Είσοδος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημοσίευση σε μη εκτεταμένο διακομιστή Web με χρήση του πρωτοκόλλου FTP (File Transfer Protocol) στο FrontPage 2002

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR318272
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Ένας μη εκτεταμένος διακομιστής Web είναι ένας διακομιστής Web στον οποίο δεν έχουν εγκατασταθεί τα Microsoft FrontPage Server Extensions. Το άρθρο αυτό περιγράφει τρεις μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να δημοσιεύσετε περιεχόμενο Web του FrontPage σε έναν μη εκτεταμένο διακομιστή Web UNIX, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο FTP (File Transfer Protocol).

Επιστροφή στην αρχή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓια να εμφανίσετε ένα περιεχόμενο Web στο Internet ή σε ένα intranet, πρέπει πρώτα να δημοσιεύσετε το περιεχόμενο αυτό. Στο FrontPage, μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα περιεχόμενο Web κάνοντας κλικ στην εντολή Δημοσίευση περιεχομένου Web (Publish Web) του μενού Αρχείο (File). Εάν τα FrontPage Server Extensions είναι εγκατεστημένα στο διακομιστή Web, το FrontPage μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τις επεκτάσεις σε αυτόν το διακομιστή μέσω του πρωτοκόλλου HTTP (Hypertext Transport Protocol). Αν, όμως, τα FrontPage Server Extensions δεν έχουν εγκατασταθεί στο διακομιστή Web ή αν δεν είστε βέβαιοι ότι είναι εγκατεστημένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρωτόκολλο FTP για να δημοσιεύσετε τα αρχεία σας στο διακομιστή Web.

Όταν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο FTP, για να δημοσιεύσετε ένα περιεχόμενο Web σε ένα διακομιστή UNIX, η προεπιλεγμένη θέση για την αποστολή των αρχείων είναι ο κεντρικός σας κατάλογος. Στη συνέχεια, πρέπει να μεταβείτε στον σωστό κατάλογο περιεχομένων. Για την επιτυχή δημοσίευση του περιεχομένου Web στον σωστό κατάλογο του διακομιστή Web, ακολουθήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα του διακομιστή FTP ή τα στοιχεία για τη σύνδεσή σας σε αυτόν, πριν να συνεχίσετε, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας ή με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP).

Επιστροφή στην αρχή

Μέθοδος 1: Προσθήκη του διακομιστή FTP στη λίστα των τοποθεσιών FTP 1. Ξεκινήστε το FrontPage και κατόπιν ανοίξτε το περιεχόμενο Web.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση περιεχομένου Web (Publish Web).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse).
 4. Στο πλαίσιο Διερεύνηση σε (Look In) κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη/τροποποίηση τοποθεσιών FTP (Add/Modify FTP Locations).
 5. Στο πλαίσιο Όνομα τοποθεσίας FTP (Name of FTP site), πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή FTP.
 6. Στην περιοχή Σύνδεση ως (Log on as), κάντε κλικ στο στοιχείο Χρήστης (User), πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και, στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης (Password), πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Η τοποθεσία FTP που προσθέσατε περιλαμβάνεται πλέον στη λίστα Τοποθεσίες FTP (FTP Locations). Για να δημοσιεύσετε το περιεχόμενο Web, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3, κάντε διπλό κλικ στην κατάλληλη τοποθεσία FTP στη λίστα Τοποθεσίες FTP (FTP Locations), εντοπίστε το φάκελο στο διακομιστή UNIX στον οποίο θέλετε να δημοσιεύσετε τα αρχεία σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση (Publish).

Επιστροφή στην αρχή

Μέθοδος 2: Καθορισμός απόλυτης διαδρομής για το διακομιστή FTP 1. Ξεκινήστε το FrontPage και κατόπιν ανοίξτε το περιεχόμενο Web.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση περιεχομένου Web (Publish Web).
 3. Στην περιοχή Πληκτρολογήστε προορισμό δημοσίευσης (Specify the location to publish your web to), πληκτρολογήστε την απόλυτη διαδρομή προς τον κατάλογο περιεχομένων σας στο διακομιστή FTP. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει το πρόθεμα %2f στη διαδρομή του καταλόγου περιεχομένων.

  Για παράδειγμα, αν ο κατάλογος περιεχομένων στην ακόλουθη διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator)
  http://www.example.com/mydocs
  βρίσκεται στο διακομιστή Web στην ακόλουθη διαδρομή
  /usr/local/apache/htdocs/mydocs
  πληκτρολογήστε την παρακάτω διαδρομή στο FrontPage:
  ftp://ftp.example.com/%2fusr/local/apache/htdocs/mydocs
 4. βρίσκεται στο διακομιστή Web στην ακόλουθη διαδρομή Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση (Publish).
Η ακολουθία χαρακτήρων %2f είναι μια δεκαεξαδική ακολουθία χαρακτήρων escape για ένα χαρακτήρα καθέτου, που αντιπροσωπεύει τον ριζικό κατάλογο στο διακομιστή FTP. Η προσθήκη αυτού του προθέματος επιτρέπει στο διακομιστή FTP να εντοπίσει τον κατάλογο περιεχομένων.

Επιστροφή στην αρχή

Μέθοδος 3: Δημιουργία συμβολικής σύνδεσηςΔημιουργήστε μια συμβολική σύνδεση στον κεντρικό κατάλογο του διακομιστή Web που οδηγεί στη θέση των περιεχομένων σας.

Για παράδειγμα, εάν ο κατάλογος περιεχομένων σας στην ακόλουθη διεύθυνση URL (Uniform Resource Locator)
http://www.example.com/mydocs
βρίσκεται στο διακομιστή Web στην ακόλουθη διαδρομή
/usr/local/apache/htdocs/mydocs
δημιουργήστε μια σύνδεση στον κεντρικό σας κατάλογο πληκτρολογώντας τα εξής:
ln -s /usr/local/apache/htdocs/mydocs mydocs
Αφού δημιουργήσετε τη σύνδεση, καθορίστε τη θέση στο FrontPage. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το FrontPage και κατόπιν ανοίξτε το περιεχόμενο Web.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση περιεχομένου Web (Publish Web).
 3. Στην περιοχή Πληκτρολογήστε προορισμό δημοσίευσης (Specify the location to publish your web to), πληκτρολογήστε τη θέση του διακομιστή FTP.

  Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε ftp://ftp.example.com/mydocs.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση (Publish).
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση περιεχομένου Web μέσω του πρωτοκόλλου FTP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
198523 FP2000: Τρόπος δημοσίευσης περιεχομένου Web του FrontPage
219164 FP2000: Ζητείται κωδικός πρόσβασης κατά τη δημοσίευση με χρήση τοποθεσιών FTP
265159 FP2000: Η δημοσίευση μέσω FTP οδηγεί στον κεντρικό κατάλογο, όχι στον κατάλογο περιεχομένων
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημοσίευσης περιεχομένου Web στο FrontPage, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft FrontPage (Microsoft FrontPage Help) στο μενούΒοήθεια (Help), πληκτρολογήστε τη φράση δημοσίευση μιας τοποθεσίας Web ()publish a Web στην καρτέλα "Αναζήτηση" της Βοήθειας (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα θεμάτων (Search) για να προβάλετε τα θέματα.

Επιστροφή στην αρχή
front page
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 318272 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/24/2014 07:17:23 - Αναθεώρηση: 1.0

 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbdta KB318272
Σχόλια