Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 5 για το System Center 2012 R2 Configuration Manager, οι υπολογιστές-πελάτες για UNIX και το Linux

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3153319
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα που διορθώνονται με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5 για Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 για υπολογιστές-πελάτες UNIX και το Linux. Περιλαμβάνει επίσης τις οδηγίες εγκατάστασης για την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5 για το System Center Configuration Manager 2012 R2. CU5 για το System Center 2012 R2 Configuration Manager για υπολογιστές-πελάτες UNIX και το Linux προορίζεται για χρήση με τις ακόλουθες εγκαταστάσεις της Διαχείριση ομάδας παραμέτρων:
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1
 • Διαχείριση ομάδας παραμέτρων του System Center 2012 R2
 • System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2
 • System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1

Αλλαγές που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Αλλαγές σε λειτουργικά συστήματα υποστηρίζονται προγράμματος-πελάτη είναι οι εξής:
 • Προσθέτει υποστήριξη για 8 Server Debian GNU/Linux (x86 x64)

Θέματα που επιδιορθώνονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, τοccmexecδιαδικασία συναντά ένα σφάλμα δημιουργίας τμημάτων αγοράς. Οι υπολογιστές-πελάτες UNIX και το Linux εκτελείται η διαδικασία ccmexec. Ωστόσο, σε διάφορα σενάρια, η διαδικασία ccmexec μπορεί να αντιμετωπίσετε μη έγκυρα δεδομένα και να ενεργοποιήσει ένα σφάλμα δημιουργίας τμημάτων αγοράς που μοιάζει με το ακόλουθο:
  ccmexec.bin[xxxx]: segfault στο xxxxxx ip xxxxxxx sp xxxxxxx σφάλμα 15

  Αυτή η ενημέρωση επιδιορθώνει τις αιτίες του σφάλματος δημιουργίας τμημάτων αγοράς, έτσι ώστε οι υπολογιστές-πελάτες UNIX και το Linux δεν θα διακοπεί η λειτουργία του σε αυτήν την περίπτωση.

 • Πακέτα διανομής λογισμικού multifile δεν φορτώνονται όπως αναμένεται. Όταν δημιουργείτε ένα πακέτο διανομής λογισμικού που περιέχει τα αρχεία προέλευσης που χρησιμοποιούν μια δομή καταλόγου πολλών, ο υπολογιστής-πελάτης του Configuration Manager για UNIX και το Linux δεν κάνετε λήψη όλων των αρχείων. Με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, τα πακέτα multifile είναι correctlyand που έχετε λάβει στον επιθυμητό προορισμό.

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπολογιστές-πελάτες UNIX και το Linux δεν μπορεί να καταχωρήσει με το Configuration Manager διαχείρισης σημείο. Όταν εγκαθιστάτε το πρόγραμμα-πελάτη UNIX και το Linux, καταχώρηση με το σημείο διαχείρισης του Configuration Manager αποτυγχάνει εάν είναι επιβεβλημένη η συμμόρφωση HTTP 1.1. Με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, τις αιτήσεις HTTP από υπολογιστές-πελάτες UNIX και το Linux είναι τώρα πλήρως HTTP 1.1 συμβατό.

 • Χρονοδιαγράμματα διανομής λογισμικού δεν χρησιμοποιούν τη σωστή ώρα UTC. Μην χρησιμοποιείτε τη σωστή ώρα UTC διανομής λογισμικού που έχουν προγραμματιστεί για εκτέλεση σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι οποίοι έχουν UTC ώρας επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου. Με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ο μηχανισμός προγραμματισμού χρησιμοποιεί τώρα τη σωστή ζώνη ώρας και την ώρα UTC, εάν είναι ενεργοποιημένη.

 • Hardware Inventory δεν περιέχει την ιδιότητα διεύθυνση MAC. Αποθέματα υλικού για υπολογιστές-πελάτες UNIX και το Linux περιλαμβάνει τις ιδιότητες προσαρμογέα δικτύου, όπως η διεύθυνση MAC. Με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, αυτή η ιδιότητα εμφανίζεται τώρα ως μέρος του αποθέματος υλικού.

