Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης στα Windows 2000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:315396
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows 2000. Υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου 2010. Το Κέντρο λύσεων τέλος της υποστήριξης των Windows 2000 είναι ένα σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό σας στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.
Ενημέρωση
Αυτό το άρθρο ισχύει για τα Windows 2000. Υποστήριξη για τα Windows 2000 λήγει στις 13 Ιουλίου 2010. Το Κέντρο λύσεων τέλος της υποστήριξης των Windows 2000 είναι ένα σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό σας στρατηγικής μετεγκατάστασης από τα Windows 2000. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Η πολιτική κύκλου ζωής υποστήριξης της Microsoft.
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις γενικές διαδικασίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης στα Windows 2000.

Επιτυχημένη εκκίνηση των Windows 2000 αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα στάδια:
 • Αρχική φάση
 • Φάση του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης
 • Φάση πυρήνα
 • Φάση σύνδεσης
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια μιας από αυτές τις φάσεις, τα Windows ενδέχεται να μην ξεκινήσει σωστά και ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα από τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει).
 • Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος.
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα εκκίνησης, αφού κάνετε κλικ Τα Windows 2000 από το μενού του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης είτε όταν λάβετε το μήνυμα "Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα για εκκίνηση", τα αρχεία που απαιτούνται από το λειτουργικό σύστημα ενδέχεται να λείπει ή είναι κατεστραμμένο. Τα Windows 2000 παρέχουν μια ποικιλία επιλογών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς λειτουργίας, Κονσόλα αποκατάστασης και μια Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης.

back to the top

Πώς να ξεκινήσετε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας την τελευταία γνωστή επιτυχημένη ρύθμιση

Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα εκκίνησης αμέσως αφού κάνετε μια αλλαγή στον υπολογιστή (για παράδειγμα, εάν εγκαταστήσετε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης), προσπαθήστε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "τελευταία γνωστή επιτυχημένη ρύθμιση".

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "τελευταία γνωστή επιτυχημένη ρύθμιση", μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες ρυθμίσεις που λειτουργούσαν. Η δυνατότητα αυτή επαναφέρει πληροφορίες μητρώου και ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης που ίσχυαν την τελευταία φορά, ο υπολογιστής ξεκινήσει με επιτυχία. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα όταν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows, αφού κάνετε μια αλλαγή στον υπολογιστή (για παράδειγμα, εάν η εγκατάσταση ή αναβάθμιση προγράμματος οδήγησης συσκευής).

Για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας την τελευταία γνωστή επιτυχημένη ρύθμιση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 2. Πιέστε το πλήκτρο F8 όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
  Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα για εκκίνηση
 3. Στο Σύνθετη επιλογή μενού των Windows, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Τελευταία γνωστή επιτυχημένη ρύθμιση, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Εάν εκτελείτε άλλα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Τα Windows 2000 από τη λίστα που εμφανίζεται και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Αφού ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις τελευταίες γνωστές σωστές ρυθμίσεις, οι αλλαγές που κάνατε μετά την τελευταία επιτυχημένη εκκίνηση χάνονται.

  Εάν μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις τελευταίες γνωστές σωστές ρυθμίσεις, η τελευταία αλλαγή που κάνατε στον υπολογιστή (για παράδειγμα, η εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης) ενδέχεται να είναι η αιτία του συμπεριφορά εσφαλμένη εκκίνησης. Συνιστάται που είτε καταργήστε ή ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης ή το πρόγραμμα και στη συνέχεια ελέγξτε εάν τα Windows για την σωστή εκκίνηση.
back to the top

Πώς να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία

Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, φορτώνονται μόνο σημαντικά προγράμματα οδήγησης και υπηρεσιών υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία όταν πρέπει να εντοπίσετε και να επιλύσετε προβλήματα που προκαλούνται από ελαττωματικά προγράμματα οδήγησης, προγράμματα ή υπηρεσίες που ξεκινούν αυτόματα.

