ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρής εκκίνησης για προχωρημένους στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR316434
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΠερίληψη
Πολλά ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP παρουσιάζονται εξαιτίας ενός προγράμματος που δεν είναι συμβατό ή είναι κατεστραμμένο. Για να εξακριβώσετε εάν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση ή να ξεκινήσετε πάλι τα Windows χωρίς να ξεκινήσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αυτό το άρθρο επεξηγεί τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης για προχωρημένους, για να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο ζήτημα σχετίζεται με το βασικό λειτουργικό σύστημα ή με ένα πρόγραμμα που φορτώνεται στο περιβάλλον των Windows.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθαρής εκκίνησης του υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310353 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows XP
Επιστροφή στην αρχή

Περισσότερες πληροφορίεςΗ αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρής εκκίνησης έχει σχεδιαστεί για την απομόνωση ενός ζητήματος επιδόσεων. Για να επιλύσετε ζητήματα καθαρής εκκίνησης, πρέπει να πραγματοποιήσετε ορισμένες ενέργειες και κατόπιν να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή έπειτα από κάθε ενέργεια (για να δοκιμάσετε εάν η προηγούμενη ενέργεια επηρέασε το ζήτημα).

Το πρωτόκολλο αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης είναι ως εξής:
 1. Ασφαλής λειτουργία ή ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου
 2. Τρόπος κατάργησης προγραμμάτων οδήγησης χωρίς υπογραφή
 3. Τρόπος κατάργησης καταχωρήσεων μητρώου
 4. Τρόπος δοκιμής προφίλ χρηστών
 5. Τρόπος απενεργοποίησης υπηρεσιών άλλων κατασκευαστών
 6. Τρόπος κατάργησης προγραμμάτων
Επιστροφή στην αρχή

Ασφαλής λειτουργία ή ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου

Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ζητημάτων περιβάλλοντος, κάντε πρώτα επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία ή σε ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου. Εάν το ζήτημα αφορά ένα πρόγραμμα που δεν εξαρτάται από τη σύνδεση δικτύου, ενδείκνυται η ασφαλής λειτουργία. Εάν το ζήτημα αφορά ένα πρόγραμμα δικτύου και χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα δικτύου για να συνδεθείτε με ένα δίκτυο, η ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου ενδέχεται να σας επιτρέψει να δοκιμάσετε το πρόγραμμα δικτύου, περιλαμβανομένων των ζητημάτων προγράμματος περιήγησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου, όταν χρησιμοποιείτε ένα μόντεμ ή σύνδεση κάρτας PC σε δίκτυο, επειδή τα προγράμματα οδήγησης μόντεμ και τα προγράμματα οδήγησης κάρτας PC δεν φορτώνονται σε ασφαλή λειτουργία ή σε ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου.

Εάν ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία ή σε ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου και μπορείτε να εκτελέσετε κανονικά μια λειτουργία (μια λειτουργία με την οποία προηγουμένως αντιμετωπίζατε ζητήματα), το ζήτημα οφείλεται πιθανότατα στο περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows XP, μπορείτε να εκτελέσετε μια καθαρή εκκίνηση, χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility) (Msconfig.exe). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310560 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων με χρήση του βοηθητικού προγράμματος Msconfig στα Windows XP
Ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος κατάργησης καταχωρήσεων μητρώου" αυτού του άρθρου, για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των στοιχείων προγραμμάτων που ενδέχεται να προκαλούν το ζήτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να μην είναι δυνατό να δοκιμάσετε ορισμένες λειτουργίες σε ασφαλή λειτουργία, επειδή δεν φορτώνονται όλες οι υπηρεσίες και οι συσκευές σε ασφαλή λειτουργία ή σε ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου. Για παράδειγμα, σε ασφαλή λειτουργία δεν είναι δυνατό να δοκιμάσετε ζητήματα πολυμέσων που περιλαμβάνουν ήχο ούτε ζητήματα αναστολής ή αδρανοποίησης. Επίσης, τα προγράμματα δικτύου που βασίζονται στο υποσύστημα κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας (Remote Procedure Call Subsystem - RpcSS) δεν λειτουργούν, επειδή η υπηρεσία RpcSS δεν φορτώνεται σε ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου.

