Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το λογισμικό εγγραφής CD θα προκαλέσει αστάθεια των Windows" (CD Recording Software Will Cause Windows to Become Unstable), όταν ξεκινάτε τα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR315345
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Όταν ξεκινάτε τα Microsoft Windows XP, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το παρακάτω:
Οι συσκευές ή οι εφαρμογές έχουν απενεργοποιηθεί
Το λογισμικό εγγραφής CD θα προκαλέσει αστάθεια των Windows. Τα Windows απέτρεψαν τη φόρτωση αυτών των προγραμμάτων οδήγησης. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.

(Devices or Applications disabled.
CD Recording software will cause Windows to become unstable. Windows has prevented these drivers from loading. Click here for more details).
Όταν προβάλετε τις λεπτομέρειες, εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Έχει εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα οδήγησης για την εγγραφή CD, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει ζητήματα σταθερότητας, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού λειτουργίας και ζητημάτων που αφορούν τη χρήση μονάδων CD/DVD.
Το πρόγραμμα οδήγησης θα απενεργοποιηθεί.

Τα προγράμματα οδήγησης ενδέχεται να έχουν εγκατασταθεί από τα προγράμματα Easy CD Creator ή Windows Media Player ή Real Jukebox.
Ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγράψετε CD, μέχρι να αποκτήσετε συμβατά προγράμματα οδήγησης.

(A CD Recording driver is installed that may cause stability problems including shutting down and problems using a CD/DVD drive.
The driver will be disabled.

The drivers may be installed by Easy CD Creator or Windows Media Player or Real Jukebox.
You might not be able to record CDs until you obtain compatible drivers).

www.roxio.com
www.microsoft.com
www.switchboard.real.com
Το ακόλουθο μήνυμα αναγνωριστικού συμβάντος καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος:

Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: Διαχείριση ελέγχου υπηρεσίας
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 7000
Ημερομηνία: 2/2/2003
Ώρα: 4:46:16 ΜΜ
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: όνομα_υπολογιστή
Description: Η υπηρεσία Cdralw2k απέτυχε εξαιτίας του ακόλουθου σφάλματος: Έχει αποτραπεί η φόρτωση αυτού του προγράμματος οδήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης στο http://support.microsoft.com.

(Event Type: Error
Event Source: Service Control Manager
Event Category: None
Event ID: 7000
Date: 2/2/2003
Time: 4:46:16 PM
User: N/A
Computer: computername
Description: The Cdralw2k service was not successful because of the following error: This driver has been blocked from loading.
For more information, see Help and Support Center at http://support.microsoft.com.)

Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά είναι δυνατό να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Έχετε μια παλαιά έκδοση του Easy CD Creator εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας με Windows XP.
 • Καταργήσατε την εγκατάσταση μιας παλαιάς έκδοσης του Easy CD Creator, πριν να αναβαθμίσετε τον υπολογιστή σας στα Windows XP.
Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή τα προγράμματα οδήγησης για ορισμένες παλαιές εκδόσεις του Easy CD Creator δεν είναι συμβατά με τα Windows XP. Όταν καταργείτε την εγκατάσταση του Easy CD Creator, ορισμένες ρυθμίσεις του μητρώου και αρχεία ενδέχεται να παραμείνουν στον υπολογιστή.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Προειδοποίηση Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου με δική σας ευθύνη.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, καταργήστε τις ρυθμίσεις μητρώου και τα αρχεία που σχετίζονται με το πρόγραμμα Easy CD Creator με μη αυτόματο τρόπο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.
 1. Δημιουργήστε ένα σημείο επαναφοράς των Windows XP, για να αναιρέσετε τις αλλαγές που θα κάνετε στο λειτουργικό σύστημα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κλείστε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support).
  • Στην περιοχή Επιλογή μιας εργασίας (Pick a task), κάντε κλικ στην επιλογή Αναιρέστε αλλαγές στον υπολογιστή σας με την Επαναφορά συστήματος (Undo changes to your computer with System Restore).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ενός σημείου επαναφοράς (Create a restore point) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  • Στο πλαίσιο Περιγραφή σημείου επαναφοράς (Restore point description), πληκτρολογήστε τη φράση πριν από την κατάργηση του Easy CD Creator και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (Create).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) και κατόπιν κλείστε το παράθυρο διαλόγου Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης (Help and Support Center).
 2. Εάν το πρόγραμμα Easy CD Creator είναι εγκατεστημένο, καταργήστε την εγκατάστασή του. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε προβολή κατηγοριών (Switch to Category View), εάν ο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) δεν βρίσκεται ήδη σε προβολή κατηγοριών.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs), κάντε κλικ στο πρόγραμμα Easy CD Creator στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).
  • Ακολουθήστε τα βήματα για την πλήρη κατάργηση του προγράμματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close), για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και έπειτα στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders).
 5. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε cdr*.sys.
 6. Στη λίστα Διερεύνηση σε (Look in) , κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικοί σκληροί δίσκοι (C:) (Local Hard Drives (C:)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 7. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου διαλόγου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), μετονομάστε τα εξής αρχεία, εάν υπάρχουν στη λίστα:
  Cdr4_2K.sys
  Cdralw2k.sys
  Για να το κάνετε αυτό, κάντε δεξιό κλικ σε ένα αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename). Μετονομάστε την επέκταση .sys του ονόματος αρχείου σε .old και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Όταν τελειώσετε με τη μετονομασία των αρχείων, κλείστε το παράθυρο διαλόγου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results).
 9. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 10. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 11. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου του Επεξεργαστή μητρώου (Registry Editor), κάντε δεξιό κλικ στην τιμή UpperFilters (αν υπάρχει) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete). Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) στο Επιβεβαιώστε τη διαγραφή των τιμών (Confirm Value Delete) που μφανίζεται.
 12. Κάντε δεξιό κλικ στην τιμή LowerFilters (αν υπάρχει) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete). Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) του μηνύματος "Επιβεβαιώστε τη διαγραφή των τιμών" (Confirm Value Delete) που εμφανίζεται.
 13. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdr4_2K
 14. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) του μηνύματος "Επιβεβαιώστε τη διαγραφή των τιμών" (Confirm Value Delete) που εμφανίζεται.
 15. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdralw2k
 16. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) του μηνύματος "Επιβεβαιώστε τη διαγραφή των τιμών" (Confirm Value Delete) που εμφανίζεται.
 17. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdudf
 18. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) του μηνύματος Επιβεβαιώστε τη διαγραφή των τιμών (Confirm Value Delete) που εμφανίζεται.
 19. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UdfReadr
 20. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) του μηνύματος Επιβεβαιώστε τη διαγραφή των τιμών (Confirm Value Delete) που εμφανίζεται.
 21. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit).
 22. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Easy CD Creator, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Roxio στο Web (στα αγγλικά): Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες από την Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315345 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/22/2006 01:57:00 - Αναθεώρηση: 4.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kberrmsg kbregistry ocsso kbenv kbprb KB315345
Σχόλια