 • Η Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων υπολογιστή-πελάτη για το UNIX και Linux διαγράφει καταλόγους μη - Configuration Manager. Όταν ο υπολογιστής-πελάτης του Configuration Manager εκτελείται διανομή λογισμικού με ένα πακέτο που περιέχει τα αρχεία προέλευσης από μια δομή καταλόγου που ταιριάζει με το όνομα ενός επιπέδου ρίζας UNIX ή Linux κατάλογο στο διακομιστή, διαγράφεται το ριζικό κατάλογο επιπέδου. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι τα αρχεία προέλευσης για διανομή λογισμικού είναι με το C:\Windows\LinuxPkgdirectory,and στον κατάλογο LinuxPkg περιέχει το φάκελο \tmp. Όταν ο υπολογιστής-πελάτης του Configuration Manager έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία διανομής λογισμικού και πραγματοποιεί εκκαθάριση, στον κατάλογο \tmp στο διακομιστή UNIX ή Linux διαγράφεται. Με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ο υπολογιστής-πελάτης του Configuration Manager για UNIX και το Linux επιβάλλει αυστηρότερες ανάλυση των φακέλων για να διαγράψετε μόλις ολοκληρωθεί η εργασία διανομής λογισμικού.

 • Προγράμματος-πελάτη για το UNIX και το Linux δεν επιχειρεί ξανά τη λήψη πακέτου που είναι διαθέσιμο στο σημείο διανομής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα πακέτο διανομής λογισμικού για το πρόγραμμα-πελάτη UNIX και το Linux δεν διανέμεται σε ένα σημείο διανομής του Configuration Manager. Αυτό αναγκάζει το πρόγραμμα-πελάτη UNIX και το Linux να περιέλθει σε κατάσταση WAITING_RETRY. Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, μόλις διανέμεται το περιεχόμενο, το πρόγραμμα-πελάτη UNIX και το Linux λαμβάνει νέα αίτηση αποθήκης και επεξεργάζεται το περιεχόμενο.

Τρόπος απόκτησης αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 5 για το System Center 2012 R2 ρύθμισης παραμέτρων διαχείρισης υπολογιστών-πελατών για UNIX και το Linux

Πληροφορίες λήψης

Αθροιστική Update5 για το System Center 2012 R2 ρύθμισης παραμέτρων διαχείρισης υπολογιστών-πελατών forUNIX και το Linux είναι διαθέσιμη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:


Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να αναβαθμίσετε τους υπολογιστές-πελάτες UNIX και το Linux Εδώ.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Σημείωση Συνιστάται να κλείσετε την κονσόλα διαχειριστή στη Διαχείριση ρύθμισης παραμέτρων πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Η παρακάτω replacesthe ενημερωμένη έκδοση παλαιότερες ενημερωμένες εκδόσεις:
3069152 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 4 για το System Center 2012 R2 ρύθμισης παραμέτρων διαχείρισης υπολογιστών-πελατών για Linux και UNIX

2998616 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 3 για το System Center 2012 R2 ρύθμισης παραμέτρων διαχείρισης υπολογιστών-πελατών για Linux και UNIX

2976481 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 2 για υπολογιστές-πελάτες διαχείρισης του παραμέτρων System Center 2012 R2 για Linux και UNIX

2957122 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 1 για το System Center 2012 R2 Configuration Manager, οι υπολογιστές-πελάτες για UNIX και το Linux


Τρόπος διαπίστωσης της εγκατάστασης αυτής της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αλλάζει τον ακόλουθο αριθμό έκδοσης του Configuration Manager.

Η κονσόλα διαχειριστή

Η έκδοση που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το System Center Configuration Manager είναι 5.00.7958.1254.

Πρόγραμμα-πελάτης

Ο αριθμός έκδοσης του προγράμματος-πελάτη μπορούν να εμφανιστούν εκτελώντας την ακόλουθη εντολή:

/opt/Microsoft/ConfigMgr/Bin/ccmexec – v

Ο αριθμός έκδοσης πρέπει να είναι 5.00.7958.1254.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web TechNet:


Ενημερωθείτε σχετικά με το ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.

Αποποίηση ευθυνών για πληροφορίες τρίτων κατασκευαστών

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3153319 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/01/2016 00:02:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1, Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3153319 KbMtel
Σχόλια