Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή των κωδικών κατάστασης των υπηρεσιών Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 και 6.0

Γιατί λαμβάνω αυτά τα μηνύματα σφάλματος σε μια τοποθεσία web;

Όταν κάνετε περιήγηση στο Internet, ενδέχεται να λάβετε μηνύματα σφάλματος, εάν υπάρχει πρόβλημα με την τοποθεσία web που επισκέπτεστε. Το πρόβλημα ενδέχεται να είναι προσωρινό. Επομένως, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία web αργότερα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, μπορείτε να δοκιμάσετε να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές της τοποθεσίας web και να τους ζητήσετε να επιδιορθώσουν το πρόβλημα.

Αυτό το άρθρο προορίζεται για να βοηθήσει τους διαχειριστές τοποθεσιών web να κατανοήσουν τι σημαίνουν αυτά τα μηνύματα σφάλματος και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την επιδιόρθωση προβλημάτων. 

Οικιακοί χρήστες: Αυτό το άρθρο προορίζεται για χρήση από αντιπροσώπους υποστήριξης και επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής. Εάν αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μηνύματα σφάλματος τοποθεσίας web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία web των Windows:

Περίληψη
Όταν οι επισκέπτες της τοποθεσίας web προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο το οποίο βρίσκεται σε κάποιον διακομιστή όπου εκτελούνται οι υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 και 6.0 μέσω πρωτοκόλλου HTTP ή File Transfer Protocol (FTP), οι υπηρεσίες IIS επιστρέφουν έναν αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει αν η προσπάθεια ήταν επιτυχής ή όχι. Ο κωδικός κατάστασης καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής των υπηρεσιών IIS και ενδέχεται να εμφανίζεται και στο πρόγραμμα περιήγησης Web ή στον υπολογιστή-πελάτη FTP. Ο κωδικός κατάστασης ενδέχεται να υποδεικνύει την ακριβή αιτία για την οποία κάποια αίτηση δεν είναι επιτυχής.

Οι διαχειριστές IIS μπορούν να προσαρμόσουν το μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται στους χρήστες στο πρόγραμμα περιήγησης web, όταν μια αίτηση δεν είναι επιτυχής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας προσαρμοσμένων μηνυμάτων σφάλματος HTTP στις υπηρεσίες IIS, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να μεταβείτε στα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
814869 Προσαρμοσμένα μηνύματα σφαλμάτων στις υπηρεσίες IIS 6.0
302570 Τρόπος ρύθμισης προσαρμοσμένων μηνυμάτων σφάλματος για την τοποθεσία σας Web στις υπηρεσίες IIS
Περισσότερες πληροφορίες

Θέσεις αρχείων καταγραφής

Από προεπιλογή, οι υπηρεσίες IIS αποθηκεύουν τα αρχεία καταγραφής στην ακόλουθη θέση:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει ξεχωριστούς καταλόγους για κάθε τοποθεσία World Wide Web (WWW) και FTP. Από προεπιλογή, δημιουργούνται καθημερινά αρχεία καταγραφής στους καταλόγους, τα οποία ονομάζονται βάσει της ημερομηνίας (για παράδειγμα, exEEMMHH.log). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της λειτουργίας καταγραφής, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
313437 Τρόπος ενεργοποίησης της λειτουργίας καταγραφής στις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS)

HTTP

1xx - Ενημερωτικό

Αυτοί οι κωδικοί κατάστασης υποδεικνύουν μια προσωρινή απόκριση. Ο υπολογιστής-πελάτης θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να λάβει μία ή περισσότερες αποκρίσεις 1xx πριν από τη λήψη μιας κανονικής απόκρισης.
 • 100 - Συνέχεια.
 • 101 - Εναλλαγή πρωτοκόλλων.
2xx - Επιτυχία

Αυτή η κλάση κωδικών κατάστασης υποδεικνύει ότι ο διακομιστής αποδέχτηκε με επιτυχία την αίτηση του υπολογιστή-πελάτη.
 • 200 - OK. Η αίτηση του υπολογιστή-πελάτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
 • 201 - Δημιουργήθηκε.
 • 202 - Αποδεκτή.
 • 203 - Μη επιτακτικές πληροφορίες.
 • 204 - Δεν υπάρχει περιεχόμενο.
 • 205 - Επαναφορά περιεχομένου.
 • 206 - Μερικό περιεχόμενο.
 • 207 - Πολλαπλές καταστάσεις (WebDav).
3xx - Ανακατεύθυνση

Το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη θα πρέπει να πραγματοποιήσει περαιτέρω ενέργειες για να ικανοποιήσει την αίτηση. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα περιήγησης ίσως πρέπει να ζητήσει διαφορετική σελίδα από το διακομιστή ή να επαναλάβει την αίτηση χρησιμοποιώντας έναν διακομιστή μεσολάβησης.
 • 301 - Μετακινήθηκε μόνιμα
 • 302 - Το αντικείμενο μετακινήθηκε.
 • 304 - Δεν τροποποιήθηκε.
 • 307 - Προσωρινή ανακατεύθυνση.
4xx - Σφάλμα προγράμματος-πελάτη

