Ο Internet Explorer δεν είναι δυνατό να ανοίξει έγγραφα του Office από μια τοποθεσία Web SSL

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ή να κάνετε λήψη ενός εγγράφου του Microsoft Office (αρχείο .doc, .xls, .ppt κ.ο.κ.) από μια ασφαλή τοποθεσία Web στον Internet Explorer, ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους, παρότι το έγγραφο είναι διαθέσιμο και έχει ληφθεί από το διακομιστή:

Μήνυμα λάθους 1

Δεν είναι δυνατό ο Internet Explorer να κάνει λήψη του αρχείου από το διακομιστή.
Ο Internet Explorer δεν ήταν δυνατό να ανοίξει αυτήν την τοποθεσία Internet. Η τοποθεσία που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμη ή δεν είναι δυνατό να βρεθεί. Προσπαθήστε πάλι αργότερα.

(Internet Explorer cannot download file from server.
Internet Explorer was not able to open this Internet site. The requested site is either unavailable or cannot be found. Please try again later.)
Μήνυμα λάθους 2

Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας.
Η σελίδα την οποία αναζητάτε δεν είναι διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή. Ενδέχεται να υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στην τοποθεσία Web ή να είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησης.
Δεν είναι δυνατή η εύρεση του διακομιστή ή υπάρχει σφάλμα DNS

(The page cannot be displayed.
The page you are looking for is currently unavailable. The Web site might be experiencing technical difficulties, or you may need to adjust your browser settings.
Cannot find server or DNS Error)
Μήνυμα λάθους 3

Η εφαρμογή του Office δεν είναι δυνατό να ανοίξει το αρχείο.

(Office Application Name cannot open the file.)
Μήνυμα λάθους 4

Ο Publisher δεν ήταν δυνατό να εντοπίσει το αρχείο που ορίσατε.

(Publisher cannot find the file you specified.)
Το ζήτημα παρουσιάζεται αν ο διακομιστής χρησιμοποιεί Secure Sockets Layer (SSL) και έχει προσθέσει μία ή και τις δύο ακόλουθες κεφαλίδες HTTP στο μήνυμα απόκρισης:
Pragma: no-cacheCache-control: no-cache,max-age=0,must-revalidate				
Αιτία
Προκειμένου ο Internet Explorer να ανοίγει έγγραφα στο Office (ή οποιονδήποτε διακομιστή εγγράφων ActiveX), ο Internet Explorer πρέπει να αποθηκεύσει το αρχείο στον κατάλογο της τοπικής μνήμης προσωρινής αποθήκευσης και να ζητήσει από τη συσχετιζόμενη εφαρμογή να φορτώσει το αρχείο, χρησιμοποιώντας το IPersistFile::Load. Εάν το αρχείο δεν είναι αποθηκευμένο στο δίσκο, αυτή η λειτουργία αποτυγχάνει.

Όταν ο Internet Explorer επικοινωνεί με μια ασφαλή τοποθεσία Web μέσω SSL, ο Internet Explorer επιβάλλει αίτηση no-cache. Εάν υπάρχουν κεφαλίδες, ο Internet Explorer δεν τοποθετεί το αρχείο στη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης. Συνεπώς, το Office δεν μπορεί να ανοίξει το αρχείο.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Οι τοποθεσίες Web που θέλουν να επιτρέψουν αυτόν τον τύπο λειτουργίας πρέπει να καταργήσουν τις κεφαλίδες no-cache.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα αρχεία που συσχετίζονται με τον ίδιο τον Internet Explorer (περιλαμβανομένων των αρχείων .txt, .html, .gif, .jpg, .xml κ.ο.κ.) γενικά δεν αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα αρχεία που συσχετίζονται με εφαρμογές που δεν ανήκουν στο Office ενδέχεται να αντιμετωπίζουν το ζήτημα, ανάλογα με την εφαρμογή.

Οι προγραμματιστές Web πρέπει να σημειώσουν ότι ορισμένα τείχη προστασίας και προγράμματα ασφαλείας ενδέχεται να προσθέτουν αυτές τις κεφαλίδες αυτόματα σε όλες τις εξερχόμενες αποκρίσεις HTTP. Ακόμα και αν δεν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του διακομιστή Web, της επέκτασης Internet Server Application Programming Interface (ISAPI) ή της δέσμης ενεργειών ενεργών σελίδων διακομιστή (Active Server Pages - ASP) για επιστροφή αυτών των κεφαλίδων, η τοποθεσία σας ενδέχεται να τις περιλαμβάνει από προεπιλογή. Συμβουλευτείτε το διαχειριστή τείχους προστασίας ή ασφαλείας, για να διαπιστώσετε αν ισχύει αυτό, και συζητήστε τους κινδύνους ασφαλείας για την εταιρεία σας, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, για να επιτρέψετε την αποθήκευση αυτών των αρχείων στη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης.

Βήματα για την αναπαραγωγή της συμπεριφοράς

 1. Στο φάκελο Wwwroot για το διακομιστή IIS, δημιουργήστε ένα νέο αρχείο ASP. Ονομάστε το αρχείο Testnocache.asp και κατόπιν προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα στο αρχείο:
  <% Response.ContentType = "application/msword" Response.AddHeader "Cache-control", "no-cache"%><HTML><BODY>Test File Loaded in Microsoft Word</BODY></HTML>					
 2. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του διακομιστή IIS ώστε να χρησιμοποιεί SSL.
 3. Σε ένα σύστημα-πελάτη με εγκατεστημένο το Word, μεταβείτε στο αρχείο ASP χρησιμοποιώντας το HTTPS, ως εξής:
  https://[servername]/testnocache.asp
  Σε ορισμένα συστήματα, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο. Ανεξάρτητα από την επιλογή σας (ή αν δεν σας ζητηθεί να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο), λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους και δεν μπορείτε να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε το αρχείο.
 4. Καταργήστε τη γραμμή AddHeader από το αρχείο ASP και κατόπιν μεταβείτε στη διεύθυνση URL από το πρόγραμμα-πελάτη. Το έγγραφο ανοίγει σε Word.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
248107 Δημιουργία πιστοποιητικών διακομιστή με χρήση φορμών Web των υπηρεσιών πιστοποιητικών
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 316431 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:42:26 - Αναθεώρηση: 7.3

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB316431
Σχόλια