Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια ενεργοποίησης της οθόνης υποδοχής ή της Γρήγορης Εναλλαγής Χρηστών

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR315347
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν επιχειρείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο εργαλείο "Λογαριασμοί χρηστών" (User Accounts), για να ενεργοποιήσετε την οθόνη υποδοχής ή τη Γρήγορη Εναλλαγή Χρηστών, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Οι υπηρεσίες Client Services for NetWare απενεργοποίησαν την οθόνη υποδοχής και τη δυνατότητα Γρήγορης Εναλλαγής Χρηστών. Για να επαναφέρετε αυτές τις δυνατότητες, πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση των υπηρεσιών Client Services for NetWare.

(Client Service for Netware has disabled the Welcome Screen and Fast User Switching. To restore these features, you must uninstall Client Service for Netware.)
Αιτία
Οι υπηρεσίες Client Services for Netware και το Novell Client δεν είναι συμβατά με την οθόνη υποδοχής και τη Γρήγορη Εναλλαγή Χρηστών.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι απαραίτητο να έχετε πρόσβαση σε δίκτυο Novell και χρειάζεστε τις υπηρεσίες Client Services for Netware ή το Novell Client, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη υποδοχής ή τη δυνατότητα Γρήγορης Εναλλαγής Χρηστών των Windows XP.
  1. Εάν χρησιμοποιείτε το Novell Client, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία υποστήριξης της Novell στο Web για οδηγίες που αφορούν τον τρόπο απεγκατάστασης της υπηρεσίας:
  2. Εάν χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή (Classic view) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections). Εάν χρησιμοποιείτε την προβολή κατηγοριών (Category view), κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
  3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε κάθε σύνδεση που έχετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) κάθε φορά.
  4. Στην καρτέλα Γενικά (General) κάθε τοπικής σύνδεσης, επισημάνετε το στοιχείο Υπηρεσία προγράμματος-πελάτη για δίκτυα Netware (Client Service for Netware) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).
  5. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Σύνδεση μέσω Τηλεφώνου (Dial-up Connection Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο (Networking), επισημάνετε το στοιχείο Υπηρεσία προγράμματος-πελάτη για δίκτυα Netware (Client Service for Netware) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).
  6. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
  7. Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Λογαριασμοί χρηστών (User Accounts).
  8. Στην ενότητα Επιλογή μιας εργασίας... (Pick a task...) , κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή του τρόπου σύνδεσης και αποσύνδεσης των χρηστών (Change the way users log on or off).
  9. Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε τις επιλογές σύνδεσης και αποσύνδεσης που θέλετε: Χρήση οθόνης υποδοχής (Use the Welcome Screen) ή Χρήση Γρήγορης Εναλλαγής Χρηστών (Use Fast User Switching).
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη Γρήγορη Εναλλαγή Χρηστών, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
294737 Περιγραφή της δυνατότητας Γρήγορης εναλλαγής χρηστών (Fast User Switching)
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315347 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:31:39 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kb3rdparty KB315347
Σχόλια