Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το SERVICES.EXE τερματίστηκε απροσδόκητα με κωδικό κατάστασης 128" κατά την εκκίνηση των Windows 2000

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Όταν κάνετε εκκίνηση των Windows 2000 Server και εμφανιστεί το μήνυμα "Προετοιμασία των συνδέσεων του δικτύου" (Preparing network connections), ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Η λειτουργία του συστήματος τερματίζεται. Αποθηκεύστε κάθε εργασία σε εξέλιξη και αποσυνδεθείτε. Τυχόν αλλαγές που δεν έχουν αποθηκευτεί θα χαθούν. Τον τερματισμό λειτουργίας επέλεξε ο χρήστης NT AUTHORITY\SYSTEM.

Η διαδικασία συστήματος C:\WINNT\SYSTEM32\SERVICES.EXE τερματίστηκε απροσδόκητα με κωδικό κατάστασης 128. Θα γίνει τώρα τερματισμός και επανεκκίνηση του συστήματος.

(The system is shutting down. Please save all work in progress and log off. Any unsaved changes will be lost. This shutdown was initiated by NT AUTHORITY\SYSTEM.

The system process C:\WINNT\SYSTEM32\SERVICES.EXE terminated unexpectedly with status code 128. The system will shut down and restart.)
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί όταν υπάρχουν εσφαλμένες αναφορές σε κοινόχρηστους φακέλους, στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Shares
Αυτό το ζήτημα μπορεί επίσης να παρουσιαστεί όταν μια παλιά τιμή ασφαλείας έχει παραμείνει για κοινόχρηστα στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν πλέον στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares\Security
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, για την αντιμετώπιση των οποίων ίσως χρειαστεί επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode):
  • Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
  • Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Please select the operating system to start", πιέστε το πλήκτρο F8.
  • Στο Μενού επιλογών για προχωρημένους των Windows (Windows Advanced Options), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στοιχείο Ασφαλής λειτουργία (Safe Mode) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Αν εκτελείτε κι άλλα λειτουργικά συστήματα στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στοιχείο Microsoft Windows 2000 από τη λίστα που εμφανίζεται και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Shares
 4. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του κλειδιού μητρώου:
  • Στο μενού Μητρώο (Registry), κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή αρχείου μητρώου (Export Registry File).
  • Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε Shares_RegKey και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

   Αυτό το βήμα αποθηκεύει το κλειδί μητρώου Shares στο αρχείο κειμένου Shares_RegKey, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επαναφέρετε το κλειδί στο μέλλον. Από προεπιλογή, το αρχείο αποθηκεύεται στο φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents). Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς του κλειδιού, αναζητήστε το στοιχείο Regedit Help για το θέμα Εισαγωγή κλειδιού μητρώου (Import Registry Key).
 5. Εξετάστε τη λίστα τιμών στα δεξιό τμήμα παραθύρου του "Επεξεργαστή μητρώου" (Registry Editor).

  Παρατηρήστε ότι η στήλη Δεδομένα (Data) περιέχει τις διαδρομές για τους κοινόχρηστους φακέλους. Για παράδειγμα, ενδέχεται να δείτε μια γραμμή παρόμοια με την ακόλουθη:
  CSCFlags=0 MaxUses=4294967295 Path=E:\NS Permissions=0 Remark= Type=0
  Αυτό αναφέρεται στον κοινόχρηστο φάκελο E:\NS.
 6. Για κάθε τιμή, χρησιμοποιήστε την "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer) για να βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή που εμφανίζεται στη στήλη Δεδομένα (Data) αντιπροσωπεύει έναν υπάρχοντα κοινόχρηστο φάκελο. Διαγράψτε όλες τις τιμές που δεν αντιστοιχούν σε κοινόχρηστους φακέλους.
 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 318447 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/07/2015 09:02:47 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB318447
Σχόλια