Πολιτική υποστήριξης της Microsoft για υλικό που δεν εμφανίζεται στη λίστα συμβατότητας υλικού (Hardware Compatibility List - HCL) των Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR315239
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 142865.
Περίληψη
Η λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) των Microsoft Windows αποτελεί μια συλλογή από υπολογιστές και υλικό υπολογιστών που έχουν ελεγχθεί εκτενώς στα Windows για σταθερότητα και συμβατότητα. Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services - PSS) χρησιμοποιούν τη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL), για να προσδιορίσουν εάν υποστηρίζεται η χρήση συγκεκριμένου υλικού με το λειτουργικό σύστημα των Windows.

Πριν να εγκαταστήσετε τα Windows σε έναν υπολογιστή, ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL), για να διαπιστώσετε εάν ο υπολογιστής έχει πιστοποιηθεί από τη Microsoft ως συμβατός με τα Windows.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό που υποστηρίζεται σε σύστημα βασισμένο στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314062 Η πιο πρόσφατη Λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) των Windows XP
Περισσότερες πληροφορίες
Μια συσκευή υλικού δεν υποστηρίζεται, εάν δεν παρατίθεται στη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL). Για να θεωρηθεί ένας υπολογιστής ως σύστημα συμβατό με τη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL), ο υπολογιστής πρέπει να παρατίθεται στη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL). Εάν ένας υπολογιστής δεν παρατίθεται στη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL), αλλά είναι κατασκευασμένος με υλικό το οποίο παρατίθεται στη λίστα HCL (για παράδειγμα, μητρική πλακέτα από ένα αναφερόμενο σύστημα, εγκεκριμένος ελεγκτής SCSI, εγκεκριμένος προσαρμογέας βίντεο και εγκεκριμένη κάρτα δικτύου), εξακολουθεί να μην θεωρείται σύστημα HCL. Επιπλέον, οποιοσδήποτε υπολογιστής που περιέχει μια συσκευή, η οποία δεν παρατίθεται στη λίστα HCL, δεν θεωρείται συμβατός. Εάν ένας συγκεκριμένος υπολογιστής βρίσκεται στη λίστα HCL, είναι δυνατό να περιέχει οποιονδήποτε συνδυασμό συσκευών που παρατίθενται στη λίστα HCL και να εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης, παρόλο που το σύστημα στο σύνολό του δεν έχει ελεγχθεί.

Η Microsoft ακολουθεί τις εξής οδηγίες και βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για θέματα που δεν αφορούν την υποστήριξη εξοπλισμού της λίστας HCL.

Βήμα 1: Ερώτημα ρύθμισης παραμέτρων υλικού 1. Ο επαγγελματίας υποστήριξης της Microsoft κάνει ερωτήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού του πελάτη.
 2. Υλικό το οποίο δεν βρίσκεται στη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) των Windows δεν υποστηρίζεται. Ωστόσο, η Microsoft θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από αυτά τα θέματα, εάν ο πελάτης το ζητήσει. Η Microsoft δεν εγγυάται ότι θα υπάρξει επίλυση για συσκευές που δεν είναι συμβατές με τη λίστα HCL. Για τη βοήθεια της Microsoft στην αντιμετώπιση προβλημάτων, θα εφαρμοστούν τα ισχύοντα τέλη υποστήριξης.
 3. Μόλις επιτευχθεί συμφωνία, ο επαγγελματίας υποστήριξης προχωρά στο "βήμα 2: Αντιμετώπιση προβλημάτων." Σημειώστε ότι η Microsoft δεν εγγυάται επίλυση σε περιπτώσεις συσκευών που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα HCL.
 4. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία (ο πελάτης πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει χρέωση για το περιστατικό), ο επαγγελματίας υποστήριξης προχωρεί στο "Βήμα 3: Άλλοι πόροι."

Βήμα 2: Αντιμετώπιση προβλημάτωνΜια τυπική διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων χρησιμοποιείται για την απομόνωση της αιτίας του θέματος. Η παρακάτω λίστα περιγράφει ορισμένους από τους πόρους και τις τεχνικές, που χρησιμοποιεί ο επαγγελματίας υποστήριξης της Microsoft:
 • Η Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) είναι διαθέσιμη στους πελάτες μέσω του Microsoft Technet και της ακόλουθης τοποθεσίας της Microsoft στο Web:
 • Προσδιορίζει εάν το ζήτημα εμφανίζεται σε μια υποστηριζόμενη συσκευή υλικού.
 • Ελέγχει τις ρυθμίσεις παραμέτρων του υλικού και των προγραμμάτων οδήγησης, καταργώντας μη υποστηριζόμενα (ή ύποπτα) στοιχεία (για παράδειγμα, κάρτες προσαρμογέων και βίντεο). Θέματα που σχετίζονται με μη υποστηριζόμενα συστήματα και με μητρικές πλακέτες δεν είναι δυνατό να προσεγγιστούν με αυτόν τον τρόπο.
Κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης προβλημάτων, εάν το ζήτημα απομονωθεί σε μια συσκευή που δεν ανήκει στη λίστα HCL, ο επαγγελματίας υποστήριξης προχωρεί στο βήμα 3 και κλείνει το περιστατικό.

