Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τι χρειάζεστε για να χρησιμοποιήσετε τις Ενεργές σελίδες διακομιστή (Active Server Pages - ASP) στο FrontPage 2002

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR318287
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft FrontPage 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 312638.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χρήση των τεχνολογιών των ενεργών σελίδων διακομιστή της Microsoft (Microsoft Active Server Pages) (ASP) με το Microsoft FrontPage. Για να μπορέσετε να προβάλετε τα αποτελέσματα των δυνατοτήτων ASP στο FrontPage, πρέπει να εγκαταστήσετε τα στοιχεία που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο.

Η τεχνολογία ASP είναι σχεδιασμένη για διακομιστές Web, οι οποίοι βασίζονται στις υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS). Η ακόλουθη λίστα εμφανίζει τις πλατφόρμες και τους διακομιστές Web που υποστηρίζονται:
 • Εκδόσεις των Windows για τους καταναλωτές
  • Microsoft Windows 95
   • Microsoft Personal Web Server 1.0 ή 4.0
  • Microsoft Windows 98
   • Microsoft Personal Web Server 1.0 ή 4.0
  • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
   • Δεν υποστηρίζεται διακομιστής Web για τα Windows Me.

    Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
    266456 Ο Personal Web Server δεν συμπεριλαμβάνεται στα Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows NT 4.0 Workstation
   • Microsoft Peer Web Services 2.0, 3.0 ή 4.0
  • Microsoft Windows NT 4.0 Server ή Enterprise Server
   • Microsoft Internet Information Server 2.0, 3.0 ή 4.0
  • Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server
   • Δεν υποστηρίζεται διακομιστής Web για τα Windows NT 4.0 Terminal Server.
    • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Windows XP
  • Microsoft Windows XP Home Edition
   • Δεν υποστηρίζεται διακομιστής Web για τα Windows XP Home Edition.

    Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
    304197 Ο Personal Web Server δεν συμπεριλαμβάνεται στα Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
   • Microsoft Internet Information Services 5.1
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος εύρεσης υποστηριζόμενου διακομιστή Web

Personal Web Server 1.0

Αυτός ο διακομιστής Web δεν είναι πλέον διαθέσιμος, αλλά μπορείτε να τον εγκαταστήσετε αν έχετε το CD του Microsoft FrontPage 97 ή του Microsoft FrontPage 98. Βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο του CD
μονάδα_δίσκου:\PWS\ENU
όπου η μονάδα_δίσκου αντιπροσωπεύει το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας CD-ROM.

Internet Information Server 2.0 ή 3.0 και Peer Web Services 2.0 ή 3.0

Αυτοί οι διακομιστές Web συμπεριλαμβάνονται στα Windows NT 4.0. Μπορείτε να εγκαταστήσετε οποιονδήποτε διακομιστή Web, εάν έχετε το CD των Windows NT 4.0. Για να εγκαταστήσετε το διακομιστή, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Inetstp.exe στον ακόλουθο φάκελο του CD
μονάδα_δίσκου:\I386\INETSRV
όπου η μονάδα_δίσκου αντιπροσωπεύει το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας CD-ROM.

Internet Information Server 4.0, Peer Web Services 4.0 και Personal Web Server 4.0

Αυτοί οι διακομιστές Web συμπεριλαμβάνονται στο Windows NT 4.0 Option Pack. Αυτοί οι διακομιστές είναι επίσης διαθέσιμοι για λήψη στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε τον Personal Web Server 4.0, εάν έχετε το CD των Windows 98. Αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο του CD
μονάδα_δίσκου:\add-ons\pws
όπου η μονάδα_δίσκου αντιπροσωπεύει το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας CD-ROM.

Υπηρεσίες Internet Information Services 5.0

Αυτός ο διακομιστής Web συμπεριλαμβάνεται στα Windows 2000. Μπορείτε να τον εγκαταστήσετε κατά την αρχική εγκατάσταση των Windows 2000. Διαφορετικά, εάν έχετε εγκαταστήσει ήδη τα Windows 2000, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000, για να τον εγκαταστήσετε.

Υπηρεσίες Internet Information Services 5.1

Αυτός ο διακομιστής Web συμπεριλαμβάνεται στα Windows XP Professional. Μπορείτε να τον εγκαταστήσετε κατά την αρχική εγκατάσταση των Windows XP Professional. Ή, εάν εγκαταστήσατε ήδη τα Windows XP Professional, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP Professional, για να τον εγκαταστήσετε.

