Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος κατάργησης του εργαλείου "Διαχείριση εκκίνησης του Linux" (Linux boot manager - LILO)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο κατάργησης του εργαλείου "Διαχείριση εκκίνησης του Linux" (Linux boot manager - LILO) από την κύρια εγγραφή εκκίνησης (MBR).
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν το Linux είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, το Linux επιτρέπει διπλή εκκίνηση, φορτώνοντας ένα εργαλείο διαχείρισης εκκίνησης που ονομάζεται LILO απευθείας στο MBR. Για να καταργήσετε το LILO, ακολουθήστε την κατάλληλη διαδικασία.

Σε περίπτωση που το Linux εξακολουθεί να είναι εγκατεστημένο

Σε μια γραμμή εντολών, εκτελέστε την εντολή lilo και χρησιμοποιήστε την επιλογή -u ή -U. Το όνομα συσκευής πρέπει να είναι η δεύτερη παράμετρος. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο επιλογές είναι ότι η επιλογή -u ελέγχει τη σήμανση ημερομηνίας στο τρέχον MBR και στο MBR με αντίγραφο ασφαλείας, ενώ η επιλογή -U δεν ελέγχει καθόλου τη σήμανση ημερομηνίας.
 • Εάν το εργαλείο LILO είναι εγκατεστημένο στο MBR της κύριας μονάδας δίσκου στον πρωτεύοντα ελεγκτή IDE, πληκτρολογήστε
  lilo -u /dev/hda
  όπου dev είναι ο κατάλογος συσκευής, το hd υποδηλώνει ένα σκληρό δίσκο IDE και η επιλογή a υποδεικνύει την κύρια μονάδα δίσκου στο πρωτεύον κανάλι IDE.

 • Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εντολή σε μια μονάδα δίσκου SCSI, πληκτρολογήστε
  lilo -u /dev/sda
  όπου το sd υποδηλώνει μια μονάδα δίσκου SCSI και το a υποδηλώνει την πρώτη μονάδα δίσκου στην αλυσίδα SCSI.

 • Εάν η μονάδα δίσκου έχει πολλά διαμερίσματα, υποδείξτε το διαμέρισμα από το οποίο θέλετε να απεγκαταστήσετε το εργαλείο LILO, προσθέτοντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στον αριθμό του διαμερίσματος στη μονάδα δίσκου, ξεκινώντας τη μέτρηση από το 1 (όχι από το 0). Για παράδειγμα, για να καταργήσετε το LILO από το πρώτο διαμέρισμα της πρώτης μονάδας δίσκου SCSI, πληκτρολογήστε:
  lilo -u /dev/sda1
  Σημειώστε ότι το sda δεν σχετίζεται με τον αναγνωριστικό αριθμό SCSI.

Σε περίπτωση που το Linux δεν εξακολουθεί να είναι εγκατεστημένο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία δεν υποστηρίζεται από τη Microsoft και εκτελείται αυστηρά κατά τη διακριτική ευχέρεια του χρήστη. Η Microsoft δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για χαμένα ή κατεστραμμένα δεδομένα. Αυτή η διαδικασία πρέπει να εκτελείται μόνο ως τελευταία λύση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εκτέλεση της εντολής fdisk /mbr καταργεί την υπογραφή δίσκου από το MBR. Εάν η μονάδα δίσκου ανήκει σε ένα σύνολο με ανοχή σε σφάλματα των Windows, η μονάδα δίσκου δεν αναγνωρίζεται πλέον ως μέλος αυτού του συνόλου.
 1. Κάντε εκκίνηση σε MS-DOS και κατόπιν πληκτρολογήστε το εξής:
  fdisk /mbr
 2. Εκκινήστε ξανά τον υπολογιστή.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
ntldr εκκίνηση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315224 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/01/2007 02:34:00 - Αναθεώρηση: 1.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kbinfo kbsetup kb3rdparty KB315224
Σχόλια