Εάν ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία ή σε ασφαλή λειτουργία με υποστήριξη δικτύου και εξακολουθεί να προκύπτει το ζήτημα, ενδέχεται η αιτία να είναι ένα ζήτημα περιβάλλοντος. Πολλά προγράμματα οδήγησης λειτουργιών ή φίλτρων, που εγκαθίστανται από λογισμικό άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να συνεχίσουν να φορτώνονται σε ασφαλή λειτουργία.

Συνεπώς, ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε ένα βήμα ακόμα, για να δοκιμάσετε και να καταργήσετε τα προγράμματα οδήγησης άλλων κατασκευαστών σε ασφαλή λειτουργία.

Για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκτυπώστε αυτές τις οδηγίες πριν να συνεχίσετε. Δεν θα είναι διαθέσιμες μετά τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή στο βήμα 2.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός (Shut Down)Σβήσιμο του υπολογιστή (Turn Off Computer)), στην αναπτυσσόμενη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση (Restart) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK (ή κάντε κλικ στο κουμπί Επανεκκίνηση (Restart)).
 3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο F8. Σε υπολογιστή που έχει ρυθμιστεί για εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο F8, όταν δείτε το μενού Εκκίνηση (Startup).
 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε την κατάλληλη επιλογή ασφαλούς λειτουργίας και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Εάν διαθέτετε σύστημα διπλής ή πολλαπλής εκκίνησης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε την εγκατάσταση στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 • Σε ασφαλή λειτουργία, έχετε πρόσβαση μόνο σε βασικά αρχεία και προγράμματα οδήγησης (ποντίκι, οθόνη, πληκτρολόγιο, συσκευές μαζικής αποθήκευσης, βίντεο βάσης, προεπιλεγμένες υπηρεσίες συστήματος και όχι συνδέσεις δικτύου). Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή Ασφαλής λειτουργία με δίκτυο (Safe Mode with Networking), που φορτώνει όλα τα προηγούμενα αρχεία και προγράμματα οδήγησης καθώς και τις υπηρεσίες και τα προγράμματα οδήγησης, που είναι απαραίτητα για την εκκίνηση του δικτύου ή μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή Ασφαλής λειτουργία με γραμμή εντολών (Safe Mode with Command Prompt), που είναι ίδια με την ασφαλή λειτουργία με την εξαίρεση, ότι γίνεται εκκίνηση μιας γραμμής εντολών αντί για το περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά (graphical user interface - GUI). Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις (Last Known Good Configuration), που ξεκινά τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες μητρώου, οι οποίες αποθηκεύτηκαν κατά τον τελευταίο τερματισμό λειτουργίας.
 • Η ασφαλής λειτουργία συμβάλλει στη διάγνωση των ζητημάτων. Εάν ένα σύμπτωμα δεν επανεμφανίζεται κατά την εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία, μπορείτε να αποκλείσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και τα ελάχιστα προγράμματα οδήγησης συσκευών ως πιθανές αιτίες. Εάν μια συσκευή που προστέθηκε πρόσφατα ή ένα τροποποιημένο πρόγραμμα οδήγησης προκαλεί ζητήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία, για να καταργήσετε τη συσκευή ή να αναστρέψετε την αλλαγή.
 • Υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες η ασφαλής λειτουργία δεν θα είναι δυνατό να σας βοηθήσει, όπως όταν τα αρχεία συστήματος των Windows που απαιτούνται για την εκκίνηση του συστήματος είναι κατεστραμμένα. Σε αυτήν την περίπτωση, η Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) ενδέχεται να σας βοηθήσει.
 • Η λειτουργία NUM LOCK πρέπει να είναι απενεργοποιημένη, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πλήκτρα βέλους στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος κατάργησης προγραμμάτων οδήγησης χωρίς υπογραφή

