Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 για σύστημα κέντρου 2016 εικονική μηχανή Διαχείριση τεχνικής προεπισκόπηση 5

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3164176
Εισαγωγή
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα που διορθώνονται με την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 για Microsoft System κέντρο 2016 εικονική μηχανή Διαχείριση (VMM) τεχνικής προεπισκόπηση 5. Υπάρχουν δύο ενημερώσεις για την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 για σύστημα κέντρου 2016 εικονική μηχανή Διαχείριση τεχνικής προεπισκόπηση 5: μία για διακομιστή VMM και μία για την κονσόλα διαχειριστή. Επιπλέον, αυτό το άρθρο περιέχει τις οδηγίες εγκατάστασης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Θέματα που επιδιορθώνονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

 • Θέμα 1: Συνεπής εμπειρία με το μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου (NAT) περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη. UI NAT στην VMM 2016 τεχνική προεπισκόπηση 5 έχει σύμφωνα με θέματα:
  • Όλα τα σύνολα IP (VIP εκτός από DIP) εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα επιλογή κατά τη ρύθμιση παραμέτρων NAT κανόνες.
  • Οι υπάρχουσες συνδέσεις NAT δεν εμφανίζονται στο περιβάλλον Χρήστη, αφού κλείσει και ξανανοίξει ο οδηγός.
  • Οι χρήστες δεν είναι δυνατό να επιλέξετε συγκεκριμένες διευθύνσεις IP από τα σύνολα IP μέσω του περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη.


 • Ζήτημα 2:Αποτυχίες με αναβαθμίσεις. Κατά την προσπάθειά σας ένα κυλιόμενο αναβάθμιση χρησιμοποιώντας VMM αναβάθμισης 2012 R2 συμπλέγματα σε συμπλέγματα 2016 και προσαρμογείς εικονικού δικτύου κεντρικού υπολογιστή διαχείρισης (vNICs) έχουν ρυθμιστεί με μια στατική διεύθυνση IP για επικοινωνία διαχείρισης, λάβετε ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Η καθορισμένη διεύθυνση (00: 1D: D8:B7:1 C: 23) έχει ήδη εκχωρηθεί από ένα χώρο συγκέντρωσης διευθύνσεων (σύνολο διευθύνσεων Default MAC).
  Καθορίστε μια διεύθυνση που δεν έχει εκχωρηθεί ήδη από το σύνολο διευθύνσεων.
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ: 13668
  Αυτή η διεύθυνση mac έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε έναν από τους εικονικούς διακόπτες σε ένα διακομιστή στο σύμπλεγμα.

 • Το ζήτημα 3: Αποτυχία στην ανάπτυξη ανακατεύθυνσης/εξισορρόπησης φόρτου (LBFO) για τη διαχείριση φυσικών κάρτες διασύνδεσης δικτύου (pNICs). Κατά την προσπάθειά σας να αναπτύξουν LBFO σε μη-management pNICs όπου τα pNICs έχουν ενεργοποιημένη τη ρύθμιση "μητρώο στο DNS", στη συνέχεια, ανάπτυξη μπορεί να κολλήσουν καθώς αναμένει για να ανακτήσετε την σύνδεση με το διακομιστή VMM.

 • Το ζήτημα 4: Ένα εσφαλμένο Αναγνωριστικό προφίλ θύρα στο δίκτυο ελεγκτής λογισμικού φόρτου εξισορρόπησης Πολυπλέκτης εικονικές μηχανές (ΣΠΣ MUX SLB). SLB MUX ΣΠΣ δεν έχουν ρυθμιστεί με τη σωστή θύρα ID προφίλ και προφίλ θύρας δεδομένων και αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σύνδεσης.

 • Θέμα 5: Ενημέρωση ιδιοτήτων VM οδηγεί σε αποτυχία. Ενημέρωση περιγραφή ή το λειτουργικό σύστημα μετά την εικονική Μηχανή δημιουργίας προκαλεί την εικονική Μηχανή για να μεταβείτε σε κατάσταση απέτυχε. Η εργασία για να ενημερώσετε τις ιδιότητες εικονική Μηχανή αποτυγχάνει και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Σφάλμα (661)
  Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί επειδή η εικονική μηχανή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

 • Θέμα 6: Λογικής ανάπτυξης του διακόπτη με επέκταση τρίτου κατασκευαστή θα αποτύχει. Εάν προσπαθείτε να αναπτύξετε ένα "λογικό" μεταγωγέα που έχει μία ή περισσότερες επεκτάσεις τρίτων κατασκευαστών ενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα που σχετίζεται με την επέκταση αναπαραγγελίας.