Προκύπτει σφάλμα και ο υπολογιστής-πελάτης ενδέχεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Για παράδειγμα, ο υπολογιστής-πελάτης ενδέχεται να έχει ζητήσει μια σελίδα η οποία δεν υπάρχει ή ο υπολογιστής-πελάτης δεν παρείχε έγκυρα στοιχεία ελέγχου ταυτότητας.
 • 400 - Εσφαλμένη αίτηση.
 • 401 - Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Οι υπηρεσίες IIS καθορίζουν διάφορα σφάλματα 401 που υποδεικνύουν τη συγκεκριμένη αιτία στην οποία οφείλεται το σφάλμα. Οι εν λόγω συγκεκριμένοι κωδικοί σφάλματος εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης αλλά δεν εμφανίζονται στο αρχείο καταγραφής των υπηρεσιών IIS:
  • 401.1 - Η σύνδεση απέτυχε.
  • 401.2 - Η σύνδεση απέτυχε εξαιτίας της ρύθμισης παραμέτρων του διακομιστή.
  • 401.3 - Μη εξουσιοδοτημένο λόγω ACL στον πόρο.
  • 401.4 - Η εξουσιοδότηση απέτυχε βάσει φίλτρου.
  • 401.5 - Η εξουσιοδότηση απέτυχε εξαιτίας της εφαρμογής ISAPI/CGI.
  • 401.7 – Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σύμφωνα με την πολιτική εξουσιοδότησης διευθύνσεων URL στο διακομιστή Web. Αυτός ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται μόνο στις υπηρεσίες IIS 6.0.
 • 403 - Απαγορευμένη σελίδα. Οι υπηρεσίες IIS καθορίζουν διάφορα σφάλματα 403 που υποδεικνύουν τη συγκεκριμένη αιτία στην οποία οφείλεται το σφάλμα:
  • 403.1 - Απαγορεύεται η πρόσβαση εκτέλεσης.
  • 403.2 - Απαγορεύεται η πρόσβαση ανάγνωσης.
  • 403.3 - Απαγορεύεται η πρόσβαση εγγραφής.
  • 403.4 - Απαιτείται SSL.
  • 403.5 - Απαιτείται SSL 128.
  • 403.6 - Η διεύθυνση IP απορρίφθηκε.
  • 403.7 - Απαιτείται πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη.
  • 403.8 - Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην τοποθεσία.
  • 403.9 - Πάρα πολλοί χρήστες.
  • 403.10- Μη έγκυρη ρύθμιση παραμέτρων.
  • 403.11 - Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
  • 403.12 - Το πρόγραμμα αντιστοίχισης δεν επιτρέπει την πρόσβαση.
  • 403.13 - Το πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη ανακλήθηκε.
  • 403.14 - Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση των περιεχομένων του καταλόγου.
  • 403.15 - Υπέρβαση αδειών πρόσβασης υπολογιστή-πελάτη.
  • 403.16 - Το πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη δεν είναι αξιόπιστο ή δεν είναι έγκυρο.
  • 403.17 - Το πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη έχει λήξει ή δεν είναι έγκυρο.
  • 403.18 - Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της διεύθυνσης URL που ζητήθηκε στον τρέχοντα χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Αυτός ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται μόνο στις υπηρεσίες IIS 6.0.
  • 403.19 - Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση CGI για τον υπολογιστή-πελάτη σε αυτόν το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών. Αυτός ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται μόνο στις υπηρεσίες IIS 6.0.
  • 403.20 - Η σύνδεση κωδικού πρόσβασης απέτυχε. Αυτός ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται μόνο στις υπηρεσίες IIS 6.0.
 • 404 - Δεν βρέθηκε.
  • 404.0 - (Κανένα) – Το αρχείο ή ο κατάλογος δεν βρέθηκε.
  • 404.1 - Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην τοποθεσία Web μέσω της θύρας που ζητήθηκε.
  • 404.2 - Η πολιτική κλειδώματος επέκτασης της υπηρεσίας Web εμποδίζει αυτήν την αίτηση.
  • 404.3 - Η πολιτική αντιστοίχισης MIME εμποδίζει αυτή την αίτηση.
 • 405 - Το ρήμα HTTP που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση σε αυτήν τη σελίδα δεν επιτρέπεται (η μέθοδος δεν επιτρέπεται.)
 • 406 - Το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη δεν αποδέχεται τον τύπο MIME της σελίδας που ζητήθηκε.
 • 407 - Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης.
 • 412 - Η προϋπόθεση απέτυχε.
 • 413 – Η οντότητα αίτησης είναι πολύ μεγάλη.
 • 414 - Το URI αίτησης είναι πολύ μεγάλο.
 • 415 – Μη υποστηριζόμενος τύπος μέσου.
 • 416 – Το εύρος που ζητήθηκε δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί.
 • 417 – Η εκτέλεση απέτυχε.
 • 423 – Σφάλμα κλειδώματος.
5xx - Σφάλμα διακομιστή

Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της αίτησης από το διακομιστή επειδή προέκυψε κάποιο σφάλμα.
 • 500 - Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή
  • 500.12 - Η εφαρμογή είναι απασχολημένη εκτελώντας επανεκκίνηση στο διακομιστή Web.
  • 500.13 - Ο διακομιστής Web είναι πολύ απασχολημένος.
  • 500.15 - Δεν επιτρέπονται απευθείας αιτήσεις για το Global.asa.
  • 500.16 – Εσφαλμένα διαπιστευτήρια εξουσιοδότησης UNC. Αυτός ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται μόνο στις υπηρεσίες IIS 6.0.
  • 500.18 – Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του χώρου αποθήκευσης εξουσιοδοτήσεων διευθύνσεων URL. Αυτός ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται μόνο στις υπηρεσίες IIS 6.0.
  • 500.19 - Η ρύθμιση παραμέτρων για τα δεδομένα αυτού του αρχείου είναι εσφαλμένη στη μετα-βάση.
  • 500.100 - Εσωτερικό σφάλμα ASP.
 • 501 - Οι τιμές κεφαλίδας καθορίζουν μια ρύθμιση παραμέτρων η οποία δεν έχει υλοποιηθεί.
 • 502 - Ο διακομιστής Web έλαβε μη έγκυρη απόκριση λειτουργώντας ως πύλη ή ως διακομιστής μεσολάβησης.
  • 502.1 - Λήξη χρονικού ορίου εφαρμογής CGI.
  • 502.2 - Σφάλμα στην εφαρμογή CGI.
 • 503 - Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη Αυτός ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται μόνο στις υπηρεσίες IIS 6.0.
 • 504 - Λήξη χρονικού ορίου πύλης.
 • 505 - Η έκδοση HTTP δεν υποστηρίζεται.

