Εισερχόμενη κλήση αποτυγχάνει όταν χρησιμοποιήσετε το Skype για Business Edition σύνδεσης σύννεφο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3157353
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:

  • Ο λογαριασμός χρήστη του Office 365 έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί τηλεφωνικό ΚΈΝΤΡΟ σύννεφο.
  • Χρησιμοποιείτε Skype για επιχειρήσεις στα Windows για τη λήψη κλήσεων και για κλήσεις ομιλίας χρησιμοποιεί Skype για Business Edition σύνδεσης σύννεφο.
  • Άτομα αναφέρουν ότι δεν μπορεί να καλέσει την που.
  • Το Skype για επαγγελματική διαχειριστή έχει επιβεβαιώσει ότι ο λογαριασμός σας έχει ρυθμιστεί σωστά για τη λήψη κλήσεων.
Σε αυτό το σενάριο, μια εισερχόμενη κλήση αποτυγχάνει και εμφανίζεται μια γρήγορη σήμα κατειλημμένου ή μια εγγραφή των οποίων το περιεχόμενο παρόμοιο με το ακόλουθο:
Λυπούμαστε, δεν είναι δυνατό να ολοκληρώσουμε την κλήση σας αυτήν τη στιγμή.
ΛΎΣΗ
Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Μέθοδος 1

Ρύθμιση παραμέτρων του περιβάλλοντος εξωτερικού δικτύου στο διακομιστή σύννεφο άκρο σύνδεσης για να χρησιμοποιήσετε ένα δημόσιο διακομιστή DNS.

Σημείωση
βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους σε αυτήν τη διασύνδεση, για να καταργήσετε την επιλογή καταχώρηση των διευθύνσεων αυτής της σύνδεσης στον τομέα DNS .

Μέθοδος 2

Τροποποιήσετε το διακομιστή DNS σύνδεσης σύννεφο να χρησιμοποιήσετε κατάδειξη ζώνες ή να προσθέσετε τις λείπουν δημόσια εγγραφή DNS (ή εγγραφές) για σύνδεση σύννεφο στην εσωτερική ζώνη DNS.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το σύννεφο σύνδεσης Edition άκρο διακομιστή δεν μπορεί να επιλύσει την sipfederationtls εγγραφή DNS SRV του τομέα SIP του χρήστη (ή τομείς). Ένα Skype για Business Server καταγραφή ανιχνεύσεων στο άκρο διακομιστή εμφανίζει τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:

  • Σφάλμα λήξης χρονικού ορίου διακομιστή 504 SIP/2.0
  • Σφάλμα MS Διαγνωστικά 1008 "Δεν είναι δυνατή η επίλυση εγγραφή DNS SRV"

Η πλευρά διακομιστή έχει ρυθμιστεί για χρήση εσωτερικού διακομιστή DNS Edition του σύννεφου σύνδεσης και αυτός ο διακομιστής διαθέτει μια αξιόπιστη ζώνη έχει ρυθμιστεί για τον τομέα SIP.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:


Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε το Κοινότητα του Office 365 τοποθεσία Web.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3157353 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/03/2016 00:48:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Skype for Business Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3157353 KbMtel
Σχόλια