Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος ανοίγματος ενός εγγράφου επεξεργασίας κειμένου του Works 6.0, του Works 7.0 ή του Works 8.0 στο Word

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR315757
Αυτό το άρθρο αποτελεί συνένωση του ακόλουθου άρθρου που ήταν διαθέσιμο στο παρελθόν: 381244
Περίληψη
Αυτός ο οδηγός βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο χρήσης του Microsoft Word για το άνοιγμα ενός εγγράφου που δημιουργήθηκε στο Microsoft Works 6.0., το Microsoft Works 7.0 ή το Microsoft Works 8.0. Παρουσιάζονται δύο μέθοδοι για να το επιτύχετε αυτό.

Στην πρώτη μέθοδο, δημιουργείτε ένα έγγραφο στο Works και κατόπιν το αποθηκεύετε ως έγγραφο του Word (.doc). Κατόπιν, μπορείτε να ανοίξετε το έγγραφο απευθείας με το Word.

Στη δεύτερη μέθοδο, δημιουργείτε το έγγραφο με το Works, όπως κάνετε συνήθως, και το αποθηκεύετε ως έγγραφο επεξεργασίας κειμένου του Works (.wps). Για να ανοίξετε το έγγραφο με το Word, επιβεβαιώστε ότι είναι εγκατεστημένος ο μετατροπέας για Works 6.0 (Works 6.0 Converter) στον υπολογιστή σας και κατόπιν ανοίξτε το έγγραφο .wps με το Word.

Σημείωση Ο μετατροπέας για Works 6.0 (Works 6.0 Converter) λειτουργεί για το Works 6.0, το Works 7.0 και το Works 8.0.

Μέθοδος 1: Χρήση της μορφής αρχείου (.doc) για έγγραφα του Word

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο, εάν έχετε πρόσβαση τόσο στο Works 6.0, το Works 7.0 ή το Works 8.0 όσο και στο Word. Για να μετατρέψετε εύκολα ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου του Works σε Word, αποθηκεύστε το έγγραφο στο Works ως έγγραφο του Word και κατόπιν ανοίξτε το έγγραφο απευθείας στο Word.

Στο Works

Για να μετατρέψετε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου του Works 6.0, του Works 7.0 ή του Works 8.0, ώστε να μπορείτε να το ανοίγετε εύκολα με το Word, αποθηκεύστε το έγγραφο ως έγγραφο του Word. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Works, ανοίξτε το έγγραφο που θέλετε να ανοίγετε με το Word.
 2. Από το μενού File, κάντε κλικ στην εντολή Save As.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Save As, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Αντικαταστήστε την επιλογή στο πλαίσιο Save in με τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε την έκδοση σε μορφή Word του εγγράφου σας.
  • Στο πλαίσιο File name, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα (αν απαιτείται) για την έκδοση Word του εγγράφου σας.
  • Στο πλαίσιο Save as type, κάντε κλικ στην επιλογή Word 97-2000 & 6.0/95 - RTF (*.doc) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Save.

   Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε το Works 8.0, επιλέξτε το στοιχείο Word 97-2003 (*.doc) στο πλαίσιο Save as type και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Save.
  • Από το μενού File, κάντε κλικ στην εντολή Close, για να κλείσετε το έγγραφο, πριν να προσπαθήσετε να ανοίξετε το έγγραφο στο Word.

Στο Word

Για να ανοίξετε με το Word ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου του Works 6.0, του Works 7.0 ή του Works 8.0, το οποίο αποθηκεύτηκε ως έγγραφο του Word, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Word.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα (Open), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Αντικαταστήστε την επιλογή του πλαισίου Διερεύνηση σε (Look in) με τη θέση του εγγράφου του Word που θέλετε να ανοίξετε.
  • Στο πλαίσιο Αρχεία τύπου (Files of type), κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφα του Word (*.doc) (Word Documents (*.doc)).
  • Επιλέξτε το έγγραφο του Word (.doc) που θέλετε να ανοίξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).

Μέθοδος 2: Χρήση της μορφής αρχείου (.wps) για αρχείο επεξεργασίας κειμένου του Works

Για να ανοίξετε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου του Works με το Word, αποθηκεύστε το έγγραφο, όπως κάνετε συνήθως, στη μορφή αρχείου Works (.wps). Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το μετατροπέα για το Works 6.0 (Works 6.0 Converter) στο Word και ανοίξτε το έγγραφο απευθείας στο Word.

