Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 για σύστημα κέντρο 2016 εικονική μηχανή Διαχείριση τεχνικής προεπισκόπηση 5

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3158141
Εισαγωγή
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα που διορθώνονται με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 (CU1) για το Microsoft συστήματος κέντρο 2016 εικονική μηχανή Διαχείριση (VMM) τεχνική προεπισκόπηση 5. Υπάρχουν δύο ενημερώσεις διαθέσιμες για CU1 για σύστημα κέντρο 2016 VMM τεχνική προεπισκόπηση 5. Μία ενημερωμένη έκδοση για το διακομιστή VMM και μία ενημέρωση για την κονσόλα διαχειριστή. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει τις οδηγίες εγκατάστασης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Θέματα που επιδιορθώνονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

 • Θέμα 1: Όταν αναπτύσσετε έναν ελεγκτή δικτύου σε έναν κεντρικό υπολογιστή που βασίζεται σε διακομιστή νανομετρικής χρησιμοποιώντας πρότυπα υπηρεσίας στο VMM, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Σφάλμα (22743)
  Τον παράγοντα του κεντρικού υπολογιστή στον κεντρικό υπολογιστή όνομα_κεντρικού_υπολογιστή για την εικονική μηχανή VM_name δεν είναι ενημερωμένο και δεν είναι δυνατή η προμήθεια της φυσικής πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία συντήρησης.

  Προτεινόμενη ενέργεια
  Διασφαλίζεται η εικονική μηχανή έχει σύνδεση δικτύου με τους διακομιστές της βιβλιοθήκης ή ότι είναι ενημερωμένο τον παράγοντα του κεντρικού υπολογιστή και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη λειτουργία.

 • Ζήτημα 2: Η διαδικασία onboarding του το εξισορρόπησης φόρτου λογισμικού (SLB) σε έναν ελεγκτή δικτύου ενδέχεται να αποτύχει.

  Την ενημέρωση κώδικα σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σάς επιτρέπει να της πλακέτας του SLB από την μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων της διεύθυνσης IP για την εικονική μηχανή. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα:

  Προειδοποίηση (50267)
  Δεν ήταν δυνατή η εκχώρηση στατικές διευθύνσεις IP IP_Address από HNV λογικού δικτύου nic στο παρασκήνιο για την εικονική Μηχανή VM_Name.

  Προτεινόμενη ενέργεια
  Μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων στατικές διευθύνσεις ip στο υπόβαθρο Nic για την εικονική Μηχανή VM_Name.

 • Το ζήτημα 3: Όταν εγκαθιστάτε τη δυνατότητα υποστήριξης Hyper-V κηδεμόνα κεντρικών υπολογιστών στο περιβάλλον σας, η εγκατάσταση ενδέχεται να αποτύχει και να επιστρέψετε μια κρίσιμη εξαίρεση. Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν το Διαγνωστικά δεδομένα και τη χρήση η επιλογή είναι ενεργοποιημένη στο διακομιστή VMM.

 • Το ζήτημα 4: Αφού έχετε προστατεύσει ένα υπάρχον VM, της εργασίας μετατροπής ενδέχεται να αποτύχει και να επιστρέψει την ακόλουθη εξαίρεση:

  Εξαίρεση: System.ArgumentException: ένα στοιχείο με το ίδιο κλειδί έχει ήδη προστεθεί.

  Επιπλέον, η προσωρινή θωράκισή Helper VM που χρησιμοποιείται για μόνωση την εικονική Μηχανή συνεχίζει να εμφανίζεται στην κονσόλα VMM, παρόλο που αυτή η εικονική Μηχανή έχει διαγραφεί.

  Σημείωση Η εικονική Μηχανή έχει μετατραπεί αλλά αποτύχει η εργασία μετατροπής.

 • Θέμα 5: Μπορείτε να συνδέσετε έναν προσαρμογέα χωρίς σύνδεση εικονικού δικτύου των VM σε δίκτυο VM εικονικής διαμόρφωσης δικτύου Hyper-V (HNV) Διαχείριση ελεγκτή δικτύου καθορίζοντας τον τύπο της διεύθυνσης MAC (MacAddressType). Εάν χρησιμοποιείτε το ρόλο χρήστη Self υπηρεσία χρήστη (SSU) για να το κάνετε αυτό, η σύνδεση ενδέχεται να αποτύχει και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  PS C:\ > σύνολο SCVirtualNetworkAdapter-IPv6AddressType 'Δυναμικό' - VMNetwork $VMnetwork - VirtualNetworkAdapter $Adapter - MACAddressType 'Δυναμικό'-'Δυναμικό' - OnBehalfOfUserRole $UserRole - OnBehalfOfUser IPv4AddressType $User

  Σύνολο-SCVirtualNetworkAdapter: Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα που απαιτούνται από αυτήν τη λειτουργία. (Αναγνωριστικό σφάλματος: 11418)