Κωδικοί κατάστασης IIS HTTP και οι αιτίες τους

 • 200 - Επιτυχία. Αυτός ο κωδικός κατάστασης υποδεικνύει ότι η επεξεργασία της αίτησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τις υπηρεσίες IIS.
 • 206 - Μερικό περιεχόμενο. Αυτό το μήνυμα υποδεικνύει ότι για κάποιο αρχείο πραγματοποιήθηκε μερική λήψη. Μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα συνέχισης των λήψεων που διακόπηκαν ή να διαχωρίζει μια λήψη σε πολλαπλές ροές ταυτόχρονης εκτέλεσης.
 • 207 - Πολλαπλές καταστάσεις (WebDav). Αυτό το μήνυμα προηγείται ενός μηνύματος XML το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει πολλούς κωδικούς διαφορετικών αποκρίσεων ανάλογα με τον αριθμό των δευτερευουσών αιτήσεων που πραγματοποιήθηκαν.
 • 301 - Μετακινήθηκε μόνιμα. Αυτή και όλες οι μελλοντικές αιτήσεις πρέπει να κατευθύνονται προς το παρεχόμενο URI.
 • 302 - Βρέθηκε. Αυτό εμφανίζεται συχνά με την κατάσταση "Το αντικείμενο μετακινήθηκε" για έλεγχο ταυτότητας βάσει φόρμας. Ο πόρος που ζητήθηκε βρίσκεται προσωρινά σε διαφορετικό URI. Εφόσον η ανακατεύθυνση ενδέχεται να μεταβάλλεται περιστασιακά, ο υπολογιστής-πελάτης θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το URI αίτησης για μελλοντικές αιτήσεις. Αυτή η απόκριση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά μόνο εάν αυτό υποδεικνύεται από πεδίο κεφαλίδας Cache-Control ή Expires.
 • 304 - Δεν τροποποιήθηκε. Ο υπολογιστής-πελάτης ζητά ένα έγγραφο το οποίο βρίσκεται ήδη στο cache του και το εν λόγω έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί από τη στιγμή που προστέθηκε στο cache. Ο υπολογιστής-πελάτης χρησιμοποιεί το αντίγραφο του εγγράφου που είναι αποθηκευμένο στο cache αντί να πραγματοποιεί λήψη του από το διακομιστή.
 • 401.1 και 401.2 - Η σύνδεση απέτυχε. Η απόπειρα σύνδεσης απέτυχε επειδή ένα όνομα χρήστη ή ένας κωδικός πρόσβασης δεν είναι έγκυρος ή επειδή προέκυψε κάποιο πρόβλημα με τη ρύθμιση παραμέτρων συστήματος.
 • 401.3 - Μη εξουσιοδοτημένο λόγω ACL στον πόρο. Αυτό υποδεικνύει την ύπαρξη προβλήματος με τα δικαιώματα NTFS. Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει ακόμα και αν τα δικαιώματα είναι σωστά για το αρχείο στο οποίο προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση. Για παράδειγμα, αυτό το σφάλμα εμφανίζεται αν ο λογαριασμός IUSR δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στον κατάλογο C:\Winnt\System32\Inetsrv. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στους αριθμούς των παρακάτω άρθρων για να μεταβείτε στα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  271071 Τρόπος ορισμού των απαιτούμενων δικαιωμάτων NTFS και των δικαιωμάτων χρήστη για ένα διακομιστή Web με υπηρεσίες IIS 5.0
  812614 Προεπιλεγμένα δικαιώματα και δικαιώματα χρήστη για τις υπηρεσίες IIS 6.0
 • 403 - Απαγορευμένη σελίδα. Αυτός ο γενικός κωδικός κατάστασης 403 ενδέχεται να εμφανιστεί αν δεν υπάρχει καθορισμένο προεπιλεγμένο έγγραφο στην τοποθεσία Web και η τοποθεσία δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει την περιήγηση στον κατάλογο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  320051 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του προεπιλεγμένου εγγράφου στις υπηρεσίες Internet Information Services
 • 403.1 - Απαγορεύεται η πρόσβαση εκτέλεσης. Οι ακόλουθες είναι δύο από τις πιο συνηθισμένες αιτίες για την εμφάνιση αυτού του μηνύματος σφάλματος:
  • Δεν έχετε επαρκή δικαιώματα εκτέλεσης. Για παράδειγμα, ενδέχεται να λάβετε αυτό το μήνυμα σφάλματος εάν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε πρόσβαση σε μια σελίδα ASP σε κατάλογο όπου τα δικαιώματα έχουν οριστεί σε "Κανένα" ή εάν προσπαθήσετε να εκτελέσετε μια δέσμη ενεργειών CGI σε έναν κατάλογο με δικαιώματα "Μόνο δέσμες ενεργειών". Για να τροποποιήσετε τα δικαιώματα εκτέλεσης, κάντε δεξί κλικ στον κατάλογο από την κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC), κάντε κλικ στις Ιδιότητες, έπειτα στην καρτέλα Κατάλογος και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Δικαιώματα εκτέλεσης είναι η σωστή για το περιεχόμενο στο οποίο προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση.
  • Η αντιστοίχιση δέσμης ενεργειών για τον τύπο αρχείου που προσπαθείτε να εκτελέσετε δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να αναγνωρίζει το ρήμα που χρησιμοποιείτε (για παράδειγμα, GET ή POST). Για να το επιβεβαιώσετε, κάντε δεξί κλικ στον κατάλογο από την κονσόλα διαχείρισης της Microsoft, κάντε κλικ στις Ιδιότητες, έπειτα στην καρτέλα Κατάλογος, στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων και επαληθεύστε ότι η αντιστοίχιση της δέσμης ενεργειών για τον κατάλληλο τύπο έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει το ρήμα που χρησιμοποιείτε.
 • 403.2 - Απαγορεύεται η πρόσβαση ανάγνωσης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τις υπηρεσίες IIS ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση για ανάγνωση στον κατάλογο. Επίσης, εάν χρησιμοποιείτε ένα προεπιλεγμένο έγγραφο, βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο υπάρχει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  247677 Μήνυμα σφάλματος: 403.2 Δεν επιτρέπεται: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ανάγνωσης
 • 403.3 - Απαγορεύεται η πρόσβαση εγγραφής. Βεβαιωθείτε ότι τα δικαιώματα των υπηρεσιών IIS και τα δικαιώματα NTFS έχουν ρυθμιστεί για την εκχώρηση πρόσβασης εγγραφής στον κατάλογο.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  248072 Μήνυμα σφάλματος: 403.3 Δεν επιτρέπεται: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση εγγραφής
 • 403.4 - Απαιτείται SSL. Απενεργοποιήστε την επιλογή Απαιτείται ασφαλές κανάλι ή χρησιμοποιήστε το πρωτόκολλο HTTPS αντί του HTTP για να πραγματοποιήσετε πρόσβαση στη σελίδα.
 • 403.5 - Απαιτείται SSL 128. Απενεργοποιήστε την επιλογή Απαιτείται κρυπτογράφηση 128 bit ή χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο υποστηρίζει την κρυπτογράφηση 128 bit για την προβολή της σελίδας.
 • 403.6 - Η διεύθυνση IP απορρίφθηκε. Έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του διακομιστή ώστε να απαγορεύεται η πρόσβαση στην τρέχουσα διεύθυνση ΙΡ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  248043 Μήνυμα σφάλματος: 403.6 - Δεν επιτρέπεται: Η διεύθυνση IP απορρίφθηκε
 • 403.7 - Απαιτείται πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη. Έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους του διακομιστή ώστε να απαιτεί πιστοποιητικό για τον έλεγχο ταυτότητας υπολογιστή-πελάτη αλλά δεν υπάρχει εγκατεστημένο έγκυρο πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη.
  186812 PRB: Μήνυμα σφάλματος: 403.7 Δεν επιτρέπεται: Απαιτείται πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη
 • 403.8 - Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην τοποθεσία. Έχετε καθορίσει έναν περιορισμό ονόματος τομέα για τον τομέα που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διακομιστή.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  248032 Μήνυμα σφάλματος: Δεν επιτρέπεται: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην τοποθεσία 403.8
 • 403.9 - Πάρα πολλοί χρήστες. Ο αριθμός των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο διακομιστή υπερβαίνει το όριο συνδέσεων που έχετε ρυθμίσει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής αυτού του ορίου, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  248074 Μήνυμα σφάλματος: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση: Είναι συνδεδεμένοι πάρα πολλοί χρήστες 403.9
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Microsoft Windows 2000 Professional και τα Windows XP Professional θέτουν αυτόματα όριο 10 συνδέσεων στις υπηρεσίες IIS. Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτό το όριο.
 • 403.12 - Το πρόγραμμα αντιστοίχισης δεν επιτρέπει την πρόσβαση. Η σελίδα στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση απαιτεί πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη. Ωστόσο, δεν επιτράπηκε η πρόσβαση στο αρχείο από το αναγνωριστικό χρήστη που έχει αντιστοιχιστεί στο πιστοποιητικό υπολογιστή-πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  248075 Σφάλμα: HTTP 403.12 - Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση: Το πρόγραμμα αντιστοίχισης δεν επιτρέπει την πρόσβαση
 • 404 - Δεν βρέθηκε. Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει αν το αρχείο στο οποίο προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μετακινήθηκε ή διαγράφηκε. Ενδέχεται επίσης να προκύψει εάν προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα αρχείο το οποίο έχει περιορισμένη επέκταση ονόματος αρχείου μετά από την εγκατάσταση του εργαλείου URLScan. Θα εμφανιστεί η ένδειξη "Απορρίφθηκε από το URLScan" στα αρχεία καταγραφής w3svc μετά από την εγκατάσταση του εργαλείου URLScan. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται η ένδειξη "Απορρίφθηκε από το URLScan" στην καταχώρηση του αρχείου καταγραφής για αυτήν την αίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

