Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση του βοηθητικού προγράμματος καταγραφής συμβάντων Logevent.exe για τη δημιουργία και καταγραφή προσαρμοσμένων συμβάντων στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) των Windows 2000

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR315410
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο χρήσης του βοηθητικού προγράμματος καταγραφής συμβάντων Logevent.exe για τη δημιουργία και καταγραφή προσαρμοσμένων συμβάντων στο στοιχείο "Καταγραφή εφαρμογής" (Application Log) της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer). Το Logevent.exe περιλαμβάνεται στο Resource Kit των Windows 2000. Μπορείτε να ξεκινήσετε το Logevent.exe μέσω της γραμμής εντολών ή μέσω ενός αρχείου δέσμης και να δημιουργήσετε με το εργαλείο αυτό καταχωρήσεις στο στοιχείο "Καταγραφή εφαρμογής" (Application Log) είτε ενός τοπικού είτε ενός απομακρυσμένου υπολογιστή που λειτουργεί με Windows 2000.

Το Logevent.exe είναι χρήσιμο όταν θέλετε να καταγράψετε πληροφορίες σφαλμάτων ή κατάστασης από προγράμματα δέσμης, τα οποία εκτελείτε χρησιμοποιώντας δέσμες ενεργειών σύνδεσης ή την εντολή AT. Μπορείτε να καλέσετε το Logevent.exe από ένα αρχείο δέσμης και στη συνέχεια να το χρησιμοποιήσετε για την καταγραφή πληροφοριών στο στοιχείο "Καταγραφή εφαρμογής" (Application Log). Με το Logevent.exe είναι δυνατή η αποθήκευση καταχωρήσεων στα αρχεία καταγραφής άλλων υπολογιστών. Επομένως, μπορείτε να καταγράψετε δεδομένα σε μια κεντρική θέση.

Επιστροφή στην αρχή

Επισκόπηση του Logevent.exeΤο Logevent.exe χρησιμοποιεί την εξής σύνταξη:
logevent -m \\όνομα_υπολογιστή-s σοβαρότητα-c αριθμός_κατηγορίας-r προέλευση-e αναγνωριστικό_συμβάντος-t χρονικό_όριο"κείμενο συμβάντος"
Η παρακάτω λίστα περιγράφει τις παραμέτρους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το Logevent.exe:
 • -m \\όνομα_υπολογιστή: Με αυτήν την παράμετρο καθορίζετε το όνομα του υπολογιστή στον οποίο καταγράφεται το συμβάν. Εάν παραλείψετε αυτήν την παράμετρο, το συμβάν καταγράφεται στον τοπικό υπολογιστή. Αυτή η παράμετρος αντιστοιχίζεται στην ενότητα "Υπολογιστής" (Computer) της κεφαλίδας του συμβάντος κατά την προβολή του συμβάντος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).
 • -s σοβαρότητα: Με αυτήν την παράμετρο καθορίζετε το επίπεδο σοβαρότητας του καταγραμμένου συμβάντος, όπου σοβαρότητα είναι μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
  • S: Επιτυχία (Success)
  • I: Πληροφορίες (Information) (Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Εάν δεν καθορίσετε επίπεδο σοβαρότητας, το Logevent.exe θα χρησιμοποιήσει την τιμή I.)
  • W: Προσοχή (Warning)
  • E: Σφάλμα (Error)
  • F: Αποτυχία (Failure)
  Αυτή η παράμετρος αντιστοιχίζεται στην ενότητα "Τύπος" (Type) της κεφαλίδας του συμβάντος κατά την προβολή του συμβάντος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).