Εάν η εκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, αλλά δεν ξεκινά σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, ο υπολογιστής ενδέχεται να έχει διένεξη με τις ρυθμίσεις του υλικού ή των πόρων. Μπορεί να υπάρχει ασυμβατότητα με προγράμματα, υπηρεσίες ή προγράμματα οδήγησης ή μπορεί να υπάρχει καταστροφή του μητρώου. Σε ασφαλή λειτουργία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε ένα πρόγραμμα, υπηρεσία ή πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που ενδέχεται να εμποδίζουν τον υπολογιστή την κανονική εκκίνηση.

Για να αντιμετωπίσετε προβλήματα εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 2. Πιέστε το πλήκτρο F8 όταν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:
  Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα για εκκίνηση
 3. Στο Σύνθετη επιλογή μενού των Windows, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε Ασφαλής λειτουργία, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Εάν εκτελείτε άλλα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Τα Windows 2000 στη λίστα που εμφανίζεται και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε ένα από τα παρακάτω βήματα:
  • Εάν δεν γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, ελέγξτε για υλικό πιθανά προβλήματα όπως Ελαττωματικές συσκευές, προβλήματα εγκατάστασης, καλώδια προβλήματα ή προβλήματα σύνδεσης. Καταργήστε το υλικό που μόλις προσθέσατε και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να διαπιστώσετε εάν επιλύθηκε το πρόβλημα.
  • Εάν ξεκινήσει ο υπολογιστής σε ασφαλή λειτουργία, προχωρήστε στην επόμενη ενότητα για να συνεχίσετε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα εκκίνησης.
back to the top

Πώς να χρησιμοποιήσετε την προβολή συμβάντων για να προσδιορίσετε την αιτία του προβλήματος εκκίνησης

Για πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε και διάγνωση της αιτίας του προβλήματος εκκίνησης, προβάλετε τα αρχεία καταγραφής συμβάντων στην προβολή συμβάντων. Για να προβάλετε συμβάντα που καταγράφονται στα αρχεία καταγραφής συμβάντων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, έπειτα στην επιλογή Ρυθμίσεις, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Πίνακας ελέγχου.
 2. Κάντε διπλό κλικ Εργαλεία διαχείρισης, και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ Προβολή συμβάντων.

  Εναλλακτικά, ξεκινήστε το Microsoft διαχείρισης κονσόλας (MMC) που περιέχει το συμπληρωματικό πρόγραμμα Προβολή συμβάντων.
 3. Στο δέντρο κονσόλας, κάντε κλικ για να αναπτύξετε Προβολή συμβάντων, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο αρχείο καταγραφής που θέλετε να προβάλετε, για παράδειγμα, Αρχείο καταγραφής συστήματος ή Αρχείο καταγραφής εφαρμογών.
 4. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε διπλό κλικ στο συμβάν που θέλετε να προβάλετε.

  Για να αντιγράψετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή, ανοίξτε ένα νέο έγγραφο στο πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε το συμβάν (για παράδειγμα, το Microsoft Word) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επικόλληση από το Επεξεργασία μενού.
 5. Για να προβάλετε την περιγραφή του προηγούμενου συμβάντος ή του επόμενου συμβάντος, πατήστε το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΥΣ ή το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωση προβλημάτων συστήματος με την προβολή συμβάντων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
302542 Πώς να διαγνώσετε προβλήματα του συστήματος με την προβολή συμβάντων στα Microsoft Windows 2000
back to the top

Τρόπος χρήσης των πληροφοριών συστήματος για τον προσδιορισμό της αιτίας του προβλήματος εκκίνησης

Το εργαλείο πληροφορίες συστήματος εμφανίζει μια περιεκτική το υλικό του υπολογιστή, τα στοιχεία του συστήματος και το περιβάλλον λογισμικού. Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις πιθανές Προβληματικές συσκευές και διενέξεις συσκευών. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση.
 2. Με το Άνοιγμα πλαίσιο, πληκτρολογήστε msinfo32, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Ελέγξτε για Προβληματικές συσκευές ή διενέξεις συσκευών. Για να το κάνετε:
  1. Στο δέντρο κονσόλας, κάντε κλικ για να αναπτύξετε Στοιχεία, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προβληματικές συσκευές.

