"Ένα μη αναμενόμενο σφάλμα" παρουσιάζεται όταν προσπαθείτε να προβάλετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel στο SharePoint Server 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3164358
Συμπτώματα
Όταν ενεργοποιήσετε την επιλογή "Προβολή σε πρόγραμμα περιήγησης" για ένα βιβλίο εργασίας του Excel στο SharePoint Server 2016, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

"Δυστυχώς, κάτι πήγε στραβά. Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα παρουσιάστηκε."
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή οι υπηρεσίες Excel δεν είναι πλέον διαθέσιμη για το 2016 διακομιστή του SharePoint.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο θέμα TechNet:
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αναπτύξτε το διακομιστή του Microsoft Office Online και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της για το 2016 διακομιστή του SharePoint.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο θέμα TechNet:


OOS 2016 υπηρεσιών του Excel

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί με μηχανική μετάφραση

Properties

Article ID: 3164358 - Last Review: 05/20/2016 16:08:00 - Revision: 1.0

Microsoft SharePoint Server 2016, Microsoft Office Online Server

  • kbmt KB3164358 KbMtel
Feedback