Το πρόγραμμα "Αντίγραφα ασφαλείας" των Windows (Windows Backup) δεν δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας σε συσκευές CD-R, CD-RW ή DVD-R

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR315255
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 262006.
Συμπτώματα
Όταν επιλέγετε συσκευή για αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας στο ανάλογο πρόγραμμα (Ntbackup.exe), δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα εγγράψιμο CD (CD-R), ένα επανεγγράψιμο CD (CD-RW) ή ένα εγγράψιμο DVD (DVD-R).
Αιτία
Αυτό το θέμα εμφανίζεται, επειδή η Διαχείριση αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης (Removable Storage Management) δεν αναγνωρίζει συσκευές CD-R, CD-RW ή DVD-R ως μέσα χώρου συγκέντρωσης αντιγράφων ασφαλείας, παρόλο που μπορείτε να προσθέσετε αυτούς τους τύπους μέσων στη Διαχείριση αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης (Removable Storage Management). Επομένως, το Ntbackup.exe δεν υποστηρίζει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε αυτές τις συσκευές.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε την αντιγραφή ασφαλείας σε κάποιον άλλο τύπο μέσου, για παράδειγμα, σε μια ταινία ή σε έναν σκληρό δίσκο.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Διαχείριση αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης (Removable Storage Management) θεωρεί τις συσκευές CD-R, CD-RW ή DVD-R ως τύπους μέσων με δυνατότητα δημιουργίας συστήματος αρχείων. Ωστόσο, το σύστημα αρχείων των Windows δεν υποστηρίζει τη διαμόρφωση των μέσων εγγραφής CD (CD-R), επανεγγραφής CD (CD-RW) ή εγγραφής DVD (DVD-R). Η Διαχείριση αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης (Removable Storage Management - RSM) δεν είναι δυνατό να εγγράψει μία ελεύθερη ετικέτα RSM, επειδή ο δίσκος εμφανίζεται να έχει προστασία εγγραφής. Αυτό σημαίνει ότι η Διαχείριση αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης (Removable Storage Management) χειρίζεται τα μέσα CD-R, CD-RW και DVD-R ως τύπους μέσων μόνο για ανάγνωση, ακόμα και εάν τα προσθέσετε στο χώρο συγκέντρωσης μέσων του προγράμματος Ntbackup.
dvd-ram
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315255 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/17/2005 23:13:12 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbbackup kbprb KB315255
Σχόλια