   Σημειώστε όλες τις συσκευές που παρατίθενται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.
  2. Στο δέντρο κονσόλας, κάντε κλικ για να αναπτύξετε Πόροι υλικού, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διενέξεις/κοινή χρήση.

   Σημειώστε τυχόν διενέξεις πόρων που παρατίθενται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.
  3. Εάν εντοπίσετε μια συσκευή πρόβλημα, εκτελέστε την κατάλληλη ενέργεια (για παράδειγμα, είτε καταργήστε, απενεργοποίηση, ή τροποποιήστε τη συσκευή ή ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης), και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση συσκευών για να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις συσκευές και τα προγράμματα οδήγησής τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση συσκευών, δείτε το Χρησιμοποιήστε τη Διαχείριση συσκευών για να προσδιορίσετε την αιτία του προβλήματος εκκίνησης ενότητα αυτού του άρθρου.

   Εάν ο υπολογιστής ξεκινά κανονικά, συγκεκριμένης συσκευής μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος εκκίνησης.

   Αν απενεργοποιηθεί μια συσκευή για να επιλύσετε το πρόβλημα, ελέγξτε ότι η συσκευή παρατίθεται σε τα Windows 2000 συμβατότητας υλικού λίστα (HCL) και ότι έχει εγκατασταθεί σωστά. Επιπλέον, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να αναφέρετε το ζήτημα και να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με πιθανές ενημερωμένες εκδόσεις που μπορεί να επιλύσει το ζήτημα εκκίνησης.Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με κατασκευαστές υλικού υπολογιστών, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
   65416 Υλικό και λίστα επικοινωνίας με κατασκευαστές λογισμικού, A-K

   60781 Υλικό και λίστα επικοινωνίας με κατασκευαστές λογισμικού, L-P

   60782 Υλικό και λίστα επικοινωνίας με κατασκευαστές λογισμικού, Q-Z
   Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με κατασκευαστές για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών επαφής τρίτων κατασκευαστών.

 4. Εάν δεν διενέξεις συσκευών ή Προβληματικές συσκευές αναφερθεί από το εργαλείο πληροφορίες συστήματος, έλεγχος για προγράμματα που ξεκινούν αυτόματα κατά την εκκίνηση των Windows. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο δέντρο κονσόλας, κάντε κλικ για να αναπτύξετε Περιβάλλον λογισμικού, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προγράμματα εκκίνησης.

   Προγράμματα που ξεκινούν αυτόματα όταν ξεκινούν τα Windows παρατίθενται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.
  2. Απενεργοποιήστε τα προγράμματα και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης του προγράμματος, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προγράμματος ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
  3. Εάν απενεργοποιήσετε τα προγράμματα εκκίνησης και έχει επιλυθεί το ζήτημα εκκίνησης, ενεργοποιήστε τα προγράμματα ξανά, ένα κάθε φορά.

   Τερματισμός και επανεκκίνηση του υπολογιστή κάθε φορά ενεργοποίηση προγράμματος και παρατηρήστε εάν παρουσιάζεται συμπεριφορά εσφαλμένη εκκίνησης. Εάν η συμπεριφορά παρουσιάζεται, το τελευταίο πρόγραμμα που ενεργοποιήσατε ενδέχεται να προκαλεί συμπεριφορά εσφαλμένη εκκίνησης.
back to the top

Τρόπος στο αρχείο καταγραφής εκκίνησης ασφαλούς λειτουργίας

Για να αντιμετωπίσετε ζητήματα εκκίνησης, προβάλετε το αρχείο καταγραφής εκκίνησης, Ntbtlog.txt, και στη συνέχεια σημειώστε τα προγράμματα οδήγησης και υπηρεσίες που δεν φορτώθηκαν όταν ξεκινήσατε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία. Αυτό το αρχείο καταγραφής βρίσκεται σε το στο φάκελο % SystemRoot % (από προεπιλογή, αυτή είναι ο φάκελος Winnt). Το αρχείο καταγραφής αναφέρει συσκευές και υπηρεσίες που φορτώνονται (και δεν φορτώνονται) όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σημειωματάριο της Microsoft, για να ανοίξετε και να προβάλετε το αρχείο καταγραφής.

