Τα Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:317636
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα πακέτο αναβάθμισης ασφαλείας (SRP) για τα Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, που περιλαμβάνει τη λειτουργικότητα από τοΜετά το Windows NT 4.0 SP6a πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείαςκαι τις ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας που περιγράφονται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" αυτού του άρθρου. Αυτή η μικρή, ολοκληρωμένη συλλογή ενημερώσεις κώδικα μετά Service Pack 6 (SP6) παρέχει έναν ευκολότερο μηχανισμό για τη διαχείριση των ενημερώσεων κώδικα ασφαλείας.

Το SRP περιλαμβάνει μόνο τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για τα Windows NT 4.0. Δεν περιλαμβάνει ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα για άλλα προϊόντα ή λειτουργικά συστήματα. Ο διακομιστής Internet Information Server (IIS) της Microsoft δεν προορίζεται για χρήση στον Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition και δεν υποστηρίζεται. Η Microsoft συνιστά στους πελάτες της που εκτελούν το διακομιστή IIS 4.0 σε Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, να προστατέψουν τα συστήματά τους, καταργώντας τον IIS 4.0.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα SRP, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε για να εφαρμόσετε το SRP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
318587Τα Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, σημειώσεις έκδοσης του πακέτου συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας
Τα πακέτα είναι διαθέσιμα από την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (Εάν δεν εμφανίζεται η γλώσσα σας, ελέγξτε ξανά):ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτό το πακέτο απαιτεί Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition SP6.

