Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος χρήσης του Adminpak.msi για την εγκατάσταση συγκεκριμένου εργαλείου διαχείρισης διακομιστή στα Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης μεμονωμένων εργαλείων διαχείρισης διακομιστή από τα ακόλουθα πακέτα διαχείρισης:
 • Πακέτο διαχείρισης των Microsoft Windows 2000 (Adminpak.msi) σε υπολογιστές που βασίζονται σε Windows 2000
 • Πακέτο εργαλείων διαχείρισης του Microsoft Windows Server 2003 (Adminpak.msi) σε υπολογιστές που βασίζονται σε Microsoft Windows XP και σε υπολογιστές που βασίζονται στον Windows Server 2003

  Σημείωση Μπορείτε να εγκαταστήσετε το πακέτο εργαλείων διαχείρισης του Windows Server 2003 μόνο σε υπολογιστές που βασίζονται σε Windows XP και σε υπολογιστές που βασίζονται στον Windows Server 2003.
Το αρχείο Adminpak.msi των Windows 2000 δεν είναι διαθέσιμο στο CD-ROM των Windows 2000 Professional. Ωστόσο, μπορείτε να το εγκαταστήσετε από το CD-ROM που περιλαμβάνεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Windows 2000 Server
 • Windows 2000 Advanced Server
 • Windows 2000 Datacenter
Αυτό το άρθρο αναφέρεται σε αυτό το CD-ROM ως το CD-ROM των Windows 2000.

Για να διαχειριστείτε με απομακρυσμένο τρόπο υπολογιστές που βασίζονται σε Windows 2000 και στον Windows Server 2003, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε τα εργαλεία διαχείρισης από το αρχείο Adminpak.msi των Windows 2000 στους ακόλουθους υπολογιστές:
 • Υπολογιστές που βασίζονται σε Windows 2000 Professional
 • Υπολογιστές-μέλη που βασίζονται στον Windows 2000 Server
 • Ελεγκτές τομέα που βασίζονται σε Windows 2000
Το αρχείο Adminpak.msi του Windows Server 2003 δεν είναι διαθέσιμο στο CD-ROM των Windows XP Professional. Ωστόσο, μπορείτε να το εγκαταστήσετε από το CD-ROM που περιλαμβάνεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Windows Server 2003, Standard Edition
 • Windows Server 2003, Datacenter Edition
 • Windows Server 2003, Enterprise Edition
Αυτό το άρθρο αναφέρεται σε αυτό το CD-ROM ως το CD-ROM του Windows Server 2003.

Για να διαχειριστείτε με απομακρυσμένο τρόπο υπολογιστές που βασίζονται στα Windows 2000 και στον Windows Server 2003, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε τα εργαλεία διαχείρισης από το αρχείο Adminpak.msi του Windows Server 2003 στους ακόλουθους υπολογιστές:
 • Υπολογιστές-μέλη που βασίζονται σε Windows XP Professional
 • Υπολογιστές-μέλη που βασίζονται στον Windows Server 2003
 • Ελεγκτές τομέα που βασίζονται στον Windows Server 2003
Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα εργαλεία διαχείρισης των Windows 2000 έχουν περιορισμούς, όταν τα χρησιμοποιείτε για την απομακρυσμένη διαχείριση υπολογιστών που βασίζονται στον Windows Server 2003. Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα εργαλεία διαχείρισης του Windows Server 2003 έχουν περιορισμούς, όταν τα χρησιμοποιείτε για την απομακρυσμένη διαχείριση υπολογιστών που βασίζονται στα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους περιορισμούς, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
304718 Χρήση του πακέτου εργαλείων διαχείρισης για την απομακρυσμένη διαχείριση υπολογιστών που εκτελούν τον Windows Server 2003, τα Windows XP ή τα Windows 2000

Χρήση του MSIEXEC, για την εγκατάσταση συγκεκριμένου εργαλείου διαχείρισης διακομιστή που περιέχεται στο Adminpak.msi

Από προεπιλογή, όταν εγκαθιστάτε το πακέτο διαχείρισης, εγκαθίστανται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία του πακέτου διαχείρισης. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους διακόπτες γραμμής εντολών του Windows Installer, για να εγκαταστήσετε συγκεκριμένα εργαλεία διαχείρισης διακομιστή.