  Αυτό το ζήτημα διορθώνεται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Ωστόσο, για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μην μεταβιβάζετε την παράμετρο MacAddressType όταν ο προσαρμογέας δικτύου είναι συνδεδεμένος, χρησιμοποιώντας το Windows PowerShell. Διαφορετικά, δεν συνδέσετε τον προσαρμογέα δικτύου για την εικονική Μηχανή όταν δημιουργείτε την εικονική Μηχανή χρησιμοποιώντας το Windows Azure Pack (ασύρματου σημείου Πρόσβασης) ή PowerShell.
 • Θέμα 6: Όταν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα υποστήριξης Hyper-V κηδεμόνα κεντρικού υπολογιστή σε έναν κεντρικό υπολογιστή που βασίζεται σε διακομιστή νανομετρικής, αποτυγχάνει η υπηρεσία. Αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα υποστήριξης Hyper-V κηδεμόνα κεντρικού υπολογιστή εκτός ζώνης. Για να γίνει αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Αντιγράψτε το φάκελο πακέτα από το μέσο εγκατάστασης του Windows Server 2016 τεχνική προεπισκόπηση τοπικά στον κεντρικό υπολογιστή εκτελούνται βάσει νανομετρικής διακομιστή (για παράδειγμα, για να C:\packages).
  2. Χρήση απομακρυσμένης PowerShell για να συνδεθείτε στον κεντρικό υπολογιστή που βασίζεται σε διακομιστή νανομετρικής και προσθέστε το κεντρικό κηδεμόνα πακέτων, εκτελώντας τις ακόλουθες εντολές:

   dism /online /Add-package /PackagePath:C:\packages\en-US\Microsoft-NanoServer-SecureStartup-Package_en-us.cabdism /online /Add-package /PackagePath:C:\packages\Microsoft-NanoServer-SecureStartup-Package.cabdism /online /Add-package /PackagePath:C:\packages\en-US\Microsoft-NanoServer-ShieldedVM-Package_en-us.cabdism /online /Add-package /PackagePath:C:\packages\ Microsoft-NanoServer-ShieldedVM-Package.cab
   Σημείωση C:\packages είναι ο κατάλογος που αντιγράψατε τα περιεχόμενα του Πακέτα σε αυτό το φάκελο.

  3. Βεβαιωθείτε ότι τα πακέτα και τα σχετικά πακέτα γλώσσας έχουν εγκατασταθεί σωστά. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

   dism /online /get-packages
 • Θέμα 7: Κατά την προσπάθειά σας να δημιουργήσετε μια προστατευμένη VM ενός διακομιστή νανομετρικής ελεγχόμενης κεντρικού υπολογιστή από VMM, δεν δημιουργείται η προστατευμένη VM. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Σφάλμα (20411)
  Δεν ήταν δυνατή η κλήση της μεθόδου ConvertToByRawBytes στο MSFT_HgsKeyProtector στο διακομιστή <servername>από VMM. Απέτυχε με σφάλμα MI ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ 7 η λειτουργία που ζητήθηκε δεν υποστηρίζεται.</servername>

  Προτεινόμενη ενέργεια
  Βεβαιωθείτε ότι εκτελείται η υπηρεσία παροχής και, στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά.

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης CU1 για σύστημα κέντρο 2016 VMM τεχνική προεπισκόπηση 5

Πληροφορίες λήψης

Τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων για VMM είναι διαθέσιμες με μη αυτόματη λήψη.

Μη αυτόματη λήψη των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων
Μεταβείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web για να κάνετε μη αυτόματη λήψη των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων από το Κέντρο λήψης της Microsoft:

Οδηγίες εγκατάστασης

Για να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών με αυξημένα δικαιώματα:

msiexec.exe /update packagename

Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε το πακέτο CU1 για ένα διακομιστή συστήματος κέντρο 2016 VMM τεχνική προεπισκόπηση 5 (KB3158141), εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

msiexec.exe /update kb3158141_vmmserver_amd64.msp

Σημείωση Όταν εκτελείτε μια ενημερωμένη έκδοση σε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση στο διακομιστή VMM, η ενημερωμένη έκδοση απαιτεί να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις ο διακομιστής VMM και κονσόλα διαχειριστή.

