Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η γραμμή εργασιών λείπει όταν συνδέεστε στα Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν ξεκινάτε τα Windows XP, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συμπεριφορές:
 • Όταν συνδέεστε κανονικά, η γραμμή εργασιών δεν εμφανίζεται.
 • Εάν πιέσετε CTRL+ESC, το μενού Έναρξη (Start) δεν εμφανίζεται.
 • Εάν συνδεθείτε στα Windows σε Ασφαλή λειτουργία (Safe mode), η γραμμή εργασιών εμφανίζεται .
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να παρουσιαστεί, εάν είναι κατεστραμμένες οι ρυθμίσεις των Windows που αφορούν ένα συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Αντιμετώπιση προβλημάτων ξεκινώντας τα Windows με ένα ελάχιστο σύνολο προγραμμάτων οδήγησης

Προσπαθήστε να εξακριβώσετε αν ένα κατεστραμμένο ή μη συμβατό πρόγραμμα οδήγησης είναι η αιτία αυτής της συμπεριφοράς. Για να το κάνετε αυτό, ξεκινήστε τα Windows XP σε Ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρή εκκίνηση (clean boot) για να εξακριβώσετε αν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης ή αρχείο είναι η αιτία του ζητήματος.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων μέσω καθαρής εκκίνησης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310353 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows XP
Εάν εξακριβώσετε ότι ένα αρχείο προγράμματος οδήγησης που φορτώνεται από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα προκαλεί αυτό το ζήτημα, καταργήστε αυτό το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, κάντε κανονική επανεκκίνηση των Windows.

Μέθοδος 2: Δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη

Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως διαχειριστής (Administrator) και, στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό χρήστη. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή. Όταν ολοκληρωθεί ο αυτόματος έλεγχος ενέργειας (Power On Self Test - POST), πατήστε το πλήκτρο F8.
 2. Στην οθόνη "Μενού επιλογών για προχωρημένους των Windows" (Windows Advanced Options), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΒΕΛΟΥΣ για να επιλέξετε το στοιχείο Ασφαλής λειτουργία (Safe Mode) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε το λειτουργικό σύστημα το οποίο θα ξεκινήσει, επιλέξτε Microsoft Windows XP έκδοση (όπου έκδοση είναι η έκδοση των Windows XP που έχετε εγκαταστήσει) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Στη οθόνη Για να ξεκινήσετε, κάντε κλικ στο όνομα χρήστη σας (To begin, click your user name), κάντε κλικ στην επιλογή Administrator.
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πλήκτρο βέλους.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ως κωδικός πρόσβασης διαχειριστή (Administrator) ενδέχεται να έχει καθοριστεί ένας κενός κωδικός πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή, μην πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης πριν να κάνετε κλικ στο πλήκτρο βέλους.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να κλείσει το μήνυμα που δηλώνει ότι τα Windows εκτελούνται σε ασφαλή λειτουργία.
 7. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage) από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται.
 8. Στη λίστα Διαχείριση Υπολογιστή (τοπικού) (Computer Management (Local)), αναπτύξτε τη λίστα Τοπικοί λογαριασμοί Users and Groups (Local Users and Groups).
 9. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Χρήστες (Users) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Νέος χρήστης (New User) από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται.
 10. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα κατάλληλα πλαίσια και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης (Confirm password).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν θέλετε να αντιστοιχίσετε κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό χρήστη, μην πληκτρολογήσετε κωδικό πρόσβασης στα πλαίσια Κωδικός πρόσβασης (Password) ή Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης (Confirm password).
 11. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ο χρήστης πρέπει να αλλάξει κωδικό πρόσβασης στην επόμενη σύνδεση (User must change password at next logon).
 12. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χωρίς λήξη του κωδικού πρόσβασης (Password never expires), εάν δεν θέλετε να λήξει ο κωδικός πρόσβασης.
 13. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create), έπειτα στο κουμπί Κλείσιμο (Close) και, στη συνέχεια, τερματίστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 14. Κάντε κανονική επανεκκίνηση των Windows και, στη συνέχεια, συνδεθείτε ως ο νέος χρήστης που δημιουργήσατε.
 15. Εάν επιλυθεί το ζήτημα, εγκαταστήστε εκ νέου τα προγράμματα που θέλετε και, στη συνέχεια, αντιγράψτε τα έγγραφα που θέλετε από το φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents) του παλιού λογαριασμού χρήστη. Για να αντιγράψετε τα περιεχόμενα του φακέλου "Τα έγγραφά μου" (My Documents) του παλιού λογαριασμού χρήστη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Αποσυνδεθείτε από τα Windows.
  • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE δύο φορές.

   Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στα Windows (Log On to Windows).
  • Στο πλαίσιο Όνομα χρήστη (User name), πληκτρολογήστε Administrator. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης (Password), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Κάντε δεξιό κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εξερεύνηση (Explore) από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται.
  • Στη δομή Φάκελοι (Folders), αναπτύξτε τον παλιό λογαριασμό χρήστη στην περιοχή Έγγραφα και ρυθμίσεις (Documents and Settings).
  • Κάντε κλικ στην επιλογή όνομα_χρήστη Documents (όπου όνομα_χρήστη είναι το όνομα του παλιού λογαριασμού χρήστη με τον οποίο αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα).
  • Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων (Select All) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy) του μενού Επεξεργασία (Edit).
  • Στην περιοχή Έγγραφα και ρυθμίσεις (Documents and Settings), αναπτύξτε το φάκελο του νέου λογαριασμού χρήστη.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή νέος_χρήστης Documents (όπου νέος_χρήστης είναι το όνομα του νέου λογαριασμού χρήστη που δημιουργήσατε).
  • Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste).
  • Εάν σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε αρχεία ή φακέλους, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι σε όλα (Yes to All) για να επιβεβαιώσετε την αντικατάσταση.
  • Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο (Close).
  • Αποσυνδεθείτε από τα Windows.

Μέθοδος 3: Επιδιόρθωση των Windows XP

Εκτελέστε μια επιτόπια επιδιόρθωση των Windows XP. Ξεκινήστε την εγκατάσταση των Windows XP, αλλά επιλέξτε τη δυνατότητα επιδιόρθωσης της υπάρχουσας εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο θα αντικατασταθούν όλα τα αρχεία των Windows, ενώ τα εγκατεστημένα προγράμματα και τα δεδομένα θα παραμείνουν ανέπαφα.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης μιας επιτόπιας επιδιόρθωσης των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
315341 Τρόπος εκτέλεσης επιτόπιας αναβάθμισης (επανεγκατάστασης) των Windows XP
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς του Βιβλίου διευθύνσεων και των φακέλων αλληλογραφίας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
188854 OLEXP: Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Βιβλίου διευθύνσεων και των Φακέλων αλληλογραφίας στο Outlook Express
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 318027 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/11/2005 11:35:23 - Αναθεώρηση: 2.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbenv kbprb KB318027
Σχόλια