Για παράδειγμα, μπορείτε να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών:
msiexec /i adminpak.msi ADDLOCAL=AdminToolAbbreviation /qb
Σημείωση AdminToolAbbreviation είναι η συντομογραφία του εργαλείου διαχείρισης διακομιστή που θέλετε να εγκαταστήσετε και περιέχεται στο αρχείο Adminpak.msi των Windows 2000 ή στο αρχείο Adminpak.msi του Windows Server 2003.

Σημείωση Πρέπει να αντιγράψετε το αρχείο Adminpak.msi σε μια θέση στον σκληρό δίσκο που περιλαμβάνεται στη διαδρομή των Windows ή πρέπει να συμπεριλάβετε τη διαδρομή του αρχείου Adminpak.msi στη γραμμή εντολών.

Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα WINS για την εγκατάσταση συγκεκριμένου μεμονωμένου εργαλείου διαχείρισης διακομιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε το CD του Windows 2000 Server ή του Windows 2000 Advanced Server στη μονάδα CD.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), ανοίξτε το φάκελο I386 στο CD του Windows 2000 Server ή στο CD του Windows 2000 Advanced Server.
 3. Αντιγράψτε το αρχείο Adminpak.msi στο φάκελο %SystemRoot%\System32 στον σκληρό δίσκο.
 4. Πληκτρολογήστε την εξής εντολή σε μια γραμμή εντολών και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER:
  msiexec /i adminpak.msi ADDLOCAL=FeWINSConsole /qb
  Για να εντοπίσετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα WINS, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools).

Συντομογραφίες για τα εργαλεία διαχείρισης των Windows 2000

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο για να εγκαταστήσετε μεμονωμένα ή πρόσθετα εργαλεία διαχείρισης των Windows 2000 από το αρχείο Adminpak.msi των Windows 2000 σε υπολογιστές που βασίζονται στα Windows 2000, υποκαθιστώντας την κατάλληλη συντομογραφία του εργαλείου διαχείρισης διακομιστή που θέλετε να εγκαταστήσετε. Η ακόλουθη λίστα περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομογραφίες των μεμονωμένων εργαλείων διαχείρισης διακομιστή.

Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε τις συντομογραφίες των εργαλείων διαχείρισης διακομιστή με τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, οι συντομογραφίες κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τη συντομογραφία ακριβώς όπως εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα, όταν χρησιμοποιείτε τους διακόπτες γραμμής εντολών του Windows Installer.
ΣυντομογραφίαΕργαλείο διαχείρισης διακομιστή
FeCERTConsoleΑρχή πιστοποίησης
FeClusterConsoleΔιαχείριση συμπλεγμάτων
FeCMAKConsoleAdministration Kit της Διαχείρισης σύνδεσης
FeDHCPConsoleDHCP
FeDFSConsoleΚατανεμημένο σύστημα αρχείων
FeDNSConsoleDNS
FeIASConsoleΥπηρεσία ελέγχου ταυτότητας Internet (Internet Authentication Service - IAS)
FeIISConsoleΔιαχείριση Υπηρεσιών Internet (Internet Services Manager)
FeACSConsoleΣτοιχείο ελέγχου εισόδου QoS
FeRSConsoleΑπομακρυσμένη αποθήκευση
FeRRASConsoleΔρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβαση (Routing and Remote Access)
FeTAPIConsoleΤηλεφωνία
FeTSClientConsoleΠρόγραμμα-πελάτης υπηρεσιών Terminal Services
FeTSMgrConsoleΕργαλεία υπηρεσιών Terminal Services
FeWINSConsoleWINS
FeADToolsΕργαλεία υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Σημείωση Τα εργαλεία υπηρεσίας καταλόγου Active Directory περιλαμβάνουν τα ακόλουθα τρία συμπληρωματικά προγράμματα:
 • Τομείς και σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
 • Τοποθεσίες και υπηρεσίες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
 • Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
Τα εργαλεία των υπηρεσιών Terminal Services περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δύο συμπληρωματικά προγράμματα:
 • Άδεια χρήσης των υπηρεσιών Terminal Services (Terminal Services Licensing)
 • Terminal Services Manager
Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα υπηρεσιών Terminal Services μεμονωμένα.

