Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε πολιτικές ομάδας του Internet Explorer 6 σε υπολογιστή βασισμένο στα Windows 2000

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε ρυθμίσεις του Internet Explorer 6 για υπολογιστές βασισμένους στα Microsoft Windows 2000 με τα συμπληρωματικά προγράμματα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers), "Τοποθεσίες και υπηρεσίες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Sites and Services) ή το μεμονωμένο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας" (Group Policy) στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console - MMC), εάν έχετε υπολογιστή βασισμένο στα Windows 2000 με εγκατεστημένο τον Internet Explorer 6 ή το Service Pack 1 για τον Internet Explorer 6 (SP1). Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το μεμονωμένο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας", ενδέχεται να παρουσιαστεί κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Η ρύθμιση πολιτικής Απενεργοποίηση της σελίδας "Απόρρητο" (Disable the Privacy page) λείπει από το φάκελο όνομα_αντικειμένου_Πολιτικής ομάδας\User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Internet Control Panel στη δομή της κονσόλας.
 • Οι ρυθμίσεις Απορρήτου (που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση παραμέτρων της διαχείρισης των cookies του Internet Explorer) τις οποίες καθορίζετε κάνοντας κλικ στην επιλογή Τροποποίηση ρυθμίσεων (Modify Settings) του παραθύρου διαλόγου Ασφαλείς ζώνες και χαρακτηρισμοί περιεχομένων (Security Zones and Content Ratings) (στο φάκελο όνομα_αντικειμένου_Πολιτικής ομάδας\User Configuration\Windows Settings\Internet Explorer Maintenance\Security στη δομή της κονσόλας) δεν εφαρμόζονται στο επιλεγμένο αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (GPO).
 • Σε κατάσταση λειτουργίας προτίμησης (Preference Mode) για τη Συντήρηση του Internet Explorer (Internet Explorer Maintenance), η ρύθμιση Χωρίς εμφάνιση περιεχομένου HTML στη γραμμή μέσων (Don't show HTML Content in the Media Bar) λείπει από το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ρυθμίσεων Internet (Internet Settings Properties) (στο φάκελο όνομα_αντικειμένου_Πολιτικής ομάδας\User Configuration\Windows Settings\Internet Explorer Maintenance\Advanced στη δομή της κονσόλας).
Σημείωση Αυτές οι ρυθμίσεις πολιτικής του Internet Explorer 6 είναι διαθέσιμες σε υπολογιστή βασισμένο στα Microsoft Windows XP ή τα Windows Server 2003.
Αιτία
Οι ρυθμίσεις πολιτικής του Internet Explorer 6 έχουν υλοποιηθεί στα αρχεία Ieakeng.dll, Ieaksie.dll και Ieakui.dll files, καθώς και στα αρχεία Inetres.adm και Inetset.adm. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Internet Explorer 6 δεν ενημερώνει αυτά τα αρχεία βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (dynamic-link library - DLL) ή τα πρότυπα διαχείρισης (τα αρχεία .adm). Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του SP1 για τον Internet Explorer 6 ενημερώνει τα αρχεία .dll αλλά δεν ενημερώνει τα αρχεία .adm.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα και να διαχειριστείτε ρυθμίσεις του Internet Explorer 6 για υπολογιστές βασισμένους στα Microsoft Windows 2000 με τα συμπληρωματικά προγράμματα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers), "Τοποθεσίες και υπηρεσίες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Sites and Services) ή το μεμονωμένο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας" σε υπολογιστή βασισμένο στα Windows 2000 με εγκατεστημένο τον Internet Explorer 6 ή το Service Pack 1 για τον Internet Explorer 6 (SP1), ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Εγκαταστήστε το Internet Explorer 6 SP1. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack του Internet Explorer 6, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  328548 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 6
 2. Αντικαταστήστε το αρχείο Inetres.adm στο φάκελο %SystemRoot%\Inf με το αρχείο Inetres.adm από τη συσκευασία επείγουσας επιδιόρθωσης Q316116.exe για τον Internet Explorer 6.0. Επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services - PSS).για να αποκτήσετε αυτό το αρχείο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης (PSS) της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημειώστε ότι αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν εγκαθίσταται στο SP1 για τον Internet Explorer 6. Αν αποκτήσετε τη συσκευασία επείγουσας επιδιόρθωσης (Q316116.exe) αντί του αρχείου Inetres.adm, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή για να εξαγάγετε το αρχείο Inetres.adm από τη συσκευασία επείγουσας επιδιόρθωσης:
  Q316116.exe /c /t:c:\q316116
  Σημειώσεις
  • Η αγγλική έκδοση της επείγουσας επιδιόρθωσης για τον Internet Explorer 6 (Q316116.exe) θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά αρχείου ή νεότερα:
     Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος Όνομα αρχείου  ----------------------------------------------------------  17-Aug-2001 22:43 6.00.2600.0000 221.184 Ieakui.dll  15-Mar-2002 14:01 6.00.2600.0000 203.776 Ieaksie.dll  15-Mar-2002 14:01 6.00.2600.0000 126.976 Ieakeng.dll  23-Jan-2002 10:18         247.026 Inetres.adm				
   Αν αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ήταν εγκατεστημένη πριν από την αναβάθμιση σε SP1 για τον Internet Explorer 6, έχετε ήδη το ενημερωμένο αρχείο Inetres.adm και μπορείτε να παραλείψετε το Βήμα 2.