Χρησιμοποιήστε τη λίστα προγραμμάτων οδήγησης και υπηρεσιών που απέτυχε η φόρτωση κατά την εκκίνηση για να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της πιθανής αιτίας του προβλήματος εκκίνησης.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Ορισμένα προβλήματα εκκίνησης, ενδέχεται να παρουσιαστεί στην αρχή της διαδικασίας εκκίνησης. Σε αυτό το σενάριο, τα Windows ενδέχεται να αποθηκεύσει το αρχείο καταγραφής εκκίνησης στη μονάδα σκληρού δίσκου.

back to the top

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση συσκευών για να προσδιορίσετε την αιτία του προβλήματος εκκίνησης

Διαχείριση Συσκευών εμφανίζει μια γραφική προβολή υλικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αυτό είτε Επιλύστε τυχόν διενέξεις συσκευή ή προσδιορίσετε συμβατές συσκευές που μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος εκκίνησης.

Για να ξεκινήσετε τη Διαχείριση συσκευών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε δεξιό κλικ Ο υπολογιστής μου, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση.
 2. Κάντε κλικ για να αναπτύξετε Εργαλεία συστήματος, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση συσκευών.

  Συσκευές που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου. Εάν εμφανίζεται ένα σύμβολο δίπλα σε μια συσκευή, ίσως υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή. Για παράδειγμα, ένα μαύρο θαυμαστικό (!) σε κίτρινο πεδίο δηλώνει ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση πρόβλημα.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Για να απενεργοποιήσετε μια συσκευή στη Διαχείριση συσκευών, κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση.
 3. Διερευνήστε συσκευή πιθανές διενέξεις. Για να γίνει αυτό, κάντε διπλό κλικ στη συσκευή στο δεξιό τμήμα του παραθύρου και στη συνέχεια επιλέξτε το Πόροι στην καρτέλα.

  Εάν υπάρχει διένεξη συσκευών, παρατίθεται στην ενότητα Λίστα συσκευών με διένεξη.

  Σημείωση το Χρήση αυτόματων ρυθμίσεων το πλαίσιο ελέγχου. Εάν τα Windows εντοπίσουν επιτυχώς μια συσκευή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο και η συσκευή λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, εάν οι ρυθμίσεις πόρων βασίζονται στη βασική ομάδα παραμέτρων n (όπου n είναι οποιοσδήποτε αριθμός από 0 έως 9), ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση παραμέτρων. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ σε μια διαφορετική βασική ομάδα παραμέτρων από τη λίστα ή να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο τις ρυθμίσεις πόρων.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να απαιτούν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή συμπληρωματικό μεταλλικό οξειδίου ημιαγωγών (CMOS) και τις ρυθμίσεις του βασικού συστήματος εισόδου/εξόδου (BIOS). Εσφαλμένες αλλαγές στο BIOS του υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή με δική σας ευθύνη.

  Εάν τα Windows δεν είναι δυνατό να επιλύσει τη διένεξη πόρων, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει ρυθμιστεί να επιτρέψετε στα Windows απαρίθμηση συσκευών στον υπολογιστή. Για να γίνει αυτό, να ενεργοποιήσετε την Συν και αναπαραγωγή OS ρύθμιση στο εργαλείο εγκατάστασης του BIOS του υπολογιστή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις BIOS του υπολογιστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας.
 4. Εάν εντοπίσετε ελαττωματική συσκευή, απενεργοποιήστε το και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.

  Εάν ο υπολογιστής ξεκινά κανονικά, η συσκευή που απενεργοποιήσατε μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος εκκίνησης.