Συντομογραφίες για τα εργαλεία διαχείρισης των Windows 2000

Για να εγκαταστήσετε μεμονωμένα ή πρόσθετα εργαλεία διαχείρισης του Windows Server 2003 από το αρχείο Adminpak.msi του Windows Server 2003 σε υπολογιστές με Windows XP Professional ή Windows Server 2003, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Υποκαταστήστε την κατάλληλη συντομογραφία του εργαλείου διαχείρισης διακομιστή που θέλετε να εγκαταστήσετε στη γραμμή εντολών. Η ακόλουθη λίστα περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομογραφίες των μεμονωμένων εργαλείων διαχείρισης διακομιστή.

Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε τις συντομογραφίες των εργαλείων διαχείρισης διακομιστή με τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, οι συντομογραφίες κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τη συντομογραφία ακριβώς όπως εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα, όταν χρησιμοποιείτε τους διακόπτες γραμμής εντολών του Windows Installer.

ΣυντομογραφίαΕργαλείο διαχείρισης διακομιστή και περιγραφή
FeADMgmtConsole Διαχείριση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Management): Διαχειρίζεται την υπηρεσία καταλόγου Active Directory
FeADToolsΥπηρεσία καταλόγου Active Directory: Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για να διαχειριστείτε την υπηρεσία καταλόγου.
FeAZRolesAZRoles: Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση εξουσιοδότησης για διαχείριση που βασίζεται σε ρόλους και ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστή.
FeCERTConsoleΑρχή έκδοσης πιστοποιητικών: Διαχειρίζεται την υπηρεσία Αρχής έκδοσης πιστοποιητικών. Η υπηρεσία Αρχής έκδοσης πιστοποιητικών εκδίδει πιστοποιητικά για προγράμματα ασφαλείας δημόσιου κλειδιού.
FeCMAKConsoleAdministration Kit της Διαχείρισης σύνδεσης: Χρησιμοποιήστε το Administration Kit της Διαχείρισης σύνδεσης, για να δημιουργήσετε προφίλ υπηρεσίας Διαχείρισης σύνδεσης.
FeClusterConsoleΔιαχείριση Συμπλέγματος (Cluster Administrator): Διαχειρίζεται την υπηρεσία συμπλέγματος. Η υπηρεσία συμπλέγματος βελτιώνει τη διαθεσιμότητα των εφαρμογών διακομιστή.
FeDFSConsoleΚατανεμημένο σύστημα αρχείων (Distributed File System): Χρησιμοποιήστε τα υπάρχοντα κοινόχρηστα στοιχεία αρχείων, για να δημιουργήσετε ένα ενιαίο λογικό πεδίο ονομάτων.
FeDHCPConsoleDHCP: Διαχειρίζεται την υπηρεσία πρωτοκόλλου DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Η υπηρεσία DHCP εκχωρεί δυναμικά διευθύνσεις IP σε υπολογιστές δικτύου.
FeDNSConsoleDNS: Διαχειρίζεται την υπηρεσία Συστήματος ονομάτων τομέα (Domain Name System - DNS). Η υπηρεσία DNS μεταφράζει τα ονόματα υπολογιστών DNS σε διευθύνσεις IP.
FeIASConsoleΥπηρεσία ελέγχου ταυτότητας Internet (Internet Authentication Service): Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Remote Authentication Dial-in User Service (RADIUS) για την εκτέλεση απομακρυσμένου ελέγχου ταυτότητας.
FeIISAdminScriptsΔέσμες ενεργειών διαχείρισης υπηρεσιών IIS: Διαχειρίζεται την υπηρεσία Internet Information Service (IIS).
FeIPMgmtConsoleΔιαχείριση διευθύνσεων IP: Διαχειρίζεται τις διευθύνσεις IP
FeNetLoadBalanceΔιαχείριση εξισορρόπησης φόρτου δικτύου: Διαχειρίζεται την υπηρεσία εξισορρόπησης φόρτου δικτύου.
FePKMgmtConsoleΔιαχείριση δημόσιων κλειδιών: Διαχείριση δημόσιων κλειδιών
FeRISAdminΥπηρεσίες απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Installation Services): Χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες απομακρυσμένης εγκατάστασης (Remote Installation Services), για να υποστηρίξετε εγκαταστάσεις λειτουργικού συστήματος κατ' απαίτηση, που βασίζονται σε είδωλο, μέσω σύνδεσης δικτύου από διακομιστή RIS σε υπολογιστή-πελάτη.
FeRSConsoleΑπομακρυσμένη αποθήκευση: Διαχειρίζεται την Απομακρυσμένη αποθήκευση. Η Απομακρυσμένη αποθήκευση εκτελεί αυτόματη μετεγκατάσταση δεδομένων από αρχεία στα οποία δεν γίνεται συχνή πρόσβαση σε μαγνητικές ταινίες ή μαγνητικούς-οπτικούς δίσκους.
FeTAPIConsoleΤηλεφωνία: Ρυθμίζει τις παραμέτρους και διαχειρίζεται την υπηρεσία "Τηλεφωνία" (Telephony).
FeTSMgrConsoleTerminal Services Manager: Χρησιμοποιήστε το Terminal Services Manager, για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με διακομιστές terminal server σε αξιόπιστους τομείς, που περιλαμβάνει όλες τις περιόδους λειτουργίας, τους χρήστες και τις διεργασίες για κάθε terminal server. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο, για να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες για να διαχειριστείτε το διακομιστή.
FeUDDIUDDI : Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες UDDI για να επιτρέψετε στους εταιρικούς προγραμματιστές να δημοσιεύουν, να ανακαλύπτουν, να κάνουν κοινή χρήση και να επαναχρησιμοποιούν αποδοτικά υπηρεσίες Web απευθείας μέσω των εργαλείων ανάπτυξης και των επιχειρηματικών εφαρμογών τους.
FeWINSConsoleWINS: Διαχειρίζεται την Υπηρεσία ονομάτων Internet των Microsoft Windows (Windows Internet Name Service - WINS). Η υπηρεσία WINS μεταφράζει τα ονόματα υπολογιστών NetBIOS σε διευθύνσεις IP.