Όλα τα προγράμματα οδήγησης που περιλαμβάνονται στα Windows XP χρησιμοποιούν ψηφιακές υπογραφές, για να επιβεβαιώσουν ότι έχουν δοκιμαστεί από τα εργαστήρια ποιότητας υλικού των Windows (Windows Hardware Quality Labs - WHQL). Πολλά προγράμματα άλλων κατασκευαστών έχουν συνταχθεί για τα Windows XP, τα οποία χρειάζονται εγκατάσταση πρόσθετων προγραμμάτων οδήγησης αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί από τα WHQL, επομένως δεν λαμβάνουν ψηφιακή υπογραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένοι προμηθευτές άλλων κατασκευαστών διαθέτουν εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, για να δημιουργήσουν μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή, ακόμα και στην περίπτωση που αυτά τα προϊόντα δεν δοκιμάστηκαν από τα WHQL. Η ακόλουθη διαδικασία δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί, για την εξακρίβωση της εγκατάστασης αυτών των προγραμμάτων οδήγησης.

Τα Windows XP περιλαμβάνουν το εργαλείο "Επιβεβαίωση υπογραφής αρχείων" (File Signature Verification) (Sigverif.exe). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο, για να εντοπίσετε όλα τα αρχεία στον υπολογιστή σας, που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρής εκκίνησης των Windows XP, χρειάζεται να δοκιμαστούν μόνο τα αρχεία του φακέλου %Windir%\System32\Drivers.

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Sigverif.exe, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε sigverif στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για αρχεία που δεν έχουν υπογραφεί ψηφιακά (Look for other files that are not digitally signed), κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), μεταβείτε στο φάκελο Windows\System32\Drivers και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
Μετά την ολοκλήρωση του Sigverif.exe, εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα προγράμματα οδήγησης χωρίς υπογραφή, που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλά προγράμματα οδήγησης οθόνης δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να προκαλέσουν ζητήματα στην ανάλυση της οθόνης σας και σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή.

Η λίστα με τα προγράμματα οδήγησης με υπογραφή και χωρίς υπογραφή, τα οποία εντοπίστηκαν από το Sigverif.exe, βρίσκεται στο αρχείο Sigverif.txt στο φάκελο %Windir%, συνήθως στο φάκελο Winnt ή Windows. Όλα τα προγράμματα οδήγησης χωρίς υπογραφή σημειώνονται ως "Unsigned".

Όταν εξακριβώσετε ποια προγράμματα οδήγησης δεν έχουν υπογραφή, δημιουργήστε ένα φάκελο στον οποίο θα μετακινήσετε τα προγράμματα οδήγησης χωρίς υπογραφή. Τυπικά, το SysDriversBak είναι ένα όνομα φακέλου εύκολο στην απομνημόνευση.

Μετακινήστε τα προγράμματα οδήγησης χωρίς υπογραφή, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή (χωρίς την παρουσία των προγραμμάτων οδήγησης που δεν φέρουν υπογραφή στο φάκελο Windows\System32\Drivers) και, κατόπιν, δοκιμάστε το πρόγραμμα ή άλλες λειτουργίες, για να διαπιστώσετε εάν εξακολουθούν να εμφανίζονται τα ίδια μηνύματα λάθους ή τα ίδια ζητήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή τα περισσότερα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης σχετίζονται με καταχωρήσεις μητρώου που δεν έχουν ακόμα τροποποιηθεί, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
At least one driver or service failed to start...
Εάν το ζήτημα δεν παρουσιάζεται πλέον, το ζήτημα οφειλόταν σε ένα φίλτρο ή πρόγραμμα οδήγησης λειτουργίας άλλων κατασκευαστών. Ένα πρόγραμμα οδήγησης λειτουργίας είναι ένα πρόγραμμα οδήγησης που χρησιμοποιείται για τη φόρτωση μιας συγκεκριμένης συσκευής, η οποία χρησιμοποιεί έναν από τους διαύλους του υπολογιστή. Ένα πρόγραμμα οδήγησης φίλτρου φορτώνεται σε ένα επίπεδο παραπάνω ή παρακάτω από ένα πρόγραμμα οδήγησης λειτουργίας, για να προσθέσει ή να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του προγράμματος οδήγησης λειτουργίας.