  • Αν χρειάζεται να καθορίσετε ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced settings) για τον Internet Explorer σε Κατάσταση λειτουργίας προτίμησης (Preference Mode), χρησιμοποιήστε υπολογιστή βασισμένο σε Windows XP ή σε Windows Server 2003. Αυτές οι ρυθμίσεις περιέχονται στο αρχείο Inetset.adm σε υπολογιστή βασισμένο σε Windows XP ή σε Windows Server 2003.
 3. Επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  325666 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους παραβίασης πρόσβασης στο Mmc.exe, μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα απορρήτου του Internet Explorer από το Q316116 ή μετά την εφαρμογή του Service Pack 1 για τον Internet Explorer 6.
 4. Προσθέστε το πρότυπο διαχείρισης Inetres.adm στον Επεξεργαστή πολιτικής ομάδας (Group Policy Editor). Για παράδειγμα, για να προσθέσετε το πρότυπο Inetres.adm στην τοπική "Πολιτική ομάδας" (Gpedit.msc), ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
  • Στον Επεξεργαστή πολιτικής ομάδας (Group Policy Editor), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση προτύπων (Add/Remove Templates).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), κάντε κλικ στο αρχείο %SystemRoot%\Inf\Inetres.adm που αντικαταστήσατε στο βήμα 2 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
 5. Αν χρειάζεται να εισαγάγετε ρυθμίσεις απορρήτου για προχωρημένους και ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία στην Πολιτική ομάδας, επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft, για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  323061 Το Internet Explorer Administration Kit (IEAK) δεν εισάγει ρυθμίσεις απορρήτου για προχωρημένους και ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Μετά την ολοκλήρωση των βημάτων στην ενότητα "Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης" αυτού του άρθρου, παρατηρούνται οι ακόλουθες αλλαγές στη "Ρύθμιση παραμέτρων χρήστη" και στο φάκελο ρυθμίσεων των Windows στη δομή της κονσόλας, όταν χρησιμοποιείτε τα συμπληρωματικά προγράμματα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers), "Τοποθεσίες και υπηρεσίες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Sites and Services) ή το μεμονωμένο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας" (Group Policy):
 • Τρεις ρυθμίσεις περιβάλλοντος χρήστη αναφέρονται στην πολιτική Περιβάλλον προγράμματος περιήγησης χρήστη (Browser User Interface) (αντί τεσσάρων), επειδή το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις κινούμενων bitmap (Animated Bitmaps settings) έχει συγχωνευτεί στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις εμπορικού σήματος (Custom Logo settings).
 • Το αντικείμενο Δίαυλοι (Channels) δεν αναφέρεται πια στην πολιτική διευθύνσεων URL, επειδή οι δίαυλοι δεν αποτελούν δυνατότητα του Internet Explorer 6.
 • Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση ρυθμίσεων (Modify Settings) του παραθύρου διαλόγου Ασφαλείς ζώνες και χαρακτηρισμοί περιεχομένων (Security Zones and Content Ratings) στην πολιτική Ασφάλεια (Security), οι ρυθμίσεις της καρτέλας Απόρρητο (Privacy) εφαρμόζονται σωστά στο επιλεγμένο αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO).
Οι ακόλουθες αλλαγές συμβαίνουν στην πολιτική Internet Explorer, στην οποία αποκτάτε πρόσβαση αναπτύσσοντας τους κλάδους Πρότυπα Διαχείρισης (Administrative Templates) και Στοιχεία των Windows (Windows Components) στο ίδιο συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας" (Group Policy):
 • Στην πολιτική Μενού προγράμματος περιήγησης (Browser Menus), το αντικείμενο που καταργεί την εντολή Περιήγηση (Tour) από το μενού Βοήθεια (Help) έχει καταργηθεί. Η περιήγηση δεν αποτελεί δυνατότητα του Internet Explorer 6.
 • Η πολιτική Πίνακας Ελέγχου Internet (Internet Control Panel) έχει επτά αντικείμενα αντί έξι, επειδή υπάρχει η νέα επιλογή απενεργοποίησης της σελίδας "Απόρρητο" (Privacy).
 • Η πολιτική Internet Explorer έχει δύο επιπλέον ρυθμίσεις πολιτικής:
  • Ρύθμιση παραμέτρων Outlook Express (Configure Outlook Express)
  • Ρύθμιση παραμέτρων Γραμμής πολυμέσων Explorer (Configure Media Explorer Bar)
kbShell gpedit.msc
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 316116 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:39:22 - Αναθεώρηση: 6.4

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbie600presp1fix kbshell kbwinxpsp1fix KB316116
Σχόλια