Εάν δεν υπάρξει λύση στο πρόβλημα, ο επαγγελματίας υποστήριξης εξηγεί το λόγο και προτείνει εποικοδομητικές εναλλακτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα:
 • Προσφέρει τον αριθμό τηλεφώνου και την τοποθεσία στο Web για τη μητρική πλακέτα, την κάρτα προσαρμογέα ή άλλον κατασκευαστή συσκευής, εάν είναι διαθέσιμος, ώστε ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων και ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης άλλων κατασκευαστών.
 • Προτείνει στον πελάτη να ζητήσει από τον κατασκευαστή υλικού να προσπαθήσει να εγκαταστήσει τα Windows στο σύστημα ή να το ρυθμίσει με τέτοιο τρόπο, ώστε τα Windows να γίνουν σταθερά και λειτουργικά.
 • Πληροφορεί τον πελάτη για ενημερώσεις του BIOS ή του υλικολογισμικού. Π ληροφορίες για δυνατές ενημερώσεις είναι διαθέσιμες στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

Βήμα 3: Άλλοι πόροιΗ πολιτική PSS, όσον αφορά μια αποτυχία των Windows, η οποία σχετίζεται με υλικό που δεν ανήκει στη λίστα HCL, είναι ως εξής:

Ο επαγγελματίας υποστήριξης κατευθύνει τον πελάτη στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base):
310064 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης των Windows XP κατά την αναβάθμιση από Windows 98 ή Windows Me
Εναλλακτικά, ο επαγγελματίας υποστήριξης μπορεί να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τη θέση του ίδιου του αρχείου ή των αρχείων και της θέσης από την οποία είναι δυνατή η λήψη τους (Τοποθεσία της Microsoft στο Web, διακομιστής FTP της Microsoft και Βιβλιοθήκη λήψης της Microsoft (Download Library)). Εάν ο πελάτης αποφασίσει να παρακάμψει το βήμα 2 (δεν θέλει να χρεωθεί για ένα περιστατικό βοήθειας), ο πελάτης ενδέχεται να προσπαθήσει να επιλύσει το ζήτημα χωρίς χρέωση, χρησιμοποιώντας τα παραπάνω αναφερθέντα έγγραφα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Θέματα που αφορούν διακοπή της λειτουργίας του διακομιστή ή απώλεια δεδομένωνΥπάρχει πιθανότητα, λόγω της εγκατάστασης ή αναβάθμισης σε Windows XP με υλικό που δεν υποστηρίζεται, ένας πελάτης να χάσει μέρος της λειτουργικότητας του συστήματος ή δεδομένα. Σε περιπτώσεις που το προηγούμενο λειτουργικό σύστημα ήταν λειτουργικό σύστημα της Microsoft (όπως τα Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition [Me], Microsoft Windows NT 4.0 ή Microsoft Windows 2000), ο επαγγελματίας υποστήριξης προσδιορίζει εάν το θέμα αφορά το λειτουργικό σύστημα ή σχετίζεται με θέμα υλικού που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα HCL. Εάν το ζήτημα προέρχεται από το λειτουργικό σύστημα, ο επαγγελματίας υποστήριξης συμπληρώνει μια αίτηση και αξιολογεί το ζήτημα, για να δώσει λύση. Επίσης, ο επαγγελματίας υποστήριξης προσπαθεί να επαναφέρει το σύστημα.

Εάν το ζήτημα σχετίζεται με ασυμβατότητα του υλικού, ο πελάτης θα χρειαστεί να επαναφέρει το προηγούμενο λειτουργικό σύστημα και τα δεδομένα από αντίγραφα ασφαλείας. Εάν ο πελάτης δεν διαθέτει αντίγραφο ασφαλείας του προηγούμενου λειτουργικού συστήματος, ο επαγγελματίας υποστήριξης θα βοηθήσει τον πελάτη να εγκαταστήσει μόνο το προηγούμενο σύστημα. Αυτό δεν περιλαμβάνει άλλες δομές αρχείων της μονάδας δίσκου, δεδομένα ή ασφάλεια ή οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις του προηγούμενου λειτουργικού συστήματος.

Σε περιπτώσεις, στις οποίες το προηγούμενο λειτουργικό σύστημα δεν είναι λειτουργικό σύστημα της Microsoft (για παράδειγμα, ένα σύστημα PowerPC με λειτουργικό σύστημα AIX, Linux ή Macintosh), η Microsoft δεν μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να επαναφέρουν τα συστήματά τους. Οι επαγγελματίες υποστήριξης PSS δεν είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση διαδικασιών επαναφοράς σε λειτουργικά συστήματα που δεν ανήκουν στη Microsoft.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
pss
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315239 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:29:27 - Αναθεώρηση: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbfaq KB315239
Σχόλια