Για να διαπιστώσετε ποιο πρόγραμμα οδήγησης χωρίς υπογραφή παρουσιάζει ελάττωμα, χρησιμοποιήστε μια από τις δύο ακόλουθες τεχνικές:
 • Τοποθετήστε ξανά προγράμματα οδήγησης που σχετίζονται με το ίδιο πρόγραμμα ή τη συσκευή στο φάκελο Windows\System32\Drivers μαζί στην ίδια δοκιμή.

  -ή-
 • Τοποθετήστε ξανά τα πρώτα μισά προγράμματα οδήγησης στο φάκελο Windows\System32\Drivers στην ίδια δοκιμή.
Η πρώτη τεχνική είναι γενικά καλύτερη για την εξακρίβωση της αιτίας ενός ζητήματος αλλά ενδέχεται να μην είναι δυνατή η διαπίστωση των προγραμμάτων οδήγησης που σχετίζονται. Συνεπώς, οποιαδήποτε τεχνική είναι αποδεκτή.

Μόλις διαπιστώσετε ποιο πρόγραμμα οδήγησης προκαλεί το ζήτημα, μπορείτε να καταργήσετε (απεγκαταστήσετε) το πρόγραμμα οδήγησης ή το πρόγραμμα ή να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης ή την υπηρεσία.

Για να απενεργοποιήσετε μια υπηρεσία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε %systemroot%\system32\services.msc /s και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε διπλό κλικ στην υπηρεσία, κάντε κλικ στο στοιχείο Ανενεργός (Disabled) της λίστας Τύπος εκκίνησης (Startup Type) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
Πραγματοποιήστε αναζήτηση για προγράμματα οδήγησης ή άλλες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων ή αντικαταστήστε το λογισμικό ή το πρόγραμμα οδήγησης με ένα πρόγραμμα ή πρόγραμμα οδήγησης που έχει συνταχθεί ειδικά για τα Windows XP.

Για να απενεργοποιήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε %systemroot%\system32\compmgmt.msc /s και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 4. Κάντε διπλό κλικ στη συσκευή, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην γίνει χρήση αυτής της συσκευής (ανενεργή) (Do not use this device (disable)) στη λίστα Χρήση συσκευής (Device Usage) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Πραγματοποιήστε αναζήτηση για ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής από τον προμηθευτή.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή του προγράμματός σας, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου στη λίστα που ακολουθεί, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
65416 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

60781 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

60782 Λίστα επικοινωνίας με άλλους προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν αναγράφονται όλες οι συσκευές και υπηρεσίες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη των Windows XP.

Εάν η συσκευή ή υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη στο περιβάλλον εργασίας χρήστη των Windows XP, χρησιμοποιήστε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), για να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης ή την υπηρεσία.
314058 Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows XP
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος κατάργησης καταχωρήσεων μητρώου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα προβλήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Εάν δεν παρουσιάζονται πλέον ζητήματα κατά την εκτέλεση προγραμμάτων σε ασφαλή λειτουργία, το ζήτημα πιθανότατα οφειλόταν σε προγράμματα που φορτώνονται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή που λειτουργεί με Windows XP.

