Τρόπος προσδιορισμού του αρχικού ονόματος φακέλου για μια επανεγκατάσταση των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού του αρχικού ονόματος φακέλου για επανεγκατάσταση των Windows XP κατά την εγκατάσταση, εάν για παράδειγμα χρειαστεί να επανέλθετε από μια μονάδα συστήματος που παρουσίασε αποτυχία.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν εγκαθιστάτε τα Windows XP πραγματοποιώντας εκκίνηση από το CD-ROM εγκατάστασης των Windows, η Εγκατάσταση δεν σας ζητά το όνομα του φακέλου εγκατάστασης προορισμού, ούτε σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομά του.

Ο προεπιλεγμένος φάκελος εγκατάστασης είναι ο φάκελος \Windows. Δεν έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το φάκελο εγκατάστασης κατά την Εγκατάσταση των Windows, εκτός και αν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Υπάρχει ήδη ο φάκελος Windows ή %SystemRoot%.
 • Εκτελείτε μια εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση και προσδιορίζετε την παράμετρο TargetPath= στο αρχείο απαντήσεων.
 • Εκτελείτε το αρχείο Winnt32.exe από ένα αντίγραφο εργασίας των Windows XP και αλλάζετε τη θέση στις ρυθμίσεις Επιλογές για προχωρημένους (Advanced Options).
Η αδυναμία προσδιορισμού του φακέλου εγκατάστασης κατά την Εγκατάσταση (Setup) δεν αποτελεί ζήτημα, εκτός και αν αντιμετωπίζετε μια αποτυχία μονάδας δίσκου συστήματος/εκκίνησης ή πρέπει να διαμορφώσετε πάλι το αρχικό διαμέρισμα εκκίνησης, για να επανεγκαταστήσετε τα Windows XP. Για να λειτουργήσει σωστά μια πλήρης επαναφορά συστήματος, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει τα Windows XP στον ίδιο φάκελο γράμμα_μονάδας_δίσκου:\%SystemRoot% με τον αρχικό και, στη συνέχεια, να κάνετε μια πλήρη επαναφορά στην αρχική θέση, η οποία να είναι επάνω από την πρόσφατη εγκατάσταση των Windows XP.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βοηθητικό πρόγραμμα "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup) των Windows (Ntbackup.exe) σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε επαναφορά σε μια εναλλακτική θέση, αλλά δεν επιτρέπει την επαναφορά του συστήματος σε μια μορφή που επιστρέφει το σύστημα σε κατάσταση λειτουργίας. Αυτό οφείλεται στον τρόπο που η κατάσταση του συστήματος συλλέγεται και, στη συνέχεια, υπόκειται σε επεξεργασία κατά τη λειτουργία επαναφοράς. Εάν ο αρχικός σας φάκελος γράμμα_μονάδας_δίσκου:\%SystemRoot% δεν ήταν ο φάκελος \Windows, επειδή πραγματοποιήσατε αναβάθμιση από μια εγκατάσταση των Microsoft Windows NT ή των Microsoft Windows 2000 που βρισκόταν σε έναν διαφορετικό φάκελο, δεν υπάρχει τρόπος να εκτελέσετε μια πλήρη αποκατάσταση χωρίς πρώτα να επανεγκαταστήσετε τα Windows XP σε ένα φάκελο που έχει το αρχικό όνομα φακέλου.

Επανεγκατάσταση των Windows XP σε ένα φάκελο που έχει το αρχικό όνομα φακέλου

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για βοήθεια σχετικά με την επανεγκατάσταση των Windows XP σε ένα φάκελο που έχει το ίδιο όνομα με τον αρχικό φάκελο γράμμα_μονάδας_δίσκου:\%SystemRoot%.

Μέθοδος 1: Χρήση ενός αρχείου απαντήσεων σε μια εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση

Εκτελέστε μια εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση που χρησιμοποιεί ένα αρχείο απαντήσεων. Μια εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση σας επιτρέπει να ορίσετε το φάκελο εγκατάστασης χρησιμοποιώντας την παράμετρο TargetPath=WinDir. Έχετε ακόμη τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσετε αυτό κατά την εκκίνηση από το CD-ROM της εγκατάστασης των Windows XP. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Χρησιμοποιώντας το Σημειωματάριο (Notepad) ή κάποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, δημιουργήστε ένα αρχείο με το όνομα Winnt.sif που να περιέχει τις ακόλουθες παραμέτρους:
  [Unattended]
  UnattendMode=GuiAttended
  OemPreinstall=Όχι
  TargetPath=OldWinDir <-Ταιριάξτε το αρχικό όνομα φακέλου

  [δεδομένα]
  unattendedinstall=ναι
  msdosinitiated=0
  Βεβαιωθείτε ότι το όνομα αρχείου είναι Winnt.sif και ότι δεν έχει επέκταση .txt.

 2. Αποθηκεύστε το αρχείο Winnt.sif σε μια δισκέτα και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε εκκίνηση από το CD-ROM εγκατάστασης των Windows καθώς η δισκέτα βρίσκεται στη μονάδα δισκέτας.

