Δεν έχουν πρόσβαση οι χρήστες σε μια ανάπτυξη υβριδική Exchange ομάδες Office 365 στο Outlook 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3168347
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
Έχετε μια ανάπτυξη υβριδική του Exchange Online στο Office 365 και εσωτερικής εγκατάστασης Exchange Server. Σε αυτήν την περίπτωση, η καρτέλα σας αυτόματου εντοπισμού αναλύεται σε ένα διακομιστή Exchange εσωτερικής εγκατάστασης και γραμματοκιβώτια των χρηστών του Exchange είναι συνδεδεμένος. Όταν δημιουργείτε μια ομάδα Office 365 σε αυτό το σενάριο, οι χρήστες δεν είναι δυνατό να πρόσβαση στην ομάδα μέσω του Microsoft Outlook 2016. Ωστόσο, οι χρήστεςμπορούν να πρόσβαση στην ομάδα μέσω του Outlook στο web.
ΑΙΤΊΑ
Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν η κύρια διεύθυνση SMTP από την ομάδα του Office 365 χρησιμοποιεί εσφαλμένη μορφή. Για παράδειγμα: <Office365GroupName>@contoso.com.

Σύγχρονη ομάδες χρησιμοποιούν ένα αρχείο αυτόματου εντοπισμού XML που βρίσκεται στο φάκελο %LocalAppData%\Microsoft\Outlook\16. Η κύρια διεύθυνση SMTP της ομάδας πρέπει να χρησιμοποιούν την εξής μορφή: </Office365GroupName>
AutoD. <> </> Όνομα_ομάδας> @contoso.mail.onmicrosoft.com

Εάν η κύρια διεύθυνση SMTP της ομάδας είναι <> </> όνομα_ομάδας> @contoso.com, η αίτηση αυτόματου εντοπισμού αποτυγχάνει επειδή το αντικείμενο δεν υπάρχει στο περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης που αντιστοιχεί στην ομάδα.
ΛΎΣΗ
Για να αλλάξετε την κύρια διεύθυνση SMTP από την ομάδα του Office 365. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή Windows PowerShell:
Set-UnifiedGroup Alias -PrimarySmtpAddress <Office365GroupName>@contoso.mail.onmicrosoft.com
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρησιμοποιήστε το PowerShell για τη διαχείριση ομάδων του Office 365.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μετάβαση σε Η Κοινότητα της Microsoft.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί με μηχανική μετάφραση

Eigenschaften

Artikelnummer: 3168347 – Letzte Überarbeitung: 11/29/2016 18:45:00 – Revision: 3.0

Microsoft Exchange Online, Outlook 2016

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbgraphxlink kbgraphic hybrid kbmt KB3168347 KbMtel
Feedback