 • Θέμα 7: Δικτύου ελεγκτή ζητήματα σύνδεσης με ένα πιστοποιητικό με βάση την αρχή έκδοσης Πιστοποιητικών. Εάν προσπαθείτε να αναπτύξετε τον ελεγκτή δικτύου και χρησιμοποιήσετε με βάση την αρχή έκδοσης Πιστοποιητικών ένα πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας, στη συνέχεια, VMM αντιμετωπίζει συνδεσιμότητα θέματα με ελεγκτή δικτύου διαχείρισης Hyper-V κεντρικούς υπολογιστές.

 • Θέμα 8: Ενεργοποίηση κανόνα NAT για ένα δίκτυο VM. Εάν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε έναν κανόνα NAT για όλους του ΣΠΣ μέσω δικτύου VM, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  VMM δεν είναι δυνατό να επεξεργαστεί μία ή περισσότερες από τις παραμέτρους που παρέχονται cmdlet. (Αναγνωριστικό σφάλματος: 1600)

 • Θέμα 9:Δεν μπορεί να ολοκληρώσει Bare μέταλλο ανάπτυξης με ΣΎΝΟΛΟ χρησιμοποιώντας VMM. Κατά την προσπάθειά σας να αναπτύξετε bare μέταλλο εναλλαγή συστήματα χρησιμοποιώντας ένα ΣΎΝΟΛΟ, ανάπτυξη αποτυγχάνει σχεδόν αμέσως μετά την εργασία αρχίζει να εκτελείται και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Σφάλμα (21566)
  Ο 8ef03a8f-8d8d-4d6c-ac9f-dad716a15933 προσαρμογέας καθορισμένο φυσικό δίκτυο έχει ρυθμιστεί να χρησιμοποιεί τον ίδιο διακόπτη λογική switch_name ως άλλο φυσικό δίκτυο προσαρμογέα 619d399f-fba9-4e4b-b959-2d2fec18795e, αλλά το "λογικό" μεταγωγέα δεν υποστηρίζει ομαδοποίηση.

  Προτεινόμενη ενέργεια
  Βεβαιωθείτε ότι κάθε προσαρμογέα δεν συνεργάστηκαν φυσικό δίκτυο χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό "λογικό" μεταγωγέα ή ρυθμίστε το "λογικό" μεταγωγέα να υποστηρίζει ομαδοποίηση με τους προσαρμογείς φυσικών δικτύων της ομάδας.

 • Θέμα 10: Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη VM όταν χρησιμοποιείτε ταξινόμηση αποθήκευσης. Όταν αντιστοιχίζετε μια ταξινόμηση αποθήκευσης σε ένα σύννεφο, συσκευή αποθήκευσης και πρότυπο, αποτυγχάνει η ανάπτυξη του προτύπου.

  Όταν αναπτύσσετε ένα πρότυπο στον κεντρικό υπολογιστή αντί για το σύννεφο, προορισμό για τα αρχεία VM εξακολουθεί να πρέπει να με μη αυτόματο τρόπο καθοριστεί αντί του αυτόματα συμπλήρωση με βάση την ταξινόμηση της αποθήκευσης.

 • Θέμα 11:Θύρα προφίλ και θύρα δεδομένων προσαρτώνται αντί για την αντικατάσταση. Όταν αλλάζετε τις ιδιότητες VM vNIC (χρησιμοποιώντας το σύνολο VirtualNetworkAdapter), VMM θα προσπαθήσει να επαναφέρει τα προφίλ θύρας. VMM θα υπολογίζει τη διαφορά των προφίλ θύρας με υπάρχοντα προφίλ θύρα και θα Προσθήκη, διαγραφή ή ενημέρωση ανάλογα με τις ανάγκες. Αν υπάρχει διαφορά υπολογισμού, VMM δεν συγκρίνετε τη διαφορά σωστά με ένα υπάρχον προφίλ θύρας προκαλεί διπλότυπες θύρα προφίλ.

