Συγχώνευση αλληλογραφίας του Word δεν λειτουργούν μετά την εγκατάσταση Skype για βασικές επιχειρηματικές 2016

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3178867
Συμπτώματα
Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
 • Έχετε το Microsoft Office 2010 ή εγκατεστημένο το Office 2013 MSI.
 • Η δυνατότητα συγχώνευσης αλληλογραφίας στο Microsoft Word σάς επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια λίστα επαφών.
 • Skype για επαγγελματική 2016 Basic MSI, στη συνέχεια, εγκαθίσταται στον υπολογιστή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία Office 2016 εγκαθίστανται.
Σε αυτό το σενάριο, τη δυνατότητα συγχώνευσης αλληλογραφίας στο Word δεν λειτουργεί πλέον. Δεν εμφανίστηκε μήνυμα λάθους καταγράφεται.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν το Skype για επαγγελματική 2016 Basic εγκατάστασης δημιουργεί ένα κλειδί μητρώου για το Office 2016. Skype για επαγγελματική 2016 Basic κυκλοφορεί με ορισμένα βασικά στοιχεία του Office 2016, αλλά δεν προέρχεται με Mso.dll.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με το σενάριο ανάπτυξης.

Σενάριο 1

Εγκατάσταση MSI του Office 2010, αλλά έχει εγκατασταθεί παλαιότερη έκδοση του Lync (Skype για επιχειρήσεις). Εναλλακτικά, Office 2013 MSI εγκαταστάθηκε με το βασικό περιβάλλον Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις) ή το πρόγραμμα-πελάτης εμπλουτισμένου Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις).
 • Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης 1: Αναβάθμιση όλες τις εφαρμογές του Office στο Office 2016 για την καλύτερη εμπειρία χρήστη.
 • Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης 2: Διαγραφή του ακόλουθου κλειδιού μητρώου:

  HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}\2.8

Σενάριο 2

Lync Basic 2013 (Skype για επαγγελματική 2015) καταργήθηκε κατά την αναβάθμιση σε Skype για επαγγελματική 2016 Basic κατά την εγκατάσταση του Office 2010.
 • Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης 1: Αναβάθμιση όλες τις εφαρμογές του Office στο Office 2016 για την καλύτερη εμπειρία χρήστη.
 • Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης 2: Επιδιόρθωση της εγκατάστασης του Office 2010 MSI και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Μετά την επανεκκίνηση, διαγράψτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}\2.8
Σημειώσεις
 • Επόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για το Office και του Skype για επαγγελματική 2016 Basic μπορεί να δημιουργήσετε ξανά αυτό το κλειδί μητρώου. Επομένως, συνιστούμε να διανείμετε αυτήν την ενέργεια σε ένα αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) για να βεβαιωθείτε ότι το κλειδί καταργείται μετά την εφαρμογή των μελλοντικών ενημερωμένων εκδόσεων.
 • Εάν χρησιμοποιείται ένα αντικείμενο πολιτικής ΟΜΆΔΑΣ, αυτό θα πρέπει να ρυθμιστούν για να διαγράψετε πλέον αυτό το μητρώο κλειδιών whenyou ανάπτυξη άλλες εφαρμογές του Office 2016.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3178867 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/01/2016 18:25:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Skype for Business 2016

 • kbsurveynew kbmt KB3178867 KbMtel
Σχόλια