Εγκατάσταση ή κατάργηση γραμματοσειράς στα Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Το άρθρο αυτό αντικαθιστά το άρθρο 130233 (Q130233) για τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows 98 Second Edition
Εισαγωγή
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσθήκης και κατάργησης γραμματοσειρών στα Microsoft Windows.

Σημείωση Εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003, πρέπει να είστε διαχειριστής για να έχετε τη δυνατότητα προσθήκης και κατάργησης γραμματοσειρών. Για να εξακριβώσετε το ότι έχετε συνδεθεί στα Windows ως διαχειριστής του υπολογιστή, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Για να προσθέσετε μια νέα γραμματοσειρά

Σημείωση Για την επανεγκατάσταση των βασικών γραμματοσειρών των Windows, μεταβείτε στην ενότητα "Για την επανεγκατάσταση των βασικών γραμματοσειρών που περιλαμβάνονται στα Windows".

Σημαντικό για να εγκαταστήσετε γραμματοσειρές, πρέπει να τις έχετε σε μια δισκέτα, CD ή στο σκληρό δίσκο σας.

Για να εγκαταστήσετε μια γραμματοσειρά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί OK:
  %windir%\fonts
 3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εγκατάσταση νέας γραμματοσειράς (Install New Font).
 4. Στο πλαίσιο Μονάδες δίσκου (Drives), κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου η οποία περιέχει τη γραμματοσειρά που θέλετε να προσθέσετε.

  Σημείωση Η μονάδα δισκέτας είναι συνήθως η μονάδα δίσκου A ή η μονάδα δίσκου B. Η μονάδα CD είναι συνήθως η μονάδα δίσκου D.
 5. Στο πλαίσιο Φάκελοι, κάντε κλικ στο φάκελο ο οποίος περιέχει τη γραμματοσειρά που θέλετε να προσθέσετεκαι κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στο πλαίσιο Λίστα γραμματοσειρών (List of fonts) κάντε κλικ στη γραμματοσειρά που θέλετε να προσθέσετε. Για να επιλέξετε περισσότερες από μία γραμματοσειρές ταυτόχρονα, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, ενώ επιλέγετε κάθε γραμματοσειρά.
 7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αντιγραφή στο φάκελο "Γραμματοσειρές" (Copy Fonts To Fonts Folder). Η νέα γραμματοσειρά αποθηκεύεται στο φάκελο Windows\\Fonts.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση Τα Windows υποστηρίζουν γραμματοσειρές TrueType ή γραμματοσειρές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για Windows τις οποίες μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά. Ορισμένα προγράμματα περιλαμβάνουν, επίσης, ειδικές γραμματοσειρές που εγκαθίστανται ως μέρος της εγκατάστασης του προγράμματος. Επιπλέον, περιλαμβάνονται συχνά TrueType ή ειδικές γραμματοσειρές των Windows μαζί με εκτυπωτές. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συμπεριλαμβάνονται με τα συγκεκριμένα προϊόντα, για να εγκαταστήσετε τις γραμματοσειρές αυτές.

Για να καταργήσετε μια γραμματοσειρά

Για να καταργήσετε μια γραμματοσειρά από το σκληρό δίσκο, ακολουθήστε τα βήματα αυτά:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί OK:
  %windir%\fonts
 3. Κάντε κλικ στη γραμματοσειρά που θέλετε να καταργήσετε. Για να επιλέξετε περισσότερες από μία γραμματοσειρές ταυτόχρονα, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, ενώ επιλέγετε κάθε γραμματοσειρά.
 4. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 5. Όταν εμφανιστεί η ερώτηση "Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτές τις γραμματοσειρές;" (Are you sure you want to delete these fonts?), κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
Σημείωση Μπορείτε να αποτρέψετε τη φόρτωση μιας γραμματοσειράς χωρίς να την καταργήσετε από το σκληρό δίσκο. Για να το κάνετε αυτό, μετακινήστε τη γραμματοσειρά από το φάκελο Windows\\Fonts σε άλλο φάκελο.

Εάν λείπει οποιαδήποτε από τις βασικές γραμματοσειρές που περιλαμβάνονται στα Windows, μπορείτε να εκτελέσετε ξανά την Εγκατάσταση των Windows. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης αντικαθιστά τα χαμένα ή τροποποιημένα αρχεία. Εάν λείπουν οι βασικές γραμματοσειρές, τότε ενδέχεται να λείπουν και άλλα αρχεία των Windows. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης εγκαθιστά επίσης ξανά αυτά τα αρχεία.

Προειδοποίηση Εάν εκτελέσετε την Εγκατάσταση των Windows, ενδέχεται να χάσετε προγράμματα και προγράμματα οδήγησης υλικού τα οποία έχετε εγκαταστήσει μετά την τελευταία φορά που εγκαταστάθηκαν τα Windows στον υπολογιστή σας. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία που ενδέχεται να χάσετε, ίσως θέλετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με το Τμήμα υποστήριξης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Οι ακόλουθες γραμματοσειρές περιλαμβάνονται στα Windows και εγκαθίστανται σε κάθε υπολογιστή:
 • Courier New (TrueType, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών Bold, Italic και Bold Italic)
 • Arial (TrueType, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών Bold, Italic και Bold Italic)
 • Times New Roman (TrueType, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών Bold, Italic και Bold Italic)
 • Symbol (TrueType)
 • Wingdings (TrueType)
 • MS Serif
 • MS Sans Serif
KB130233
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314960 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/08/2014 16:13:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbenv kbhowtomaster kbhowto KB314960
Σχόλια