Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Βελτιώσεις και συμπεριφορά της υπηρεσίας Quality of Service (QoS) των Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Οι υπηρεσίες δικτύου Quality of Service (QoS) αναφέρονται σε μια ποικιλία τεχνικών που δίνουν προτεραιότητα σε έναν τύπο κυκλοφορίας ή σε ένα πρόγραμμα που λειτουργεί μέσω μιας σύνδεσης δικτύου, αντί να βασίζεται στη λειτουργία σύνδεσης "καλύτερη προσπάθεια". Οι μηχανισμοί QoS είναι ενσωματωμένοι στα Microsoft Windows 2000 και τα Windows XP. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις βελτιώσεις της υπηρεσίας QoS που είναι διαθέσιμη στα Windows XP. Οι αναφορές στις δυνατότητες QoS που παρουσιάστηκαν πρώτα στα Windows 2000 αναφέρονται επίσης σε αυτό το άρθρο.

QoS για Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing)

Όταν ένα δίκτυο είναι συνδεδεμένο με άλλο δίκτυο μέσω μιας αργής σύνδεσης, όπως μιας τηλεφωνικής γραμμής, υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η καθυστέρηση της κυκλοφορίας που διέρχεται από την αργή σύνδεση.. Αυτή η καθυστέρηση παρουσιάζεται εξαιτίας της ασυμφωνίας ταχύτητας μεταξύ αυτού που γνωρίζουν οι τερματικοί σταθμοί για την επικοινωνία και της αργής σύνδεσης. Η αργή σύνδεση προκαλεί σημείο κυκλοφοριακής συμφόρησης στη διαδρομή δικτύου. Αυτό ισχύει μόνο για επικοινωνία που είναι προσανατολισμένη σε σύνδεση, όταν χρησιμοποιείτε πρωτόκολλο TCP.

Στην περίπτωση που ο υπολογιστής-πελάτης που είναι δέκτης εκτελείται σε ένα σχετικά γρήγορο δίκτυο, όπως ένα δίκτυο Ethernet με ταχύτητα 100 megabyte ανά δευτερόλεπτο, πίσω από έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows XP με την υπηρεσία "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing) και ο διακομιστής με τον οποίο επικοινωνεί αυτός ο δέκτης βρίσκεται πίσω από μια απομακρυσμένη πρόσβαση σε ένα γρήγορο δίκτυο, τότε υπάρχει ασυμφωνία. Σε αυτό το σενάριο, το παράθυρο λήψης του δέκτη λαμβάνει μια μεγάλη τιμή, η οποία βασίζεται στην ταχύτητα της σύνδεσης με την οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Ο αποστολέας ξεκινά με την αποστολή δεδομένων σε χαμηλή ταχύτητα, αλλά εάν τα πακέτα δεν έχουν χαθεί, ο αποστολέας στέλνει τελικά πακέτα με σχεδόν πλήρες μέγεθος παραθύρου.

Αυτό το σενάριο μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις των άλλων συνδέσεων TCP που διέρχονται από το ίδιο δίκτυο. Τα πακέτα βρίσκονται σε μια πιθανώς μεγάλη ουρά και αναμένουν την μετάδοσή τους μέσω του αργού δικτύου. Εάν συμβεί απώλεια πακέτων, τα δεδομένα πρέπει να μεταδοθούν ξανά και αυτό υπερφορτώνει επίσης τη σύνδεση.

Η λύση σε αυτό το ζήτημα είναι να ρυθμίσετε τον υπολογιστή που εκτελεί "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing) στο άκρο του δικτύου έτσι ώστε να ορίζει αυτόματα ένα μικρότερο μέγεθος για το παράθυρο λήψης, το οποίο είναι κατάλληλο για την αργή σύνδεση. Αυτή η ρύθμιση παρακάμπτει την προδιαγραφή του δέκτη. Αυτή η ρύθμιση δεν θα επηρεάσει αρνητικά την κυκλοφορία, επειδή το μέγεθος του παραθύρου ορίζεται σας να ήταν ο δέκτης απευθείας συνδεδεμένος στην αργή σύνδεση. Το στοιχείο QoS Packet Scheduler που εκτελείται στον υπολογιστή με "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing) πραγματοποιεί αυτήν τη ρύθμιση παραθύρου.

QoS για μόντεμ και απομακρυσμένη πρόσβαση

Τον Ιανουάριο του 2002, πολλά άτομα εξακολουθούσαν να συνδέονται στο Internet μέσω αργών συνδέσεων, όπως συνδέσεις με ταχύτητες 56 kilobit ανά δευτερόλεπτο. Παρά τους περιορισμούς που θέτει η ταχύτητα της σύνδεσης, πολλοί χρήστες θα εκτελέσουν πολλά προγράμματα ταυτόχρονα με τη σύνδεσή τους στο δίκτυο. Για παράδειγμα, οι χρήστες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα λήψεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνομιλία, όπως επίσης και ροή εικόνας και ήχου. Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιούν το TCP ως το υποκείμενο πρωτόκολλο για τη μεταφορά και κάθε πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη δική του σύνδεση ή συνδέσεις.