Ημερομηνία έκδοσης:, 24 Απριλίου 2002

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο SRP

Το SRP περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενημερώσεις κώδικα SP6 δημοσίευσης που έχουν παραδοθεί απόMicrosoft Ενημερωτικά δελτία ασφαλείας της. Το SRP περιέχει επίσης ορισμένες ενημερώσεις κώδικα που έχετε δεν έχει περιγράφεται παραπάνω. Επειδή τα ενημερωτικά δελτία ασφαλείας τους ενοχλητικούς διαδικασίες συντήρησης του πελάτη, Microsoft συχνά εκδίδει τους μόνο όταν ένα θέμα ασφαλείας θέτει μια άμεση κίνδυνος στους υπολογιστές του πελάτη. Τα ζητήματα που δεν πληρούν αυτήν την προϋπόθεση συνήθως αντιμετωπίζονται με άλλα μέσα παράδοσης, όπως είναι τα Service Pack ή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το SRP.
241041Ενεργοποίηση του NetBT για αποκλειστικό άνοιγμα των θυρών IP
242294MS99-041: Security Descriptor Allows Privilege Elevation on Remote Computers
243835MS99-046: How to Prevent Predictable TCP/IP Initial Sequence Numbers
246045MS99-055: Malformed Resource Enumeration Arguments May Cause Named Pipes and Other System Services to Fail
247869MS00-003: Local Procedure Call May Permit Unauthorized Account Usage
248183Το εργαλείο Syskey ξαναχρησιμοποιεί την ακολουθία bit
248185Security Identifier Enumeration Function in LSA May Not Handle Argument Properly
248399MS00-007: Shared Workstation Setup May Permit Access to Recycle Bin Files
249108Registry Data Is Viewable By All Users During Rdisk Repair Update
249197Internet Explorer Does Not Allow Use of Single SGC Certificate with 128-Bit Encryption for Virtual Sites
249863SGC Connections May Fail from Domestic Clients
249973MS00-005: Default RTF File Viewer Interrupts Normal Program Processing
250625MS00-024: Default Registry Key Permissions May Allow Privilege Elevation
257870Malformed Print Request May Stop Windows 2000 TCP/IP Printing Service
259042Handle Leak in WinLogon After Applying Windows NT 4.0 Service Pack 6
259496MS00-008: Incorrect Registry Setting May Allow Cryptography Key Compromise
259622MS00-027: Command Processor May Not Parse Excessive Arguments Properly
259728MS00-029: Windows Hangs with Fragmented IP Datagrams
259773MS00-003: Incorrect Response to Local Procedure Call Causes "Stop" Error Message
262388Denial-of-Service Attack Possible from Linux RPC Client
262694MS00-036: Κακόβουλου χρήστη να τερματίζεται η υπηρεσία αναζήτησης υπολογιστή
263307MS00-036: Excessive Browser Announcements May Force Computer Shutdown
264684MS00-040: Patch for "Remote Registry Access Authentication" Vulnerability
266433MS00-070: Patch for Numerous Vulnerabilities in the LPC Port System Calls
267858"Memory Could Not Be Read" Error Message While Doing File Operation
268082DNS SOA Record May Reveal Administrator Account Name
269049MS00-052: Registry-Invoked Programs Use Standard Search Path
269239MS00-047: Ευπάθειας του NetBIOS ενδέχεται να δημιουργήσουν διπλότυπα ονόματα στις διενέξεις δικτύου
271216Ενημέρωση κώδικα για ζητήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης μεταξύ 128-bit και 56-bit με χρήση γαλλικών τοπικών ρυθμίσεων
274835MS00-083: Υπερχείλιση του Buffer στην Εποπτεία δικτύου ενδέχεται να προκαλέσει ζήτημα ευπάθειας
275567MS00-091: "Κολλήσουν πολλαπλές περίοδοι λειτουργίας NetBT ενδέχεται να" τοπικό κεντρικό υπολογιστή
276575MS00-094: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το ζήτημα ευπάθειας "Υπερχείλιση του Buffer της υπηρεσίας τηλεφωνικού καταλόγου"
277910MS00-087: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το ζήτημα ευπάθειας "Υπερχείλιση Buffer σύνδεση διακομιστή τερματικού"
279336MS01-003: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το ζήτημα ευπάθειας Winsock Mutex
279843Ορισμένες επώνυμες διοχετεύσεις του συστήματος δεν δημιουργούνται με τα κατάλληλα δικαιώματα
280119MS01-008: Μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα είναι διαθέσιμη για το ζήτημα ευπάθειας ανύψωσης δικαιωμάτων NTLMSSP
283001MS01-009: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για ευπάθεια ακατάλληλης ροής πακέτου PPTP
292435MS01-040: Μη έγκυρα δεδομένα RDP μπορεί να προκαλέσει απώλεια μνήμης στις υπηρεσίες Terminal Services
293818MS01-017: Εσφαλμένων ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδόθηκε VeriSign προκαλούν κίνδυνο πλαστογράφησης
298012MS01-041: Ακατάλληλη αίτηση RPC μπορεί να προκαλέσει ζητήματα τ/Υ
303628Ένα ζήτημα σχετικής διαδρομής ενδέχεται να εκτελέσει ένα πρόγραμμα σε περιβάλλον συστήματος

FrontPage Server Extensions

Το FrontPage Server Extensions περιλαμβάνονται ως τμήμα των Windows NT 4.0 Option Pack. Αυτό το πακέτο δεν υποστηρίζεται από τα Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition. Οι ενημερώσεις κώδικα για τα FrontPage Server Extensions έχουν έχει παρέχεται ως τμήμα του SRP μόνο για πελάτες που έχουν εγκαταστήσει το Option Pack για την προστασία των υπολογιστών τους κατά τη μετεγκατάσταση σε ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα.

Index Server 2.0

252463MS00-006: Μήνυμα λάθους του Index Server αποκαλύπτει φυσική θέση των φακέλων Web
294472MS99-057: Η λειτουργία αναζήτησης διακομιστή ευρετηρίου περιέχει ένα μη ελεγμένο Buffer
296185MS01-025: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για μια νέα παραλλαγή της ευπάθειας "Ακατάλληλη επισκέψεων-επισήμανση"
300972MS01-033: Ένα μη ελεγμένο Buffer στην επέκταση ISAPI του Index Server μπορεί να επιτρέψει την παραβίαση του διακομιστή Web
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Index Server 2.0 αποτελεί τμήμα του Windows NT 4.0 Option Pack δεν υποστηρίζεται στα Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Οι ενημερώσεις κώδικα για τον Index Server 2.0 έχει δώσατε ως μέρος του SRP μόνο για πελάτες που έχουν εγκαταστήσει το Option Pack για την προστασία των υπολογιστών τους κατά τη μετεγκατάσταση σε ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα.