Μηχανισμός ASP

Ο μηχανισμός ASP είναι στοιχείο όλων των εκδόσεων των υπηρεσιών IIS από την έκδοση 4.0 και μετά. Εάν έχετε έκδοση παλαιότερη της 4.0, μπορείτε να κάνετε λήψη του μηχανισμού ASP από την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Ο μηχανισμός ASP συμπεριλαμβάνεται επίσης στο CD του FrontPage 98. Για να εγκαταστήσετε το μηχανισμό ASP από το CD του FrontPage 98, ανοίξτε τον ακόλουθο φάκελο
μονάδα_δίσκου:\60 Minute Intranet Kit\60 Minute Intranet Kit\modules
όπου η μονάδα_δίσκου αντιπροσωπεύει το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας CD-ROM και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Asp.exe.

Σημείωση Μην εγκαθιστάτε το μηχανισμό ASP, εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει την έκδοση 4.0 ή νεότερη των υπηρεσιών IIS.

Πρόγραμμα οδήγησης ODBC των 32-bit

Το πρότυπο Open Database Connectivity (ODBC) είναι ένα ευρέως αποδεκτό πρότυπο που επιτρέπει την επικοινωνία του λογισμικού με μια βάση δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργικότητα ASP στο FrontPage, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης της βάσης δεδομένων ODBC των 32-bit για τη βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο διακομιστή Web. Για παράδειγμα, το δείγμα της βάσης δεδομένων Northwind είναι μια βάση δεδομένων της Microsoft Access. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το δείγμα βάσης δεδομένων, πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης ODBC της Microsoft Access στο διακομιστή Web.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης ODBC, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

FrontPage Server Extensions

Τα FrontPage Server Extensions επιτρέπουν την επικοινωνία του προγράμματος-πελάτη FrontPage με ένα διακομιστή Web και σας επιτρέπουν τη σύνταξη ιστοσελίδων από απομακρυσμένη θέση.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων των FrontPage Server Extensions, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
300004 Τρόπος εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων των FrontPage 2000 Server Extensions σε ένα διακομιστή Web που χρησιμοποιεί Windows NT (Windows NT ή Windows 2000)
300543 Τρόπος χρήσης των εργαλείων γραμμής εντολών για την εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων των FrontPage 2000 Server Extensions στις υπηρεσίες IIS 4.0 και IIS 5.0
300544 Τρόπος χρήσης των εργαλείων γραμμής εντολών για την αναβάθμιση των FrontPage Server Extensions 2002 στα Windows

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση του ASP ολοκληρώθηκε με επιτυχία, μπορείτε να εκτελέσετε το ακόλουθο δείγμα κώδικα ASP:
<% Response.Write "Hello World!"%>				
Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το FrontPage. Ανοίξτε την τοποθεσία Web, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση HTTP, για να συνδεθείτε με αυτή.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα σελίδα (New Page) στη Βασική (Standard)γραμμή εργαλείων.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Κείμενο HTML (HTML) στο κάτω μέρος του παραθύρου του FrontPage, για να περάσετε σε προβολή HTML.
 4. Κάντε κλικ μετά την ετικέτα έναρξης <body> και πληκτρολογήστε τον ακόλουθο κώδικα ASP:
  <% Response.Write "Hello World!"%>						
 5. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save). Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε Asptest.asp και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 6. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Προεπισκόπηση με το πρόγραμμα περιήγησης (Preview in Browser).

  Η σελίδα ανοίγει στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web που χρησιμοποιείτε και εμφανίζει το μήνυμα "Hello World!".

  Σημείωση Εάν η σελίδα δεν εμφανίζεται και δεν βλέπετε το μήνυμα, εξετάστε τη λίστα των απαιτούμενων στοιχείων παραπάνω σε αυτό το άρθρο.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
266456 Ο Personal Web Server δεν συμπεριλαμβάνεται στα Windows Millennium Edition
297943 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρήγορα αποτελέσματα με τις ενεργές σελίδες διακομιστή (Active Server pages)
inf
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 318287 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/11/2014 09:29:07 - Αναθεώρηση: 6.1

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbhowto KB318287
Σχόλια