Ενημερωμένη έκδοση για το Visual C++ 2013 και πακέτο αναδιανομής Visual C++

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 3179560
Συμπτώματα
Ορισμένες συναρτήσεις βιβλιοθήκη μαθηματικών κινητής υποδιαστολής στο περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης Visual C++ 2013 x64 C (CRT) δεν ελέγχει σωστά αν ορισμένες οδηγίες AVX και FMA3 είναι διαθέσιμα πριν τις συναρτήσεις προσπαθήσετε να τα χρησιμοποιήσετε. Εάν οι οδηγίες δεν είναι διαθέσιμη για χρήση, κλήσεις σε αυτές τις λειτουργίες προκαλέσει μια εξαίρεση εσφαλμένης οδηγίας (0xc000001d). Οι συναρτήσεις που επηρεάζονται περιλαμβάνουν καταγραφής, log10, και pow και άλλα.

Αυτό το ζήτημα είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί στα ακόλουθα σενάρια:
  • Σε μια παλαιότερη έκδοση του λειτουργικού συστήματος των Windows που δεν υποστηρίζει AVX αναφέρει Αποθήκευση (για παράδειγμα, τα Windows Vista) Εάν χρησιμοποιείται σε έναν υπολογιστή που υποστηρίζει το σύνολο εντολών AVX
  • Εάν AVX κατάσταση αποθήκευση έχει απενεργοποιηθεί ρητά στον παραμέτρων εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος
  • Στο περιβάλλον προεγκατάστασης των Windows (Windows PE)

    ΣημείωσηΤο Windows PE δεν υποστηρίζει την αποθήκευση κατάσταση AVX.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή το στοιχείο χρόνου εκτέλεσης Visual C++ 2013 x64 C δεν ελέγχει αν το λειτουργικό σύστημα υποστηρίζει AVX κατάσταση αποθήκευση πριν να προσπαθήσει να εκτελέσετε οδηγίες AVX ή FMA3.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση για το πακέτο Microsoft Visual C++ 2013 ενημερωμένη έκδοση 5 με δυνατότητα αναδιανομής απελευθερώνεται ως ένα μόνο με λήψη αρχείων ενημέρωσης και δεν διανέμονται μέσω του Windows Update. Αναδιανομή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης επιτρέπεται, υπό τους ίδιους όρους άδειας που χορηγήθηκε από την έκδοση του Microsoft Visual Studio 2013 ενημερωμένη έκδοση 5.

Εάν συνδέσετε στατικά για το 2013 C χρόνου εκτέλεσης Visual C++, Visual Studio 2013 επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft.

η διαδρομή του αρχείου x64.exe
Τοπικές ρυθμίσειςΔιαδρομές αρχείων
Τσεχικά - Δημοκρατία της Τσεχίαςhttp://Download.Microsoft.com/Download/3/1/4/314627D5-7EEA-4C9A-ABB2-E2CC4FB0F224/vcredist_x64.exe
Γερμανικά - Γερμανίαςhttp://Download.Microsoft.com/Download/8/2/4/82444F1C-AEA4-4153-81C2-7861905D54F5/vcredist_x64.exe
Αγγλικά - Η.π.α.http://Download.Microsoft.com/Download/0/5/6/056DCDA9-D667-4E27-8001-8A0C6971D6B1/vcredist_x64.exe
Ισπανικά (Παραδοσιακή ταξινομείται) - Ισπανίαhttp://Download.Microsoft.com/Download/9/7/C/97C609E9-EBD3-466B-A87E-FA7F7BF1B000/vcredist_x64.exe
Γαλλικά - Γαλλίαςhttp://Download.Microsoft.com/Download/3/0/3/30337CA1-8A4E-4043-B330-D0DCE8561EBB/vcredist_x64.exe
Ιταλικά - Ιταλίαςhttp://Download.Microsoft.com/Download/9/8/4/98446BDF-BC9B-4BDE-9E54-28E15787FBED/vcredist_x64.exe
Ιαπωνικά - Ιαπωνίαhttp://Download.Microsoft.com/Download/8/2/9/829AC8B2-E111-4F58-9B23-205A5E7D656A/vcredist_x64.exe
Κορεατικά - Κορέαhttp://Download.Microsoft.com/Download/F/8/D/F8D970BD-4218-49B9-B515-E6F1669D228B/vcredist_x64.exe
Πολωνικά - Πολωνίαhttp://Download.Microsoft.com/Download/0/B/4/0B46160F-B53F-45DA-87D6-DA0567E57784/vcredist_x64.exe
Πορτογαλικά - Βραζιλίαhttp://Download.Microsoft.com/Download/7/B/A/7BAFB681-05F8-4D13-98AF-9BC6C93B3536/vcredist_x64.exe
Ρωσικά - Ρωσίαhttp://Download.Microsoft.com/Download/C/D/2/CD274FA6-0D64-4B70-BD90-EC9A2E395DA4/vcredist_x64.exe
Τουρκική - Τουρκίαςhttp://Download.Microsoft.com/Download/C/4/6/C467522D-C094-4697-B9B2-BB59B2BCACA5/vcredist_x64.exe
Κινέζικα - Κίναςhttp://Download.Microsoft.com/Download/1/8/0/180FA2CE-506D-4032-AAD1-9D7636F85179/vcredist_x64.exe
Κινέζικα - Ταϊβάνhttp://Download.Microsoft.com/Download/9/0/5/905DBD86-D1B8-4D4B-8A50-CB0E922017B9/vcredist_x64.exe