Αρχεία τα οποία ενημερώνονται σε αυτήν τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων

KB3158142 κονσόλα διαχειριστή
Αρχείο που αλλάζουνΜέγεθος αρχείουΈκδοσηΑναγνωριστικό γλώσσαςΠλατφόρμα
Errors.dll51970644.0.1379.00x64
Errors.dll51970644.0.1379.00x86
ImgLibEngine.dll51248644.0.1379.00
Errors.resources.dll17876564.0.1379.04x64
Errors.resources.dll17876564.0.1379.04x86
Errors.resources.dll20999764.0.1379.05x64
Errors.resources.dll20999764.0.1379.05x86
Errors.resources.dll22479364.0.1379.07x64
Errors.resources.dll22479364.0.1379.07x86
Errors.resources.dll21578324.0.1379.010x64
Errors.resources.dll21578324.0.1379.010x86
Errors.resources.dll22197844.0.1379.012x64
Errors.resources.dll22197844.0.1379.012x86
Errors.resources.dll22597204.0.1379.014x64
Errors.resources.dll22597204.0.1379.014x86
Errors.resources.dll20963844.0.1379.016x64
Errors.resources.dll20963844.0.1379.016x86
Errors.resources.dll24814084.0.1379.017x64
Errors.resources.dll24814084.0.1379.017x86
Errors.resources.dll21957204.0.1379.018x64
Errors.resources.dll21957204.0.1379.018x86
Errors.resources.dll20646484.0.1379.019x64
Errors.resources.dll20646484.0.1379.019x86
Errors.resources.dll21690964.0.1379.021x64
Errors.resources.dll21690964.0.1379.021x86
Errors.resources.dll29647444.0.1379.025x64
Errors.resources.dll29647444.0.1379.025x86
Errors.resources.dll20139604.0.1379.029x64
Errors.resources.dll20139604.0.1379.029x86
Errors.resources.dll20380244.0.1379.031x64
Errors.resources.dll20380244.0.1379.031x86
Errors.resources.dll18142804.0.1379.01028x64
Errors.resources.dll18142804.0.1379.01028x86
Errors.resources.dll21061204.0.1379.01046x64
Errors.resources.dll21061204.0.1379.01046x86
Errors.resources.dll21286484.0.1379.02070x64
Errors.resources.dll21286484.0.1379.02070x86


Διαχείριση εικονικής μηχανής διακομιστή KB3158141
Αρχείο που αλλάζουνΜέγεθος αρχείουΈκδοσηΑναγνωριστικό γλώσσαςΠλατφόρμα
DBUpdate.dll13335044.0.1379.00
Errors.dll51970644.0.1379.00x86
Engine.VmOperations.dll15925844.0.1379.00
Engine.BitBos.dll3146324.0.1379.00
Engine.Adhc.Operations.dll17262164.0.1379.00
ImgLibEngine.dll51248644.0.1379.00x86
Engine.Telemetry.dll545364.0.1379.00
NetworkControllerPlugin.dll1978964.0.1379.00
Errors.dll51970644.0.1379.00x86
ImgLibEngine.dll51248644.0.1379.00x64
Errors.dll51970644.0.1379.00x64
Errors.dll51970644.0.1379.00x86
Errors.resources.dll17876564.0.1379.04x64
Errors.resources.dll17876564.0.1379.04x86
Errors.resources.dll20999764.0.1379.05x64
Errors.resources.dll20999764.0.1379.05x86
Errors.resources.dll22479364.0.1379.07x64
Errors.resources.dll22479364.0.1379.07x86
Errors.resources.dll21578324.0.1379.010x64
Errors.resources.dll21578324.0.1379.010x86
Errors.resources.dll22197844.0.1379.012x64
Errors.resources.dll22197844.0.1379.012x86
Errors.resources.dll22597204.0.1379.014x64
Errors.resources.dll22597204.0.1379.014x86
Errors.resources.dll20963844.0.1379.016x64
Errors.resources.dll20963844.0.1379.016x86
Errors.resources.dll24814084.0.1379.017x64
Errors.resources.dll24814084.0.1379.017x86
Errors.resources.dll21957204.0.1379.018x64
Errors.resources.dll21957204.0.1379.018x86
Errors.resources.dll20646484.0.1379.019x64
Errors.resources.dll20646484.0.1379.019x86
Errors.resources.dll21690964.0.1379.021x64
Errors.resources.dll21690964.0.1379.021x86
Errors.resources.dll29647444.0.1379.025x64
Errors.resources.dll29647444.0.1379.025x86
Errors.resources.dll20139604.0.1379.029x64
Errors.resources.dll20139604.0.1379.029x86
Errors.resources.dll20380244.0.1379.031x64
Errors.resources.dll20380244.0.1379.031x86
Errors.resources.dll18142804.0.1379.01028x64
Errors.resources.dll18142804.0.1379.01028x86
Errors.resources.dll21061204.0.1379.01046x64
Errors.resources.dll21061204.0.1379.01046x86
Errors.resources.dll21286484.0.1379.02070x64
Errors.resources.dll21286484.0.1379.02070x86

Ισχύει για

Αυτό το άρθρο ισχύει για τα ακόλουθα:
 • Microsoft συστήματος κέντρο 2016 εικονική μηχανή Διαχείριση τεχνικής προεπισκόπηση 5

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3158141 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/27/2016 16:07:00 - Αναθεώρηση: 1.0

 • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3158141 KbMtel
Σχόλια