Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Απενεργοποιημένη διανομής κλειδιών Kerberos αποτρέπει την εκκίνηση υπηρεσιών Exchange

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:316710
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Κατά την εκκίνηση ενός διακομιστή που βασίζεται στα Windows 2000, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μεγάλη καθυστέρηση κατά την προετοιμασία των συνδέσεων δικτύου, τη φόρτωση των προσωπικών ρυθμίσεων και εφαρμογή των προσωπικών ρυθμίσεων οθόνες εμφανίζονται.
 • Οι παρακάτω υπηρεσίες ενδέχεται να μην ξεκινούν κατά τη διαδικασία εκκίνησης:
  • Υπηρεσία Microsoft Exchange System Attendant
  • Χώρος αποθήκευσης πληροφοριών του Microsoft Exchange
  • Στοίβες MTA του Microsoft Exchange
  • Microsoft Exchange IMAP4
  • Microsoft Exchange POP3
  • Μεταξύ τοποθεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων

 • Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το Active Directory Users and υπολογιστές στο συμπληρωματικό πρόγραμμα, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Naming information cannot be located because:
  Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με για έλεγχο ταυτότητας.
  Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος που σας τομέα έχουν ρυθμιστεί σωστά και είναι συνδεδεμένοι αυτήν τη στιγμή.
 • Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα κόκκινο X δίπλα στο αντικείμενο του τομέα για τον τομέα σας με το Active Directory Users και υπολογιστές στο συμπληρωματικό πρόγραμμα. Ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
  Δεν είναι δυνατή η σύνδεση των Windows στον νέο τομέα, επειδή:
  Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με για έλεγχο ταυτότητας.
 • Ένα από τα ακόλουθα συμβάντα ενδέχεται να καταγραφεί στα αρχεία καταγραφής συμβάντων εφαρμογής ή συστήματος:
  Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
  Προέλευση συμβάντος: MSExchangeSA
  Κατηγορία συμβάντος: Γενικά
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 1005
  Περιγραφή:
  Ένα τοπικό σφάλμα Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα. Δυνατότητα επιλογής: Win32 ID no:
  Παρουσιάστηκε 8007203b Microsoft Exchange System Attendant.

  Τύπος συμβάντος: πληροφορίες
  Προέλευση συμβάντος: MSExchangeSA
  Κατηγορία συμβάντος: Γενικά
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 1004
  Περιγραφή:
  Απέτυχε η εκκίνηση του Microsoft Exchange System Attendant.

  Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
  Προέλευση συμβάντος: MSExchangeDSAccess
  Κατηγορία συμβάντος: καμία
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 2064
  Περιγραφή:
  Επεξεργασία INETINFO.EXE (PID = 1264). Οι όλους του απομακρυσμένου DS τους σε χρήση
  δεν ανταποκρίνεται.

  Τύπος συμβάντος: πληροφορίες
  Προέλευση συμβάντος: η υπηρεσία Oakley
  Κατηγορία συμβάντος: καμία
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 542
  Περιγραφή:
  Η πολιτική ασφαλείας IP για την υπηρεσία ISAKMP/Oakley καθορίζεται ένας αλγόριθμος κρυπτογράφησης που δεν είναι έγκυρη λόγω με περιορισμούς κρυπτογραφία εξαγωγής. Όλες οι κρυπτογράφηση 3DES, χρησιμοποιείται από την υπηρεσία ISAKMP/Oakley είναι ανίσχυρη σε τυπική κρυπτογράφηση DES. Γενικά, αυτό δεν είναι επιβλαβές. Η υπηρεσία ISAKMP/Oakley θα εξακολουθούν να μπορούν να διαπραγματευτούν οι παράμετροι ασφαλείας IP, και προστασία με κρυπτογράφηση DES ότι η διαπραγμάτευση. Αυτό μόνο θα πρέπει να σας απασχολεί εάν Απαιτήστε ότι της διαπραγμάτευσης ISAKMP/Oakley προστατεύονται με κρυπτογράφηση 3DES. Εάν συμβαίνει αυτό, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.

  Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
  Προέλευση συμβάντος (Event Source): Userenv
  Κατηγορία συμβάντος: καμία
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 1000
  Περιγραφή:
  Windows cannot determine the user or computer name. Επιστρεφόμενη τιμή (1908).

  Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
  Προέλευση συμβάντος: NETLOGON
  Κατηγορία συμβάντος: καμία
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 5775
  Περιγραφή:
  Κατάργηση καταχώρησης μιας εγγραφής DNS ' _gc._tcp.DomainName.com.
  600 ΣΕ SRV 0 100 3268servername.DomainName.com.'
  απέτυχε με το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  DNS bad key.
  DATA:
  0000: 39 23 00 00 9 #
  (ΌπουDomainName.comείναι το όνομα του τοπικού τομέα καιservername.DomainName.comείναι το πλήρες όνομα υπολογιστή).

  Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
  Προέλευση συμβάντος: NETLOGON
  Κατηγορία συμβάντος: καμία
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 5775
  Περιγραφή:
  Κατάργηση καταχώρησης μιας εγγραφής DNS
  ' _ldap._tcp.gc._msdcs.DomainName.com. 600 ΣΕ SRV 0 100 3268
  servername.DomainName.com' απέτυχε με το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  DNS bad key.
  DATA:
  0000: 39 23 00 00 9 #
  (ΌπουDomainName.comείναι το όνομα του τοπικού τομέα καιservername.DomainName.comείναι το πλήρες όνομα υπολογιστή).

  Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
  Προέλευση συμβάντος: NETLOGON
  Κατηγορία συμβάντος: καμία
  Αναγνωριστικό συμβάντος:
  Περιγραφή: Κατάργηση καταχώρησης μιας εγγραφής DNS
  "_gc._tcp."DomainName.com. 600 IN SRV 0 100 3268
  "servername.DomainName.com. ' απέτυχε με το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  DNS bad key.
  DATA:
  0000: 39 23 00 00 9 #
  (ΌπουDomainName.comείναι το όνομα του τοπικού τομέα καιservername.DomainName.comείναι το πλήρες όνομα υπολογιστή).

  Τύπος συμβάντος: προειδοποίηση
  Προέλευση συμβάντος: MRxSmb
  Κατηγορία συμβάντος: καμία
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 3034
  Περιγραφή:
  Το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης δεν ήταν δυνατό να προετοιμάσει περιβάλλοντος ασφαλείας ή το ερώτημα
  χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.
  DATA:
  0000: 00 00 08 00 02 00 56 00........
  0008: 0b ντα 00 00 00 00 00 80.......;
  0010: 00 00 00 00 5e 00 00 c0........
  0018: 00 00 00 00 00 00 00 00........
  0020: 00 00 00 00 00 00 00 00........
  h 00 00 c0 5e 0028: 68 04 00 00.......

  Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
  Προέλευση συμβάντος: Διαχείριση ελέγχου υπηρεσιών
  Κατηγορία συμβάντος: καμία
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 7001
  Περιγραφή:
  The Microsoft Exchange Information Store service depends on the Microsoft Exchange System Attendant service which failed to start because of the following error:
  %%0

  Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
  Προέλευση συμβάντος: Διαχείριση ελέγχου υπηρεσιών
  Κατηγορία συμβάντος: Γενικά
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 7001
  Περιγραφή:
  The Microsoft Exchange POP3 service depends on the Microsoft Exchange Information Store service which failed to start because of the following error:
  The dependency service or group failed to start.

  Τύπος συμβάντος: προειδοποίηση
  Προέλευση συμβάντος: MRxSmb
  Κατηγορία συμβάντος: Γενικά
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 3034
  Περιγραφή:
  Το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης δεν στάθηκε δυνατό να ξεκινήσει το περιβάλλον ασφαλείας ή τις ιδιότητες περιβάλλοντος ερωτημάτων. (The redirector was unable to initialize security context or query context attributes.).
  DATA:
  0000: 00 00 08 00 02 00 56 00........
  0008: 0b ντα 00 00 00 00 00 80.......;
  0010: 00 00 00 00 5e 00 00 c0........
  0018: 00 00 00 00 00 00 00 00........
  0020: 00 00 00 00 00 00 00 00........
  h 00 00 c0 5e 0028: 68 04 00 00.......

  Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
  Προέλευση συμβάντος: Διαχείριση ελέγχου υπηρεσιών
  Κατηγορία συμβάντος: Γενικά
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 7001
  Περιγραφή:
  Η υπηρεσία Microsoft Exchange IMAP4 εξαρτάται από την υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store, η οποία απέτυχε να ξεκινήσει εξαιτίας του ακόλουθου σφάλματος:
  Η υπηρεσία εξάρτησης ή η ομάδα απέτυχε να ξεκινήσει (Error 1068: The dependency service or group failed to start).

  Τύπος συμβάντος: πληροφορίες
  Προέλευση συμβάντος: Αναδυόμενο μενού εφαρμογής
  Κατηγορία συμβάντος: καμία
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 26
  Περιγραφή:
  Αναδυόμενη εφαρμογή: Διαχείριση ελέγχου υπηρεσίας: τουλάχιστον μία υπηρεσία ή πρόγραμμα οδήγησης απέτυχε κατά την εκκίνηση του συστήματος. Χρησιμοποιήστε την προβολή συμβάντων για να εξετάσετε το αρχείο καταγραφής συμβάντων για λεπτομέρειες.

  Τύπος συμβάντος: προειδοποίηση
  Προέλευση συμβάντος: MRxSmb
  Κατηγορία συμβάντος: καμία
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 3034
  Περιγραφή:
  Το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης δεν στάθηκε δυνατό να ξεκινήσει το περιβάλλον ασφαλείας ή τις ιδιότητες περιβάλλοντος ερωτημάτων. (The redirector was unable to initialize security context or query context attributes.).
  DATA:
  0000: 00 00 08 00 02 00 56 00...... V.
  0008: 0b ντα 00 00 00 00 00 80.......;
  0010: 00 00 00 00 5e 00 00 c0........
  0018: 00 00 00 00 00 00 00 00........
  0020: 00 00 00 00 00 00 00 00........
  h 00 00 c0 5e 0028: 68 04 00 00.......

  Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
  Προέλευση συμβάντος: NETLOGON
  Κατηγορία συμβάντος: καμία
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 5775
  Περιγραφή:
  Κατάργηση καταχώρησης μιας εγγραφής DNS
  ' _kerberos._tcp.dc._msdcs.DomainName.com. 600 ΣΕ SRV 0 100 88
  "servername.DomainName.com. ' απέτυχε με το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  DNS bad key. Δεδομένα: 0000: 39 23 00 00 9 #
  (ΌπουDomainName.comείναι το όνομα του τοπικού τομέα καιservername.DomainName.comείναι το πλήρες όνομα υπολογιστή).

  Τύπος συμβάντος (Event Type): Σφάλμα (Error)
  Προέλευση συμβάντος: NETLOGON
  Κατηγορία συμβάντος: καμία
  Το Αναγνωριστικό συμβάντος: 5775
  Περιγραφή:
  Κατάργηση καταχώρησης μιας εγγραφής DNS
  ' _kerberos._tcp.DomainName.com. 600 ΣΕ SRV 0 100 88
  "servername.DomainName.com". ' απέτυχε με το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  DNS bad key.
  DATA:
  0000: 39 23 00 00 9 #
Αιτία
Η υπηρεσία Active Directory απαιτεί την υπηρεσία κέντρο διανομής κλειδιών Kerberos για έλεγχο ταυτότητας. Τα συμπτώματα που περιγράφονται παραπάνω σε αυτό το άρθρο ενδέχεται να προκύψει, εάν η υπηρεσία κέντρο διανομής κλειδιών Kerberos έχει απενεργοποιηθεί.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία κέντρο διανομής κλειδιών Kerberos:
 1. Κάντε κλικStart, τοποθετήστε το δείκτηΠρογράμματα (Programs)Κάντε κλικΕργαλεία διαχείρισης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίSERVICES.
 2. Στη λίστα υπηρεσιών, κάντε διπλό κλικΚέντρο διανομής κλειδιών Kerberos.
 3. Αλλαγή τουΤύπος εκκίνησηςο ορισμόςΑυτόματη.
 4. Κάντε κλικOk.
 5. Κάντε επανεκκίνηση του διακομιστή.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
217098Βασική επισκόπηση του ελέγχου ταυτότητας Kerberos στα Windows 2000
231789Τοπικής διαδικασίας σύνδεσης για τα Windows 2000
SBS smallbiz

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 316710 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:45:26 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB316710 KbMtel
Σχόλια