Διαδρομή αρχείου x86.exe

Τοπικές ρυθμίσειςΔιαδρομές αρχείων
Τσεχικά - Δημοκρατία της Τσεχίαςhttp://Download.Microsoft.com/Download/3/1/4/314627D5-7EEA-4C9A-ABB2-E2CC4FB0F224/vcredist_x86.exe
Γερμανικά - Γερμανίαςhttp://Download.Microsoft.com/Download/8/2/4/82444F1C-AEA4-4153-81C2-7861905D54F5/vcredist_x86.exe
Αγγλικά - Η.π.α.http://Download.Microsoft.com/Download/0/5/6/056DCDA9-D667-4E27-8001-8A0C6971D6B1/vcredist_x86.exe
Ισπανικά (Παραδοσιακή ταξινομείται) - Ισπανίαhttp://Download.Microsoft.com/Download/9/7/C/97C609E9-EBD3-466B-A87E-FA7F7BF1B000/vcredist_x86.exe
Γαλλικά - Γαλλίαςhttp://Download.Microsoft.com/Download/3/0/3/30337CA1-8A4E-4043-B330-D0DCE8561EBB/vcredist_x86.exe
Ιταλικά - Ιταλίαςhttp://Download.Microsoft.com/Download/9/8/4/98446BDF-BC9B-4BDE-9E54-28E15787FBED/vcredist_x86.exe
Ιαπωνικά - Ιαπωνίαhttp://Download.Microsoft.com/Download/8/2/9/829AC8B2-E111-4F58-9B23-205A5E7D656A/vcredist_x86.exe
Κορεατικά - Κορέαhttp://Download.Microsoft.com/Download/F/8/D/F8D970BD-4218-49B9-B515-E6F1669D228B/vcredist_x86.exe
Πολωνικά - Πολωνίαhttp://Download.Microsoft.com/Download/0/B/4/0B46160F-B53F-45DA-87D6-DA0567E57784/vcredist_x86.exe
Πορτογαλικά - Βραζιλίαhttp://Download.Microsoft.com/Download/7/B/A/7BAFB681-05F8-4D13-98AF-9BC6C93B3536/vcredist_x86.exe
Ρωσικά - Ρωσίαhttp://Download.Microsoft.com/Download/C/D/2/CD274FA6-0D64-4B70-BD90-EC9A2E395DA4/vcredist_x86.exe
Τουρκική - Τουρκίαςhttp://Download.Microsoft.com/Download/C/4/6/C467522D-C094-4697-B9B2-BB59B2BCACA5/vcredist_x86.exe
Κινέζικα - Κίναςhttp://Download.Microsoft.com/Download/1/8/0/180FA2CE-506D-4032-AAD1-9D7636F85179/vcredist_x86.exe
Κινέζικα - Ταϊβάνhttp://Download.Microsoft.com/Download/9/0/5/905DBD86-D1B8-4D4B-8A50-CB0E922017B9/vcredist_x86.exe

Πληροφορίες αρχείων

VCRedist_x86.exe διαδρομή εγκατάστασης:
  • x86 το λειτουργικό σύστημα: %WinDir%\System32
  • x64 το λειτουργικό σύστημα: %WinDir%\SysWow64

Όνομα αρχείουΜέγεθος αρχείου (x86)Η έκδοση του αρχείου
msvcr120.dll949 KB12.0.40660.0
msvcp120.dll445 KB12.0.40660.0
vcamp120.dll332 KB12.0.40660.0
vcomp120.dll118 KB12.0.40660.0
vccorlib120.dll243 KB12.0.40660.0
mfc120.dll4,321 KB12.0.40660.0
mfc120u.dll4,347 KB12.0.40660.0
mfc120chs.dll46 KB12.0.40660.0
mfc120cht.dll46 KB12.0.40660.0
mfc120deu.dll74 KB12.0.40660.0
mfc120enu.dll64 KB12.0.40660.0
mfc120esn.dll73 KB12.0.40660.0
mfc120fra.dll74 KB12.0.40660.0
mfc120ita.dll72 KB12.0.40660.0
mfc120jpn.dll53 KB12.0.40660.0
mfc120kor.dll53 KB12.0.40660.0
mfc120rus.dll70 KB12.0.40660.0

Vcredist_x64.exe διαδρομή εγκατάστασης:
  • x64 το λειτουργικό σύστημα: %WinDir%\System32

Όνομα αρχείουΜέγεθος αρχείου (x64)Η έκδοση του αρχείου
msvcr120.dll941 KB12.0.40660.0
msvcp120.dll645 KB12.0.40660.0
vcamp120.dll471 KB12.0.40660.0
vcomp120.dll135 KB12.0.40660.0
vccorlib120.dll349 KB12.0.40660.0
mfc120.dll5,477 KB12.0.40660.0
mfc120u.dll5,503 KB12.0.40660.0
mfc120chs.dll46 KB12.0.40660.0
mfc120cht.dll46 KB12.0.40660.0
mfc120deu.dll74 KB12.0.40660.0
mfc120enu.dll64 KB12.0.40660.0
mfc120esn.dll73 KB12.0.40660.0
mfc120fra.dll74 KB12.0.40660.0
mfc120ita.dll72 KB12.0.40660.0
mfc120jpn.dll53 KB12.0.40660.0
mfc120kor.dll53 KB12.0.40660.0
mfc120rus.dll70 KB12.0.40660.0

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Eigenschaften

Artikelnummer: 3179560 – Letzte Überarbeitung: 07/28/2016 08:20:00 – Revision: 1.0

Visual Studio 2013 Community Edition

  • kbqfe kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3179560 KbMtel
Feedback