Στο Works

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε το έγγραφο επεξεργασίας κειμένου του Works, όπως κάνετε συνήθως, στη μορφή αρχείου (.wps) για αρχείο επεξεργασίας κειμένου του Works. Δεν απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες στο Works.

Στο Word

Για να ανοίξετε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου του Works (.wps) με το Word, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας Works (Works Converter) είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας. Μετά την εγκατάσταση του μετατροπέα, μπορείτε να ανοίξετε το έγγραφο επεξεργασίας κειμένου του Works απευθείας στο Word.
Εάν το Works 6.0, το Works 7.0 ή το Works 8.0 είναι εγκατεστημένο στον ίδιο υπολογιστή με το Word
Εάν εγκαταστήσατε το Works στον ίδιο υπολογιστή με το Word, έχει εγκατασταθεί και ο μετατροπέας Works 6.0 (Works 6.0 Converter). Η εγκατάσταση πραγματοποιείται κατά την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης (Setup) του Works. Μπορείτε να ανοίξετε το έγγραφο του Works με το Word, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε κάποια άλλη ενέργεια.

Για να ανοίξετε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου του Works 6.0, του Works 7.0 ή του Works 8.0 στο Word, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Word.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα (Open), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Αντικαταστήστε την επιλογή του πλαισίου Διερεύνηση σε (Look in) με τη θέση του εγγράφου επεξεργασίας κειμένου του Works.
  • Στο πλαίσιο Αρχεία τύπου (Files of type), κάντε κλικ στην έκδοση του Works που εκτελείτε.

   Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το Microsoft Word 2007, κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα αρχεία (*.*) (All Files (*.*)).
  • Επιλέξτε το έγγραφο επεξεργασίας κειμένου του Works (.wps) που θέλετε να ανοίξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
Εάν το Works 6.0, το Works 7.0 ή το Works 8.0 δεν είναι εγκατεστημένο στον ίδιο υπολογιστή με το Word
Πρέπει να εγκαταστήσετε το μετατροπέα για το Works 6.0 (Works 6.0 Converter) στον υπολογιστή όπου είναι εγκατεστημένο το Word. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 2. Διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με το μετατροπέα για το Works 6.0 (Works 6.0 Converter) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άμεση λήψη (Download Now).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download), κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open). Γίνεται λήψη του αρχείου Wp6rtf.exe στον υπολογιστή σας.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) στο ακόλουθο μήνυμα:
  Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να εγκαταστήσετε το μετατροπέα του Works 6.0;

  (Are you sure you want to install the Works 6.0 converter?)
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για αποδοχή της Άδειας Χρήσης της Microsoft (Microsoft License Agreement). Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Όχι (No) τερματίζεται το πρόγραμμα εγκατάστασης του μετατροπέα Works 6.0 Converter και ο μετατροπέας Works 6.0 Converter δεν εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας.
 6. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του μετατροπέα Works 6.0 Converter εξαγάγει τώρα και εγκαθιστά το μετατροπέα Works 6.0 Converter (Works632.cnv) στον υπολογιστή σας.
Για να ανοίξετε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου του Works 6.0, του Works 7.0 ή του Works 8.0 στο Word, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το Word.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα (Open), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Αντικαταστήστε την επιλογή του πλαισίου Διερεύνηση σε (Look in) με τη θέση του εγγράφου επεξεργασίας κειμένου του Works.
  • Στο πλαίσιο Αρχεία τύπου (Files of type), κάντε κλικ στην έκδοση του Works που εκτελείτε.

   Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε το Microsoft Word 2007, κάντε κλικ στο στοιχείο Όλα τα αρχεία (*.*) (All Files (*.*)).
  • Επιλέξτε το έγγραφο επεξεργασίας κειμένου του Works (.wps) που θέλετε να ανοίξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
μετατροπή 2000Works Word wd2002 wd2003 wd2007
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315757 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/13/2010 13:10:15 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Works 8.0, Microsoft Works 7.0 Standard Edition, Microsoft Works 6.0 Standard Edition

 • kbhowto KB315757
Σχόλια