Τα προγράμματα, που περιλαμβάνονται στη διαδικασία εκκίνησης για τα Windows XP, προστίθενται, γενικά, σε μια από τις ακόλουθες θέσεις:
 • Στο φάκελο Εκκίνηση (Startup) του μενού Προγράμματα (Programs)
 • Στη γραμμή Εκτέλεση (Run) για όλους τους χρήστες στο μητρώο
 • Στη γραμμή Εκτέλεση (Run) για συγκεκριμένους χρήστες στο μητρώο
 • Στην καταχώρηση load για όλους τους χρήστες στο μητρώο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή το μητρώο είναι η θέση για όλες τις ρυθμίσεις υπολογιστή και προγραμμάτων των Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου και συγκεκριμένων καταχωρήσεων μητρώου, σε περίπτωση που δεν είναι πλέον δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή μετά την επεξεργασία του μητρώου. Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου των Windows XP, χρησιμοποιήστε τα "Αντίγραφα ασφαλείας" των Windows (Windows Backup) και, κατόπιν, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλου του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βοηθητικό πρόγραμμα "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup) δεν περιλαμβάνεται στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση των Windows XP Home Edition. Το εικονίδιο "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup) δεν υπάρχει στο μενού Έναρξη (Start) των Windows XP Home Edition και το στοιχείο Αντίγραφα ασφαλείας (Backup) δεν περιλαμβάνεται στη λίστα του εργαλείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add Remove Programs) για τα Windows XP Home Edition.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του βοηθητικού προγράμματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στα Windows XP Home Edition, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
302894 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος "Αντίγραφα ασφαλείας" (Backup) από το CD-ROM στα Windows XP Home Edition
Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων Κατάστασης συστήματος (System State), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs)Προγράμματα (Programs)), κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Αντίγραφα ασφαλείας (Backup).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Λειτουργία για προχωρημένους (Advanced Mode).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αντίγραφα ασφαλείας (Backup) και, κατόπιν, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου System State.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (Start Backup).
Αυτή η διαδικασία δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων System State, καθώς και άλλων δεδομένων που έχετε επιλέξει για την τρέχουσα λειτουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σωστής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου του συστήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
240363 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς της κατάστασης συστήματος
Τα εικονίδια του φακέλου Εκκίνηση (Startup) φορτώνονται από δύο θέσεις. Για να καταργήσετε αυτές τις καταχωρήσεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο μενού Έναρξη (Start) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση (Explore).
 2. Εντοπίστε και επιλέξτε τον ακόλουθο φάκελο και, κατόπιν, στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Αποκοπή (Cut):
  Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
 3. Δημιουργήστε ένα φάκελο SysDriversBak στην επιφάνεια εργασίας, δημιουργήστε ένα φάκελο UserStartup μέσα σε αυτόν το φάκελο, ανοίξτε το φάκελο UserStartup και, κατόπιν, στο μενού Επεξεργασία (Edit) κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste).
 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο φάκελο All Users\Start Menu\Programs\Startup.
 5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Αποκοπή (Cut), εντοπίστε και κάντε κλικ στο φάκελο SysDriversBak στην επιφάνεια εργασίας, δημιουργήστε ένα φάκελο AllUsersStartup και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste).
Για να καταργήσετε τιμές για τη γραμμή Εκτέλεση (Run) στο μητρώο για όλους τους χρήστες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή (Export) από το μενού Αρχείο (File).
 4. Μεταβείτε στο φάκελο SysDriversBak που δημιουργήσατε, πληκτρολογήστε HKLMRun στο πλαίσιο ονόματος Αρχείο (File) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 5. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε κάθε τιμή εκτός από την τιμή Προεπιλογή (Default) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete). Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για επιβεβαίωση.
 6. Ελέγξτε τα σχετικά κλειδιά RunOnce και RunOnceEx, για να διαπιστώσετε εάν η εγκατάσταση ενός προγράμματος δεν ολοκληρώθηκε σωστά και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5, χρησιμοποιώντας διαφορετικά ονόματα αποθήκευσης, για να απεικονίσετε τα κλειδιά RunOnce και RunOnceEx.
Για να καταργήσετε τιμές για τη γραμμή Εκτέλεση (Run) του μητρώου για το λογαριασμό χρήστη με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή (Export) από το μενού Αρχείο (File).
 4. Μεταβείτε στο φάκελο SysDriversBak που δημιουργήσατε, πληκτρολογήστε HKCURun στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 5. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου Επεξεργαστής Μητρώου (Registry Editor), κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε κάθε τιμή και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 6. Ελέγξτε το σχετικό κλειδί RunOnce, για να διαπιστώσετε, εάν η εγκατάσταση ενός προγράμματος δεν ήταν ολοκληρωμένη και επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 με τη διαφορά, ότι πρέπει να αλλάξετε το όνομα, ώστε να αναγράφει RunOnce.
Για να καταργήσετε δεδομένα τιμής κάτω από το κλειδί load, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή (Export) από το μενού Αρχείο (File), εάν η τιμή load έχει δεδομένα τιμής, εντοπίστε και κάντε κλικ στο φάκελο SysDriversBak folder, πληκτρολογήστε HKCUload στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 4. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στην τιμή load. Καταργήστε την τιμή από το πλαίσιο δεδομένων τιμής και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Όταν ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε δοκιμή.
Εάν το ζήτημα δεν προκύπτει πλέον, συγχωνεύστε τις τιμές που καταργήσατε, με την ακόλουθη σειρά:
 1. Εικονίδια εκκίνησης από την ομάδα "Όλοι οι χρήστες" (All Users) και το λογαριασμό χρήστη με τον οποίο συνδέεστε στο
 2. HKCURun
 3. HKLMRun
 4. HKCUload
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συγχωνεύσετε τις τιμές, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο .reg στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) ή στο φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer), για να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία εισαγωγής. (Εάν κάνετε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα αρχείο .reg, μπορείτε να δείτε ότι η προεπιλεγμένη ενέργεια είναι η "Συγχώνευση" (Merge).) Όταν το κάνετε αυτό, σας ζητείται να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συγχωνεύσετε δεδομένα στο μητρώο. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να ξεκινήσει η συγχώνευση. Μόλις το αρχείο συγχωνευθεί με επιτυχία στο μητρώο, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιτυχίας. Εάν το αρχείο έχει εσφαλμένη σύνταξη και η συγχώνευση δεν είναι επιτυχής, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους που εξηγεί ότι το αρχείο δεν είναι δέσμη ενεργειών μητρώου και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή του στο μητρώο.

