Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Προσθήκη προσαρμογέα δικτύου άλλου κατασκευαστή OEM σε εγκατάσταση RIS

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:315279
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα θέματα που περιλαμβάνονται στην προσθήκη προσαρμογέα δικτύου που απαιτεί ένα πρόγραμμα οδήγησης κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM), σε ένα είδωλο υπηρεσίες απομακρυσμένης εγκατάστασης (RIS) που βασίζεται σε CD ROM.
Περισσότερες πληροφορίες
Προσθήκη προσαρμογέα δικτύου που απαιτεί ένα πρόγραμμα οδήγησης ΟΕΜ σε ένα είδωλο RIS που βασίζεται σε CD ROM περιλαμβάνει ορισμένα από τα ίδια βήματα ως προσθέτοντας ένα τέτοιο πρόγραμμα οδήγησης για μια τυπική εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση.

Ωστόσο, επειδή η μέθοδος εγκατάστασης αρχίζει με τη χρήση Pre-Boot eXecution Environment (PXE) και στη συνέχεια μεταβαίνει σε σχέση με τη χρήση του πρωτοκόλλου μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (SMB), το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου και το αρχείο .inf πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά την εγκατάσταση σε λειτουργία κειμένου. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης και το αρχείο .inf δεν είναι διαθέσιμες, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Ο διακομιστής δικτύου δεν υποστηρίζει την εκκίνηση των Windows 2000. Μήνυμα λάθους Δεν είναι δυνατή η συνέχιση της Εγκατάστασης. Press any key to exit.
Όταν ένας υπολογιστής-πελάτης PXE που εκτελεί τον Οδηγό Client Installation Wizard (CIW) συνδέεται με ένα διακομιστή RIS, ο προσαρμογέας δικτύου χρησιμοποιεί διασύνδεση συσκευής ενιαίου δικτύου για την επικοινωνία με το διακομιστή RIS. Κατά την εγκατάσταση των Windows μεταβαίνει στο SMB, εντοπίζεται ο προσαρμογέας δικτύου και φορτώνεται το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης. Επομένως, το πρόγραμμα οδήγησης πρέπει να είναι διαθέσιμος.

Προσθήκη του προγράμματος οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου OEM σε το είδωλο RIS

Επικοινωνήστε με τον OEM για να προσδιορίσετε αν το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου που δόθηκε φέρει ψηφιακή υπογραφή. Εάν τα προγράμματα οδήγησης από τον κατασκευαστή περιέχει ένα αρχείο καταλόγου (.cat), είναι πιθανώς σωστά υπογεγραμμένα. Τα προγράμματα οδήγησης με υπογραφή από τη Microsoft έχουν επαληθευτεί και δοκιμές για να εργαστείτε με τα Windows. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης δεν έχει υπογραφεί, αλλά εξακολουθείτε να θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι για να προσθέσετε την ακόλουθη παράμετρο εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση για το αρχείο .sif, όπου βρίσκεται η RemoteInstall\Setup\Γλώσσα\Images\Dir_name\I386\Templates φακέλου:
[UNATTENDED]
DriverSigningPolicy = Παράβλεψη
Σημειώστε ότι, εάν το πρόγραμμα οδήγησης ΟΕΜ είναι μια ενημερωμένη έκδοση ενός προγράμματος οδήγησης περιλαμβάνονται τα Windows XP (για παράδειγμα, εάν τα προγράμματα οδήγησης έχουν το ίδιο όνομα), το αρχείο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο ή διαφορετικά εγκατάστασης (Setup) χρησιμοποιεί το πρόγραμμα οδήγησης που περιλαμβάνεται στη θέση.
 1. Στο διακομιστή RIS, αντιγράψτε τα που παρέχονται από OEM .inf και .sys αρχεία για τον προσαρμογέα δικτύου του RemoteInstall\Setup\Γλώσσα\Images\Dir_nameΦάκελος \i386. Με αυτόν τον τρόπο εγκατάστασης (Setup) για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης στη διάρκεια του τμήματος λειτουργίας κειμένου της εγκατάστασης.
 2. Στο ίδιο επίπεδο με το φάκελο i386 στο είδωλο RIS, δημιουργήστε ένα φάκελο $ oem $. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη δομή:
  \$OEM$\$1\Drivers\Nic
 3. Αντιγράψτε τα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης που παρέχονται από OEM σε αυτόν το φάκελο. Σημειώστε το φάκελο στον οποίο το αρχείο .inf αναζητά τα προγράμματα οδήγησής της. Ορισμένοι κατασκευαστές τοποθετήστε το αρχείο .inf σε ένα φάκελο και αντιγράψτε τα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης από έναν υποφάκελο. Εάν συμβαίνει αυτό, δημιουργήστε την ίδια δομή φακέλων κάτω από αυτήν που δημιουργήσατε στο βήμα αυτό.
 4. Κάντε τις ακόλουθες αλλαγές στο αρχείο .sif, που χρησιμοποιείται για αυτήν την εγκατάσταση εικόνας:
  [UNATTENDED]
  OemPreinstall = yes

  OemPnpDriversPath = \Drivers\Nic
  Διακόψτε και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση της υπηρεσίας απομακρυσμένης εγκατάστασης (BINLSVC) στο διακομιστή RIS. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές στη γραμμή εντολών και πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή:
  NET Stop binlsvc
  NET Start binlsvc
  Διακοπή και επανεκκίνηση της υπηρεσίας απομακρυσμένης εγκατάστασης είναι απαραίτητη, επειδή το επίπεδο διαπραγμάτευσης πληροφοριών εκκίνησης (BINL) θα πρέπει να διαβάσετε όλα τα νέα δικτύου που σχετίζονται με τον προσαρμογέα αρχεία .inf και να δημιουργήσετε αρχεία .pnf στην εικόνα. Αυτή είναι μια χρονοβόρα εργασία και πραγματοποιείται μόνο κατά την εκκίνηση της υπηρεσίας απομακρυσμένης εγκατάστασης.
Εάν έχετε πολλούς προσαρμογείς δικτύου που απαιτούν προγράμματα οδήγησης OEM, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για κάθε προσαρμογέα. Σημειώστε ότι οι υπολογιστές-πελάτες PXE που έχετε συμπεριλάβει προγράμματα οδήγησης προσαρμογέων δικτύου δεν επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές και να χρησιμοποιήσετε αυτό το είδωλο για εγκατάσταση.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315279 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:30:34 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kbenv kbinfo kbnetwork kbsetup kbmt KB315279 KbMtel
Σχόλια