 • Αυτή η παράμετρος αντιστοιχίζεται στην ενότητα "Τύπος" (Type) της κεφαλίδας του συμβάντος κατά την προβολή του συμβάντος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer). -c αριθμός_κατηγορίας: Με αυτήν την παράμετρο καθορίζετε τον αριθμό κατηγορίας του καταγραμμένου συμβάντος. Εάν δεν πληκτρολογήσετε κάποιον αριθμό, το Logevent.exe θα χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη τιμή 0 (Καμία (None)). Αυτή η παράμετρος αντιστοιχίζεται στην ενότητα "Κατηγορία" (Category) της κεφαλίδας του συμβάντος κατά την προβολή του συμβάντος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).
 • Αυτή η παράμετρος αντιστοιχίζεται στην ενότητα "Τύπος" (Type) της κεφαλίδας του συμβάντος κατά την προβολή του συμβάντος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer). -r προέλευση: Με αυτήν την παράμετρο καθορίζετε την προέλευση του καταγραμμένου συμβάντος (για παράδειγμα, το όνομα του προγράμματος ή της δέσμης ενεργειών). Οι συμβολοσειρές που περιέχουν κενά διαστήματα πρέπει να περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά. Εάν δεν καθορίσετε συμβολοσειρά, το Logevent.exe θα χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη συμβολοσειρά User Event. Αυτή η παράμετρος αντιστοιχίζεται στην ενότητα "Προέλευση" (Source) της κεφαλίδας του συμβάντος κατά την προβολή του συμβάντος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).
 • Αυτή η παράμετρος αντιστοιχίζεται στην ενότητα "Τύπος" (Type) της κεφαλίδας του συμβάντος κατά την προβολή του συμβάντος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer). -e αναγνωριστικό_συμβάντος: Με αυτήν την παράμετρο αντιστοιχίζετε έναν αριθμό συμβάντος στο καταγραμμένο συμβάν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακέραιους από το 0 έως το 65535. Εάν δεν αντιστοιχίσετε κάποια τιμή, το Logevent.exe θα χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη τιμή 1. Αυτή η παράμετρος αντιστοιχίζεται στην ενότητα "Αναγνωριστικό συμβάντος" (Event ID) της κεφαλίδας του συμβάντος κατά την προβολή του συμβάντος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).
 • Αυτή η παράμετρος αντιστοιχίζεται στην ενότητα "Τύπος" (Type) της κεφαλίδας του συμβάντος κατά την προβολή του συμβάντος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer). -t χρονικό_όριο: Με αυτήν την παράμετρο καθορίζετε το χρόνο αναμονής του Logevent.exe πριν να δημιουργήσει μια καταχώρηση αρχείου καταγραφής. Το Logevent.exe κλείνει μετά τη δημιουργία της καταχώρησης του αρχείου καταγραφής. Από προεπιλογή, το Logevent.exe έχει χρόνο αναμονής 60.000 χιλιοστά του δευτερολέπτου (1 λεπτό).
 • Αυτή η παράμετρος αντιστοιχίζεται στην ενότητα "Τύπος" (Type) της κεφαλίδας του συμβάντος κατά την προβολή του συμβάντος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer). "κείμενο συμβάντος": Με αυτήν την παράμετρο πληκτρολογείτε μια περιγραφή για το καταγραμμένο συμβάν. Οι συμβολοσειρές που περιέχουν κενά διαστήματα πρέπει να περικλείονται σε διπλά εισαγωγικά, για παράδειγμα, "Αυτό είναι το μήνυμά μου". Αυτή η παράμετρος αντιστοιχίζεται στην ενότητα "Περιγραφή" (Description) της κεφαλίδας του συμβάντος κατά την προβολή του συμβάντος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).
Επιστροφή στην αρχή

ΠαραδείγματαΤρόπος καταγραφής μιας καταχώρησης στον τοπικό υπολογιστή

Για να καταγράψετε μια καταχώρηση πληροφοριών στο στοιχείο "Καταγραφή εφαρμογής" (Application Log) του τοπικού υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την παρακάτω έκφραση σε ένα αρχείο δέσμης ή πληκτρολογήστε τη σε μια γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
logevent "Αυτή είναι μια δοκιμή"
Όταν προβάλετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) για αυτό το παράδειγμα, θα εμφανιστεί μια καταχώρηση παρόμοια με την παρακάτω:
  Ημερομηνία: 01/01/2002  Προέλευση:        User Event  Ώρα:     8:16     Κατηγορία:        Καμία  Τύπος:    Πληροφορίες Αναγνωριστικό συμβάντος: 1  Χρήστης:   Δ/Υ       Υπολογιστής: Ο_ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ_ΜΟΥ  Περιγραφή:  Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της περιγραφής για το αναγνωριστικό συμβάντος  ( 1 ) στο αρχείο προέλευσης ( User Event ). Ο τοπικός υπολογιστής ίσως   δεν διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες μητρώου ή τα αρχεία DLL μηνυμάτων  για την εμφάνιση μηνυμάτων από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή. Οι παρακάτω  πληροφορίες αποτελούν τμήμα του συμβάντος: Αυτή είναι μια δοκιμή.  Date:    01/01/2002  Source:  User Event  Time:    8:16     Category: None  Type:    Information Event ID: 1  User:    N/A       Computer:  Ο_ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ_ΜΟΥ  Description:  The description for Event ID ( 1 ) in Source ( User Event) cannot  be found. The local computer may not have the necessary registry  information or message DLL files to display messages from a remote  computer. The following information is part of the event:  Αυτή είναι μια δοκιμή.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος καταγραφής μιας καταχώρησης σε απομακρυσμένο υπολογιστή