Για να προσθέσετε τα εικονίδια για το μενού Εκκίνηση (Startup), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs)Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer).
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο φάκελο SysDriversBak που δημιουργήσατε προηγουμένως, ανοίξτε το φάκελο AllUsersStartup, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων (Select All) και, κατόπιν, στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
 3. Εντοπίστε και κάντε κλικ στον ακόλουθο φάκελο και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste):
  Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
 4. Εντοπίστε και, κατόπιν, κάντε κλικ στο φάκελο SysDriversBak\UserStartup και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy) του μενού Επεξεργασία (Edit).
 5. Εντοπίστε και κάντε κλικ στον ακόλουθο φάκελο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste)
  Documents and Settings\όνομα_χρήστη\Start Menu\Programs\Startup
  όπου όνομα_χρήστη είναι το όνομα του χρήστη με το οποίο έχετε συνδεθεί.
 6. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, κάντε δοκιμή.
Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος δοκιμής προφίλ χρηστών

Ορισμένες φορές, συγκεκριμένες πληροφορίες ενός χρήστη ενδέχεται να είναι κατεστραμμένες αλλά άλλοι χρήστες του ίδιου υπολογιστή ίσως να μην αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Για να διαπιστώσετε εάν συμβαίνει αυτό, συνδεθείτε ως νέος χρήστης ή δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό χρήστη και, στη συνέχεια, δοκιμάστε τη νέα σύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες φορές, ένα πρόγραμμα ενδέχεται να λειτουργεί σωστά, μόνο όταν συνδέεστε με τον προεπιλεγμένο λογαριασμό Administrator. Παλαιότερα προγράμματα ενδέχεται να παρουσιάσουν αυτήν τη συμπεριφορά.

Εάν καταστραφεί το προεπιλεγμένο προφίλ διαχειριστή, επανεγκαταστήστε τα Windows XP, για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα.