  248033 Τρόπος με τον οποίο οι διαχειριστές του συστήματος μπορούν να αντιμετωπίσουν το μήνυμα σφάλματος "HTTP 404 - Το αρχείο δεν βρέθηκε" σε διακομιστή στον οποίο εκτελούνται οι υπηρεσίες IIS
  • 404.1 - Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην τοποθεσία Web μέσω της θύρας που ζητήθηκε. Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει ότι η τοποθεσία Web στην οποία προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση έχει διεύθυνση IP, η οποία δεν δέχεται αιτήσεις για τη θύρα στην όποια ελήφθη η αίτηση.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
   248034 Σφάλμα IIS: 404.1 Η τοποθεσία Web δεν βρέθηκε
  • 404.2 – Η πολιτική κλειδώματος εμποδίζει αυτή την αίτηση. Στις υπηρεσίες IIS 6.0, αυτό υποδεικνύει ότι η αίτηση έχει απαγορευθεί στη λίστα Επεκτάσεων Υπηρεσίας Web.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων που ακολουθούν για να μεταβείτε στα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
   328419 Τρόπος προσθήκης και κατάργησης αρχείων επέκτασης υπηρεσίας Web στις υπηρεσίες IIS 6
   328505 Τρόπος εμφάνισης των επεκτάσεων και των αρχείων επεκτάσεων του διακομιστή Web στις υπηρεσίες IIS 6.0
   328360 Τρόπος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των επεκτάσεων ISAPI και των εφαρμογών CGI στις υπηρεσίες IIS 6.0
  • 404.3 - Η πολιτική αντιστοίχισης MIME εμποδίζει αυτή την αίτηση. Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
   1. Δεν έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι της αντιστοίχισης προγράμματος χειρισμού για την επέκταση ονόματος αρχείου που ζητήθηκε.
   2. Δεν έχει ρυθμιστεί ο κατάλληλος τύπος MIME για την τοποθεσία Web ή για την εφαρμογή.
 • 405 - Η μέθοδος δεν επιτρέπεται. Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει όταν ένας υπολογιστής-πελάτης στέλνει μια αίτηση HTTP στο διακομιστή στον οποίο εκτελούνται οι υπηρεσίες IIS και η αίτηση περιλαμβάνει ένα ρήμα HTTP το οποίο ο διακομιστής δεν αναγνωρίζει. Για την επίλυση του ζητήματος, βεβαιωθείτε ότι η αίτηση του υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιεί ρήμα HTTP το οποίο είναι συμβατό με το HTTP rfc. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναφορές" για πληροφορίες σχετικά με το HTTP rfc.
 • 500 - Εσωτερικό σφάλμα διακομιστή Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται για διάφορα σφάλματα του διακομιστή. Τα αρχεία καταγραφής του προγράμματος προβολής συμβάντων ενδέχεται να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λόγο για τον οποίο προέκυψε το σφάλμα. Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα φιλικά μηνύματα σφάλματος HTTP ώστε να λάβετε τη λεπτομερή περιγραφή του σφάλματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των φιλικών μηνυμάτων σφάλματος HTTP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  294807 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Απενεργοποίηση της δυνατότητας του Internet Explorer 5 "Εμφάνιση φιλικών μηνυμάτων σφάλματος HTTP" στο διακομιστή
 • 500.12 - Γίνεται επανεκκίνηση της εφαρμογής. Αυτό υποδεικνύει ότι προσπαθήσατε να φορτώσετε μια σελίδα ASP, ενώ οι υπηρεσίες IIS εκτελούσαν επανεκκίνηση της εφαρμογής. Αυτό το μήνυμα πρέπει να εξαφανίζεται με την ανανέωση της σελίδας. Εάν ανανεώσετε τη σελίδα και το μήνυμα εμφανιστεί ξανά, ενδέχεται να έχει προκληθεί από το λογισμικό προστασίας από ιούς το οποίο σαρώνει το αρχείο Global.asa. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου που ακολουθεί για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  248013 Μήνυμα σφάλματος: Σφάλμα HTTP 500-12 Γίνεται επανεκκίνηση της εφαρμογής
 • 500-100.ASP - Σφάλμα ASP. Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να φορτώσετε μια σελίδα ASP η οποία περιέχει σφάλματα στον κώδικα. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα, απενεργοποιήστε τα φιλικά μηνύματα σφάλματος HTTP. Από προεπιλογή, αυτό το σφάλμα είναι ενεργοποιημένο μόνο στην προεπιλεγμένη τοποθεσία Web.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης αυτού του σφάλματος σε μη προεπιλεγμένες τοποθεσίες web, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  261200 Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος HTTP 500 αντί για το μήνυμα σφάλματος ASP από το 500-100.asp
 • 502 - Εσφαλμένη πύλη. Αυτό το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε μια δέσμη ενεργειών CGI η οποία δεν επιστρέφει έγκυρο σύνολο κεφαλίδων HTTP. Για να επιδιορθώσετε το ζήτημα, θα πρέπει να εκτελέσετε εντοπισμό σφαλμάτων στην εφαρμογή CGI για να προσδιορίσετε το λόγο για τον οποίο μεταβίβασε μη έγκυρες πληροφορίες HTTP στις υπηρεσίες IIS.
 • 503 - Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη Ξεκινώντας από τις υπηρεσίες IIS 6, το στοιχείο λειτουργίας πυρήνα Http.sys παράγει κατάσταση HTTP 503. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού και αντιμετώπισης των σφαλμάτων HTTP 503, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  820729 Καταγραφή σφαλμάτων στο HTTP API
 • 500.19. Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν η μετα-βάση XML περιέχει μη έγκυρα στοιχεία ρύθμισης παραμέτρων για τον τύπο περιεχομένου στον οποίο προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, καταργήστε ή διορθώστε την μη έγκυρη ρύθμιση παραμέτρων. Αυτό το πρόβλημα συνήθως υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα στο κλειδί μετα-βάσης ScriptMap.