Internet Information Server 4.0

252693Κατατμημένη αίτηση κωδικοποίησης χωρίς δεδομένα προκαλεί διαρροή μνήμης IIS
254142MS00-023: η χρήση της CPU 100% προκύπτει όταν σταλεί μια μεγάλη ακολουθία χαρακτήρων Escape
260205MS00-030: Η αίτηση HTTP με πλήθος κουκκίδων ή κουκκίδων και καθέτων προκαλεί αυξημένη χρήση της CPU
260838MS00-031: Οι υπηρεσίες IIS σταματά να εξυπηρετεί αιτήσεις HTR
267559MS00-044: GET σε αρχείο HTR μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ενός "Άρνηση εξυπηρέτησης" ή να ενεργοποίηση της αναζήτησης βάσει καταλόγων
269862MS00-057: η ενημερωμένη έκδοση κώδικα κυκλοφορήσει για θέμα σφάλματος απλοποίησης
271652MS00-063: Ενημερωμένη έκδοση κώδικα να κυκλοφορήσει για ευπάθειας ακατάλληλης διεύθυνσης URL η οποία απενεργοποιεί την απόκριση του διακομιστή Web
274149Cookies Are Not Marked as SSL-Secured in IIS
277873MS00-086: Patch Available for "Web Server File Request Parsing" Vulnerability
285985MS01-004: Patch Available for New Variant of File Fragment Reading via .HTR Vulnerability
295534MS01-026: Superfluous Decoding Operation Can Allow Command Execution Through IIS
297860MS01-044: IIS 5.0 Security and Post-Windows NT 4.0 SP5 IIS 4.0 Patch Rollup
319733MS02-018: April 2002 Cumulative Patch for Internet Information Services
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Internet Information Server 4.0 is part of the Windows NT 4.0 Option Pack which is not supported on Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Patches for IIS 4.0 have been provided as part of the SRP only for customers who have installed the Option Pack to protect their computers during the migration to a supported operating system.

Fixes that are not included in Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition SRP

The Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition SRP does not supersede the patches that are included in the following post-SP6 security bulletins:
300845MS02-013: Java Applet Can Redirect Browser Traffic
311967MS02-017: Unchecked Buffer in the Multiple UNC Provider
313829Unchecked Buffer in Windows Shell Could Lead to Code Running
314147MS02-006: An Unchecked Buffer in the SNMP Service May Allow Code to Run
318202MS02-008: XMLHTTP Control in MSXML 2.0 Can Allow Access to Local Files
Τα Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition SRP δεν περιλαμβάνει την ενημερωμένη έκδοση κώδικα στο παρακάτω SP6 δημοσίευση ενημερωτικού, γιατί θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο εάν έχει εγκατασταθεί στο διακομιστή WebDAV.
296441MS01-022: WebDAV υπηρεσία παροχής να επιτρέψει δέσμες ενεργειών να χειρίζονται αιτήσεις ως χρήστης
Τα Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition SRP δεν περιλαμβάνει τα εργαλεία που παρέχονται ως μέρος της τα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να ληφθεί και να εκτελούνται ξεχωριστά.
265714MS00-095: καταχωρήσεις μητρώου SNMP των Windows NT 4.0 που έχουν δυνατότητα ανάγνωσης
267861MS00-095: Τροποποίηση μητρώου RAS επιτρέπεται χωρίς δικαιώματα διαχειριστή
267864MS00-095: Το κλειδί διαχείρισης του πακέτου MTS περιλαμβάνει πληροφορίες για τους χρήστες
Τα Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition SRP δεν αντικαθιστά καμία από το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο, επειδή η ενημέρωση κώδικα απαιτεί σε αυτήν την περίπτωση μια διαδικασία διαχείρισης και όχι μια αλλαγή λογισμικού.
241219MS99-036: Αρχείο εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση δεν διαγράφεται μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (Setup)
ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας kbdotcom kbTSE400SRP

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 317636 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 08:55:23 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6

  • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbfix kbinfo kbsecurity kbmt KB317636 KbMtel
Σχόλια