Όλες οι πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων που αφορούν το χρήστη (που εμφανίζονται στο κλειδί HKEY_CURRENT_USER) αποθηκεύονται στο αρχείο Ntuser.dat του φακέλου Documents and Settings\όνομα_χρήστη.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος απενεργοποίησης υπηρεσιών άλλων κατασκευαστών

Για την αποτροπή ή την επίλυση ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε εγκατεστημένες υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών. Η ασφαλής λειτουργία και η ασφαλής λειτουργία με δίκτυο δεν φορτώνουν υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών. Συνεπώς, εάν λειτουργεί η ασφαλής λειτουργία, το ζήτημα ενδέχεται να προκαλείται από μια υπηρεσία άλλων κατασκευαστών που φορτώνεται.

Ο ακόλουθος πίνακας είναι μια μερική λίστα των βασικών υπηρεσιών του λειτουργικού συστήματος που φορτώνονται. Ωστόσο, αυτή η λίστα ποικίλλει ανάλογα με τις υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες και την έκδοση των Windows XP που χρησιμοποιείτε.

ΥπηρεσίαΠεριγραφήΛειτουργία εκκίνησης
AlerterΥπηρεσία Ειδοποίησης (Alerter)Αυτόματη
AppMgmtΔιαχείριση εφαρμογών (Application Management)Μη αυτόματη
ClipSrvΠρόχειρες Σελίδες (Clipbook)Μη αυτόματη
EventSystemΣύστημα συμβάντων COM+Μη αυτόματη
BrowserΑναζήτηση υπολογιστήΑυτόματη
DHCPΥπηρεσία-πελάτης DHCPΑυτόματη
DfsΚατανεμημένο σύστημα αρχείων (Distributed File System)Αυτόματη
TrkWksΠρόγραμμα-πελάτης παρακολούθησης κατανεμημένης σύνδεσηςΑυτόματη
TrkSrvΔιακομιστής παρακολούθησης κατανεμημένης σύνδεσηςΜη αυτόματη
MSDTCΣυντονισμός κατανεμημένων συναλλαγώνΑυτόματη
DNSCacheΠρόγραμμα-πελάτης DNSΑυτόματη
EventLogΑρχείο καταγραφής συμβάντωνΑυτόματη
FaxΥπηρεσία φαξ (Fax Service)Απενεργοποιημένη
NtFrsΑναπαραγωγή αρχείουΜη αυτόματη
IISADMINΥπηρεσία διαχείρισης του IISΑυτόματη
cisvcΥπηρεσία ευρετηρίουΜη αυτόματη
SharedAccessΚοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing) (Τείχος προστασίας)Μη αυτόματη
PolicyAgentΥπηρεσία παράγοντα πολιτικής IPSEC (IPSEC Service)Αυτόματη
LicenseServiceΥπηρεσία καταχώρησης αδειών χρήσηςΑυτόματη
dmserverΔιαχείριση λογικών δίσκωνΑυτόματη
dmadminΥπηρεσία διαχείρισης λογικών δίσκωνΜη αυτόματη
MessengerΥπηρεσία MessengerΑυτόματη
mspadminΔιαχείριση του Microsoft Proxy ServerΑυτόματη
wspsrvΥπηρεσία Microsoft Winsock Proxy ServiceΑυτόματη
NetlogonΣύνδεση δικτύουΑυτόματη
mnmsrvcΚοινή χρήση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας του NetMeeting (Remote Desktop Sharing)Μη αυτόματη
NetmanΣυνδέσεις δικτύουΜη αυτόματη
NetDDEΔίκτυο DDEΜη αυτόματη
NetDDEdsdmΔίκτυο DDE DSDMΜη αυτόματη
NtLmSspΥπηρεσία παροχής υποστήριξης ασφάλειας LM NTΑυτόματη
OnlBroadOn-Line Presentation BroadcastΜη αυτόματη
SysmonLogΑρχεία καταγραφής επιδόσεων και ειδοποιήσειςΜη αυτόματη
PlugPLayΤοποθέτηση και Άμεση ΛειτουργίαΑυτόματη
SpoolerΟυρά εκτύπωσηςΑυτόματη
ProtectedStorageΠροστατευμένος χώρος αποθήκευσηςΑυτόματη
mailalrtProxy Alert Notification ServiceΑυτόματη
RSVPQoS RSVPΜη αυτόματη
RasAutoΔιαχείριση αυτόματης σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασηςΜη αυτόματη
RasManΔιαχείριση σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασηςΑυτόματη
RpcSsΚλήση Απομακρυσμένης Διαδικασίας (Remote Procedure Call - RPC)Αυτόματη
RPCLOCATORΠρόγραμμα εντοπισμού Κλήσης Απομακρυσμένης Διαδικασίας (Remote Procedure Call, RPC)Μη αυτόματη
RemoteRegistryΥπηρεσία απομακρυσμένου μητρώουΑυτόματη
NtmsSvcΑφαιρούμενα μέσα αποθήκευσηςΑυτόματη
seclogonΥπηρεσία RunAsΑυτόματη
SamSsΔιαχείριση λογαριασμών ασφαλείας (Security Accounts Manager)Αυτόματη
lanmanserverΔιακομιστήςΑυτόματη
ScardSvrΈξυπνη κάρταΜη αυτόματη
ScardDrvΠρόγραμμα βοήθειας της έξυπνης κάρταςΜη αυτόματη
SNMPΥπηρεσία SNMPΑυτόματη
SNMPTRAPΥπηρεσία παγιδεύσεων SNMPΜη αυτόματη
SENSΕιδοποίηση συμβάντος συστήματοςΑυτόματη
ScheduleΧρονοδιάγραμμα Εργασιών (Task Scheduler)Αυτόματη
LmHostsTCP/IP NetBIOS Helper ServiceΑυτόματη
TapiSrvΤηλεφωνίαΜη αυτόματη
W3svcΥπηρεσία δημοσίευσης World Wide Web (World Wide Web Publishing Service)Αυτόματη
LanmanWorkstationΣταθμός εργασίαςΑυτόματη


