Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η λειτουργία του υπολογιστή δεν τερματίζεται κανονικά αν είναι ενεργοποιημένη η επιλεκτική αναμονή

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Μετά τη σύνδεση ενός πληκτρολογίου, ενός ποντικιού ή κάποια άλλης συσκευής εισόδου USB στον υπολογιστή σας, η λειτουργία του υπολογιστή σας δεν τερματίζεται πλέον κανονικά. Για παράδειγμα, ο υπολογιστής ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται ("κολλάει"), αφού κάνετε κλικ στην επιλογές Τερματισμός λειτουργίας (Turn off) ή Επανεκκίνηση (Restart).
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επιλεκτικής αναμονής σε μια συσκευή που δεν την υποστηρίζει. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκύψει όταν δύο ή περισσότερες συσκευές USB έχουν τους ίδιους αριθμούς αναγνωριστικού προϊόντος και προμηθευτή και μόνο μία από τις συσκευές υποστηρίζει τη λειτουργία επιλεκτικής αναμονής.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, απενεργοποιήστε τη διαχείριση ενέργειας από το διανομέα USB.

Σημείωση Εάν εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία, η λειτουργία του υπολογιστή σας θα τερματίζεται κανονικά. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή μπορεί επίσης να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε έναν φορητό υπολογιστή.

Για την απενεργοποίηση της διαχείρισης ενέργειας στο διανομέα USB:
  1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties), κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
  2. Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο Ελεγκτές ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) (Universal Serial Bus Controllers), για να αναπτυχθεί, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Ριζικός διανομέας (hub) USB (USB Root Hub) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση ενέργειας (Power Management).
  4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ο υπολογιστής μπορεί να απενεργοποιήσει τη συσκευή για την εξοικονόμηση ενέργειας (Allow the computer to turn off this device to save power), για να καταργήσετε την επιλογή του, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Περισσότερες πληροφορίες
Στα Windows XP, η στοίβα πυρήνα USB υποστηρίζει τη λειτουργία επιλεκτικής αναμονής. Ένα πρόγραμμα οδήγησης είναι δυνατό να χρησιμοποιήσει αυτήν τη λειτουργία, για να απενεργοποιήσει τη συσκευή USB την οποία ελέγχει, όταν η συσκευή περάσει σε κατάσταση αδράνειας, ακόμα και όταν ο υπολογιστής παραμένει σε μια πλήρως λειτουργική κατάσταση ενέργειας (S0). Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα οδήγησης είναι δυνατό να θέσει τις ακόλουθες συσκευές σε κατάσταση αδράνειας: τον κεντρικό ελεγκτή, τους κενούς διανομείς USB (συμπεριλαμβανομένου του ριζικού διανομέα (hub)) και την πλήρη σειρά συσκευών USB που υποστηρίζονται από το λειτουργικό σύστημα. Η λειτουργία επιλεκτικής αναμονής προορίζεται κυρίως για την εξοικονόμηση της ενέργειας της μπαταρίας σε φορητούς υπολογιστές. Οι ελεγκτές USB χρησιμοποιούν συχνά μεγάλη ποσότητα ενέργειας μπαταρίας, ακόμη και όταν δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή στον υπολογιστή.

Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει με τα προϊόντα Aspire Mouse και Mobile Mouse. Και οι δύο συσκευές έχουν τα ίδια αναγνωριστικά προμηθευτή και προϊόντος, αλλά μόνο το Aspire Mouse είναι δυνατό να υποστηρίξει τη λειτουργία επιλεκτικής αναμονής. Όταν εγκατασταθεί το Mobile Mouse, αναφέρεται ως Aspire Mouse και ενεργοποιείται η λειτουργία επιλεκτικής αναμονής. Επειδή το Mobile Mouse δεν υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία, ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται κατά τον τερματισμό της λειτουργίας του.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315664 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:35:33 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB315664
Σχόλια