  Η Εγκατάσταση των Windows διαβάζει το αρχείο Winnt.sif και χρησιμοποιεί το όνομα φακέλου που προσδιορίζεται στην παράμετρο TargetPath αντί του προεπιλεγμένου φακέλου \Windows.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση μιας εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
314459 Τρόπος εκτέλεσης μιας εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση των Windows από το CD-ROM

Μέθοδος 2: Δημιουργία ενός νέου φακέλου των Windows σε ένα νέο διαμέρισμα

Χρησιμοποιήστε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows, για να δημιουργήσετε και να διαμορφώσετε το νέο διαμέρισμα συστήματος/εκκίνησης και, στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα φάκελο \Windows. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πραγματοποιήστε εκκίνηση από το CD-ROM εγκατάστασης των Windows XP και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο R, για να ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).
 2. Εκτελέστε την εντολή diskpart, για να δημιουργήσετε διαμερίσματα σε μια νέα μονάδα δίσκου.
 3. Εκτελέστε την εντολή format, για να διαμορφώσετε το διαμέρισμα. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη, όπου FileSystem είναι FAT, FAT32 ή NTFS:
  format μονάδα_δίσκου: /q /fs:FileSystem
 4. Εκτελέστε την εντολή md, για να δημιουργήσετε ένα φάκελο \Windows.
 5. Πραγματοποιήστε εκκίνηση χρησιμοποιώντας το CD-ROM εγκατάστασης των Windows και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη νέα σας εγκατάσταση.

  Όταν η Εγκατάσταση (Setup) συναντά το φάκελο \Windows κατά την εγκατάσταση λειτουργίας κειμένου, θα σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε το φάκελο ή να πιέσετε το πλήκτρο ESC, για να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό φάκελο. Πιέστε το πλήκτρο ESC, αλλάξτε το όνομα του φακέλου για να συμφωνεί με το αρχικό όνομα φακέλου γράμμα_μονάδας_δίσκου:\%SystemRoot% και συνεχίστε με την εγκατάσταση.

Μέθοδος 3: Δημιουργία ενός νέου φακέλου των Windows με τη χρήση μιας Δισκέτας εκκίνησης (Startup Disk) από ένα άλλο λειτουργικό σύστημα

Χρησιμοποιώντας μια Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) από το MS-DOS, τα Microsoft Windows 98 ή τα Microsoft Windows Millennium Edition (Me), δημιουργήστε ένα διαμέρισμα FAT ή FAT32, εκτελώντας την εντολή fdisk σε μια νέα μονάδα δίσκου συστήματος/εκκίνησης και, στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα φάκελο \Windows. Κάντε εκκίνηση του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το CD-ROM ή τις δισκέτες εγκατάστασης των Windows XP και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τη νέα σας εγκατάσταση.

Όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης των Windows XP συναντά τον υπάρχοντα φάκελο \Windows, θα σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε το φάκελο \Windows ή να πιέσετε το πλήκτρο ESC, για να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό φάκελο. Πιέστε το πλήκτρο ESC και αλλάξτε το όνομα του φακέλου για να συμφωνεί με το αρχικό όνομα φακέλου γράμμα_μονάδας_δίσκου:\%SystemRoot% και συνεχίστε με την εγκατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν απαιτείτε ένα διαμέρισμα που χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων NTFS, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την εντολή convert.exe γράμμα_μονάδας_δίσκου: /fs:ntfs μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, αλλά πριν από την εκτέλεση της λειτουργίας επαναφοράς από το τελευταίο καλό αντίγραφο ασφαλείας. Αυτή η διαδικασία διατηρεί τα δικαιώματα των αρχείων και φακέλων NTFS που εκχωρήθηκαν πριν από την αποτυχία της μονάδας δίσκου.

Οι δισκέτες εγκατάστασης είναι διαθέσιμες μόνο με λήψη από τη Microsoft. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση και χρήση των δισκετών εγκατάστασης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
310994 Απόκτηση δισκετών εκκίνησης του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP

Μέθοδος 4: Δημιουργία ενός νέου φακέλου των Windows σε άλλον υπολογιστή

Εγκαταστήστε ή μετακινήστε τη μονάδα δίσκου σε άλλον υπολογιστή, ο οποίος εκτελεί Windows NT ή Windows XP. Δημιουργήστε και διαμορφώστε ένα διαμέρισμα και, στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα φάκελο \Windows. Μετακινήστε τη μονάδα δίσκου πίσω στον αρχικό υπολογιστή και, στη συνέχεια, ξεκινήστε την Εγκατάσταση από το CD-ROM ή τις δισκέτες εγκατάστασης των Windows XP.

Όταν η Εγκατάσταση των Windows συναντά το υπάρχοντα φάκελο \Windows, θα σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε το φάκελο \Windows ή να πιέσετε το πλήκτρο ESC, για να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό φάκελο. Πιέστε το πλήκτρο ESC, αλλάξτε το όνομα του φακέλου για να συμφωνεί με το αρχικό όνομα φακέλου σας γράμμα_μονάδας_δίσκου:\%SystemRoot% και συνεχίστε με την εγκατάσταση.

Εκτέλεση μιας πλήρους επαναφοράς συστήματος

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εγκατάστασης των Windows XP σε ένα φάκελο που έχει το αρχικό όνομα φακέλου γράμμα_μονάδας_δίσκου:\%SystemRoot%, εκτελέστε το βοηθητικό πρόγραμμα "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup) των Windows (Ntbackup.exe), για να κάνετε μια πλήρη επαναφορά συστήματος (συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του συστήματος). Χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη εφεδρική ταινία. Προσδιορίστε την επαναφορά στην αρχική θέση, για να επιστρέψετε τα Windows XP σε κατάσταση λειτουργίας.
systemroot directory
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315242 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:29:37 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv kbsetup KB315242
Σχόλια