Πρόσθετες υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να εγκατασταθούν περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Schedule
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος κατάργησης προγραμμάτων

Εάν καμία από τις προηγούμενες μεθόδους δεν επιλύσει το ζήτημά σας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), για να ξεκινήσετε την κατάργηση (απεγκατάσταση) προγραμμάτων. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, κάντε δοκιμή έπειτα από κάθε κατάργηση.

Εάν αυτά τα βήματα εξακολουθούν να μην επιλύουν το ζήτημά σας, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Microsoft (Technical Support) ή εγκαταστήστε πάλι το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματά σας.

Επιστροφή στην αρχή

ΑΝΑΦΟΡΕΣΓια πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης στα Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310353 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows XP
310560 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων με χρήση του βοηθητικού προγράμματος Msconfig στα Windows XP
229716 Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows
242518 Μεγάλη παύση κατά τη διαδικασία εκκίνησης των Windows
244905 Τρόπος απενεργοποίησης μιας υπηρεσίας ή συσκευής που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows
249000 Το μενού "Επιλογές για προχωρημένους των Windows" (Windows Advanced Options) λείπει από το μενού εκκίνησης (Startup)
252448 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία Δισκέτας εκκίνησης (Startup Disk) δικτύου MS-DOS στα Windows 2000
266169 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν τις καταστάσεις αναμονής, αδρανοποίησης και τερματισμού λειτουργίας του υπολογιστή στα Windows 2000
298427 Τρόπος επαναφοράς των απενεργοποιημένων προγραμμάτων της Εκκίνησης (Startup) μετά την αναβάθμιση από Windows 95, Windows 98 ή Windows Millennium Edition
300886 Περιγραφή της επιλογής "Επαναφορά προγραμμάτων Εκκίνησης" (Restore Startup Programs) που χρησιμοποιείται κατά την αναβάθμιση σε Windows XP
303561 Οι συντομεύσεις των Windows XP στην ομάδα εκκίνησης (Startup Group) δεν λειτουργούν όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά τον υπολογιστή
306084 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Επαναφορά των Windows XP σε προηγούμενη κατάσταση
310126 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
244601 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων άγνωστων συσκευών που αναγράφονται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 316434 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:42:33 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhowto kbhowtomaster kbtshoot kbtool kbenv kbsetup KB316434
Σχόλια