Για να καταγράψετε μια καταχώρηση προειδοποίησης σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή με όνομα "Server1", με κωδικό κατηγορίας 100 και αναγνωριστικό συμβάντος 88, χρησιμοποιήστε την παρακάτω σύνταξη σε ένα αρχείο δέσμης ή πληκτρολογήστε τη στη γραμμή εντολών και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER:
logevent -m \\server1 -s W -c 100 -r "ένα_πρόγραμμα_δέσμης" -e 88 "αποτυχία του προγράμματος δέσμης!"
Όταν προβάλετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) για αυτό το παράδειγμα, θα εμφανιστεί μια καταχώρηση παρόμοια με την παρακάτω:
  Ημερομηνία:  01/01/2002  Προέλευση:        ένα_πρόγραμμα_δέσμης  Ώρα:     8:30     Κατηγορία:        (100)  Τύπος:    Προσοχή   Αναγνωριστικό συμβάντος: 88  Χρήστης:   Δ/Υ       Υπολογιστής: SERVER1  Περιγραφή:  Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της περιγραφής για το αναγνωριστικό συμβάντος  ( 88 ) στο αρχείο προέλευσης ( ένα_πρόγραμμα_δέσμης ). Ο τοπικός  υπολογιστής ίσως δεν διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες μητρώου  ή τα αρχεία DLL μηνυμάτων για την εμφάνιση μηνυμάτων από έναν   απομακρυσμένο υπολογιστή. Οι παρακάτω πληροφορίες αποτελούν τμήμα  του συμβάντος: αποτυχία του προγράμματος δέσμης!  Date:   01/01/2002  Source:  ένα_πρόγραμμα_δέσμης  Time:   8:30     Category: (100)  Type:   Warning   Event ID: 88  User:   N/A       Computer: SERVER1  Description:  The description for Event ID ( 88 ) in Source ( my batch program )  cannot be found. The local computer may not have the necessary  registry information or message DLL files to display messages from  a remote computer. The following information is part of the event:  αποτυχία του προγράμματος δέσμης!
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος προβολής συμβάντων στο στοιχείο "Καταγραφή εφαρμογής" της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer)Για να προβάλετε τα συμβάντα στο στοιχείο "Καταγραφή εφαρμογής" (Application Log) της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε την Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) ξεκινώντας το πρόγραμμα Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console - MMC), το οποίο περιέχει το συμπληρωματικό πρόγραμμα Προβολή Συμβάντων (Event Viewer).
 3. Κάντε κλικ για να αναπτύξετε το στοιχείο Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) (εάν δεν είναι ήδη αναπτυγμένο).
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Καταγραφή εφαρμογής (Application Log).

  Τα συμβάντα που είναι καταγραμμένα στο στοιχείο "Καταγραφή εφαρμογής" (Application Log) εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου.
 5. Για να προβάλετε περισσότερες λεπτομέρειες για ένα συγκεκριμένο συμβάν, κάντε διπλό κλικ στο συμβάν που θέλετε να προβάλετε.
 6. Για να αντιγράψετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή (Copy), ανοίξτε ένα νέο έγγραφο με το πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε το συμβάν (για παράδειγμα, στο Microsoft Word) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste) από το μενού Επεξεργασία (Edit).
 7. Για να προβάλετε την περιγραφή του προηγούμενου ή του επόμενου συμβάντος, κάντε κλικ στο επάνω ή στο κάτω βέλος.
Επιστροφή στην αρχή


Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Logevent.exe, πληκτρολογήστε την παρακάτω γραμμή στη γραμμή εντολών και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER:
logevent /?
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολής και διαχείρισης των αρχείων καταγραφής στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
302542 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Διάγνωση προβλημάτων συστήματος με την Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) στα Microsoft Windows 2000
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows 2000 Resource Kit, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Επιστροφή στην αρχή

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315410 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:32:46 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB315410
Σχόλια