξτε το στοιχείο Software Settings.
 5. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο Software installation, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή New και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Package.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Open, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή, κατά τη Διεθνή Σύμβαση Ονομάτων (Universal Naming Convention - UNC), προς τον κοινόχρηστο φάκελο ο οποίος περιέχει το πακέτο MSI που θέλετε. Για παράδειγμα, \\διακομιστής_αρχείων\κοινόχρηστος_φάκελος\όνομα_αρχείου.msi.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην κάνετε αναζήτηση για να μεταβείτε στη θέση αυτή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε τη διαδρομή UNC προς τον κοινόχρηστο φάκελο.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Open.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Assigned και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το πακέτο θα εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Group Policy.
 9. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα πολιτικής ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Όταν ξεκινήσει ο υπολογιστής-πελάτης, το διαχειριζόμενο πακέτο λογισμικού εγκαθίσταται αυτόματα.
Επιστροφή στην αρχή

Δημοσίευση πακέτουΓια να δημοσιεύσετε ένα πακέτο σε χρήστες και να το διαθέσετε για εγκατάσταση μέσα από το εργαλείο Add/Remove Programs του Control Panel:
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, κατόπιν στην επιλογή Administrative Tools και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Active Directory Users and Computers.
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Group Policy, επιλέξτε το αντικείμενο πολιτικής ομάδας που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Edit.
 4. Στην περιοχή User Configuration, αναπτύξτε το στοιχείο Software Settings.
 5. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο στοιχείο Software installation, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή New και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Package.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Open, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή UNC προς τον κοινόχρηστο φάκελο ο οποίος περιέχει το πακέτο MSI που θέλετε. Για παράδειγμα, \\διακομιστής_αρχείων\κοινόχρηστος_φάκελος\όνομα_αρχείου.msi.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην κάνετε αναζήτηση για να μεταβείτε στη θέση αυτή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήσατε τη διαδρομή UNC προς τον κοινόχρηστο φάκελο.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Open.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Published και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το πακέτο θα εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Group Policy.
 9. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Group Policy, κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers.
 10. Ελέγξτε το πακέτο:
  • Συνδεθείτε σε ένα σταθμό εργασίας που λειτουργεί με Windows 2000 Professional ή Windows XP Professional, χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό για τον οποίο δημοσιεύσατε το πακέτο.
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). Στα Windows XP, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  • Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs) ή στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέων προγραμμάτων (Add New Programs).
  • Στη λίστα Προσθήκη προγραμμάτων από το δίκτυό σας (Add programs from your network), κάντε κλικ στο πρόγραμμα που δημοσιεύσατε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add). Το πρόγραμμα εγκαθίσταται.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
Επιστροφή στην αρχή

Εκ νέου ανάπτυξη πακέτουΣε ορισμένες περιπτώσεις ίσως θέλετε να αναπτύξετε εκ νέου ένα πακέτο λογισμικού, όπως, για παράδειγμα, σε περίπτωση αναβάθμισης ή τροποποίησης του πακέτου. Για να αναπτύξετε εκ νέου ένα πακέτο:
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, κατόπιν στην επιλογή Administrative Tools και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Active Directory Users and Computers.
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Group Policy, κάντε κλικ στο αντικείμενο πολιτικής ομάδας με το οποίο αναπτύξατε το πακέτο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Edit.
 4. Αναπτύξτε το κοντέινερ Software Settings που περιέχει το στοιχείο Software installation με το οποίο αναπτύξατε το πακέτο.
 5. Κάντε κλικ στο κοντέινερ Software installation που περιέχει το πακέτο.
 6. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Group Policy, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο πρόγραμμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή All Tasks και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Redeploy application. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Redeploying this application will reinstall the application everywhere it is already installed. Do you want to continue?
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Yes.
 8. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Group Policy, κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers.
Επιστροφή στην αρχή

Κατάργηση πακέτουΓια να καταργήσετε ένα πακέτο που έχετε δημοσιεύσει ή εκχωρήσει:
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Start, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Programs, κατόπιν στην επιλογή Administrative Tools και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Active Directory Users and Computers.
 2. Στη δομή κονσόλας, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον τομέα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Properties.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Group Policy, κάντε κλικ στο αντικείμενο πολιτικής ομάδας με το οποίο αναπτύξατε το πακέτο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Edit.
 4. Αναπτύξτε το κοντέινερ Software Settings που περιέχει το στοιχείο Software installation με το οποίο αναπτύξατε το πακέτο.
 5. Κάντε κλικ στο κοντέινερ Software installation που περιέχει το πακέτο.
 6. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Group Policy, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο πρόγραμμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή All Tasks και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Remove.
 7. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Immediately uninstall the software from users and computers και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Allow users to continue to use the software, but prevent new installations και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Group Policy, κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κλείστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Active Directory Users and Computers.
Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτωνΤα δημοσιευμένα πακέτα εξακολουθούν να εμφανίζονται στον υπολογιστή-πελάτη μετά τη χρήση μιας πολιτικής ομάδας για την κατάργησή τους

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν ένας χρήστης έχει εγκαταστήσει το πρόγραμμα, αλλά δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Όταν ο χρήστης ξεκινήσει το δημοσιευμένο πρόγραμμα για πρώτη φορά, η εγκατάσταση ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια, η πολιτική ομάδας καταργεί το πρόγραμμα.

Επιστροφή στην αρχή


Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης μια πολιτικής ομάδας για την ανάπτυξη λογισμικού, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
304953 OFFXP: Τρόπος ανάπτυξης του Office XP μέσω δικτύου
302430 Τρόπος ανάπτυξης λογισμικού σε μια συγκεκριμένη ομάδα με χρήση Πολιτικών Ομάδας
Επιστροφή στην αρχή


Eigenschaften

Artikelnummer: 314934 – Letzte Überarbeitung: 03/21/2003 13:24:00 – Revision: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv kbsetup KB314934
Feedback