Εργαλεία που εμφανίζονται στο αρχείο Adminpak.msi των Windows 2000 αλλά όχι στο αρχείο Adminpak.msi του Windows Server 2003

ΣυντομογραφίαΕργαλείο διαχείρισης διακομιστή
FeIISConsoleΔιαχείριση Υπηρεσιών Internet (Internet Services Manager)
FeACSConsoleΣτοιχείο ελέγχου εισόδου QoS
FeRRASConsoleΔρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβαση (Routing and Remote Access)
FeTSClientConsoleΠρόγραμμα-πελάτης υπηρεσιών Terminal Services

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τους διακόπτες γραμμής εντολών του Windows Installer για να εγκαταστήσετε ένα εργαλείο διαχείρισης διακομιστή, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Internal Error 2711
Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί, αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένα τη γραμμή εντολών. Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε τις συντομογραφίες των εργαλείων διαχείρισης διακομιστή ακριβώς όπως εμφανίζονται στους πίνακες παραπάνω σε αυτό το άρθρο.Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία διαχείρισης στα Windows 2000, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
216999 Τρόπος εγκατάστασης των εργαλείων απομακρυσμένης διαχείρισης διακομιστή στα Windows 2000
269483 Ενημερωμένες εκδόσεις του πακέτου εργαλείων διαχείρισης των Windows 2000 (Adminpak.msi)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314978 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/04/2006 11:36:00 - Αναθεώρηση: 5.1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbhowtomaster KB314978
Σχόλια