Τον ΤΡΌΠΟ: Ελέγχετε δικαιώματα αδείας σε μια εφαρμογή ASP.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 316871
Περίληψη
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό βήμα προς βήμα για να εφαρμόσετε το tag <location>στο αρχείο Web.config για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πρόσβασης σε ένα συγκεκριμένο αρχείο και φάκελο.

Όταν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες σε εφαρμογές ASP, μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες παρέχεται πρόσβαση σε σελίδες στην εφαρμογή. Μη εξουσιοδοτημένων χρηστών ανακατευθύνονται αυτόματα στη σελίδα που καθορίζεται από το χαρακτηριστικό loginUrl στο αρχείο Web.config, όπου μπορούν να υποβάλουν τις πιστοποιήσεις τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες την πρόσβαση σε συγκεκριμένες σελίδες σε μια εφαρμογή χωρίς να απαιτείται έλεγχος ταυτότητας.

</location>back to the top

Ρυθμίσετε τις παραμέτρους πρόσβασης σε ένα συγκεκριμένο αρχείο και φάκελο

 1. Ρυθμίστε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες.Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  308157 ΤΡΌΠΟΣ: Εφαρμογή που βασίζεται σε φόρμες ελέγχου ταυτότητας στην εφαρμογή σας ASP. χρησιμοποιώντας τη Visual Basic .net
  301240 ΤΡΌΠΟΣ: Εφαρμογή που βασίζεται σε φόρμες ελέγχου ταυτότητας στην εφαρμογή σας ASP. χρησιμοποιώντας C# .net
 2. Αίτηση για οποιαδήποτε σελίδα στην εφαρμογή σας να ανακατευθύνεται αυτόματα Logon.aspx.
 3. Στο αρχείο Web.config, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον παρακάτω κώδικα.

  Αυτός ο κωδικός παραχωρεί σε όλους τους χρήστες πρόσβαση στη σελίδα Default1.aspx και στο φάκελο Subdir1.
  <configuration>	<system.web>		<authentication mode="Forms" >			<forms loginUrl="login.aspx" name=".ASPNETAUTH" protection="None" path="/" timeout="20" >			</forms>		</authentication><!-- This section denies access to all files in this application except for those that you have not explicitly specified by using another setting. -->		<authorization>			<deny users="?" /> 		</authorization>	</system.web><!-- This section gives the unauthenticated user access to the Default1.aspx page only. It is located in the same folder as this configuration file. -->		<location path="default1.aspx">		<system.web>		<authorization>			<allow users ="*" />		</authorization>		</system.web>		</location><!-- This section gives the unauthenticated user access to all of the files that are stored in the Subdir1 folder. -->		<location path="subdir1">		<system.web>		<authorization>			<allow users ="*" />		</authorization>		</system.web>		</location></configuration>						
  Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν το αρχείο Default1.aspx ή οποιοδήποτε άλλο αρχείο που αποθηκεύεται στο φάκελο Subdir1 στην εφαρμογή σας. Αυτά δεν θα ανακατευθύνεται αυτόματα στο αρχείο Logon.aspx για έλεγχο ταυτότητας.
 4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για να προσδιορίσετε άλλες σελίδες ή φακέλους για τους οποίους θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση των μη εξουσιοδοτημένων χρηστών.
back to the top
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
306590 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Επισκόπηση της ασφάλειας ASP.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το tag <location>, ανατρέξτε στον Προγραμματιστή .net Framework Οδηγός στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:</location>back to the top
θέση ελέγχου ταυτότητας φορμών

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 316871 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/17/2012 16:55:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft ASP.NET 1.1

 • kbconfig kbhowtomaster kbsecurity kbweb kbmt KB316871 KbMtel
Σχόλια