FTP

1xx - Θετική προκαταρκτική απάντηση

Αυτοί οι κωδικοί κατάστασης υποδεικνύουν ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έναρξη κάποιας ενέργειας, αλλά ο υπολογιστής-πελάτης αναμένει κάποια άλλη απάντηση πριν συνεχίσει με τη νέα εντολή.
 • 110 Απάντηση επανεκκίνησης δείκτη.
 • 120 Η υπηρεσία θα είναι έτοιμη σε nnn λεπτά.
 • 125 Η σύνδεση δεδομένων είναι ήδη ανοικτή. Έναρξη μεταφοράς.
 • 150 Η κατάσταση αρχείου είναι εντάξει. Έτοιμο για άνοιγμα της σύνδεσης δεδομένων.
2xx - Θετική απάντηση ολοκλήρωσης

Μια ενέργεια ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο υπολογιστής-πελάτης μπορεί να εκτελέσει μια νέα εντολή.
 • 200 Η εντολή είναι εντάξει.
 • 202 Η εντολή δεν υλοποιήθηκε. Είναι πλεονάζουσα σε αυτήν την τοποθεσία.
 • 211 Απάντηση κατάστασης συστήματος ή βοήθειας συστήματος.
 • 212 Κατάσταση καταλόγου.
 • 213 Κατάσταση αρχείου.
 • 214 Μήνυμα βοήθειας.
 • 215 Τύπος συστήματος NAME, όπου NAME είναι ένα επίσημο όνομα συστήματος από τη λίστα του εγγράφου Εκχωρημένοι αριθμοί.
 • 220 Η υπηρεσία είναι έτοιμη για νέο χρήστη.
 • 221 Η υπηρεσία κλείνει τον έλεγχο σύνδεσης. Εάν ήταν απαραίτητο, έγινε αποσύνδεση.
 • 225 Η σύνδεση δεδομένων είναι ανοικτή. Δεν υπάρχουν μεταφορές σε εξέλιξη.
 • 226 Κλείσιμο της σύνδεσης δεδομένων. Η ενέργεια αρχείου που ζητήθηκε ήταν επιτυχής (Για παράδειγμα, μεταφορά ή ματαίωση αρχείου).
 • 227 Μετάβαση σε παθητική λειτουργία (h1, h2, h3, h4, p1, p2).
 • 230 Ο χρήστης συνδέθηκε. Συνέχεια.
 • 250 Η ενέργεια αρχείου που ζητήθηκε είναι εντάξει. Ολοκληρώθηκε.
 • 257 Δημιουργήθηκε το στοιχείο "PATHNAME".
3xx - Θετική ενδιάμεση απάντηση