  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παρατίθεται σε τα Windows 2000 συμβατότητας υλικού λίστα (HCL) και ότι έχει εγκατασταθεί σωστά. Επιπλέον, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να αναφέρετε το ζήτημα και να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με πιθανές ενημερωμένες εκδόσεις που μπορεί να επιλύσει το ζήτημα εκκίνησης.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαχείρισης συσκευών, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
199276Τρόπος διαχείρισης συσκευών στα Windows
244601 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων άγνωστων συσκευών που αναγράφονται στη Διαχείριση συσκευών
125174 Εξήγηση των κωδικών σφαλμάτων που δημιουργούνται από τη Διαχείριση συσκευών
back to the top

Πώς να επιβεβαιώσετε ότι οι ρυθμίσεις CMOS/BIOS του υπολογιστή είναι σωστές

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Αυτή η διαδικασία ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή και τις ρυθμίσεις του BIOS. Εσφαλμένες αλλαγές στο BIOS του υπολογιστή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις CMOS του υπολογιστή με δική σας ευθύνη.

Εσφαλμένες ή κατεστραμμένες ρυθμίσεις του CMOS και του BIOS μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εκκίνησης.Για πληροφορίες σχετικά με τις σωστές ρυθμίσεις CMOS και BIOS για τον υπολογιστή και για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου και να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υπολογιστή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας.

Για να βεβαιωθείτε ότι το BIOS του υπολογιστή είναι τρέχον, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή για να ρωτήσετε σχετικά με την τελευταία ενημερωμένη έκδοση BIOS που είναι διαθέσιμες για τον υπολογιστή.

back to the top

Το εργαλείο Κονσόλας αποκατάστασης

Το εργαλείο Κονσόλα αποκατάστασης είναι ένα εργαλείο γραμμής εντολών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την επιδιόρθωση των Windows, εάν ο υπολογιστής δεν ξεκινά σωστά. Μπορείτε να ξεκινήσετε Κονσόλα αποκατάστασης από είτε το 2000 δισκέτες εγκατάστασης των Windows, το CD των Windows 2000 (CD), ή κατά την εκκίνηση αν Κονσόλα αποκατάστασης ήταν προηγουμένως εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
301645 Τρόπος ανάκτησης ενός διακομιστή Windows 2000 που δεν ξεκινά
229716 Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης των Windows 2000
216417 Τρόπος εγκατάστασης της Κονσόλας αποκατάστασης των Windows
back to the top

Η διαδικασία έκτακτης επιδιόρθωσης

Εάν έχετε δημιουργήσει μια Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (ERD), χρησιμοποιήστε για να αντιμετωπίσετε και να επιλύσετε το ζήτημα εκκίνησης. Σημειώστε ότι η διαδικασία επείγουσας επιδιόρθωσης είναι περιορισμένη η επιδιόρθωση αρχείων συστήματος, ο τομέας εκκίνησης διαμερίσματος και το περιβάλλον εκκίνησης.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα επείγουσας επιδιόρθωσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
231777 Τρόπος δημιουργίας μιας Εφεδρικής δισκέτας επιδιόρθωσης στα Windows 2000
back to the top

Πώς να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Web υπηρεσιών υποστήριξης προϊόντων της Microsoft για να βρείτε μια λύση

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το ζήτημα ακολουθώντας τα βήματα αυτού του άρθρου ή προβάλλοντας τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης στο του Αναφορές ενότητα αυτού του άρθρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία Microsoft Product Support Services στο Web για την ανεύρεση λύσης στο ζήτημά σας. Η παρακάτω λίστα περιγράφει ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχει την τοποθεσία των υπηρεσιών υποστήριξης προϊόντων της Microsoft στο Web:back to the top


Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης στα Windows 2000, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
202485 Περιγραφή της εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία στα Windows
199175 Καταστάσεις στην οποία τα Windows ενδέχεται να μην ξεκινήσουν σε ασφαλή λειτουργία
244905 Τρόπος απενεργοποίησης μιας υπηρεσίας ή συσκευής που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows
216417 Τρόπος εγκατάστασης της Κονσόλας αποκατάστασης των Windows
266169 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων με την κατάσταση αναμονής, αδρανοποίησης, και τερματισμού λειτουργίας του υπολογιστή στα Windows 2000
back to the top

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315396 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:32:17 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowtomaster kbmt KB315396 KbMtel
Σχόλια