Το πρώτο πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσει τη σύνδεση θα έχει αποκλειστική χρήση έως ότου φθάσει η σύνδεση σε μια σταθερή κατάσταση. Μια σταθερή κατάσταση προκαλεί την εμφάνιση ενός πλήρους παραθύρου TCP κατά τη μεταφορά. Όταν το επόμενο πρόγραμμα ξεκινήσει τη μεταφορά δεδομένων, η σύνδεση που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα θα υπόκειται σε έναν αλγόριθμο αργής εκκίνησης, ο οποίος περιορίζει την ποσότητα των μη αναγνωρισμένων δεδομένων που μπορεί να υπάρχουν κατά τη μεταφορά. Εξαιτίας της ποσότητας των δεδομένων που μεταδίδονται από ένα πρόγραμμα που έχει ήδη δημιουργηθεί, το δεύτερο πρόγραμμα θα χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο για να φθάσει σε μια σταθερή κατάσταση και η μεταφορά θα είναι πολύ πιο αργή για παρόμοια μεγέθη δεδομένων.

Τα Windows XP υλοποιούν έναν αμερόληπτο συνδυασμό DRR (Deficit Round Robin) όταν το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιήσει μια αργή σύνδεση. Αυτός ο συνδυασμός ήταν διαθέσιμος στα Windows 2000. Από προεπιλογή, ο συνδυασμός ενεργοποιείται στα Windows XP όταν εντοπιστεί μια αργή σύνδεση. Αυτός ο συνδυασμός εκχωρεί πολλές ροές δεδομένων και αντιστοιχίζει νέες ροές δεδομένων εφαρμογών σε αυτές τις ροές. Οι ροές αυτές εξυπηρετούνται αυτόματα με τρόπο round robin. Η ρύθμιση αυτή παρέχει καλύτερη ανταπόκριση και επιδόσεις για επικοινωνίες δικτύου και δεν απαιτείται μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση του QoS σε τελικούς υπολογιστές με Windows XP

Όπως και στα Windows 2000, τα προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευθούν το QoS μέσω των API QoS s στα Windows XP. Το εκατό τοις εκατό του εύρους ζώνης του δικτύου είναι διαθέσιμο για κοινή χρήση από όλα τα προγράμματα, εκτός αν κάποιο πρόγραμμα ζητήσει συγκεκριμένα προτεραιότητα για το εύρος ζώνης. Αυτό το "δεσμευμένο" εύρος ζώνης εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο σε άλλα προγράμματα, εκτός αν το πρόγραμμα που υποβάλλει την αίτηση εκτελεί αποστολή δεδομένων. Από προεπιλογή, τα προγράμματα είναι δυνατό να δεσμεύσουν ένα συνολικό εύρος ζώνης ίσο έως και με το 20 τοις εκατό της υποκείμενης ταχύτητας σύνδεσης σε κάθε διασύνδεση ενός τελικού υπολογιστή. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα που έχει δεσμεύσει το εύρος ζώνης δεν αποστέλλει αρκετά δεδομένα για να το χρησιμοποιήσει, το τμήμα του δεσμευμένου εύρους ζώνης που δεν χρησιμοποιείται είναι διαθέσιμο για άλλες ροές δεδομένων στον ίδιο κεντρικό υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το QoS Packet Scheduler, ανατρέξτε στη "Βοήθεια" (Help) των Windows XP. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το QoS για Windows 2000 υπάρχουν διαθέσιμες στην τεχνική βιβλιοθήκη των Windows 2000.

Διόρθωση ορισμένων εσφαλμένων ισχυρισμών σχετικά με την υποστήριξη του QoS των Windows XP

Σε ορισμένα δημοσιευμένα τεχνικά άρθρα και δημοσιεύματα ομάδων συζητήσεων έχουν υπάρξει ισχυρισμοί ότι τα Windows XP δεσμεύουν πάντοτε το 20 τοις εκατό του διαθέσιμου εύρους ζώνης για τη δυνατότητα QoS. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι σωστοί. Οι πληροφορίες που υπάρχουν στην ενότητα "Διευκρινίσεις σχετικά με το QoS σε τελικούς υπολογιστές που εκτελούν Windows XP" περιγράφουν σωστά τη συμπεριφορά των συστημάτων των Windows XP.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 316666 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:44:55 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbnetwork KB316666
Σχόλια