Η εντολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αλλά ο διακομιστής χρειάζεται πρόσθετες πληροφορίες από τον υπολογιστή-πελάτη για να ολοκληρώσει την επεξεργασία της αίτησης.
 • 331 Το όνομα χρήστη είναι εντάξει. Χρειάζεται κωδικός πρόσβασης.
 • 332 Απαιτείται λογαριασμός σύνδεσης.
 • 350 Η ενέργεια αρχείου που ζητήθηκε αναμένει περαιτέρω πληροφορίες.
4xx - Προσωρινή αρνητική απάντηση ολοκλήρωσης

Η εντολή δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αλλά το σφάλμα είναι προσωρινό. Εάν ο υπολογιστής-πελάτης επαναλάβει την εντολή, ενδέχεται να είναι επιτυχής.
 • 421 Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Κλείσιμο σύνδεσης ελέγχου. Αυτή η απάντηση μπορεί να εμφανιστεί για οποιαδήποτε εντολή εάν η υπηρεσία γνωρίζει ότι πρέπει να τερματιστεί.
 • 425 Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα της σύνδεσης δεδομένων.
 • 426 Η σύνδεση έκλεισε. Η μεταφορά ματαιώθηκε.
 • 450 Η ενέργεια αρχείου που ζητήθηκε δεν εκτελέστηκε. Το αρχείο δεν είναι διαθέσιμο (για παράδειγμα, το αρχείο είναι απασχολημένο).
 • 451 Η ενέργεια που ζητήθηκε ματαιώθηκε: Τοπικό σφάλμα κατά την επεξεργασία.
 • 452 Η ενέργεια που ζητήθηκε δεν εκτελέστηκε. Ο χώρος αποθήκευσης του συστήματος δεν επαρκεί.
5xx - Μόνιμη αρνητική απάντηση ολοκλήρωσης

Η εντολή δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το σφάλμα είναι μόνιμο. Εάν ο υπολογιστής-πελάτης επαναλάβει την εντολή, θα εμφανιστεί το ίδιο σφάλμα.
 • 500 Σφάλμα σύνταξης. Η εντολή δεν αναγνωρίζεται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σφάλματα όπως το υπερβολικό μήκος της γραμμής εντολών.
 • 501 Σφάλμα σύνταξης σε παραμέτρους ή ορίσματα.
 • 502 Η εντολή δεν υλοποιήθηκε.
 • 503 Εσφαλμένη ακολουθία εντολών.
 • 504 Η εντολή δεν υλοποιήθηκε για αυτήν την παράμετρο.
 • 530 Δεν έγινε σύνδεση.
 • 532 Απαιτείται λογαριασμός για την αποθήκευση αρχείων.
 • 550 Η ενέργεια που ζητήθηκε δεν εκτελέστηκε. Το αρχείο δεν είναι διαθέσιμο (για παράδειγμα, το αρχείο δεν βρέθηκε ή δεν επιτρέπεται η πρόσβαση).
 • 551 Η ενέργεια που ζητήθηκε ματαιώθηκε: Άγνωστος τύπος σελίδας.
 • 552 Η ενέργεια αρχείου που ζητήθηκε ματαιώθηκε. Υπέρβαση εκχώρησης χώρου αποθήκευσης (για τον τρέχοντα κατάλογο ή σύνολο δεδομένων).
 • 553 Η ενέργεια που ζητήθηκε δεν εκτελέστηκε. Το όνομα αρχείου δεν επιτρέπεται.