 • Θέμα 12:Πληροφορίες σύνδεσης χάνονται για ΣΎΝΟΛΟ διακοπτών που αναπτύσσεται σε διακομιστή νανομετρικής μετά την ανανέωση. Εάν αναπτύσσετε ένα ΣΎΝΟΛΟ ενεργοποιημένη, μεταβείτε σε έναν κεντρικό υπολογιστή νανομετρικής λογικών και στη συνέχεια, ανανεώστε το διακομιστή, ο διακόπτης χάνει τις πληροφορίες σύνδεσης μετά την ανανέωση.

Γνωστά ζητήματα

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 2 για το περιβάλλον συστήματος κέντρο 2016 εικονική μηχανή Διαχείριση τεχνικής προεπισκόπηση 5 σε μια τεχνική προεπισκόπηση 5 (ή στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 1 για τεχνική προεπισκόπηση 5) που περιέχει ένα "λογικό" μεταγωγέα (Διαχείριση ελεγκτή δικτύου) με τη λειτουργία σύνδεσης ανερχόμενης ζεύξης ως ομάδα, μπορεί να οδηγήσει σε τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Ένα θέμα συμβατότητας "λογικό" μεταγωγέα στο οποίο λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Σφάλμα (26809)
  Η ρύθμιση παραμέτρων εικονικού διακόπτη δεν ταιριάζει με τη ρύθμιση λειτουργίας αναμενόμενη σύνδεσης ανερχόμενης ζεύξης του UplinkMode από το "λογικό" μεταγωγέα.

  Προτεινόμενη ενέργεια
  Στο VMM, διόρθωση τη συμμόρφωση αυτού του εικονικού διακόπτη στον κεντρικό υπολογιστή Hyper-V.

 • Μια αποτυχία μιας ανάπτυξης "λογικό" μεταγωγέα

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών στη βάση δεδομένων VMM:
  -- TP5 contains SET switches as 'Team' uplink mode with NC managed-- SET without NC support adds a new 'Embedded Team' uplink mode-- Convert the uplink mode from 'Team' to 'Embedded Team' for NC managed switchesUPDATE [dbo].[tbl_NetMan_LogicalSwitch]SET    UplinkMode = 3 -- Embedded TeamWHERE UplinkMode = 2 AND ID IN (    -- Find logical switches with MS Azure VFP Extension (MS Network Controller)    SELECT ls.LogicalSwitchID    FROM [dbo].[tbl_NetMan_LogicalSwitchToVsemExtension] ls       INNER JOIN       [dbo].[tbl_NetMan_VirtualSwitchExtension] vse       ON ls.VsemExtensionId = vse.ID    WHERE vse.DriverNetCfgInstanceID = 'E9B59CFA-2BE1-4B21-828F-B6FBDBDDC017' -- Microsoft Azure VFP Extension    )GO

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης 3 για σύστημα κέντρου 2016 εικονική μηχανή Διαχείριση τεχνικής προεπισκόπηση 5

Πληροφορίες λήψης

Τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων για διαχείριση εικονικής μηχανής είναι διαθέσιμες με μη αυτόματη λήψη.

Μη αυτόματη λήψη των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων
Μεταβείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web για να κάνετε μη αυτόματη λήψη των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων από τον κατάλογο της Microsoft Update:

Οδηγίες εγκατάστασης


Για να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών με αυξημένα δικαιώματα:

/ Update Msiexec.exe PackageName


Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 για ένα διακομιστή συστήματος κέντρο 2016 εικονική μηχανή Διαχείριση τεχνικής προεπισκόπηση 5 (KB3164176), εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

kb3164176_vmmserver_amd64.msp/Update Msiexec.exe

Σημείωση Όταν εκτελείτε μια ενημερωμένη έκδοση σε μια αθροιστική ενημερωμένη έκδοση στο διακομιστή VMM, η ενημερωμένη έκδοση απαιτεί την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων ο διακομιστής VMM και κονσόλα διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
3066343 Πώς να εγκαταστήσετε, να καταργήσετε ή να επαληθεύσετε τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων για διαχείριση εικονικής μηχανής


Ισχύει για

Αυτό το άρθρο ισχύει για τα ακόλουθα:
 • Microsoft συστήματος κέντρο 2016 εικονική μηχανή Διαχείριση τεχνικής προεπισκόπηση 5

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3164176 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/30/2016 14:25:00 - Αναθεώρηση: 2.0

 • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3164176 KbMtel
Σχόλια