Συνήθεις κωδικοί κατάστασης FTP και οι αιτίες τους

 • 150 - Το FTP χρησιμοποιεί δύο θύρες: την 21 για την αποστολή εντολών και την 20 για την αποστολή δεδομένων. Ο κωδικός κατάστασης 150 υποδεικνύει ότι ο διακομιστής πρόκειται να ανοίξει μια νέα σύνδεση στη θύρα 20 για την αποστολή δεδομένων.
 • 226 - Η εντολή ανοίγει σύνδεση δεδομένων στη θύρα 20 για την εκτέλεση μιας ενέργειας, όπως για παράδειγμα η μεταφορά αρχείου. Αυτή η ενέργεια ολοκληρώνεται με επιτυχία και η σύνδεση δεδομένων κλείνει.
 • 230 - Αυτός ο κωδικός κατάστασης εμφανίζεται αφού ο υπολογιστής-πελάτης στείλει τον σωστό κωδικό πρόσβασης. Υποδεικνύει ότι ο χρήστης έχει συνδεθεί με επιτυχία.
 • 331 - Αυτός ο κωδικός κατάστασης εμφανίζεται αφού ο υπολογιστής-πελάτης αποστείλει ένα όνομα χρήστη. Ο ίδιος κωδικός κατάστασης εμφανίζεται ανεξάρτητα αν το όνομα χρήστη που καταχωρήθηκε είναι έγκυρος λογαριασμός στο σύστημα.
 • 426 - Η εντολή ανοίγει μια σύνδεση δεδομένων για την εκτέλεση κάποιας ενέργειας, αλλά αυτή η ενέργεια ακυρώνεται και η σύνδεση δεδομένων κλείνει.
 • 530 - Αυτός ο κωδικός κατάστασης υποδεικνύει ότι ο χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί επειδή δεν είναι έγκυρος ο συνδυασμός του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Εάν προσπαθείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας λογαριασμό χρήστη, ενδέχεται να έχετε πληκτρολογήσει λάθος το όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, ή να έχετε επιλέξει να επιτρέπεται μόνο η δυνατότητα ανώνυμης πρόσβασης. Εάν προσπαθείτε να συνδεθείτε με ανώνυμο λογαριασμό, ενδέχεται να έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS ώστε να μην επιτρέπουν την ανώνυμη πρόσβαση.
 • 550 - Η εντολή δεν εκτελείται, επειδή το καθορισμένο αρχείο δεν είναι διαθέσιμο. Για παράδειγμα, αυτός ο κωδικός κατάστασης εμφανίζεται όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε την εντολή GET για ένα αρχείο το οποίο δεν υπάρχει ή όταν προσπαθείτε να εφαρμόσετε σε κάποιο αρχείο την εντολή PUT για τη μεταφορά του σε κατάλογο στον οποίο δεν έχετε δικαιώματα πρόσβασης εγγραφής.
Σημείωση Συνιστάται ιδιαιτέρως σε όλους τους διαχειριστές τοποθεσιών Web να πραγματοποιήσουν αναβάθμιση στην έκδοση 7.0 των υπηρεσιών Internet Information Services (IIS) σε Windows Server 2008. Οι υπηρεσίες IIS 7.0 αυξάνουν σημαντικά την ασφάλεια της υποδομής Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα ασφαλείας των υπηρεσιών IIS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες IIS 7.0, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς των κωδικών κατάστασης HTTP, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του World Wide Web Consortium (W3C):

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς κωδικών κατάστασης FTP, ανατρέξτε στην ενότητα 4.2 ("Απαντήσεις FTP") στην ακόλουθη τοποθεσία του W3C στο Web:

Λειτουργίες μεταφοράς αρχείωνhttp://www.w3.org/Protocols/rfc959/4_FileTransfer.html
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας προσαρμοσμένων μηνυμάτων σφάλματος HTTP στις υπηρεσίες IIS6, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
814869 Προσαρμοσμένα μηνύματα σφαλμάτων στις υπηρεσίες IIS 6.0
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας προσαρμοσμένων μηνυμάτων σφάλματος HTTP στις υπηρεσίες IIS5, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

302570 Τρόπος ρύθμισης προσαρμοσμένων μηνυμάτων σφάλματος για την τοποθεσία σας Web στις υπηρεσίες IIS
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης της δυνατότητας "Φιλικά μηνύματα σφαλμάτων HTTP" στον Internet Explorer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

294807 Τρόπος απενεργοποίησης της δυνατότητας "Εμφάνιση φιλικών μηνυμάτων σφαλμάτων HTTP" του Internet Explorer 5.x και 6.x στο διακομιστή
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς κατάστασης HTTP στις υπηρεσίες IIS 7.0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
943891 Οι κωδικοί κατάστασης HTTP στις υπηρεσίες IIS 7.0
Εάν τα άρθρα που παρατίθενται εδώ δεν σας βοηθούν να επιλύσετε το ζήτημα ή αν αντιμετωπίζετε συμπτώματα που διαφέρουν από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, εκτελέστε αναζήτηση στη Γνωσιακή βάση της Microsoft για περισσότερες πληροφορίες. Για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή βάση της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Κατόπιν, πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος σφάλματος που εμφανίζεται ή πληκτρολογήστε μια περιγραφή του ζητήματος στο πεδίο Αναζήτηση στην Υποστήριξη (KB) (Search Support (KB)).
iis 5 iis5 iis 6 iis 6.0 iis6
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 318380 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/05/2016 14:01:00 - Αναθεώρηση: 21.0

Οδηγός Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380
Σχόλια